בטיחות בעבודה כלים ומכונות

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    313

  • Download
    11

Transcript

: 1. . 2. , .

: . , .

: , . 1. 2. / , .

: 1. / ! " . 2. 3. ! ! 4. . 5. ! 6. , , , 7. ! . 8. . 9. , 01. . . , , . . 4. . 5 .

. . , .

:

" . 1. - 09. 2. . 3. 4. . , 5. .OFF ! 6. 2/1

:

1. - . 2. - . . 3. - , : 2 ". 4. - . , .

: . 1. .

2/2 :_____________ :______________ :________

. %4, " %001 . . 07 . 1. " : . . . . . . . " . 2. . " . . . . . . . 3. :

. . . .

. . . .

4. " , ", : . . . . . ) 3 (: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ , : . . . 5. . . .

6. 1. 2. 3.

3/1 7. : . 1 " . 1 " . 12 " . 8 " 8. ______________. 9. : . 1. . 2. . 3. , . 4. 01 . : . . . . . .

11. : . . . . . . 21. : . . . . . ) (. . . 31. ) (. . . . , , . . , , , . 41. : . . . . . . . . 51. : . . . . . . . . 61. 51 " " : . 5.1 " . 51 " . 051 " . 0051 ". 3/2 71. : . . . . . . 81. : . . . . . .

91. : . . . . . 02. , ? . . . / . . / . 12. : . 2 ". . 2 . . 2 ". 22. : . . . . . . 32. : . , . . . . 42. : . /. . " . . . . . 52. : .________________________ . ________________________ . ________________________ . ________________________ . ________________________ . ________________________

! 3/3