פואטיקה אריסטו סיכום

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    1.239

  • Download
    0

Transcript

‫הפואטיקה / אריסטו‬ ‫מונחים, הסברים וציטוטים נבחרים‬ ‫הגדרת הטרגדיה " ... טרגדיה היא חיקוי פעולה רצינית, שלמה ובעלת שיעור,‬ ‫בלשון מונעמת, שכל אחד ממינה )של הלשון המונעמת( משמש באופן נפרד‬ ‫בחלקיה )של היצירה(, )חיקוי( באופו דרמטי ולא באופן סיפורי, אשר דרך חמלה‬ ‫".ופחד מבצע את הזיכוך )קתרזיס( של ריגושים כאלה‬ ‫.חיקוי" : 'מימזיס', חיקוי במובן של עיצוב אומנותי"‬ ‫פעולה" : אינה פעולה חיצונית אלא מוטיבציה, הדוחפת אדם למעשים, והמעשים"‬ ‫הנובעים ממוטיבציה זו, הם הפעולה המתחילה לשם מטרה מסוימת והנמשכת‬ ‫.לשם השגת המטרה‬ ‫רצינית" : היא התכונה הסגולית של הטרגדיה מבחינת תוכנה. תכונה זו עומדת"‬ ‫.בניגוד קוטבי לקומדיה שתוכנה טריוויאלי, קל יותר‬ ‫בלשון מונעמת" : אריסטו משתמש כאן במובן מושאל במלה המורה בדרך כלל"‬ ‫על פעולת התבלין שמוסף למאכל כדי שיהייה לו טעם ערב, ריח וכד'. בהתאם לכך‬ ‫.'מצביעה מילה זו כאן על מה שמוסיף לשירה ערבות ונעימות, כגון קצב, נגינה וכד‬ ‫באופן נפרד" : כלומר כל אחד לחוד, כמו בחלקים המדוברים )בדיאלוגים(, שם"‬ ‫מונעמת הלשון על ידי מיקצב בלבד, או בצרופים מסויימים, כמו בחלקים המושרים‬ ‫.של המקהלה, שם מונעמת הלשון על ידי מיקצב ונגינה‬ ‫באופן דרמטי" : ביוונית 'דרונטון', שממנה נגזרת המלה 'דרמה', ומובנה: באופן"‬ ‫.דרמטי, באופן המציג את הפעולה בעשייתה‬ ‫דרך חמלה וחרדה" : חמלה וחרדה הן ריגושים שהטרגדיה צריכה לעורר בצופה"‬ ‫)או בקורא( . חמלה היא רחמים כלפי הגבור האומלל, וחרדה היא חשש לגורל‬ ‫.המאיים עליו, לפורענות הממשמשת ובאה ואין מנוס ממנה‬ ‫זיכוך" : תרגום של המלה היוונית 'קתרזיס'.מורה על תהליך של זיכוך נפשי"‬ ‫.ורוחני המתרחש בצופה הטרגדיה כחוויה אסתיטית‬ ‫)'תיאוריות שונות בקשר ל'קתרזיס(‬ ‫אפלטון דחה את הטרגדיה בגלל שהיא מעוררת חמלה ופחד ועל כן גורמת לצופה‬ ‫להיות חלש נפשית. אריסטו לעומתו האמין שהטרגדיה מטהרת רגשות אלו‬ ‫.וגורמת לצופים כתוצאה מכך להיות חזקים יותר‬ ‫תפקיד רפואי, חיסוני : חמלה ופחד הן רגשות שקיימים בבני אדם: כתוצאה‬ ‫מצפייה בטרגדיה, רגשות אלו יבואו לידי ביטוי ובכך יהייה אפקט משחרר שיחזיר‬ ‫.לאנשים את האיזון ושיווי המשקל‬ ‫התיאוריה התחליפית : אנו נהנים לחוות רגשות בארוע בדיוני מבלי שנגרם לנו‬ ‫.נזק באופן אישי‬ ‫התיאוריה הסדיסטית : אנחנו נהנים לצפות בסבל של אחרים, ויש הנאה נוספת‬ ‫בידיעה שאנו צופים במחזה, לא בחיים האמיתיים. אנו מסתכלים מגבוה על‬ ‫.הדמויות שסובלות‬ ‫2‬ ‫אנו נוטים להזדהות עם אחת מהדמויות במהלך המחזה. כשההצגה נגמרת, אנו‬ ‫נהנים מכך שהארועים לא התרחשו באמת וכן מודעים לכך שהצרות הפרטיות‬ ‫.שלנו מתגמדים לעומת הארועים שהתרחשו בטרגדיה‬ ‫בחיים האמיתיים יש הרבה ארועים עצובים מעוררים חמלה ופחד אצל בני האדם‬ ‫אבל לארועים אלו אין אחידות או הגיון ולכן הם מתסכלים מבחינה אינטלקטואלית,‬ ‫ומשאירים אותנו מבולבלים וחסרי שיווי משקל ריגשי. בדרמה שבוחרת ומארגנת‬ ‫סידרה של אירועים בצורה הגיונית ומסודרת, האפקט על הצופים הוא מספק‬ ‫.מבחינה אינטלקטואלית ומביא לידי הרפייה ריגשית‬ ‫)ששת חלקי הטרגדיה )לפי סדר החשיבות‬ ‫.עלילה, אופי, מחשבה, לשון, הופעה בימתית ונגינה‬ ‫אבל החשוב מבין אלו הוא מבנה המעשים )העלילה(. שהרי הטרגדיה היא חיקוי "‬ ‫לא של אנשים אלא של פעולה ושל חיים, והאושר והאומללות מתבטאים בפעולה,‬ ‫ואף התכלית היא איזו פעולה ולא תכונה." ...."לכן המעשים , כלומר העלילה, הם‬ ‫תכלית הטרגדיה" ...."יתר על כן, בלי פעולה לא יכולה טרגדיה להיווצר, לעומת‬ ‫."זאת, בלי איפיון היא תוכל להיווצר‬ ‫על העלילה‬ ‫הנחנו שהטרגדיה היא חיקוי פעולה שלמה, שהיא יחידה כוללת בעלת שיעור "‬ ‫."מסויים". ..."'יחידה כוללת' היא זו שיש לה התחלה, אמצע וסוף‬ ‫אסור שהעלילה תהייה קצרה מידי או ארוכה מידי. האורך הרצוי הוא זה שיאפשר‬ ‫.מספיק זמן כדי שיתרחש בו המעבר מהצלחה לאי הצלחה באופן הגיוני‬ ‫)אחדות העלילה )האחדות היחידה שארסטו התייחס אליה מפורשות‬ ‫עלילה אחידה איננה סידרה של אירועים שקרו לדמות אחת אלא יש לברור מתוך‬ ‫קורותיו של הגיבור רק אותם מעשים ומאורעות שיכולים להתלכד לאחדות אחת,‬ ‫.רק אלו שניתן לבנות מהם יחידה כוללת, בעלת מיבנה אחדותי‬ ‫העלילה, מאחר שהיא חיקוי פעולה, צריכה להיות חיקוי פעולה אחדותית,"....‬ ‫שהיא גם יחידה כוללת, ואת חלקיה יש לבנות מן המעשים באופן כזה, שאם אחד‬ ‫מן החלקים יוזז או יוסר, תתפרק היחידה כולה ותתמוטט, כי מה שהימצאותו או‬ ‫.")היעדרו אינו ניכר, אינו חלק של השלם )היחידה הכוללת‬ ‫3‬ ‫תפקיד המשורר הוא לספר לא את העובדות )הדברים שקרו(, אלא את סוג"....‬ ‫הדברים שעשויים לקרות, כלומר את המאורעות האפשריים לפי ההסתברות או‬ ‫."ההכרח‬ ‫במילים אחרות אין אומנות השירה מתייחסת לפרטי עובדות שקרו, כדרך שעושה‬ ‫ההיסטוריה, אלא לכללי ההתרחשות העשויים לקרות. לפיכך אומר אריסטו על‬ ‫."השירה שהיא "יותר פילוסופית ויותר נכבדה מההיסטוריה‬ ‫לכן אין הכרח לבקש בכל מחיר לדבוק בסיפורים המסורתיים שעליהם מיוסדות"‬ ‫."הטרגדיות‬ ‫עלילה 'אפיסודית' היא עלילה שבה האפיסודות אינן קשורות זו בזו קשר פנימי,‬ ‫סיבתי, ואינן יוצרות את האחדות האורגאנית הדרושה לעלילה טובה. עלילה‬ ‫'אפיסודית' דומה לכרוניקה היסטורית מבחינה זו שאצל שתיהן אין קשר פנימי בין‬ ‫.המאורעות. עלילה כזו על פי אריסטו היא עלילה מהסוג הנחות ביותר‬ ‫העלילה המומלצת‬ ‫עלילה שהיא חיקוי ש"הוא לא רק של פעולה שלמה אלא גם של )מעשים( מעוררי‬ ‫חרדה ומעוררי חמלה, ואלה נוצרים בדרך הטובה ביותר במיוחד כשהם באים‬ ‫בניגוד למצופה )ועם זאת הם נובעים( זה מתוך זה, כי בדרך זו יש בהם יותר מן‬ ‫."המפתיע מאשר אם הם באים מאליהם, כלומר במקרה‬ ‫כלומר ההתרחשויות המגולמות בטרגדיה צריכות להפתיע. כדי שהן תפתענה‬ ‫בצורה מתקבלת על הדעת, שאין מרשימה ממנה, עליהן להראות לגמרי טבעיות‬ ‫.ולוגיות ביחס למה שקדם להן‬ ‫עלילה פשוטה ועלילה מסובכת‬ ‫מבין העלילות, אחדות הן פשוטות ואחדות הן מסובכות, שהרי הפעולות,"‬ ‫שהעלילות הן חיקויין, הן כאלה מטבען. אני קורא 'פשוטה' לפעולה, אשר‬ ‫בהתפתחותה הרצופה והאחדותית במובן שהגדרנו, מתרחש בה השינוי בלי היפוך‬ ‫או הכרה. ו'מסובכת', לזו אשר השינוי נוצר בה מתוך הכרה או היפוך או שניהם‬ ‫ביחד. אלה צריכים לעלות מתוך עצם מבנה העלילה, כך שיתפתחו מתוך‬ ‫ההתרחשויות הקודמות כתוצאה הכרחית או מסתברת. שהרי הבדל גדול הוא אם‬ ‫."ההתרחשויות נגרמות זו על ידי זו או באות זו אחר זו‬ ‫)היפוך ) פרפטיה‬ ‫היפוך' הוא, כאמור, שינוי של )מהלך( ההתרחשויות אל ניגודו, וזה כפי שאנו' "‬ ‫אומרים, בהתאם להסתברות או להכרח, כמו למשל, באדיפוס : )השליח ש(בא‬ ‫כאילו לשמח את אדיפוס ולשחררו מהפחד ביחס לאמו, גילה מי הוא וגרם את‬ ‫."ההיפך‬ ‫4‬ ‫במילים אחרות, היפוך הוא מיפנה קוטבי במהלך המעשים והמאורעות והיפוך‬ ‫פתאומי במצב העניינים, דהיינו בסיטואציה של הגבור, סיטואציה שעמדה‬ ‫.להתפתח בכיוון אחד, משתנה פתאום שינוי מכריע בכיוון הפוך לגמרי‬ ‫)הכרה )אנאגנורסיס‬ ‫הכרה' היא, כפי שמורה המונח, שינוי מאי ידיעה לידיעה, )שינוי המביא( לאהבה' "‬ ‫או לשנאה בין )הנפשות( המיועדות להצלחה או לכשלון. ההכרה היא היפה ביותר,‬ ‫.כאשר בעת ובעונה אחת איתה נוצר היפוך כמו למשל, זו שבאדיפוס‬ ‫הכרה כזו עם היפוך, תעורר חמלה או חרדה )הרי הונח שהטרגדיה היא חיקוי‬ ‫פעולות כאלו( ויותר מכן, אף אי ההצלחה וההצלחה תתרחשנה כתוצאה מ)הכרות‬ ‫.עם היפוכים( כאלה‬ ‫שלושת חלקי העלילה‬ ‫היפוך‬ ‫הכרה‬ ‫סבל‬ ‫)סבל )פאתוס‬ ‫א. סבל, יסורים ב. מעשה או מאורע מביא אסון וכתוצאה מכך גורם סבל וכאב.‬ ‫במילים של אריסטו, "פעולה נושאת אובדן או כואבת )מכאיבה( כגון מיתות על‬ ‫הבמה, יסורים קשים, פציעות וכל הדברים היוצאים באלה". ביטוי אחרון זה בא‬ ‫לציין סוגי כאב וסבל שאינם פיסיים דווקא, כגון סבל רוחני וכאב נפשי. באדיפוס‬ ‫המלך סבלו הנפשי של אדיפוס חריף הרבה יותר מהכאב הפיסי שכרוך בעוורון‬ ‫.שהסב לעצמו‬ ‫הפאתוס הוא חלק מיבני בעלילה הטרגית, בין בעלילה הפשוטה ובין בעלילה‬ ‫.המסובכת, בעוד ההיפוך וההכרה הם חלקים רק בעלילה המסובכת‬ ‫החלקים הכמותיים של הטרגדיה היוונית‬ ‫פרולוגוס : )פרולוג( החלק הפותח את המחזה, בצורת מונולוג או דיאלוג, שבו‬ ‫.באים דברי הסבר על העומד להתרחש‬ ‫.אפיסודיון : חלק מן המחזה עצמו ) מקביל ל'מערכה' של ימינו‬ ‫סטסימון : החלק של שירת המקהלה‬ ‫פרודוס : שיר המקהלה בהכנסה‬ ‫.אקסודוס : יציאה, חתימה, סיום‬ ‫קומוס : דיאלוג לירי, לרוב מקונן, המתנהל בין המקהלה לבין שחקן אחד או‬ ‫.שניים‬ ‫5‬ ‫העלילה הטרגית הרצויה‬ ‫המבנה של הטרגדיה היפה ביותר צריך להיות לא פשוט אלא מסובך, ועליו ..."‬ ‫להיות חיקוי של )מעשים( מעוררי חרדה ומעוררי חמלה )שהרי זוהי סגולתו של סוג‬ ‫,)חיקוי זה‬ ‫על האופי‬ ‫הגבור הטרגי הרצוי‬ ‫מוכרח לעבור מהצלחה לאי הצלחה‬ ‫אדם שאינו מושלם אבל באופן בסיסי בעל אופי טוב‬ ‫נפילתו לא מתרחשת בגלל פחיתות או רשעות‬ ‫נפילתו באה כתוצאה מטעות שנובעת מאופיו )המרטייה, טעות טרגית( וטעות‬ ‫.בשיפוט. לעיתים קרובות בגלל עודף בתכונה טובה‬ ‫.חייב להיות ממוצא נעלה, מדגיש את גודל הנפילה‬ ‫עדיף סוף טרגי פשוט על סוף כפול שבו סיום שמח לטובים ועצוב לרעים. סוף כזה‬ ‫.הוא כניעה לטעם ההמונים‬ ‫?כיצד לעורר חמלה ופחד‬ ‫המעורר חרדה והמעורר חמלה יכולים להיווצר באמצעות ההופעה הבימתית, ":‬ ‫אבל הם יכולים להיווצר גם מתוך מבנה המעשים עצמו, ואופן זה עדיף ושייך‬ ‫למשורר טוב יותר. כי העלילה צריכה להיבנות באופן כזה שהשומע את מהלך‬ ‫המעשים, אף אם לא יראה אותם, יתחלחל ויתמלא רחמים ל)שמע ה(התרחשויות.‬ ‫."כך ממש עשוי להרגיש מי ששומע את העלילה של אדיפוס‬ ‫מתאימים ביותר למטרה זו "כאשר האסונות נגרמים על ידי אוהבים הקרובים זה‬ ‫לזה קרבת משפחה כגון אח הורג או מתכוון להרוג את אחיו, או עושה מעשה אחר‬ ‫"..מסוג זה, או בן את אביו, או אם את בנה, או בן את אמו‬ ‫הדבר יכול להיות ביודעין )מדאה הורגת את ילדיה( או לא ביודעין )אדיפוס הרג את‬ ‫אביו בלי שידע את זהותו האמיתית והיה מודע לפשע החמור שביצע רק בשלב‬ ‫.)מאוחר יותר‬ ‫6‬ ‫ארבעת הכללים לאפיון דמות טרגית‬ ‫הכלל( הראשון והחשוב ביותר הוא ש)הדמויות( תהיינה מתאימות( " .1‬ ‫.)לטרגדיה(".כלומר דמות נעלה‬ ‫שהדמות תהייה מתאימה לטיפוס. למשל גבר מתאים שיהיו לו תכונות גבריות .2‬ ‫.אבל אין לתת תכונות אלו לאשה‬ ‫."שיהייה דמיון בעיצוב לדמות אמיתית מה"חיים .3‬ ‫שעיצוב הדמות תהייה עקבית לאורך כל הדרך. למשל אם דמות היא לא .4‬ ‫.עקבית, עליה להיות בלתי עקבית לאורך המחזה כולו‬ ‫על המעשים והדבורים של הדמויות לנבוע באופן הגיוני ומסתבר מתוך אופי‬ ‫הדמויות עצמן. גם ההתרות של העלילות צריכות לנבוע מתוך העלילה עצמה ולא‬ ‫.מתוך ה'מכונה' )'דאוס אקס מכינה'( שזוהי תחבולה בלתי אומנותית‬ ‫ארבעת סוגי ההכרה‬ ‫הראשון ובלתי אומנותי ביותר הוא זה שבאמצעות סימנים. )לדוגמא סימנים .1‬ ‫)גופניים כמו צלקת או סימנים חיצוניים אחרים‬ ‫.הכרה כתוצאה מגילויים כתוצאה מהחלטה שרירותית של המשורר.2‬ ‫.הכרה שבאה כתוצאה מזכרון שמתעורר כתוצאה מראיית דבר מה .3‬ ‫הכרה מתוך היקש, שעולה מתוך המעשים עצמם כמו באדיפוס, והיא הנעלה .4‬ ‫.ביותר‬ ‫טיפים' למשורר'‬ ‫המשורר( צריך לבנות את העלילות ולעבדן במילים כשהוא רואה אותן לפני עיניו( "‬ ‫עד כמה שאפשר, שהרי בדרך זו, כשיראה )את המעשים( בצורה חיה ביותר כאילו‬ ‫היה נוכח בשעת היעשותם, יוכל למצוא את המתאים ופחות מכל יהיה עלול לא‬ ‫להבחין בסתירות.... במידת האפשר יש לעבד את צורות ההתנהגות של הנפשות‬ ‫"..הפועלות‬ ‫את תמצית הסיפורים, בין אם הם נמצאים מן המוכן בין אם הוא ממציא אותם"‬ ‫.בעצמו, צריך )המשורר( לתרשם בתוכנית כללית, ורק אז להרחיב באפיסוודיות‬ ‫7‬ ‫קשירה והתרה‬ ‫כל טרגדיה היא בחלקה קשירה ובחלקה התרה. קשירה : "..מה שבא מן ההתחלה‬ ‫עד לחלק המהווה גבול, שבו מתרחש מעבר מהצלחה לאי הצלחה". התרה : " מה‬ ‫."שבא מתחילת המעבר עד לסוף‬ ‫ארבעת סוגי הטרגדיה‬ ‫.המסובכת שכולה היפוך והכרה .1‬ ‫.זו של סבל .2‬ ‫.זו של אופי .3‬ ‫.הפשוטה .4‬ ‫.על המשורר לשלוט בכל הסוגים‬ ‫יש לזכור, מה שנאמר כאן לעיתים קרובות, שאין לחבר טרגדיה במבנה אפי,"‬ ‫."כלומר במבנה רב עלילות‬ ‫את המקהלה יש לראות כאחד השחקנים, עליה להיות חלק של היחידה הכוללת"‬ ‫"..ולהשתתף בה‬ ‫המחשבה‬ ‫עם המחשבה )רטוריקה( נמנים כל אותם הדברים שצריכים להיווצר באמצעות‬ ‫הלשון: ההוכחה והסתירה, לעורר חמלה, חרדה וכעס, הגזמה והמעטה. מעשים‬ ‫גם מעוררים דברים אלו אך ללא הסבר מילולי, ואילו המחשבה צריכה להיווצר על‬ ‫.ידי הדיבור של הדובר ולנבוע מדבריו‬ ‫הלשון‬ ‫בליטוש הלשון יש לעסוק בחלקים שבהם אין התרחשות וכן לא אופי ןלא מחשבה,‬ ‫שהרי לשון מבריקה מידי מעיבה על אפיון הדמות ועל המחשבה. לשון כוללת‬ ‫אינטונציה, אומנות הנאום, הקראה ודיקלום.י‬ ‫הנגינה וההופעה בימתית הפחות חשובות שכן שייכות להפקה של המחזה ולא‬ ‫בתחום טיפולו של המשורר ומה שיותר חשוב בהקשר זה, המחזה בעל זכות קיום‬ ‫.בלעדיהם‬ ‫הציטוטים ורוב הפרשנויות מפואטיקה / אריסטו, תרגום והערות של ד'ר שרה‬ ‫.הלפרין, אוניברסיטת בר-אילן, הוצאת הקיבוץ המאוחד‬