Περιεχόμενα Τόμος Α

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    682

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<p> xxvii xxiii</p> <p> 1: ...: . . . 1 2 4 5 5 GR GR 6 8 GR 9 9 GR GR GR 11 : , , 12 12 : 13 : 13 15 16 17 17 17 20 21 21 22 24 24 2: GR: 27 GR : 28 28 29 31 33 34 34 36 . 37 42 43 44 45 45</p> <p>10</p> <p>41</p> <p>ix</p> <p> 48 49 49 : , , , 52 52 53 54 55 56 56 56 57 57 57 57 58 59 59 60 63 64 65 68 68 68 69 69 70 70 72 73 73 74 75 76 77 77 77 79 : 83 83 85 85 86 87 89 91 92 94 3: GR: 99 GR GR 100 101 103</p> <p>50</p> <p>x</p> <p> 103 A 107 108 108 110 111 113 D-S 114 D S 115 117 118 119 120 120 122 122 123 124 125 125 126 .. 128 129 130 130 131 131 132 133 134 136 139 145 145 147 148 149 4: GR: 153 154 154 156 157 . 159 160 161 166 1923 167 170 170 2.000 171 174 175</p> <p>105</p> <p>127</p> <p>xi</p> <p> 176 , . 177 , : 186 195 198 198 199 .947/79 200 .1337/83 .2508/97 205 218 218 237 (.25, .1337/83) 237 238 243 5: 245 246 248 249 250 250 252 . 269 272 273 275 276 278 278 V 278 V 279 281 V 283 283 284 284 285 288 289 296 298 302 304 307 308 309 311 312 6: 315 317 317 </p> <p>318</p> <p>xii</p> <p> 320 A 323 325 326 327 250. 331 332 332 333 336 338 : .. 338 342 347 349 .... L.P.I.S. 349 , .. 351 352 353 , 357 359 361 361 362 363 367 369 371 372 372 372 : 373 : 373 373 377 380 385 386 7: 389 391 392 : 393 393 395 396 396 397 398 399 400 401 402 406 418</p> <p>xiii</p> <p> 421 .998/79 421 .1734/87 425 427 429 429 , 431 431 . 433 , 435 437 437 438 .2664/98 441 443 445 445 448 449 450 452 456 458 462 463 466</p> <p>436</p> <p> 8: : - 469 .. 470 474 475 476 477 , , 479 , , - 481 485 488 490 491 - 491 , 492 498 , 498 , 502 503 506 507 512 9: : 515 516 517</p> <p>xiv</p> <p> 518 520 .. .. .. 524 .. 524 ... 525 .. ... 525 .. .. 526 .. .. 526 .. .. 531 .. .. 535 540 , , , .. .. .... 543 ... 544 ... 544 . .. 545 .. .. 545 .. .. 546 547</p> <p>520</p> <p>541</p> <p> 10: : 549 : 550 550 552 553 I.S.gr 567 I.S.gr 568 I.S.gr 568 I.S.gr . 574 I.S.gr . 577 I.S.gr 577 I.S.gr 578 580 I.S.gr 581 582 11: : ... 583 ... 584 ... 586 ... 587 589 ... 591 ... 592 ... 598 ... 600 ... 605 ... 606 607</p> <p>xv</p> <p> 12: . : 609 610 612 613 614 615 615 619 619 G.I.S. 621 G.I.S. 621 , G.I.S. 621 G.I.S. 623 .. , , 625 G.I.S. 626 G.I.S. 626 G.I.S. 627 628 629 633 13: , ( ) 653 654 655 658 659 662 665 667 668 669 670 670 671 673 673 674 , 676 677 678 680 682 .. 688 690 694 .. 696</p> <p>xvi</p> <p> 697 697 . 699 700 701 ( ) 703 ( ) 706 708 14: 3D 3D 711 3D K 712 3D K 713 3D 2D K 715 3D 717 3D 718 2D 3D 720 3D 724 725 ... . 725 ... 730 732 732 733 734 3D K 735 15: . . . . 743 750 e-G e-C 752 e-C e-G 757 e-G e-C 762 : L.I.S. 765 , L.I.S., G.I.S. 767 L.I.S. 768 L.I.S.: 769 : SubL.I.S. 770 SubL.I.S.: 771 773 SubL.I.S: 780 SubL.I.S: 782 U.I.S. 783 SubL.I.S: 788 SubL.I.S: 789 L.I.S: 791 16: 793 801 803 </p> <p>796 804</p> <p>xvii</p> <p> 805 808 808 810 810 811 812 L.I.S. 812 : 814 815 818 ... 823 830 831 17: , , 835 837 848 848 849 850 851 854 857 857 858 858 859 860 861 864 18: , 867 : 869 1500 .. 869 1500 .. 873 .. 883 886 : 888 : 909 2014 912 913 916 918 2014 919 2014 920 2014 925 2014 928 2014 930 930 931</p> <p>811</p> <p>xviii</p> <p> L.A.D.M. 932 L.A.D.M. 932 Interface L.A.D.M. 943 L.A.D.M. 945 INSPIRE 945 FLOSS 951 EU.L.I.S. 954 19: : 957 .. 959 962 962 971 973 976 978 980 HEPOS 981 983 . . 983 986 : 990 .. "" 991 993 (L.S.O.) 994 (V.L.S.O.) 996 997 997 999 .. 1002 1005 1007 1007 20: : 1011 .1647/86, .3882/10 : 1012 .2308/95: .. .. 1015 1: 1016 2: 1016 3: .. 1021 4: .. 1027 5: 1030 1032 .2508/97: .. 1033 .2664/98: 1033 1034 .. 1037 .. 1040 1044 1046</p> <p>xix</p> <p> 1050 1051 1054 .3044/02: ... .... 1057 .3127/03: .2308/95 .2664/98 .. 1057 .3208/03: , , ... 1058 .3212/03: , ... . ..... 1058 .3481/06: .., 1058 .3491/06: , , ..., ... 1059 .3559/07: ", , ", ... 1059 .3659/08: , , ... 1059 .3728/08: , ... 1059 .3818/10: , 1059 .3882/10: 2007/2/.. (INSPIRE). 1060 .3889/10 182: , , . 1077 : ..., ., .. .... 1083 21: : 1093 ..: 1094 ..: 1097 1098 1101 1102 .2308/95 1103 1104 1105 1107 .. .. 1111 1112 1115 1116 1117 1117 1120 , 1121 1121 1122 1122 1127 .. 1128 1131 ..: 1133 1133 1136 1138 .2308/95 1140 1147</p> <p>xx</p> <p> 1152 1156 1159 ..: 1160 .. ... 1160 , .. 1162 ... 1167 1167 1170 .. 1171 1173 .... 1175</p> <p>1166</p> <p> 22: : 1179 1180 1184 1187 1190 1195 1199 1203 1204 .. 1210 1213</p> <p>. (cd), , . : , . Cadastre 2014. L.A.D.M. (Land Administration Domain Model). INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). FLOSS Cadastre (Free Libre Open Source Software). EU.L.I.S (European Land Information Service). : . . . . (, ..), - </p> <p>xxi</p> <p>xxii</p> <p> .., ..., ... ( ), ... ( ), ..., ..., .., ..., ..., ...., ... ( ), , .... ( ), ... ( ), ... ( ), , , ... ( ), ..., ... ( ), ...., .... ... ( ), ..., , ..., .. ( ), ... . , .... , , . ... . A.I.R.E.A. C.A.D. CAMA C.A.P. CAV D D.C.D.B. D.E.M. D-S D.S.M. D.T.M. E.C. e-C e-G EU.L.I.S. F.I.G. F.I.S. FLOSS G.I.S. G.P.S. G.R.S.A. G.S.D.I. G.U.I. H.A.T. HE.PO.S. I.A.C.S. I.C.T. I.L.I.S. INSPIRE I.S . I.S.O. L.A. L.A.D.M. L.I.S. American Institute of Real Estate Appraisers Computer Aided Design Computer Assisted Mass Appraisal ( /) Common Agricultural Policy ( ) Computer Assisted Valuation ( /) Demand () Digital Cadastral Database ( ) Digital Elevation Model ( ) - Digital Surface Model ( ) Digital Terrain Model ( ) European Community ( ) e-Cadastre ( ) e-Government ( ) EUropean Land Information Service Fdration Internationale des Gomtres Forest Information System Free Libre Open Source Software Geographic Information System ( ) Global Positioning System ( ) Global Response Surface Analysis Global Spatial Data Infrastructure ( ) Graphical User Interface Highest Astronomical Tide HEllenic POsitioning System ( ) Integrated Administration and Control System Information and Communication Technologies Integrated L.I.S. ( ) INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Informal Settlements ( ) International Organization for Standardization Land Administration ( ) Land Administration Domain Model Land Information System ( )</p> <p>xxiii</p> <p>L.M. L.O. L.P. L.P.I.S. L.S.O. M.C. M.I.S. M.M.C. MV N.A.S.A. N.P.M. NPV N.S.D.I. OSCAR P.F.I. P.P.P. R.E. S S.P.S. S.P.V. 2D 2D K 3D 3D K U.I.S. U.M.L. V V.L.S.O. ... .. .. ... ... ... .... / .. ... ... ... .... .. .. .. .... ... .... ... ... .. .... .. ...</p> <p>Land Management ( ) Land Operation ( ) Land Policy ( ) Land Parcel Identification System ( ) Large Scale Orthophotos ( ) Multipurpose Cadastre ( ) Management Information System ( ) Multipurpose Marine Cadastre ( ) Market Value ( ) National Aeronautics and Space Administration New Public Management ( ) Net Present Value ( ) National Spatial Data Infrastructure ( ) Open Source Cadastral and Registry Private Finance Initiative Public Private Partnership Real Estate Supply () Single Payment Scheme ( ) Special Purpose Vehicle 2 Dimensions ( ) 2 Dimensions Cadastre ( 2 ) 3 Dimensions ( ) 3 Dimensions Cadastre ( 3 ) Urban Information System ( ) United Modeling Language Very Large Scale Orthophotos ( ) ( ....) ( ....) </p> <p>xxiv</p> <p>.... ... ... .... ... .... ...... .... ... ... ... ... ... ... .. ... ... / .. .... .. ... .... ... .. .. ... .. ... ... ... ... .. ..... .. .. .. ... ... ... .. .... ... .... .... .. ... / / .. ... .... ... ..</p> <p> ( ..) () , .. , ( ....) </p> <p>xxv</p> <p> .... ..... ... ... ... .... .... ...... ... ... .. .... ... ... ... ... / ... ... .... ... ...</p> <p> . </p> <p>xxvi</p> <p> , . . , . , . , . , . . , . , . , . . . . , . </p> <p>xxvii</p> <p>(Multi Purpose Cadastre) , , (Land Information System). . , . , . , . , . : , . . , . -- .</p> <p> , , , . , . -, , , , . . . , . </p> <p>xxviii</p> <p> . , , . : , . , , . , , , . , , .</p> <p> . . , , , , . . : , . . . . , . . .</p> <p> , (cd), , , . , Cadastre 2014, L.A.D.M., INSPIRE, FLOSS Cadastre EU.L.I.S. , . , (, ..), - .</p> <p>xxix</p> <p> . , " ". , . , . . . , , , .</p> <p>xxx</p>

Recommended

View more >