קהלת | חיים שפירא

  • Published on
    25-Nov-2014

  • View
    32

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p> . . . </p> <p> " 51. " . , . " . , " . . , . " "" "". , , . , . . , ?</p> <p>01 | </p> <p> , , ". , . , . . . , , , , , , , , . . . . , . . , . . , .</p> <p> . ( , ) . ( , ) .</p> <p> : . . . . .</p> <p>. 1981 , . " ? ? ?" , . , , ( ), , :D'o Venons nous / Que Sommes nous / O Allons nous</p> <p>41 | </p> <p> . , . , , "" . , , , . , : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? </p> <p> | 51</p> <p>? ? ? ? ? ?........ . , . , , , , . (..) ? ( ) : . ; . , . : , , , , , , .</p> <p>61 | </p> <p> . He who has a why to live, can bear with almost .any how " "</p> <p> , . , , .</p> <p> . : , : . : , .( , ")</p> <p> | 71</p> <p> , , " ". 02. " ". . , , , , , , . , , : . ? !</p> <p> . ( , )</p> <p> . , . , "", "" "".</p> <p>81 | </p> <p> . ( , ) , : ! ( 53) : ( ) , . . . . , . "" . . " , , ." .</p> <p> | 91</p> <p> , . . , , . , , , , "" "". , . , , . , .( , )</p> <p> . . </p> <p> " ". , . . " " . : 1) . 2) .</p> <p>02 | </p> <p> , , , .</p> <p> ? ? , , . </p> <p> , . , , . ( ) . . . , . . Process and Reality , . . </p> <p> | 12</p> <p> , , , , , ... , , .</p> <p>. , " ", . non ridere non lugere neque detestari sed intelligere , , . , : . , . . ( ). , , , , . , , , " , '' . 3391 . " " </p> <p>22 | </p> <p>: , . , . . , , , . , . ( .) , . . , , , " ". . : , , '... . , , : . . , , . , , , " , , ."</p> <p> | 32</p> <p> . . ' , , . . .</p> <p>. , , . , " " .</p> <p> . . ( , ) :</p> <p> . </p> <p>42 | </p> <p> . , , , . ( ). , , , , . ( : , ?) , , . . " ." , . , , , " ." ?</p> <p> | 52</p> <p> . . . .( , )</p> <p> . . , . , , ( ). " " (, , ) , " " " " ( ) . . , </p> <p>62 | </p> <p> , . , " ". , . , , , , . " ". . . , ! " ( : , , , , ...) . . ( , ) , . , " " , ,Paradiso : L'amor che muove</p> <p> | 72</p> <p> .il sole e l'altre stelle, , , .</p> <p> . . ( , ) , . , . . " " ! ? :</p> <p> ' ' "".</p> <p> , : . , ; . ( , )</p> <p> . , , .</p> <p>82 | </p> <p> . .</p> <p>. , . " ", . , . . , , . , . , , . " " " "; . , . .</p> <p> | 92</p> <p> , . . " " (Leap .)of Faith . , . . " ".</p> <p>. ( , " "", , 6991) : " . . . , . , </p> <p>03 | </p> <p>, , , , ." , , " ". . . .</p> <p> ? . ( , ") :(, )</p> <p> (, ) : (, ) .</p> <p> | 13</p> <p> , ", , :</p> <p> . " : ? , </p> <p> " (98014611) , , , . ( : .)Abenezra ( ) " " ", ' Liber Abaci . " "".</p> <p>23 | </p> <p> . ??Do I contradict myself .Very well then I contradict myself "Walt Whitman, "Song of Myself</p> <p> : (" ). . ( ) . . . , , . . :</p> <p> , .</p> <p> | 33</p> <p> . " " , , . . " ." , " " ( ).</p> <p> .</p> <p> , . , .</p>

Recommended

View more >