עבודה משאבי אנוש

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    145

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1 ........................................................................................................ 5................................................................................. : 9................................................................................... : 32............................................................................................................:</p> <p>1</p> <p> "", : . . . , , , . , 063 . "" , . . , .</p> <p>2</p> <p> ' ) ""( " 9791. - 003 . , 04 . 05 - 01 " . - 6 </p> <p>3</p> <p>. , Outlet-Store ONOT . , - 03 , . : . , 04 , , , , . " , , . : ' -, , , , , . -000,021 . ) ( , . " " , , , , . . 003 , , - 05 , , , . 53 , . . , ' ', ' ', ' '. 02 05 , 4</p> <p> . , 02 , , . : ) (, ) ( ) - .(organizational citizenship behavior . , ) ( ) (. , , , . : 1. - ) ( , . 2. - , . 3. - . 4. - , . , . :5</p> <p>1. . , - , . . - , , , . , . , - . , ; ) (, , .</p> <p>2. - , . , . - ) , (. , . - ) (On the Job Training 6</p> <p> ) .(Off the Job Training : , , . . : , . , . , - , . , , , ) ,(software, )case (study.</p> <p>3. , .</p> <p>4. . ; , ) (, ) (, ) (. , .</p> <p>7</p> <p> - . , . , . , , , . " " ) "" ( , )-, 7002(. - Carnet , . ) ( . ) ( ) (. ) , 0002(.</p> <p>8</p> <p> : , , . . : - : , . , : . - . . - , . , . : 1( , . 2( , .3. 2. 1.</p> <p>9</p> <p> ) (- . . . - . . , . - : , , ' . .</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p> : . . " : " . , . . , . . , . : , , , , . .01</p> <p> : , : 1. - . . . " . . 2. - . . - , . : - )' ( . . "". , . - , , , : : , 1(</p> <p> . . 11</p> <p> . 2( - , . : . , , )- ., 7002(.</p> <p> 063 . . , , . . : 1. - / 2. - 3. - , , . : - , </p> <p>21</p> <p> , , . : , , ) -, ., 9002(.</p> <p> '</p> <p> : : . - . . - "". - "" 3 - . "": . , , . / , / , / . , 4 6 . 31 2 6 8 , 4 . : , . , - , , . , .31</p> <p> . - " - . . - Off the job training . : -, , , , , , . - , ) (, , - , , . . , . - -on the job training . . . - : , . , . , . . : , 4 . . . - . - - </p> <p>41</p> <p> , . . - . . . 6 . - . , . . , . , . - "" 05 . ) , (. , . , . " . . ) off the ( job training " ) )on the job .training - , . ) (. 51</p> <p> . , - . . , .</p> <p> "": , . , , . . . " , . - , " . " . - , , . . , , , - . - . / .</p> <p>61</p> <p> . . , - "" . - , . -, .</p> <p> - . . - . - .</p> <p>: "" . - . . "". 71</p> <p> , . , , . "" . . " , . , . . , . . , - . , . , , . . . . . , . . , .81</p> <p> . . . ) ( off the job training ) ) .on the job training " " "" . Carnet , . "" . ) ( ) (. "" . , "" . "", . . . "". , , , , . . , 91</p> <p> . . , , . , , . 063. 063 . , . . "", .</p> <p> "" , - . . . . , , . , 063. "" 02</p> <p> . , . , , , , , . . . , .</p> <p>12</p> <p>: 1. , ., , . , . )0002(. 2. -Carnet 0002/9991. 3. , . )9002(. - 063 - ?, , " 22-61 4. -, . )7002( . . : . " 541-041</p> <p>22</p> <p>: 1- : , ? : ' , . " " , , , , - . ) . (. ? ' 003 , . ' 05 , 01 " 04 " '. ' 53 , , . ' . , ' ' ', ' ', ' '. 02 ' 05 , 32</p> <p>. ' , 02 , ' , , . ' 003 , 05 , , , 052 . ? ? , " ' " , " ' " , " ' " . " " 3 ) ( " '. ? ? . . - , , , . 4 6 . 31 2 6 8 . . " - . . . : 1. - . , .. . ' . ' " ' " ', . . : : , , , , , , . - , ) (, , - , , . . , .42</p> <p> . . .</p> <p> ? ? : - - , . - . . . ' - " . ? ? ' 05 , 3 , , ) , (. ' - , . - - . " . . " . ? ? ' - . ) ', '( - . - ". 52</p> <p>" . , , - . , , . ? ? ? . , . - . - ' , . . ? - " . , - 4 , . - - . . ? . - . ? . , . . 6 . ? . . - - - - 62</p> <p> . . 6 '. . "" ? - , , . - . . , . " - . . - , . - , , ", . - , '. , . ' . .</p> <p> ? . . - . - .72</p> <p>28</p>