Παιδικά & Εφηβικά Βιβλία 2011

  • Published on
    30-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . 2011.

Transcript

<ul><li><p>2011</p></li><li><p>: </p><p> ; .</p><p> ;, , .</p><p> .</p><p>: </p><p> .</p><p> , .</p><p>: </p><p> .</p><p>3 </p><p>: </p><p> , </p><p> . </p><p> .</p><p>: </p><p> , </p><p> .</p><p>2</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>57</p><p>-4 </p><p>.</p><p> 40</p><p> 1</p><p>2,1</p><p>1 </p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>46</p><p>-6 </p><p>.</p><p> 56</p><p> 1</p><p>4,1</p><p>3 </p><p>978-960-04-4125-3 . 48 9,08 978-960-04-4087-4 . 48 8,07 978-960-04-4135-2 . 36 9,08 </p></li><li><p>: </p><p> , , </p><p>, . , , </p><p> . , , </p><p>. ;</p><p>: </p><p> , , , . : ! , , , , .</p><p> ,</p><p> , .</p><p> , </p><p> .</p><p> 6 </p><p>3</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-28</p><p>00</p><p>-1 </p><p>.</p><p> 12</p><p>0 </p><p>8,6</p><p>3 </p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-39</p><p>71</p><p>-7 </p><p>.</p><p> 72</p><p> 8</p><p>,07</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-39</p><p>50</p><p>-2 </p><p>.</p><p> 80</p><p> 6</p><p>,59</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-39</p><p>51</p><p>-9 </p><p>.</p><p> 80</p><p> 6</p><p>,59</p></li><li><p>4</p><p> . </p><p> , </p><p> !</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-40</p><p>77</p><p>-5</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-40</p><p>79</p><p>-9</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-40</p><p>78</p><p>-2</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-40</p><p>83</p><p>-6</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-40</p><p>80</p><p>-5</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-40</p><p>82</p><p>-99</p><p>78</p><p>-96</p><p>0-0</p><p>4-4</p><p>08</p><p>1-2</p><p>. 96 6,06 </p></li><li><p>5</p><p> . </p><p> , .</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>33</p><p>-8</p><p>. 96 6,06 </p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>32</p><p>-1</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>31</p><p>-4</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>30</p><p>-79</p><p>78</p><p>-96</p><p>0-0</p><p>4-4</p><p>12</p><p>7-7</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>28</p><p>-4</p><p>97</p><p>8-9</p><p>60</p><p>-04</p><p>-41</p><p>29</p><p>-1</p></li><li><p> , </p><p>, ! !</p><p> , , . .</p><p>978-960-04-4086-7. 272 10,10 </p><p>H , , ! , . ... !</p><p>978-960-04-3687-7. 168 10,14 </p><p> ! </p><p>: </p><p> !</p><p>978-960-04-4126-0 . 70 12,11 </p><p> 9 </p><p>6</p><p> 978-960-04-3729-4 . 184 12,23 978-960-04-3912-0 . 192 12,23 </p><p> , .</p><p> .</p></li><li><p>- </p><p> - , , .</p><p> !</p><p> 7 1571</p><p> , , , . .</p><p> 1821</p><p> , </p><p> , : .</p><p> , , .</p><p> 12 </p><p>7</p><p> . : , ;</p><p>978-960-04-1045-7. 680 20,09 </p><p>978-960-04-4106-2. 320 12,11 </p><p>978-960-04-4124-6. 488 16,16 </p><p>978-960-04-4105-5. 232 9,08 </p><p>978-960-04-4103-1. 224 10,10 </p><p>978-960-04-4095-9 . 344 12,62 </p></li><li><p> , </p><p> . </p><p> ; </p><p>;</p><p>.</p><p>978-960-04-3760-7</p><p>. 304 14,20 </p><p>. </p><p> .</p><p>978-960-04-3354-8</p><p>. 336 14,20 </p><p> , </p><p> .</p><p>.</p><p>978-960-04-4123-9</p><p>. 314 12,62 </p><p>:</p><p> , , , </p><p> . </p><p> , </p><p>, </p><p> .</p><p> .</p><p>978-960-04-4141-3 . 144 9,59 </p><p> 12 </p><p>8</p></li><li><p> - </p><p>A . . . , .</p><p>978-960-04-4111-6 . 340 10,65 </p><p> ; !</p><p> , , , . .</p><p> . , .</p><p> ;</p><p> - ! , - , , , .</p><p>9</p><p>978-960-04-4035-5. 176 9,13 </p><p>978-960-04-3974-8. 208 9,13 </p><p> , , ! , !</p><p>978-960-04-4036-2. 184 9,08 </p><p>978-960-04-1766-1. 216 10,14 </p></li><li><p> - </p><p> . .</p><p>978-960-04-4060-7 . 320 12,11 </p><p> . , , . . , . , .</p><p>978-960-04-3872-7 . 392 15,28 </p><p> : , , , , . , ,o T . . .</p><p>978-960-04-3738-6 . 224 12,11 </p><p> 15 </p><p>10</p><p>4</p></li><li><p> 978-960-04-4085-0 . 416 27 </p><p> / </p><p> : ! </p><p>978-960-04-3892-5 . 312</p><p> / / </p><p> : , , </p><p> 978-960-04-4138-3 . 144</p><p>978-960-04-4115-4 . 288 18,17 </p><p>, </p><p> 978-960-04-4113-0 . 494 45,42 </p><p>11</p></li><li><p> !</p><p> .</p><p> 210-38 09 712, . 112, child_ed@kedros.gr</p><p> ( ) , , , , - </p><p> - </p><p> ( 7 ) -. - </p><p> - -</p><p> : </p><p> ( ) </p><p> , </p><p>12</p></li><li><p> , , , </p><p> , - , , , blog , - ... ... ... ... ... ( ) </p><p> -- </p><p> - </p><p> , , ( 10 ) () </p><p> () , , Mildredl. BATcHelder , Mildredl. BATcHelder , Mildred l. BATcHelder ( ) - </p><p>13</p></li><li><p> - , ( ) -- </p><p> , - : </p><p> -, , </p><p> - , </p><p> - - - </p><p> - , , ( ) , - -- 18 , ; , / , , , - ... ... ... ... ... , , , , . </p><p>14</p></li><li><p> ( ) </p><p> () - , , , , , Mildred l. BATcHelder , - , , , , - , , - , , - ( ) () ( ) , , </p><p> - </p><p> , </p><p>: - , </p><p>15</p></li></ul>

Recommended

View more >