Παιδικά & Εφηβικά βιβλία 2011-2012

  • Published on
    06-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

& 2011-2012

Transcript

<ul><li><p> &amp; </p><p>20 1 1 -20 12</p><p> 2012 ATLANTYCA S.p.A.all rights reserved</p></li><li><p> ---, </p><p>: : </p><p> ,</p><p> , , . </p><p> . , </p><p> . </p><p> , . .</p><p> - : </p><p> . . , . . ; .</p><p> - : </p><p>O , , , , . . CD .</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4241</p><p>-0 </p><p>.: 48</p><p>:</p><p> 14,</p><p>00 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4178</p><p>-9 </p><p>.: 48</p><p>:</p><p> 15,</p><p>00 </p><p> : </p><p> . , . , </p><p> ; !</p><p>SBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4160</p><p>-6 </p><p>. 56 </p><p>: 1</p><p>4,13</p><p>SBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>3589</p><p>-4 </p><p>. 80 </p><p>: 1</p><p>5,50</p><p> 3 2</p></li><li><p> : , : . , . ! </p><p>3. ! , . , !</p><p>4. ; ! , . ;</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4100</p><p>-0 </p><p>. 56 </p><p>: 5</p><p>,55 </p><p> IS</p><p>BN: 9</p><p>78-9</p><p>60-0</p><p>4-40</p><p>99-7</p><p>. 5</p><p>6 </p><p>:</p><p> 5,5</p><p>5 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4102</p><p>-4 </p><p>. 56 </p><p>: 5</p><p>,55 </p><p>IS</p><p>BN: 9</p><p>78-9</p><p>60-0</p><p>4-41</p><p>01-7</p><p>. 5</p><p>6 </p><p>:</p><p> 5,5</p><p>5 </p><p> : </p><p> 50 60. , .</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4196</p><p>-3 </p><p>. 40 </p><p>: 7</p><p>,00 </p><p> : , : </p><p> . </p><p> . !</p><p>3. .</p><p> ! </p><p> ;</p><p>4. !</p><p> .N !</p><p> ;</p><p> .</p><p> 6 3</p></li><li><p>4 : </p><p> , , . ; ; ; ; ; . . , ! .</p><p> . </p><p>: </p><p> ! </p><p>1. , , .</p><p> , . , ; , , </p><p> ! </p><p>2. ! .</p><p> ! .</p><p> . ;</p><p>ISBN</p><p>: 97</p><p>8-96</p><p>0-04</p><p>-420</p><p>1-4 </p><p>. </p><p>96 </p><p>: </p><p>7,00</p><p> IS</p><p>BN: </p><p>978-</p><p>960-</p><p>04-4</p><p>202-</p><p>1 </p><p>. 96</p><p>: 7,</p><p>00 </p><p> , !: </p><p>, , ; . . ; . .</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4177</p><p>-2 </p><p>. 120</p><p>:</p><p> 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4262</p><p>-5 </p><p>: 192</p><p> T</p><p>:</p><p> 8,5</p><p>0 </p><p> 9 </p></li><li><p> : </p><p> . </p><p> . : . </p><p> , , , </p><p> &amp; ! : </p><p> , . , , . ; , , .</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4158</p><p>-1 </p><p>. 208</p><p>:</p><p> 11,</p><p>00 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4206</p><p>-9 </p><p>.: 13</p><p>6 </p><p>:</p><p> 25,</p><p>00 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4160</p><p>-4 </p><p>. 96 </p><p>: 8</p><p>,00 </p><p> 9 </p><p> ... </p><p> o o o ...... o o o o, o oo...o o o oo o , ...</p><p>: </p><p> , . , , </p><p> , , o .</p><p> CD , : , , </p><p> .</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4242</p><p>-7 </p><p>.: 72</p><p>:</p><p> 14,</p><p>00 </p><p>5</p></li><li><p>6 </p><p>: </p><p> ! , , . , . , </p><p>. </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4162</p><p>-8 </p><p>. 112</p><p>:</p><p> 6,0</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4163</p><p>-5 </p><p>. 112</p><p>:</p><p> 6,0</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4164</p><p>-2 </p><p>. 112</p><p>:</p><p> 6,0</p><p>0 </p><p> &amp; - ; : , : </p><p> . , .ISB</p><p>N: 9</p><p>78-9</p><p>60-0</p><p>4-41</p><p>79-6</p><p>.: </p><p>192 </p><p>: 9</p><p>,90 </p><p> ISBN</p><p>: 97</p><p>8-96</p><p>0-04</p><p>-419</p><p>4-9 </p><p>.: </p><p>240 </p><p>: 1</p><p>2,00</p><p>1. , . , . , , </p><p>2. , , . , , . </p><p>3. ! ; , . . , . ! </p><p> : &amp; : </p><p> . ...</p><p> 9 </p></li><li><p> , , . , , , , . , www.geronimostilton.com</p><p>1. !</p><p> ; ; ; . : , , , , !</p><p>2. </p><p> ; , ; ;</p><p>3. </p><p> . ! , , ... !</p><p>4. </p><p> . o o o, o o o . o ; o ; oo, o !</p><p>5. M X </p><p> ... ; ; , , !</p><p>6. </p><p> . , . , , , , ! ;</p><p>7. , !</p><p> . . , , ! , , , , , </p><p>8. </p><p> ! , . , ! !</p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4236</p><p>-6 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4237</p><p>-3 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4238</p><p>-0 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4235</p><p>-9 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4239</p><p>-7 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4240</p><p>-3 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4249</p><p>-6 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4250</p><p>-2 </p><p>.: 12</p><p>8 </p><p>: 7,5</p><p>0 </p><p>: </p><p> 35 </p><p>60 !</p></li><li><p> . . . . . . . . , , ... , . .</p><p> . . , , , . .</p><p> ;</p><p>M ; , . H . A, . N ;</p><p>Y ; K , ;Y , ;</p><p>O , , , </p><p> M.</p><p>: </p><p> , </p><p> ; ,</p><p> ; , , </p><p> . , , , </p><p> . IS</p><p>BN: </p><p>978-</p><p>960-</p><p>04-4</p><p>266-</p><p>3 </p><p>. 16</p><p>0 </p><p>:</p><p> 9,5</p><p>0 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4166</p><p>-6 </p><p>. 248</p><p>:</p><p> 10,</p><p>00 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4195</p><p>-6 </p><p>. 248</p><p>:</p><p> 11,</p><p>00 </p><p>ISBN</p><p>: 978</p><p>-960</p><p>-04-</p><p>4190</p><p>-1 </p><p>. 184</p><p>:</p><p> 10,</p><p>00 </p><p> 12 8</p></li></ul>

Recommended

View more >