כאשר נשים נעשות אלימות

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    161

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p> ) 1002(, 772-623</p> <p> *</p> <p> : : 1. 2. 3. 4. : : : 1. 2. 3. : , : </p> <p> 7191 . ,1</p> <p> , , 2</p> <p> . ,</p> <p> , . , , : , . , , ..S. Glaspell Plays .S. Glaspell A Jury of H e r Peers )7891 ,(Cambridge )3991 ,(Mankato</p> <p>*</p> <p>1 2</p> <p>772</p> <p> . , . , . 3</p> <p> . , , . , . , . . , , , . . , . ; . . . , , . , . , . , , ; , ! . . . , - . , 4</p> <p>, . , , . , </p> <p> , , *. , ) ,(John Hossack 0091. , , , . : L. Ben Zvi" ' : The Genesis of Susan Glaspell's Trifles" 44 T h e a t r e 2991( 1 4 1 ( . )1991 ,.Thelma &amp; Louise (Metro-Goldwyn-Mayer Pathe</p> <p>3</p> <p>,J Murder,</p> <p>Sh</p> <p>4</p> <p>872</p> <p> , . ! . , , , . 5</p> <p> . . , . . , . . , , , , , . , , , . ? , ? . 6</p> <p>, . , . , , , . , , - , : E.V. Speiman &amp; M . Minow 5C r i m e and F e m i n i s m 042 ,922 )5991 ,..(Aldershot, N. Naffine ed</p> <p> , </p> <p>,"Outlaw Women: An Essay on Thelma and Louise" Gender</p> <p> , : , , , , . , , )9991(. 972</p> <p>6</p> <p>, , , , . : , . , . . , , . , . . , , . . , , . , . , , . , , , . , , , . , , , . , . , . , . 082</p> <p> , , , ,</p> <p> : : . , , 79.4.31 . , . , . , , , . , , , , , . , 7</p> <p> . , , , , . , : , , 8</p> <p> , .</p> <p> ? , ? ; : . 9</p> <p> .</p> <p> 79/8514 ) ( ): (. , 1 . , 2 . 182</p> <p>7 8 9</p> <p> , : ][ 01</p> <p> .</p> <p>, , . , , , , , , , ,11</p> <p> ,</p> <p> : . . . . . . 88.4.11 , . . , , ? 21</p> <p> .</p> <p> . </p> <p>, . 99/53, 12 ) (): - (. , 3.</p> <p>01 1 1 1 2 282</p> <p> , . , , . . : . , . , , . , . 31</p> <p> - - . , . , / , . . , , . . , , . , , , , , : . , , ... , , . . 41</p> <p> ] - [ .</p> <p> , . , , . </p> <p> 99.01.71. - , 11, 4. 382</p> <p>31 41</p> <p> , , , , , . 51</p> <p> . , , , , . 61</p> <p> , . , , .</p> <p>2. . . , , 71</p> <p> , , , , . , , . , . . , , , , 81</p> <p>.</p> <p>, , , , . , 91</p> <p> . , </p> <p> - , 7, 2 . - , 11, 4. )( 28/08 ) (. 28/303 , &lt; &gt; 903 ): (. 1 , 313.</p> <p>1 5 61 71 81 91 482</p> <p> , . , : 00.61 - - 51.81 . . . , . , , , . 03.12 , , , . , , . , . - , . . , , . ... , . - , . , . , , 02</p> <p> .</p> <p> , . , . , . , , , . , , , , . : ... , , ... , . </p> <p>, 413-513. 582</p> <p>02</p> <p> . . 12</p> <p> . , .</p> <p> , , , . 62)4( , -7791 , 22</p> <p> , . , , , , . , : , , , ] - [ , 32</p> <p> .</p> <p> , . , , . , . , , , , , . , , . , : , </p> <p>, 913. 622. 62 : : ...)4( , , . - , 81, 513.</p> <p>12 22</p> <p>32 682</p> <p> , , , , , , 42</p> <p> .</p> <p> . , , , . , , . , , . , , : , , . , , 52</p> <p> , .</p> <p> , . . , , , , . . . , , , . , , , , , </p> <p>, 613. . , 023. 782</p> <p>42 52</p> <p>62</p> <p> , , , .</p> <p> ! , , , , . . , . , , . , , . , , 72</p> <p> . , , . , , . , , , . , , , , .</p> <p>3. . , , . . 82</p> <p>, 713-223. , 123. )( 19/197 ) (. , , . . , . 29/2526 , 49)2( 3852 ): (.</p> <p>62 72 82</p> <p>882</p> <p> . , , . : , ) (, ) - ( , , ) - (, ) ( . , , , . 92</p> <p>.</p> <p> , , . , , 03</p> <p>, , . , , , , , , 23 13</p> <p> .</p> <p> . , , , . , . , . 33</p> <p>.</p> <p> , , 43</p> <p> , . </p> <p> 59/0312 , )3&gt; 654, 954 ): - (. , . , 064. , . 43 , , : , , , , . - , 92, 164. 982</p> <p>92 03 13 23</p> <p>33 ) 93( ) (, -4991, 843.</p> <p>43</p> <p>. , , , , , , , , , 53</p> <p>.</p> <p> , . : , , , , , . , ) (, , ) ( - 63</p> <p> .</p> <p> , , , . , , , . . 73</p> <p>, , . . , , . , . , , , , . : , , , , - , </p> <p>, 954. , 664. , 764.</p> <p>53 63 73 092</p> <p> . : - - , , 83</p> <p> .</p> <p> , : , - , , </p> <p> . ] - .[93</p> <p> . , , 003 , , , . 04</p> <p> , , , . 14</p> <p> , , , ,24</p> <p> . .</p> <p> , , ? , ? , , . </p> <p>, . , . 44(. 003 : 003, , : .,.)&gt; , , 43 , , 43, 43, 43. , 92, 074. 79/0024 , 79)3( 691. 192</p> <p>83 93</p> <p>04 ) 44(, -5991 , 193 ): - </p> <p>14 24</p> <p> . 34</p> <p>, , . ? . , , . , , . : , . , . , . , , , . . , . , , , 44</p> <p>.</p> <p> , , , . , , . 54</p> <p> . , , , , . , , . , , : . , , .</p> <p> - , 92, 064. 29/2631 , 29)1( 3481. , 3481.</p> <p>34 44 54 292</p> <p> , . : . ) 96(. , . , ) (, , , ) 47 (. ...64</p> <p> .</p> <p> . , . . , . , . . , , , , . ! , .</p> <p>4. , . , . , , , . , , . , , , - </p> <p> , 82, 3852. 392</p> <p>64</p> <p>. ? . , , , , , , , , , ! , , , . ; , . ; ; . , , . , . , , , - - . , , . , . . , . , . 74</p> <p> ,</p> <p> - . , : , , . , - . : - , 81, 113. 492 74</p> <p> , . , , . , , , , . ; , ; . , , , , . , .</p> <p> : - , ? , ? . , , , 84</p> <p> , 9 4</p> <p> . , , , . , , . 84 - ) , , 5991(. 94 , - )9991(. 592</p> <p> , , , , . , , . , , 15 05</p> <p> , ,</p> <p> 8891 3991, , , 8891 3991. , . , , , , , %3. , , . , 25</p> <p> , .35</p> <p> , , , , , </p> <p>, 34-701. , 801-851. 5891 8991 , , 8 1 530,43, 59 397,3. 5991 : 663,83 353,3 . . , , 9891 % . 1 , 31 .T.J % . 2 . : Durant "The Changing Complexion of 9664 ,34 )3991 ,., T h e State of the A r t (New York &amp; London, C.C. Culliver ed - Female Crimes: A Sex and Race Comparison, 1960-1990" F e m a l e C r i m i n a l i t y</p> <p>05 5 1 25</p> <p> , . , , . , , . , 94, 801-651.</p> <p>35</p> <p>692</p> <p> . , , , , 45</p> <p> .</p> <p> , , , . 55</p> <p> , , 65</p> <p> , .</p> <p> , . , 75</p> <p> , , . , , . , , . , . , </p> <p> , , . , 121-321.</p> <p>45</p> <p>5 19/738 , 19)2( 8842, 5 ): (. 65 09/8903 , 09)3( 23, 5 . 29/707 , 29)2( 841, ): (. 792 75</p> <p> , 85</p> <p> .</p> <p> . 8891-3991 , . , , , , , , , . 95</p> <p> , , . , , , 06</p> <p> . 85</p> <p> . . . , . . , 94, 421. , . , , , . , , . , , , , , . , 75, 841. , 55, 8842.</p> <p>95 06 892</p> <p> , . , , 16</p> <p> .</p> <p> . , , , , , , . . . , , , , . ,26</p> <p> , )5.51( . 0991 . . ,...</p>

Recommended

View more >