Ετήσια Αναφορά Δράσης 2006

  • Published on
    24-Mar-2016

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2006

Transcript

<ul><li><p> 2006 3</p><p> 2006 , . , o .</p><p>, . , , , . </p><p> , .</p><p> , , , , , .</p><p> , AIDS, .</p><p> , , .</p><p>, , , , , , , , , , .</p><p> .</p><p> , . </p><p> , </p></li><li><p> 2006 5</p><p> , , </p><p> , </p><p>, , </p><p> , </p><p> 2006 </p><p> . </p><p> - (OCBA) 2006 </p><p> 2004 </p><p>- (OCBA). </p><p> 29</p><p> 2006. </p><p> 2006.</p><p> 2006 </p><p> ,</p><p> 34 , </p><p> . ,</p><p>. </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> ( </p><p> , </p><p> ). </p><p> : ,</p><p> , </p><p> 2006 , . . </p><p> , </p><p> . </p><p>, </p><p> AIDS, </p><p> . </p><p> HIV/AIDS </p><p> , </p><p>. , </p><p> , </p><p>, </p><p>2005 </p><p>.</p><p> 2006:</p><p> 36 </p><p>, 23 2005 19 2004. </p><p> , </p><p>. , , </p><p> , </p><p> . (10) </p><p> , , </p><p> , </p><p>15 </p><p> 5 . </p><p> : </p><p> , ,</p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> 2006 </p><p> . </p></li><li><p>6 2006</p><p>, . </p><p> . </p><p> -</p><p> .</p><p> , </p><p> , ,</p><p>, </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> -, </p><p> , , </p><p> . </p><p> MSF-OCBA cell, </p><p> -</p><p>(OCBA), ,</p><p> , . </p><p> ,</p><p> . </p><p>AIDS HIV/AIDS 65% </p><p> . </p><p> HIV/AIDS </p><p> , HIV </p><p>22% 25% </p><p>. 2006 </p><p> . </p><p> 2006</p><p>. </p><p>, , . </p><p> , . </p><p> , HIV/AIDS </p><p> , </p><p> 86.000 </p><p> , . </p><p> , , </p><p>. </p><p> , </p><p>HIV/AIDS . </p><p> 2004 </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> HIV/AIDS. </p><p> , , </p><p> (). </p><p> , -, </p><p> HIV/AIDS , </p><p> . </p><p> , 2007.</p><p> 2006,</p><p> 2007: OCBA,</p><p> , , ,</p><p>, . </p><p> , </p><p> 2007.</p><p>2006 in review</p></li><li><p>10 2006</p><p> , : 2005-2006</p><p> , 2006 , , .</p><p> . Peters. Vicens Vives.</p><p>-</p></li><li><p> ( )</p><p> 2006 11</p></li><li><p>14 2006</p><p> , . . , . , 1992, 2006.</p><p> , . , . </p><p> 2006 , . , , , 2006, </p><p> 17 2.324.029 </p><p> , . </p><p> 2006, . . 8.146 . . , 2.522 . , . </p><p> . , 2007. </p><p> 51</p><p> 201</p><p> 653.155 18,78%</p><p>, 88.071 2,53%</p><p>, 905.172 26,03%</p><p> &amp; , 1,817.397 52,26%</p><p>, &amp; VHS 13.965 0,40%</p><p> 3.477.760 100,00%</p><p> - 179,420 5.16%</p><p> 179,420 5.16%</p><p> 998,750 28.72%</p><p> 2,000,000 57.51%</p><p> 147,580 4.24%</p><p> 152,010 4.37%</p><p> 3,298,340 94.84%</p><p> 3,477,760 100.00%</p><p> PA</p><p>CO A</p><p>REV</p><p>ALO</p><p> / MSF</p></li><li><p> 2006 15</p><p> , 900.000 650.000 250.000 11% .</p><p> , 46% . , . , . , . </p><p> , 2006 : . </p><p> , . . </p><p> . , . </p><p> , 12 , . .</p><p> 2</p><p> 0</p><p>, 6.159 100,00%</p><p> 6.159 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 6.159 100,00%</p><p> 6.159 100,00%</p><p> 6.159 100,00%</p><p> R</p><p>OG</p><p>ER JO</p><p>B</p></li><li><p>16 2006</p><p> 2006 , . , . , , . </p><p> , . , ., HIV/AIDS . </p><p> 2002, , , . </p><p> 1.390.400 </p><p> , , . </p><p> , -. 2006, 1.200 -, . </p><p> 2006, , 20.000. , 19.000 . , . 21 .</p><p> 18</p><p> 107</p><p> 357.509 20,70%</p><p>, 181.966 10,53%</p><p> , 44.427 2,58%</p><p> , 84.658 4,90%</p><p>, , 758.482 43,90%</p><p> , , - 300.411 17,39%</p><p> 1.727.453 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 1.727.453 100,00%</p><p> 1.727.453 100,00%</p><p> 1.727.453 100,00%</p><p> .</p><p> JU</p><p>AN</p><p> CAR</p><p>LOS TO</p><p>MA</p><p>SI</p><p>. </p></li><li><p> 2006 17</p><p> 2006 , , , 2006. 100.000 . </p><p> 41.000 </p><p> 5 . . . </p><p> ., , .</p><p> 1</p><p> 0</p><p> , 11.454 100,00%</p><p> 11.454 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 11.454 100,00%</p><p> 11.454 100,00%</p><p> 11.454 100,00%</p><p> JA</p><p>N B</p><p>AN</p><p>NIN</p><p>G</p><p>-</p></li><li><p>18 2006</p><p> 9</p><p> 28</p><p> 271.058 38,69%</p><p>, -HIV/AIDS 427.060 60,96%</p><p> , 2,415 100,00%</p><p> 700.533 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 700.533 100,00%</p><p> 700.533 100,00%</p><p> 700.533 100,00%</p><p> .</p><p> ST. M</p><p>IZAR</p><p>A</p><p> . , , . </p><p>, , . HIV/AIDS. </p><p> , . , , . </p><p> , , (). 5 , . HIV/AIDS . </p><p> , . HIV/AIDS , ., , 6.000 . HIV/AIDS. , 2007 , . </p><p> HIV8.060 </p></li><li><p> 2006 19</p><p> 2005 ., , . </p><p> . -: , . -, . </p><p> . 3,7 , 1,8 .</p><p> 226.271 </p><p> . 2001, 15 2005 18 . 2006, 15 . , . 5 , , 95% - 1.400 . </p><p> 2006, . 600 . , 60 . </p><p> 18</p><p> 64</p><p> 268.793 29,33%</p><p>, 270.469 29,51%</p><p>, 83.488 9,11%</p><p>, 276.033 30,12%</p><p> , 17.601 1,92%</p><p> 916.384 100,00%</p><p>Jersey Overseas Aid 48.383 5,28%</p><p> 48.383 5,28%</p><p> OCBA 371.228 40,51%</p><p> 196.774 21,47%</p><p> 300.000 32,74%</p><p> 868.001 94,72%</p><p> 916.384 100,00%</p><p> JU</p><p>AN</p><p> CAR</p><p>LOS TO</p><p>MA</p><p>SI</p><p>.</p><p>. </p></li><li><p>20 2006</p><p> 42</p><p> 384</p><p> 873.461 27,99%</p><p> , 286.112 9,17%</p><p> , 1.135.982 36,41%</p><p> , 244.281 7,83%</p><p> , 503.368 16,13%</p><p> , 47.103 1,51%</p><p>EPP 29.870 0,96%</p><p> 3.120.177 100,00%</p><p> , CIDA 127.065 4,07%</p><p> 127.065 4,07%</p><p> OCBA 2.993.112 95,93%</p><p> 2.993.112 95,93%</p><p> 3.120.177 100,00%</p><p> A</p><p>LOIS H</p><p>UG</p><p> / MSF</p><p> 2006. , (SLA), . </p><p> 2006 2 . , . </p><p> . . 2006, </p><p> 499.000 </p><p> . </p><p> 2006, 2 . , , , , . , . 2006, . </p><p> , . . , . </p><p>. </p></li><li><p> 2006 21</p><p> K</p><p>ENN</p><p>ETH TO</p><p>NG</p><p> , , . </p><p> , , . HIV/AIDS 38.000 130.000 , 1%. , . </p><p> , , . , , 15 . </p><p> HIV/AIDS. , 2006 . , . </p><p> 2004, HIV . 2007.</p><p> 15</p><p> 23</p><p> 345.268 34,49%</p><p>, 249.762 24,95%</p><p>, HIV/AIDS 406.148 40,56%</p><p> 1.001.178 100,00%</p><p> 91.500 9,14%</p><p> 91.500 9,14%</p><p> OCBA 509.678 50,91%</p><p> 200.000 19,98%</p><p> 200.000 19,98%</p><p> 909.678 90,86%</p><p> 1.001.178 100,00%</p><p> HIV 568.419 </p></li><li><p>22 2006</p><p> 9.000 </p><p>- 2006 - . 23 5.500 . </p><p> - , , .</p><p> 27 , . (ICRC, WFP,ADRA, Catholic Mission) .</p><p> 1</p><p> 0</p><p>-, 14.299 100,00%</p><p> 14.299 100,00%</p><p> 0 0.00%</p><p> OCBA 14.299 100,00%</p><p> 14.299 100,00%</p><p> 14.299 100,00%</p><p> M</p><p>SF</p></li><li><p> 2006 23</p><p> 10</p><p> 20</p><p> 320.474 32,42%</p><p>, HIV/AIDS 668.182 67,58%</p><p> 988.656 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 836.646 84,62%</p><p> 152.010 15,38%</p><p> 988.656 100,00%</p><p> 988.656 100,00%</p><p> HIV/AIDS603.495 2006, , , . . . </p><p> , , .. HIV/AIDS, , . 40% , . </p><p> 2006, HIV/AIDS 8.388, 2.000. , HIV/AIDS , . , </p><p> , . </p><p> , HIV/AIDS. 2006,1.194 , 341 . </p><p>, .</p><p> 2006, . , .</p><p> JUA</p><p>N CA</p><p>RLO</p><p>S TOM</p><p>ASI</p></li><li><p>24 2006</p><p> 28</p><p> 153</p><p> 440.365 16,91%</p><p>, 621.993 23,89%</p><p>, HIV/AIDS 1.541.560 59,20%</p><p> 2.603.918 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 2.223.893 85,41%</p><p> 380.025 14,59%</p><p> 2.603.918 100,00%</p><p> 2.603.918 100,00%</p><p> .</p><p> JU</p><p>LIA K</p><p>OU</p><p>RA</p><p>FA</p><p> AIDS. 11 ,1,6 100.000 . AIDS, , , .</p><p> 2005, HIV/AIDS. , . . </p><p> . , , . </p><p> HIV/AIDS . . , </p><p> , HIV, . AIDS 22% 25% . </p><p> 2004, 4.670. , 1.592 492 4 . </p><p> 2005 . , , 2006. . 20 , . 4.600 .</p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>HIV/AIDS 1.750.000 </p></li><li><p> 2006 25</p><p> 19</p><p> 75</p><p> 306.143 11,49%</p><p>, HIV/AIDS 1.566.427 58,80%</p><p>, HIV/AIDS 791.521 29,71%</p><p> 2.664.091 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 956.490 35,90%</p><p> ( ) 471.835 17,71%</p><p> 570.038 21,40%</p><p> 265.729 9,98%</p><p> 400.000 15,01%</p><p> 2.664.091 100,00%</p><p> 2.664.091 100,00%</p><p> M</p><p>ICHA</p><p>EL G.N</p><p>IELSEN</p><p> . , : AIDS, . , . </p><p> HIV/AIDS (20,1% ). 1,8 , 3.200 HIV/AIDS. 300.000 , 60.000 . , . , 10% 70% 5 AIDS. </p><p> HIV/AIDS805.000 </p><p> , 2006 5.000 . </p><p> AIDS , AIDS. 15% , , , , 25.000 . </p><p> , HIV/AIDS . 1.000 . .</p></li><li><p>26 2006</p><p> , : , . , 10% .</p><p> - . 80% - 90% , . </p><p> 250 , 6-12 . S.S.G., -, : </p><p> -2.005.000 </p><p> 35% 64%, . S.S.G , . </p><p> , . , . </p><p> , - (RMRI) : -. , , . - 2007 . </p><p> 3</p><p> 4</p><p> 38.490 58,12%</p><p>, - 19.355 29,23%</p><p> 8.380 12,65%</p><p> 66.225 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 66.225 100,00%</p><p> 66.225 100,00%</p><p> 66.225 100,00%</p><p> CA</p><p>THER</p><p>INE V</p><p>INCEN</p><p>T / MSF</p></li><li><p> 2006 27</p><p> 18</p><p> 105</p><p> 417.794 32,12%</p><p> , 343.837 26,43%</p><p> S3, 2006 45.675 3,51%</p><p> , 493.443 37,94%</p><p> 1.300.749 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 1.170.749 90,01%</p><p> 130.000 9,99%</p><p> 1.300.749 100,00%</p><p> 1.300.749 100,00%</p><p> B</p><p>ERN</p><p>AT SO</p><p>L</p><p> , , . , 2005 . </p><p> 2005, . , , . </p><p> . 70% 5 . : , . </p><p> . , 2006 , . , 5 , , . </p><p> . 4 , 76.000 1.509 . </p><p>. 161.000 </p></li><li><p>28 2006</p><p> HIV/AIDS . 1,5 HIV/AIDS, 200.000 . , . </p><p> HIV/AIDS , , . </p><p> HIV/AIDS HIV/AIDS . , . 2006 , 8 </p><p> HIV/AIDS274.700 </p><p> . , , . </p><p> 2006, 10.000 - . , , , , 3.300 . </p><p> 2006, . , 94,6% 64.000. . </p><p> 21</p><p> 97</p><p> 425.728 15,38%</p><p>, HIV/AIDS 1.819.854 65,76%</p><p> , 214.247 7,74%</p><p>, 66.921 2,42%</p><p> , 240.807 8,70%</p><p> 2.767.557 100,00%</p><p>Forum Syd 352.962 12,75%</p><p> 352.962 12,75%</p><p> OCBA 1.506.555 54,44%</p><p> 300.000 10,84%</p><p> 608.040 21,97%</p><p> 2.414.595 87,25%</p><p> 2.767.557 100,00%</p><p> PEP B</p><p>ON</p><p>ET</p><p>. </p><p>. </p></li><li><p> 2006 29</p><p> JESU</p><p>S AB</p><p>AD</p><p> COLO</p><p>RA</p><p>DO</p><p> , , . , . , , . </p><p> 3,7, . , . , . , . </p><p> 164.479 </p><p> , 1.000 . . </p><p> , . 700 , , . </p><p> . . </p><p> 14</p><p> 56</p><p> 312.721 21,17%</p><p>, 472.277 31,97%</p><p>, 304.599 20,62%</p><p>-, 387.841 26,25%</p><p> 1.477.438 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 551.005 37,29%</p><p> 228.015 15,43%</p><p> 200.000 13,54%</p><p> 400.000 27,07%</p><p> 98.418 6,66%</p><p> 1.477.438 100,00%</p><p> 1.477.438 100,00%</p></li><li><p>30 2006</p><p> JU</p><p>AN</p><p> CAR</p><p>LOS TO</p><p>MA</p><p>SI</p><p> 651.080 </p><p> 36</p><p> 145</p><p> 1.002.189 23,75%</p><p>, 1.092.369 25,90%</p><p>, 981.915 23,26%</p><p>, 968.138 22,95%</p><p>, 551 0,01%</p><p>, 2006 174.686 4,13%</p><p> 4.219.848 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 2.479.849 58,77%</p><p> 200.000 4,74%</p><p> 494.033 11,71%</p><p> 245.967 5,83%</p><p> 800.000 18,96%</p><p> 4.219.848 100,00%</p><p> 4.219.848 100,00%</p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>ZAMIA</p><p> 2006 , . , 5 . , , . </p><p> 2005 2006, , . , , . </p><p> , 150.000 , - , . . </p><p> , , , . </p><p> , , , , , 600. 10.000, . . 3 . 2006 710. </p></li><li><p> 2006 31</p><p> 2005 - 2006, . : 14 , . </p><p> 75% . HIV/AIDS 8,2%, 12% . </p><p> , . . </p><p> . . </p><p> , 15 . . , 2003 2004. </p><p> 2006 : .</p><p> 19</p><p> 323</p><p> 242.656 8,84%</p><p>, 2.503.215 91,16%</p><p> 2.745.871 100,00%</p><p>Echo 500.000 18,21%</p><p> 500.000 18,21%</p><p> OCBA 757.806 27,60%</p><p> 988.065 35,98%</p><p> 500.000 18,21%</p><p> 2.245.871 81,79%</p><p> 2.745.871 100,00%</p><p> JU</p><p>AN</p><p> CAR</p><p>LOS TO</p><p>MA</p><p>SI</p><p> 222.000 </p></li><li><p>32 2006</p><p> . . , , . </p><p> AIDS, HIV (15-49 ) 2003 14%, 900.000 HIV/AIDS . HIV/AIDS , 86.000 . </p><p> 2004 HIV/AIDS. HIV/AIDS . , 70.000 2006.</p><p> HIV/AIDS395.000 </p><p> , , , . . HIV/AIDS .</p><p> 2004, 2.000. 2006, 961 , . , 772 . </p><p> 18</p><p> 67</p><p> 309.011 26,08%</p><p>, HIV/AIDS 864.417 72,96%</p><p> , &amp; 11.283 0,96%</p><p> 1.184.711 100,00%</p><p> - Hellenic Aid 102.000 8,61%</p><p> 102.000 8,61%</p><p> OCBA 1.082.711 91,39%</p><p> 1.082.711 91,39%</p><p> 1.184.711 100,00%</p><p> .</p><p> JU</p><p>LIE REM</p><p>Y</p><p>. </p></li><li><p> 2006 33</p><p> 2.000 </p><p> 6</p><p> 13</p><p> 177.130 34,54%</p><p>, 329.399 64,23%</p><p>-, 6.307 1,23%</p><p> 512.836 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 214.418 41,81%</p><p> 200.000 39,00%</p><p> 98.418 19,19%</p><p> 512.836 100,00%</p><p> 512.836 100,00%</p><p> . , . , . </p><p> 2004, , . , 2005 , - , . </p><p> , - , </p><p> . , , . </p><p> , , - , . , . 23, 500 1.230. </p><p>, , 2007.</p><p> M</p><p>SF</p></li><li><p>34 2006</p><p> . (154 1.000). , , . 40% . </p><p> . 2005, . </p><p> 2005, . , . 2006, </p><p> 81.942 </p><p> . , , 2 (CRENI), 9 (CRENA) 6 (CRENAM). 6 . </p><p> 5 . 2006, 7.260 . </p><p>, 700 CRENI, 2.000 CREN 8.000 CRENI.</p><p> 24</p><p> 114</p><p>, 192.180 8,94%</p><p>, 1.894.693 88,14%</p><p>EPP 62.717 2,92%</p><p> 2.149.590 100,00%</p><p> 190.000 8,84%</p><p> 190.000 8,84%</p><p> OCBA 1.062.731 49,44%</p><p> 380.025 17,68%</p><p> ( ) 516.834 24,04%</p><p> 1.959.590 91,16%</p><p> 2.149.590 100,00%</p><p> JU</p><p>AN</p><p> CAR</p><p>LOS TO</p><p>MA</p><p>SI</p><p>. </p></li><li><p> 2006 35</p><p> 890.276 </p><p> 46</p><p> 192</p><p> 490.740 18,26%</p><p>-, 673.379 25,05%</p><p>, 266.674 9,92%</p><p>, 807.916 30,05%</p><p>, 11.711 0,44%</p><p>, 97.576 3,63%</p><p>, 338.585 12,60%</p><p>, 2006 1.547 0,06%</p><p>, 2006 50 0,00%</p><p> 2.688.178 100,00%</p><p> 0 0,00%</p><p> OCBA 2.308.153 85,86%</p><p> 380.025 14,14%</p><p> 2.688.178 100,00%</p><p> 2.688.178 100,00%</p><p> JU</p><p>AN</p><p> CAR</p><p>LOS TO</p><p>MA</p><p>SI</p><p> 2006 ., . </p><p> , . , . , , , , , . </p><p> . , .</p><p> . 2004, . , 2006 , . , . </p><p> , , . , 1.787 , . , . </p></li><li><p>36 2006</p><p> 1.455.422 </p><p> 17</p><p> 106</p><p> 396.308 30,02%</p><p>, 910.867 69,00%</p><p>, 12.895 0,98%</p><p> 1.320.070 100,00%</p><p> 190.000 14,39%</p><p> 190.000 14,39%</p><p> OCBA 449.602 34,06%</p><p> 380.468 28,82%</p><p> 300.000 22,73%</p><p> 1.130.070 85,61%</p><p> 1.320.070 100,00%</p><p> JEA</p><p>N-M</p><p>AR</p><p>C GIB</p><p>OU</p><p>X</p><p> (LRA), . </p><p> . 2006 . 1.7 , . . .</p><p>, 2006 . , . </p><p> , . , . . </p><p> 2006, , . , , . , . </p><p> , , .</p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p></li><li><p>