ΙΣΤΟΡΙΑ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  • View
    8.610

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

/

O O 80% 20%

...

-

:

: 3, 15123 : 210 6178290 Fax: 210 6105507 Email: info@korimvos.gr URL: http://www.korimvos.gr

-

2

-

3

1

............................................................................ 7 ....................................................... 9. .............................................................................................................9 . ....................................................................................................9 . ..........................................................................................................11 . .......................................................................................................................11

13

.................................................................................................... 14 ...............................................................................................14

. 1: .......................................................................................... 151.1 ...........................................................15 1.2 .....................................................................................................15

. 2: ....................................................................................... 172.1. ....................................................................................17 2.2. ......................................................................................19 2.3. ............................................................................................21 2.4. .....................................................................................23

. 3: 1100 .. 800 .. ....................................................................................................................................... 283.1. (1100-800 ..) ...................................................................28 3.2 ...................................................................................29

. 4: 800 .. - 479 .. .............................................................. 314.1. ( HNIKO ) ..............................31 4.2 - - ........................................32 4.3 ..........................................................................................................................33 4.4 - ...............................................33 4.5 - ...........................................................34

4 4.6 .............................................................................................36 4.7 : ...........................................37 4.8 ......................................38 4.9 ..................................................................................................................39 4.10 ..........................................................................................................................40

. 5: 479. - 431.. ................................................... 415.1 - ....41 5.2 - ................................................................................................41 5.3 - .........................................42 5.4 - ......................................42 5.5 - - ......................................................................................42

. 6: 431-363 .. ............................................................................................................................... 456.1 - 6.2 ......................................................................45 6.1 (431-421 ..): .................................45 6.2 (415-413 ..): - (413404 ..): .....................................................................................45 6.3 - .........................47 6.4 .....................................................................47

7: ..................................................................... 497.1 - 7.2 - ..49 7.3 - 7.4 - - ..........................................................................................................................50 7.5 ..................................................................................................51

.8 .............................. 538.1 ...................................................................................................................53 8.2 ..........................................................................................................................53 8.3 ...............................................................................................................53 8.4 ............................................................................................54

.9 .......................................................... 569.1 ..........................................................................................56 9.2 .......................................................................56 9.3 ..................................................56 9.4 .....................................................................57 9.5 ............................57 9.6 ...............................................................................58

.10: ....................................................................... 5910.1 ......................................................................................................59

- 10.2 . ..................................59 10.3 ...............................................................................60 10.4 3 .. .....................................60 10.5 . .......................................................................61

5

63

. 1: (330-717 ..) ................................... 641.1 ................................................................64 1.2 .......................66

.2: ................................. 682.1 ..........................................................................................................................68 2.2 ....................................................................................................................68 2.3 ..........................................................................................................................69

. 3: (717-1025 ..) ..... 703.1 I . .....70 3.2 II...........................................................................................75

. 4: (1025-1453 ..) ....................... 784.1 .........................78 4.2 ..........................79 4.3 ...............79

. 5: ..................................................................... 815.1 .........................................................................81

. 6: .................................................................................... 866.1 (5 -10 .) ............86 6.2 .......87

7: (15 - 18 .) ........................ 897.1 ..............89 7.2 ........................92

93

. 1: ............................................ 94 ..............................................................................................94 1.1 ........................................................................94 1.2 ............................................................................................................94 1.3 .....................................................................................................................94 1.4 .............................................................................................................95 1.5 .............................................................................95 1.6 ...............................................................................96

.2: 15 18 ................. 97

6 2.1 , ....................................97 2.2 , ............................97

. 3: (1 ) 18 ............................................................. 100 :.....................................................................................................................100 3.1 .................................................................................................................100 3.2 ..........................................................................................101

. 4: 15 - 18 ............................................................... 102 :.....................................................................................................................102

. 5: 1821 - 1831 .. .... 105 :.....................................................................................................................105

. 6: (1815 - 1914 .. ................................................................................. 108 ......................................................................................................................108

7: (1832 - 1912 ..) ..................................................................................... 110 :.....................................................................................................................110

8: (1912 - 1918 ..) ..................................................................................... 112 :......................................................................................