מדריך אימיול 4

  • Published on
    13-Nov-2014

  • View
    385

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<p> 2.4 E-MAX ... dos... ... .. : 1. low id .XP 2. 3. 750kb 4. 5.1 .. 5. .! .!!! 6. .! ...</p> <p>1. - low id .XP - low id .. . . . . . . - low id . : low id . .. . low id</p> <p> :XP : .. ( ).. : ..( )</p> <p> : ..( ). : "". - V ( ).. : - XP - low id ( )..</p> <p> .. ..</p> <p> : - Norton internet .)security..)Symantec ... : ( ). ..( )... personal firewall .configure ( )..</p> <p> : - configure .. advanced (.. ..Genarel )</p> <p> : general .. add ..</p> <p> : add .. : .Permit: allow connections that match this rule ( . next )</p> <p> : : Connections to other computers ( . next ).</p> <p> : : Any computer ( . next ).</p> <p> : : Tcp and Upd : Only the types of communication or ports listen below .. add !!!!!!!.. next ( )..</p> <p> : specify ports .. port range ..remote Tcp Port 3775 - Upd Port 3875. (. ok ).</p> <p> .. . next : .. next</p> <p> : ..! .. LHemule - ( general ). . next</p> <p> : .)home )active ( . next )</p> <p> : finish .. ok ..( ).</p> <p> .. .. 750K ..</p> <p> : 750K .! 2.4 .! .. : .. "".. : 691- Download .. 31- Upload 31. : 3775 Tcp 3875 Upd ' 0081 .! ( ).</p> <p> : "" - .( ).!( ).</p> <p>: !."" ..( ) ... !!. http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://www.srv1000.com/x1/server.met http://ottokar.liquidirc.net/ed2k/server.met http://2z4u.de/kzfgiq58/max/server.met http://ed2k.2x4u.de/ousyrb/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2k.2x4u.de/index.html http://thedome.no-ip.com/edonkeyservers/server.met http://esel-paradies.de/server/server.met</p> <p>. </p> <p> : " " -5 02 met/dat ""... .. 652 ".. 000,2 ... ( )...</p> <p> : sivka-settings ..prevent chunk 5... ..min-&gt;max upload : 2.. 01.. - V release bonus ...12H ( )...</p> <p> : ...sivka-flies defaults - hard limit 0001 ( )..</p> <p> : eChanblard-settings</p> <p> : 5-min uL rate 001-max uL rate 0001-high limit 008-low limit 0005-pitch 001-drift 001-chache size 08.. ( ).. - !!update now</p> <p> : 5.1 :</p> <p> " E-MAX .. .. " -%001 .. .!</p> <p> : .. : .. : 483- download 002... 31- upload 01... 3775-TCP 3875-UPD : 0051 ( )...</p> <p> : ...</p> <p> ..: ( )( ).</p> <p> : .. ...</p> <p>( )..</p> <p> : .. 3 :</p> <p>--.. "". ( )...</p> <p> : ...sivka-file defaults - hard limit 0051...</p> <p>( ).!</p> <p> 5.1 .. .! ..</p> <p> : ! .!!!</p> <p> .!! .!! , " .! , , .. .!! ( , ) .! , , .. . ( , ?! ?!) .! ( ), .. .!! .! - . hard disk . . ..!!! ....E-MAX .. .</p> <p> ...</p> <p> .! .!!</p> <p> ... .!!</p> <p> (): .!</p> <p>!. .. www.lionetwork.net : .. korea only .1 chinese eDonkey server .2 razorback2 .3 probenprinz .4 byte devils .5 !!. http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://2z4u.de/31xqorym/micro/server.met http://www.srv1000.com/x1/server.met http://ottokar.liquidirc.net/ed2k/server.met http://2z4u.de/kzfgiq58/max/server.met http://ed2k.2x4u.de/ousyrb/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2kmet.x24hr.com/pl/slist.pl http://ed2k.2x4u.de/index.html http://thedome.no-ip.com/edonkeyservers/server.met http://esel-paradies.de/server/server.met</p> <p>.. .. .. e-max - Icq 197005294 omerad535@hotmail.com -' E-mail - omerad@walla.co.il</p>