סקר צומח בדורות רוחמה-איתן 2013ב

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    54

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. -- 2013.1 2013 , . ) 2 , 206-204 ( . - 2011 6 , 2013 , - 2,500 - , 9,8,7,6,5,4,2 . ) ( . "" , , , . - , , , , , . - . . 6 . , , . , , . , . 210 ' 190 ' 0.6%) 4(. . 2,700 ', 3,470 '. ) 3 ( 190 ' " 130 ' 2% ) 3 . ) 2 (, - 130 ' " 85 ', 2% . , , . , . ., , . . -. . , , , .:.1 ..2 . ..3 ..4 , ..5 . </li><li> 2. . ) 1(. , . - 75,000 . . 8% . , . , . . - 300 ", . . ) ( . . -. ) 1 ( ) (. , . , . . . , , , . , . . , . . - 350 " - 310 " . -. - . - 2004 . , : ; , ; , ; , , , , , , . ; , . . . , . )( . , , , , . , . 3 . . . - )(. , , , , . . </li><li> 3. 1 ) 2 ) Anthrenus simpinellae 2 ) 2 ) </li><li> 4. ) ( 2/104 (4) 2/209 (3) 6/106 (2) 7/105 ( 2 1 ' ( 1 2/203 10.4.13 10.4.13 10.4.13 10.4.13 10.3.11 5.3.13 25.2.13 25.2.13 20% ?? + M/IT + IT ' AUS ( ( 2% 1% 8% 1% 1% 1% 5% 1% " + M + + + M/SA + M + M + M/IT ++ M/SA + + + M + 3% 5% 10% 5% 2% 10% 50% ++ M + ++ M ++ 20% + + + M/IT ++ IT + + MITSA + M + IT " 12% 10% 3% 1% 10% 70% 10% 3% + + M +++ + ++ ++ 30% ++ + IT/SA + + + + ++ M + M + M/IT + M + IT + MITSA + IT + SA + + M + IT 30% + M + M + M + M/IT + M + 20% + M ++ 20% + M + M/SA + M 10% IT " 80% 90% 30% + M + + + + IT + + + + IT +++ ++ + + IT/SA )( + + + ++ + + M/IT + + + + M/IT )( + M/IT + M + M + + M + + + M/IT )( + + M + M/IT + + + + M + M + + + M + + M/IT + M + M/IT + + + M + + M/IT + + + M + M + + M/IT + + M/IT + SA + + M + MITSA + M + + M + M + + M + M + M/IT + M : 1 -- + </li><li> 5. 6 2011 . 2013 2010 . - ) 1 .) 2 ) 5% ( 2 6 ) 8% (. 1 ) 10% , (, 6 - 2011 . , ) ( 6 . , , . , . . . . , . ) (. , . 4-3 , , . 9 ) (. . 350-300 " . )-( , . : 2 . 8/102 , 6/101 ) 2 ( - 2/105 ) 4 (. . , . . , , , , </li><li> 6. - 1 ) 1 3 ( 1 ) 1 ( 1 , ) 9 ( 9 - 2 ) 2 ( 6 </li><li> 7. 5 3 ) 3 ( 2 ) 2 ( 4 4 2 </li><li> 8. </li><li> 9. 1 : , , . . 6 2011 1 2013 ) 2 (. . , . . . , , . . -. . , . , , .:.1 ..2 . ..3 ..4 , ..5 . </li><li> 10. 2 : </li><li> 11. 3 : 2010 </li><li> 12. 4 : </li></ol>