דפנה לב - המיניות המסתורית של הנשים

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    1.700

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, , ,

Transcript

<p> ( ...)</p> <p>"For the majority of men, women have a</p> <p>complicated, mysterious nature. This seems,however, to be a problem not only for the average man. Despite all present psychological and biological knowledge, scientists remain perplexed by women's sexual nature in particular.</p> <p>Pawlowski, 2009</p> <p>" " </p> <p>1) </p> <p>" , 0391..... ... , ... ." (, 4991)</p> <p>"... , . , . , . , , ...." (, 1991)</p> <p>" " </p> <p>1) 2) """... ..."</p> <p>3) "" : </p> <p> ...</p> <p>... </p> <p>"": : </p> <p> ...</p> <p> -09: </p> <p>"": : </p> <p> ? ""?..."": </p> <p> = </p> <p>: </p> <p>: , </p> <p>"": </p> <p> ( ...)"": </p> <p>: . , ...</p>