לשכת רוח מצגת עסקאות מימון 27 5 14 - ישי חיבה גרסת 26 5 2014

  • View
    624

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " , -" 1 "() 27.05.2014

2. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il "(1) ""-: (1)... (2)... (3). ""-, ,- .... 2 3. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il () : ,,(). "". ""," ("352/89):" , 2"("-.). -"". 3 4. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il , , ?("("268/91), ", ). (), (). ("111/83), . :-. 4 5. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ? "-..., ..." ,. - (),/ ( -"2883/91,"352/89). -! 5 6. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - , -!! () ,, -". , 10,, ,, "",. 6 7. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il /- . ' ( ),". , , ". 7 8. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - " (): 7.- (1) ... (2) ... 8 9. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il 10: 10. , ...". ,- , , , "". - 9 10. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il , ,10!! 10("")" ". ". "? - 10 11. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - : 3()-4.31%(2014.5.47%) 3()-3.23%(2014.4.1%) ": "65.7021996(- ") . 11 12. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - ". : -" ," ". -("738/80)("1113/09) ",. -"("6722/99) "" "". 12 13. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - : ,"," . : . . " ": 13 14. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - "...,, ,, (),"-1985, 3().,... : ,... ,, ? ,3() ,.("6722/99,"'"). 14 15. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - :10 '-, " . -" ,. 15 16. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - : ,". (), ,,". -"( -,"). . . 16 17. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - .()- 7,800- . .3()3()- - "("2082/03) -". (,") 17 18. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il - -31(5) ". --". """, ,' -". ("). 18 19. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " " "-" ""-, "-" ". "-/ -. (31(5),). "-" ,". ("') 19 20. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " " "- ,. ".1998 ("975/95)," .-". "("205/96)17.5.2000 -, . 3" 12,,: 20 21. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " " "3. (()2) : ()... ... () , 3(),, "". 16.3.2000!!( ). 21 22. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ( ) : , ",()- ". "( )- ,". . 22 23. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " "() 24. 24. 412011: "". 29: 23 24. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " "29.- (1)... (1) , "15, "... . ... (2)(1)-(1) ". 24 25. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " 7"29(2): 7.() : (1)... (4). ... ()() . 25 26. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " ": 41. 7 --() . 24" . 7.:29(1) . 7(,( ))( ). 26 27. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " 7(). : -" (). ( ),- . ,(")( ). 27 28. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " " ": 2.702 ()7(()4)... (. (): (1)... () ". () ,"-31.12". 28 29. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il 46: 46.(). 4114 ",7 . , 14. 29 30. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" . , ,(" 30%). "" . ": 30 31. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il 2002-("9105/96) ., . : ".., "", .,"" 7"". -" 31 32. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" ": "..... ..., ,..,", ,,". ...." ", ,, ". 32 33. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il 2004-("6722/99) , 28%. . ," " . -" 33 34. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ": "..., ., ., ,,, ". 3.25%. -" 34 35. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il : "... .," , ". ".... , "., ",,"". -" 35 36. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" 2009-"("8131/06). ". -2% -30%". ., . "( ). 36 37. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " , , !! "...- : ();, ( ). ,." -" 37 38. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" 2012-("3467-04-10) " . " " , . """", ". 38 39. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ,", : "..., ," ". ," " . -" 39 40. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" 2014-..("28523-08) " ,. " : 40 41. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ": "...: " /,- . ... ,..." -" 41 42. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" : ". ,,", ,", ",, 2006.", ,, ,". 42 43. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ": "..., ".. ." , ,,, ". . -" 43 44. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il -" ". ". , . ", (). ()-" ". 44 45. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " 12: "12.(),(-) ; . 12"3, "-1976' ,. :(3 ) 45 46. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " ("563/86) "(:"). 150,000, ". ("), ". "". ". 46 47. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ": "12. 12, , .( )... ". . " 47 48. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " "("141/00) ". . 1989. 1993 . ,8,000,000"" ,"12(). 48 49. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ": """"", " 12(), "". . " 49 50. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il " "("29316-04-13)24.3.2014 . , -3. " 12". 50 51. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il ",": ", ; -,; " . , . , ,, ". " 51 52. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il """/. "". ," ,"". -, ", . " 52 53. Artzi,Hiba&Elmekiesse www.ahe-tax.co.il !!! "() , - " tax.co.il-www.ahe 53