Οδηγός για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και λοιπών εγγράφων της Ευρωπαικής Ένωσης στα Ελληνικά

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    148

  • Download
    4

DESCRIPTION

,

Transcript

, I . . , 29 , 610 .

1

.....................................................................................................................................12 .......................................................................................................................................13 .........................................................16 ..............................................................................................................................21 H H ...............................................................................................................21 1 ..................................................................................................................................21 H ...................................................21 . ......................21 1. 2. 3. 4. . . ........................................................21 ..............................................................................................22 EU (, , UE)..................................................................................................23 , ................................................................................24 TA O ................25 O .........................................................................................................25 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ...............................................................................25 (configurations configurations) ..................25 ...................................26 ...............................................................26 ................................................27 ...................27 ...............................................................................27 ...................................................................................28 .........................................................28 ..................................................29 ()......................................................29 ..............................................................................................................30 .............................................................................30 , ...........................30

...............................................................................................................27

O KOINOBOY ....................................................................................................30

TO .....................................32

2

19. 20. 21. 22.

..............................................................................................................32 .......................................32 (Court of First instance Tribunal de premire instance). , ..........................33 (Civil Service Tribunal Tribunal de la fonction publique). , ..................................................................................................34

23.

..................................................34

23.1. ...............................................................................34 23.2. ...........................................................................................34 23.2.1. 23.2.2. 23.2.3. ............................................34 ..............................................................................35 ....................................35

23.3. (appeal pourvoi)...........................................................35 23.4. (review rexamen) ................................................................36 24. 25. , , ...............................................................36 ( ) ................................................................................................36 O ....................................................................................37 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 3 ..............................................................................................................37 ..................................................................................37 ......................................37 ............................................................................38 ..................................................................38 ...................................................................39 ......................................................................39 ........................................................................................39 ..............................................39 ........................................................40 ..........................................................................40

A ............................................................................37

X ...........................................................38

IO ....................................................................................39

I A ................................................................40

................................................................40 37. 38. E ...........................................................................40 ...............................................40

2 ..................................................................................................................................41 ..........................................................................................................................................41 . O ...........................................................41 39. 40. 41. 42. 43. 44. ......................................................................................41 ..........................................................................................................42 ..........................................43 ( ).................................................44 ().....................................................45 ( ).....................................................................46 ...........................................................46 45. 46. .....................................................................................................47 .........................................47 ........................................................................48 47. 48. ..........................................................................................................48 .....................49 .........................................................................................49 49. 50. .....................................................49 ......................................................................................49 ..................................................................49 51. 52. . 4 . ......................................49 ..............................................................................50 ...................................................................................................42

......................................................................................................44

...........................51

.1. IA ...........................................................................................51 53. ..................................................................................................51 ..........................................................52 53.1. ....................................................................................................................55 53.2. ................................................................................................................59 53.2.1. 53.2.2. 53.2.3. 53.3.1. 53.3.2. 53.3.3. 53.3.5. .................................................................59 ........................................................................................59 ..................................................................................62 ..........................................................................................................63 ........................................................................63 ................................................................63 ....................................65

53.3. ............................................................................................................63

53.3.4. .....................64 53.4. .................................................................................................66 53.4.1. ........................................................................66 53.4.2. ...........................................................................................................69 53.5. ..............................................................................70 53.5.1. 53.5.2. ........................................................................70 .........................................................................70 53.6. .......................................................71 53.7. .....................................................................................................72 54. ..................................72 .2. , , ...........................................................................................................73 .....................................................................................73 55.1. ....................................................................................................................73 55.2. ...................................................................................73 55.2.1. 55.2.2. 5 ( (Replacement Remplacement)..................................74 ) ..................................................................................................................74

55.2.3. 55.2.4. 55.2.6.

(Insertion Insertion)..........................................................74 (Addition Adjonction) ........................................................76 / (Deletion Suppression) ......................................77

A ....................................................................................77 ATA ...........................................................................................77 IO .....................................................................................78 . ..................78 59. .....................................78 60. .............................................................................79 .........................................................................................................................81 I A, , ............................................................................................................................81 1 ..................................................................................................................................82 ........................................................................................................................................82 . . . . ........................................................................................................................82 .................................................................................................84 : ....................................................................................................................84 ..........................................................................................................................86 .1. .........................................................................................86 .2. ................................................................................86 .2.1. .2.1.1. .2.1.2. .2.1.3. .2.2. .2.3. .2.4. .2.5. .2.6. 6 , , ....................................86 ........................................87 ...............88 ..........................................................89 ......................................................90 ........................................93

................................................................................................92

......................................................................................................................95

.....................................................................97 . ........................................................................................99 .1. LegisWrite......................................................................................................................99 .2. e-Greffe...........................................................................................................................99 .3. Editing ..........................................................................................................99 . .................................................................................................................100 2 ................................................................................................................................102 ................................................................................................................................102 . . ......................................................................................................................102 ...........................103 .1. ...............................................................................................103 .2. .................................................................................................104 . ...............................................................................104 .1. ...............................................................................................104 .2. ..................................................................105 .3. .................................................................................................105 .4. .................................105 . .........................................................................................106 .1. ........................................................................................................106 .2. .............................................107 .3. ...................................................................................................107 .4. ........................................................................................107 . .................................................................................108 .1. ..............................................................................108 .2. ......................................................................................108 .2.1. .2.1.1. .2.1.2. .2.2. .2.2.1. .2.2.2. ..........................................................................................109 ..............................................................................................110 ................................................................................117 ........................................................................................122 ...............................................122

............................................................124 7

.2.2.3. .2.2.4. .2.3.1. .2.3.2. .2.3.3. .2.3.4. .2.3.5. .2.3.6. .2.3.7

.....................................126 ....................................................................................................127 ...........................................129 ....................................131 ........................................................145 .............151 ....................................154 ...............................................................165

.2.3. ....................................................................................................129

...................144

.3. ........................................................................................................166 . ........................................................................................................169 3 ................................................................................................................................172 .............................................................................................................................172 . . . . . H .................................................................................172 ..................................................................173 .....................................173 .........................................................174 .....................................174 ......................................................................................................175 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. , .............................176 ........................................................................................................176 ......................................................................................177 (1): ............................177 (2): ........................177 (3): ....................................................................................................................177 ................................178 , , ( 8

. (;)

-) ..........................................178 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. . ........................................179 .....................................179 ..........................................179 ..................................179 ...................180 ...................................................................................................181 ................................................................................................182 ....................................................................206 ....................................................206 , , ........................................................................................207 ........................................................................................................207 ..............................................................................................................................209 .......................................................209 . .................................................................................................................210 .1. ..............................................................................................................211 .2. .............................................................................................................211 .3. ....................................................................................................225 .4. ................................................................................................226 .5. ....................................................................................................228 .6. ..........................................................................................................229 .7. ....................................................................................................230 .8. N .............................231 .8.1. .8.2. .8.3. .....................................................................................................233 .........................................................................234 (), ...........................................................235

................................................................................................206

.9. .............................................................................................237 .10. .........................................................................................................238 .11. ..............................................................................................239 .12. ................................................................................................239 . ..........................................................................................................241 9

. . . .

.................................................................243 ...............................................................245 ...............................................................247 ...............................................268

. ...................................................................................................261 .1. ................................................................................................270 .2. .........................................................................................................276 . . . . . . ( ) ..................................................................................................280 ...........................................................................................................323 .........................................................................330 .................................................................................331 .......................................................................336 ...............................................................................338

.......................................................................................................................339 , ......................339 . . . . . .......................................340 ......................348 ....................................................................351 ..........................354 (MOTIV) - (JUSTIFI).........................................................................................................357 . .........................................................359 . . . . . . . ...........................................362 AND/OR: / /...............................................................................364 SOFT LAW HARD LAW ..............................................................................367 .......................368 ....................................................372 SUI GENERIS ..............376 (COMMISSION WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION) ..................................................................................377 10

(COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION) .................................................................................................377 . ...................379 ........................................................................................................................381 ..............................................................................................381 ...............................................................................................................................382 ...................................................................................................382 ................................................................................................................................383 LegisWrite ...............................................................................................................383 ..........................................................................................................415

11

12

, (: ) . , . : ) , (, , ..). . , . , ( , ..). ) (, , , , , ..). , . , . , . , ( ): ; ; ; ; ; ; : ; , , ; , : .. ; ; sui generis; ; ; . , , . , , , , 13

, , / . , .2.3.2 14 ) , . : , , , , ( ), , .. . . , , . , (: ), (.., , ..). , , . , (.., , ..). , , , , , , , , . . , ( ) . , . . , . , LegisWrite. : , , (: ),

14

(: ), Rgles de technique lgislative l'usage des services de la Commission [: Rgles de technique lgislative ( )], Manuel des procdures . , (English Style Guide). ( , ). , , . , . , . , (, , , ) .

15

, , (.., , , , ..). ( ) . , , , , . , . ( . ): . . : ) , . . (.. ) . , , , . , , . ) , , , , , , , . , , 16

(..: : ). ) () , , [..: ( , ) , ( , ..)]. . , , (.., ) ( ). , , . , , (..: : ). , , , . ) . , , (..: ). , , : , , (..: , , ) , , (..: , ) (..: ), . ) internet (, , , , Internet), .

17

) ( , ). , , . ) . , , , . . , , .. , .. , , [ )] . , , , . , , [ )] . . . . .., .., ., ..., ( ) . , , : ) . ) , .

18

) , , . . , , , , , , FEOGA, GATT, DVD, RAM (random access memory), RACE (Research and development programme in advanced communications technologies in Europe), DNA, TAC (total allowable catch), Eurostat .., , , , , , , , , , , , , , , , , ., . , , , stricto sensu ( ..). , . : ) (DRIVE, RACE). ) (Eurostat, Ecofin, Unesco), , (CCAMLR). , ( ), . :

, : , , , ... , , : ) ( ) , , ( , , , ), , . , : ( , ), ( , ) ...

19

) (: , : ...). ( - ), ( Ctrl + -) ( Ctrl + Alt + -). . . : ) , (.. , - ...), (, , ..). , ) , (.. , ...), (, , ..). , ) ( , ) : i) ii) , , , , , iii) , (, , ). , , , , . , . , , , , .

20

H H 1

H .

1. . , , . (pillars piliers)1: ) , : ( ), () () ( ) ) (), V ( ) ) ( ), VI ( ). : [ (Community method mthode communautaire)] [ (intergovernmental method mthode intergouvernementale)] . , , , , . , , , . (communitisation communautarisation). , , , , (, , ),

1

, , .

21

, , . 2. 2 3. (EU UE). , , , , 4, . , , ( , ), . , ( ). , : , , , (..: L 305 14.11.2008). , , . (, , ). , ( , ). , , , 5 5 5. 2

3

4 5

. (. 27-28). . . , . , . . , 10.7: , , . , , , , . , 10 10 , 51 51 , 29 29 , 5 5 ... (., , ) . , (.. , 10, 32 ..). , , . , , 3.4.8: , , 1 1999, :

22

, .. , , (citations visas) , , , , , . , (recitals considrants) (enacting terms dispositif) (.. ). 3. EU (, , UE). , , EU (, , UE) , , , , , , . , , , , . , , ( ) . , , . . , ( ). , , , , , . (.., . , : , , 2001, . 261). , , . , 6 , 7. , , , , . .. 234 234 , []. 234 . , : , . , [] [] . , . , (law droit) (legislation lgislation), . , , , , , .. , , , ( ), (. Ian McLeod, Legal Method, Palgrave MacMillan, 6th edition, 2007, 5.3, . 75: Despite extremely widespread usage to the contrary, the fact that the Union is not a legal entity suggests that it is less than totally accurate to refer to Union law). , . , , , .

6

7

23

, . , , , , ( , 1.4.1: , [ ] .). 4. , . ( ) () [ (), 23 2002, ]. (, , ) . , , . , , , . , , ( ) ( : , : , : ). : . . , , . ( , , ), . , , 8. , . [ (, ) . /...] ( ), 10.7 .

8

. , . 6 , () . 119 ( 1.1: 1.3: ). . 5.

24

.

TA O

O ( 202 210 ) 5. . ( ) . , , , , , , . , (. 93/591/ , 8 1993, ). , . , , , . , , . 6. (configurations configurations) . , (9 ), . : (GAERC CAGRE) (Ecofin Ecofin) , , (EPSCO EPSCO) (JHA JAI) , (TTE TTE)

25

, (EYC EJC).

: . . : , . : , , . : , . , , , . , , , . 7. . (meetings sessions) 9, . , . (, ) . 10, . 8. ( 207 1 ). 11, Coreper12. , , ( ) 9

10

11

12

, . , ; , , .. , ; ( , ), , 203 . , , , (..: /) . , , . , 207 2 , , , . . , 10.3. ( ) . , , ( ), . , , ( ). , Europa , . ( ), . , 10.7.

26

. Your xcellency Monsieur l'mbassadeur , . : Coreper , (deputy permanent representatives reprsentants permanents adjoints) , Coreper , , , .

9. . , : (simple majority majorit simple), (qualified majority majorit qualifie) (unanimity unanimit). 10. . (European Council Conseil europen), ( ) ( ) , . (Council of Europe Conseil de l'Europe), , (ACP EC Council of Ministers Conseil des ministres ACPCE). ( 211 219 ) 11. . ( ) ( , ), , ( ) . , . ( ), . . , [. , 16 1993, SEC(93) 1910], , , . , , .

27

( , ..), . ( ) , . ( ) , , (. 2). ( ). 12. . , . ( ). . , (.. ) . College Collge. . , , , ad hoc . Barroso : , .

13. . , , . , [ (collegiality collective responsibility collegialit) . 217 1 ]. 13 (. ). , .

13

, , , , (. , 10.3).

28

14, . , . : . , . : . : , , . : . , . , , / /- /- , /- , (..: ). 14. . 4 , : (oral procedure procdure orale)

(written procedure procdure crite) (empowerment procedure procdure d'habilitation) (delegation procedure procdure de dlgation). 15. (). ( 202), , , . , , (comitology comitologie). , , , . . , , . : 14

(advisory committees comits consultatifs) , , , .

29

(management committees comits de gestion) (regulatory committees comits de rglementation) (regulatory committees with scrutiny comits de rglementation avec contrle).

: (advisory committee procedure procdure du comit consultatif) (management committee procedure procdure du comit de gestion) (regulatory committee procedure procdure du comit de rglementation) (regulatory procedure with scrutiny procdure de rglementation avec contrle).

1999/468/ , 2006/512/ . O KOINOBOY ( 189 201 ) 16. . . , . . 4, , . 17. . 785 , ( 1979 ). , 1 2 , . . , . . 18. , . : : , (codecision procedure procdure de codcision) ( 251 ) () (consultation procedure procdure de l'avis simple) ( 192 ),

30

(conciliation procedure procdure de concertation)15, (cooperation procedure procdure de coopration) ( 252 ) (assent procedure procdure de l'avis conforme) ( 192 ). K (amendments amendements)16 : , , , : 17 (motion of censure motion de censure) ( 201 ). . , (petitions ptitions) (committees of inquiry commissions denqute).

(parliamentary term lgislature) . (session session) ( 196 ). , , . 15

16

17

. 1975 , . 1999, . : 1975 procdure de concertation conciliation procedure. , . procdure de conciliation, , ( procdure de concertation). , , conciliation procedure, 1975 . , , , conciliation procedure, . , ( ) conciliation procedure , .. , , amendments amendements modifications (. ). O (. 84 142 ). , . , , ( 34) .

31

(part-session priode de session) ( ) , (sittings sances). , (. ). ( ) 14 . (quaestors questeurs) , . , , (Conference of Presidents confrence des prsidents), . , . : (plenary session session plnire). . . ( ) ( ). 245

TO ( 220 )

19. . . : , . . . , . . ( ), . , . 20. . (Statute Statut) (Rules of Procedure Rglement de procdure). (.

32

). , . 27 8 . , , , . (Advocates General avocats gnraux) . , (opinion conclusions), . (Registrar greffier) . (full court assemble plnire), (Grand Chamber grande chambre) ( ) (Chambers of three or five judges chambres cinq ou trois juges). 21. (Court of First instance Tribunal de premire instance). , . ( : ) 1988 (27 2008). . TPI. , (Tribunal Pnal International). . , 224 , , , . , , , . , . , , . ( ) , . 225 . , . , . , , , , .

33

22. (Civil Service Tribunal Tribunal de la fonction publique). , . (: ) , . 236 . , . (. 225 1 2004/752/, ). , . 23.

23.1. (reference for preliminary ruling renvoi prjudiciel) ( 234 ) , , , , . . (judgment arrt) (reasoned order ordonnance motive), . 23.2. (direct actions recours directs)

23.2.1. ( ) (action for failure to fulfil obligations recours en manquement) (infringement procedure procdure d'infraction) ( 226-228 ) . . [ (letter of formal notice lettre de mise en demeure) (reasoned opinion avis motiv)], , . , .

34

, (lump sum somme forfaitaire) (penalty payment astreinte). : ( ) ( ) [ (complaints plaintes) ] , ( ).

, , . 23.2.2. (action for annulment recours en annulation) ( 230-231 ) , (, , ). / ( ) . , , . 23.2.3. ( ) (action for failure to act recours en carence) ( 232-233 ) . , . , . . 23.3. (appeal pourvoi). , 35

. , , . 23.4. (review rexamen). . 24. , , . T o (, , ) (judgments arrts) (orders ordonnances). (grounds motifs), (paragraphs/points points), (operative part dispositif). 300 6 , . , , , , . 108 2 , (reasoned pinion avis motiv). , , , . 25. ( ). ( ) [European Court Reports (ECR) Recueil de la jurisprudence (Recueil)]. : 15 1989: 15 1986 52/84, , 12, 1986, . 16. 15 1989: 30 1992 C-328/90, , 2, 1992, . -425. 28 1992 -45/90, Speybrouck , 2, 1992, . -33. : ) : / (Commission/Belgique). , ( )

36

) (paragraphs/points points) , ) C (Cour) (Tribunal), ) P. (pourvoi) (pourvoi) . O ( 246 248 ) 26. . . , . . 27. . , 1975 1977, 1992. . (legality lgalit) (regularity rgularit) , , . (statement of assurance dclaration d'assurance), . (annual report rapport annuel), . A 28. ( 257 262 ). (: ) 1957 , , , , . , .

37

(), 2002 . (member conseiller) : , . (opinions avis) , (own-initiative opinions avis d'initiative) . , (exploratory opinions avis exploratoires) . opinions/avis : [ :] , , . 29. ( 263 265 ). , (: , , : ). 1994 . , , , , , , , , , , [ : (opinion avis)] , [ (own-initiative opinions avis d'initiative)]. , (outlook opinions avis de prospective) 18. opinions/avis : [ :] , X 30. . (: ) ( , ), , . . 18

, .

38

(Board of Governors conseil des gouverneurs), (Board of Directors conseil d'administration), (Management Committee comit de direction) (Audit Committee comit de vrification). (. ) (EIB Group Groupe BEI). 31. . (: ) 1994 . , (), . ( ) . T : . . . 32. . (: ) , . . : (Council of Governors conseil des gouverneurs), (Executive Board directoire), , , . .

IO 33. (Publications Office Office des publications). . , . 34. [European Personnel Selection Office (EPSO) ffice de slection du personnel des Communauts europennes]. (, EPSO) 2003. .

39

35. (European Administrative School cole europenne d'administration). ( EAS) 10 2005. . I A 36. , . 70, 1994 1995, ( 1993) . . . , (EACI) . , (, , , , , ). . 37. E (European Ombudsman Mdiateur europen). . , . 38. (European Data Protection Supervisor Contrleur europen de la protection des donnes). , .

40

2 . O

, : . 39. (Community acquis acquis communautaire) . : , .

, , , . , , , .. ( soft law19).19

soft law , . hard law. hard law : ) ) ) . , soft law . , soft law /- ( /-) / ( ), ( ), .. . hard law /- ( /-) /.

41

. . 40. . , . , :

, , , . 2 , .

:

(), 1951. 23 2002 (), 1957 (), 1957 ( : ), 1992. , ( : ).

:

(17 28 1986) (2 1997) (26 2001).

, , :

42

(8 1965) (22 1970) (22 1975) (20 1976).

(accession treaties traits d'adhsion) :

, (22 1972) (28 1979) (12 1985) , (24 1994) , , , , , , , , (16 2003) (25 2005).

(1973, 1981, 1986, 1995, 2004 2007, ). (accession acts actes d'adhsion). . , . 41. :

(.. ). (.. ). , . , , . . , (.. 225a), 225

43

, 225 226. , 225 , . . , ( ) (, ). , , , (, , : , ...). , , 62 63 . 6 : 62, 62 62 (: 62a, 62b 62c 62 bis, 62 ter 62 quater). , , . , , ( ). , 226 , , . , 228 , 2 . : 226 ( 1 ) 228 1 ( 1 ). 42. ( )

249 , , , , . . ,

44

.

, . (transposition transposition) , . , , . C [.. (2007) ]. , .. , ( ). , . , (.. ) . COM SEC. , . (memorandum to the Commission communication la Commission20), (explanatory memorandum expos des motifs). (financial statement fiche financire), , (impact assessment fiche d'impact), . 43. ()

: (joint action action commune): ( , , , ..) , (common position position commune): . communication , , ( ) ( ).

20

45

(common strategy stratgie commune): 13 , . , , . , . .

44. ( ) : [common position (JHA) position commune (JAI)]: ( ) ( ) VI . . , , - (framework decision dcision-cadre): - . . (decision dcision): . , .

, [common action (JHA) action commune (JAI)], 1993 1999. , . -.

46

249 , . : 45.

, , , , 249 . : , (.. , , ..) sui generis ( ). sui generis : 249 : (, , , ) (.. Beschlsse sui generis Entscheidungen ) 249 / (HAVE/HAS ADOPTED THIS DECISION ONT/A ARRT LA PRSENTE DCISION HABEN/HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN), sui generis / (HAVE/HAS DECIDED AS FOLLOWS DCIDENT/DCIDE BESCHLIESSEN/BESCHLIESST) 249 [[ (This Decision is addressed to [] [] est/sont destinataire/s de la prsente dcision Diese Entscheidung ist an [] gerichtet), sui generis .

46.

: , , , , , , , , , , .. : ( ) . ( ) 47

. , . ( ) . , , , . , , , . ( ) , , ( , , ..), . COM SEC. SEC. : (, , , )

( ) .

(impact assessments valuations analyses d'impact), . 47.

. , , , .

48

48. , , . , .., , .. . 49.

. . . ( ). 50. , , . , . , , , ( ) . 51. .

(case-law jurisprudence) . , . : (direct effect effet direct) ,

49

(primacy primaut) .

, (litteral interpretation interprtation littrale textuelle), (schematic systematique) (teleological tlologique) . , , , (strict restrictive interpretation interprtation restrictive stricte) (broad extensive interpretation interprtation extensive). , . 52.

. ( , , ..), , (legal certainty securit juridique), [ (legal clarity clart juridique), , (legitimate expectation confiance lgitime) ..], (rights of the defendant droits de la dfense), , , , (precaution principle principe de prcaution) ..

50

.

.1. IA 53. , : , /- , , , , , , , , / /-, , , 249 ( ). ( , ) ( , ) . , , . , , .

51

, , . , , , , .

52

( ) , ( ) , (1), (2) () () (2) () 1 (2)

(3) (4) (5) (6) ), ), ), ) 1), 2) i), ii), iii), iv) 1, 2 1., 2. () () 1, 2 () 1, 2, () , , () ), ), ), ) () 1), 2) () i), ii), iii), iv) () ,

I, II ( A, B) 1, 2 () 1, 2 ( ) () () I, II ( A, B)

I, II (: , ) I, II 1, 2 ( I, II) ( ) 1, 2 ( ) () , (: , ) () I, II () 1, 2 ( I, II)

() 1, 2

53

( )

I, II ( , ) I. ( A. 1.)

() I, II [ () () , ] () I (, 1) ( , ..)

(2) 7 2000, : , . (3) , , , , ( ) , , , ( ). 1 : 1, 1 .. , ( 43 , 43 ). (4) . , , , . (5) . (6) , , , . : . . .

54

53.1. ( ) : (, ..) ( ) ( ) ( , , ) , 21 .

, . i) ( 22 ): () . 141/2008 , 18 2008, ii) [ 251 () ]: . 593/2004/ , 21 2004, 2000/819/EK , () (2001-2005)

21

22

, 3.4.3: , , []. (, : En franais, les diffrentes parties du titre ne sont pas spares par des virgules; en particulier, la date nest pas entoure de virgules In English, these parts of the full title are not separated by commas). o o o o o o: 1 Ioo 1963, 1 Ioo 1968 1 Ioo 1999: 1 1963: o . 29, 1 1963: o . 1009/67/, 1 1968: o (EOK) . 85/68, 1 1999: () . 87/1999. , 1 1993, , , () ().

55

, ( ). iii) ( ): 2008/14/ , 15 2008, 76/768/ , , , .. iv) [ 251 ( sui generis)]: , 12 2008, , 2006/145/ (2008/119/) , , , (, ) , . ( ) ( ). , , , , . , : 2008/119/ , 12 2008, , 2006/145/ v) ( ): 93/66/ , 19 1993, 81/645/ 75/268/ () , .

56

EE, : ( V), ( VI) ( ). , , . vi) ( ) 2008/130/ , 18 2008, - vii) ( ) - 2005/667/ , 12 2005, viii) ( ) . 1/2000, 31 2000, 18 3 4 9 (2000/677/) , (2000/677/) (1/2000). . : , 12 2008, ( ) 2006 (2008/116/) : ) ( , ). ) , , . : 19 1981. , , , . , . , , ,

57

. , . ) . . , , . , ( : . 20/2004/ 2004/20/ , , ). ) 1 1993, , () (). () . 3031/93 [ () . 3089/93, () . 3118/93 () . 3696/93, 1 1993, ]. , , EEC ( : CEE) 1 1993 EC ( : CE) . , , . ) 1 1999, , [ () . 2729/1999], . ) , . [() . 817/97], , .: 96/257/EK. ) , , (as regards in respect of en ce qui concerne). , 97/33/ , 30 1997, , (), , : 98/61/ , 24 1998, 97/33/ ( )

58

as regards ( in respect of en ce qui concerne) , . , Commission Decision... amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that Greece is officially free of bovine tuberculosis ... 2003/467/ 2003/467/ , . ) () , , : . ) ( , , ), : / /- () [ ()] / /- /-. , , ( ) . , . . 53.2.

. 53.2.1. . , , : , , , 53.2.2.

59

, : (, /, ).

: ) , , : ( ). . , (Having regard to vu) . , . ) [. ) ) ] . ) , , ( ): [ ]: , , , ( ). () . (and in particular et notamment) . : : , [ ,] ) , , , . . : [ ]:

60

() . 1254/1999 , 17 1999, (1), -------------------------------------------------------------------------------(1) L 160 26.6.1999, . 21. ) , , : [ :] , , . , , , : [ :] [] , ) (, ..). : [ :] , [ () (consultation procedure procdure de l'avis simple) ( 192 )] , [assent avis conforme, 192 ] , , [] [...] ( ), [], . :. ) ( 251 252 ), :

61

[251] [252] , [ /,] , :. 53.2.3. . . , ( 253 162 ). , V VI , , . , , 5 . . : ) : ( ), . ) . . ) , . , , . ) 1, 2 .., . ) (.. ), , (, , ...). ) ( , , ..) . , , , .., . ) : [ ] [ ] [] ,

62

, : , ( , ..). , . 10.1 : [ ] , . , .., should ( shall) , , , .., . 53.3.

53.3.1. . , , , . 23. . . o o oo shall o. oo o o will o shall. ( ). , , , , . , , , . 53.3.2. , . : [] [ ] [ ] sui generis ( ) (). 53.3.3.

23

. 2.3 .

63

, ( ) , ./ . , ( , ) , , ( 1, 2) 1, 2 () , ( , ) () , () , ( 1, 2) () 1, 2 1, 2 ( , ) () () 1, 2 ( , ) ( ) , , 1., 2. () () 1, 2 () (chapeau) [] ( )

.

, ( , ) , ( , 1)

() , (, ) () (, 1) ( ...)

.

/

), ), ), ) 1), 2) i), ii), iii), iv)

() ), ), ), ) () 1), 2) () i), ii) () ( ...) () ()

,

53.3.4.

64

) . , . ) , , ( ). , , , , , ( ). ) (, , ), . ) , . , , , . ) ( 1, 2 ...). (Article prmier). ) , . . . . ) , : [ (romanitos)] , . , ( chapeau), in limine. 53.3.5. : ) ( , .., ., , ., . ...)24. ) :24

, 5.3.1, . 87. , .

65

1 1 , 1 in limine. ) , , : 1 2 1 ( : 1 2 1), 1 5) 2 [ : 1 5) 2 ]. ) , , ( ): ( : ), 1, 4 9, 1 4, 1 4 9, : .

: , : 2, 3 4 ( : 2 4). ) : 1, 5 2 3 6 9. 53.4.

. 53.4.1. : ) /

: / [] [] ( []) (+ ) (shall enter into force entre en vigueur) / [] (shall take effect prend effet) / []

66

)

254 ( 1 2) 163 , (enter into force entrent en vigueur) , , : , 251 (), , . [ : (take effect prennent effet)]25 ( 254 3 ). , . . , ( ) ( , ). , . . , , . , . , / []. , , .., : ... / [ ] [ () ] [ ] .] / [].25

( ) . , 254 3 . , , 20.12 ., . (.. . 13).

67

)

, ,

. , 254 , , , . , 3 , ( : ) (, ). 163 . sui generis . , . )

, , , , , . . , , , , : 1. , / []. . , . . 2. .

, , , , , , . , , , :

68

1.

, / [], , . . / []. , . .

2.

. )

, , . ( ) , : / []. )

. : [] / [] () [] [] / [] / / [] (expires on [] expire/prend fin le []) / [] (shall be repealed on [] est abrog le []) / [] (shall cease to be applicable on [] cesse d'tre applicable le []).

53.4.2. , . . , . :

69

[ ] [ ]. sui generis . 53.5. 53.5.1. , , : . , (.., ), : . 53.5.2. : : (), (). : , 21 2007. , , , : / /

, , : / . , , , , ( ).

70

, , , . (roman), . 53.6. : ) , , . , ( , , , ), . ) . ) , . ( ) . ) , ... , ... ) , . , . ) : [...] ( ). [...] ) , , : (attached joint) [ (annexed annex)].

71

53.7.

, , . , . . . , , . . 54.

, , . E E ( E K), . , ( , ). . : ) 1 1967 ( 138). , , 1, . 1. L () C ( ) 1 1968. 1 1978 S. , : 1 1967 ( , ): 106 30.10.1962, . 2553/62. 1 1967 ( 1): 174 31.7.1967, . 1. 1 1968 ( L C): L 32 6.2.1968, . 6. C 76 1.8.1968, . 1. 1 1978 ( S): S 1 3.1.1978, . 1. 1991 ( C ... A): C 291 8.1.1991, . 1. 72

31 1999 ( C ... E): C 247 E 31.8.1999, . 28. , , . ( ), . ) , . . . .2. , , 55.1.

, , / . : ) , . , . ) ( ). . ) , . ) , , , . , ( ) , . , , . ) . , , , , . 55.2.

73

55.2.1. ( ) 1) 2) (shall be amended est modifi) : 3 1, (shall be deleted sont supprims). 4 2, (shall be replaced est remplac) : . [ ] :

55.2.2. (Replacement Remplacement) 3 (shall be replaced est remplac) : 3 3 , 1 [ ] : 1.

3 1 [], : 1.

3 1 [], () [ ]:

[], [ ] [ ] . [], . [], . [] .

55.2.3. (Insertion Insertion)

74

26 (shall be inserted est insr) : 10 , , , , , , , , , , , , , , , .. . , : , , , 10a ) 10, 10 11. bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies ..., : .. 10 bis. , a .. 10a b .. 10b ... c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w26

bis .. 10 bis ter .. 10 ter ... quater quinquies sexies septies octies nonies decies undecies duodecies terdecies quaterdecies quindecies sexdecies septdecies octodecies novodecies vicies unvicies duovicies tervicies quatervicies

.. 10 .. 10 ...

, , . , , .. (..: 10 11 ).

75

x y z

quinvicies sexvicies septvicies

, , : 100 ( 100 ), 100 ( 100 ) .. : , 27. 55.2.4. (Addition Adjonction) : 25 , [shall be added est ajout] : 3. 25 2 : , (addendum addendum). addenda: : : , , :

27

(, .., 70/524/) (.., 3 3).

76

55.2.6. / (Deletion Suppression) . : (shall be deleted est supprim). , . , .

deletion/suppression . , , , , , , .. , [. , 18.1, . 58 () 18.12.5, . 63 ()]. , , , ..: , . , .

A 56. (extension prorogation) : (shall be extended est prorog) , ,

(renewal reconduction): (shall be renewed est reconduit) .

ATA 57. (repeal abrogation) , , , . : [shall be repealed est abrog].

77

.

IO 58. :

(corrigendum rectificatif) (correcting act acte rectificatif), . , , , corrigendum rectificatif . . : . A (For Au lieu de): (read lire): (shall be replaced by est remplacer par) . . [ ] . . [ ] : (//) : [] [ ] . .

, , , . 59. 1992 . 1996, SLIM ( ), () , 2003. 1998 . 2003 , . ,

78

, , : , [28 (self-regulation autorgulation) 29 (co-regulation corgulation)], (. C 321 31.12.2003, . 1). 60. , , . , . (informal declaratory consolidation consolidation) . , . , , , ( C), . , . (formal official consolidation codification constitutive officielle) , ( L) (/- /- + ), . : : : .

(recasting refonte) , , , , , . , . ( L).

28

29

( 22), , , ( ). ( 18), ( , , ).

79

, , 2003. Rgles de technique lgislative l'usage des services de la Commission [N ], dition 1997. , , 2008. Manuel des procdures, (http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/manupro/). Europa, , http://europa.eu/scadplus/glossary/amsterdam_treaty_el.htm Europa, http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_el.htm Ian McLeod, Legal Method, Palgrave MacMillan, 6th edition, New York, 2007 Guy Isaac Marc Blanquet, Droit gnral de l'Union europenne, Sirey Universit, Dalloz, 9e dition, Paris, 2006

80

I A, , O , , . . , , , , . . , , (, ..) , , .

81

1 . . . : . .1. .2. .3. . .2.6. LegisWrite e-Greffe Editing .2.2. .2.3. .2.4. .2.5.

. .1. .2.

.2.1. , , .2.1.1. .2.1.2. .2.1.3.

.

, . , , , Rgles de technique lgislative, . , , : ) , . 30 ( , . ). , , , , 9 , , (. , 73). , , .

30

82

. , . 31 ) . , 11 , , , .

, , , , . . , , , , mutatis mutandis, . , : . . , , , , , , . , , . , , , , . , , , , , , 32. : 1984 , 31

32

, , : ( ), .. , , (freelancers) . , , , , , .

83

(: ) 2007 , (: ). , . , 2003 . .

, , , . , , , , 33. : ( ) . , ( ), . , ( , ), , 34. , ( ) . , , (, , ). . : 33 34

., , , .1. . ( ) ( ). , , .

84

, () ( ) . ( ), ( / : synoptisme) , . (, , . , ). , , . , , . , 5.2 , , , , , . , . , 5.5.1 . (, , ..), . , , , , . , , , , , . , 5.5.2 . , , . . .

85

. .1.

35, . , 36, . , ( , ). ( ) (LegisWrite, e-Greffe) [.. Editing ( )], 37. .2.

, . , ( ), , , . . .2.1. , , 1 ( , ) 1 ( , , ). 4 , . 35 36

37

, , , , . ..: , 8 1993, ( C 166 17.6.1993, . 1), [ ] , SEC(95) 2255/7 18.1.1996 22 1998 ( C 73 17.3.1999, . 1). . 39, , . .

86

, . , , 1.4.1, , , . , , . , , , , 38 ( 1.4.1 ). , 39 40 ( 5.2.2 ), . ( 5.2.1 ). , , , ( 1.4 ). , ( 1.4.2 5.2.3 ). , . , , 3, , , 8 . , , , . 15 . , , , : .2.1.1.

1 ([...] [] []). , , , , , , 38

39

40

, , . . ( , 46, 9, 1998). . .2.5 . , , complments . , propositions incises .

87

. . , 41. , 42. .2.1.2.

5.2.4 , , . , , , ( ), , 43. , . , 5.2.4, une approche proactive, en synergie avec .. , ( ) . , , , (, , ) : ( ), , ...44; . , 45.41 42

43

44

45

.2.2.4 . , . , . Roger Goffin, L'eurolecte : oui, jargon communautaire : non, Meta, XXXIX, 4, 1994, . 636-642. : [], : [] [] [], : [...] [], : []. . , 90 ( ) . , 2006 , , , . , proactive , (.. , proactive attitude), (, , , , ,

88

. , , , 46, , , . , .., mutatis mutandis, erga omnes .. , 47 , , (.., mutatis mutandis , erga omnes ..). . , 9 : , (. 16) . . : fora , , . .2.1.3.

4 ( [] [ ]), 1 ( [] [ ]). 102 ( , [ ] , ). , , , , , , , ..) (.. ), , , . : [], : [] [], []. English Style Guide 5.4, . 33.

46

47

89

, 48. () . , , , , , , . , , , , , , , .. , , , , . . , (.., : ), ( .., : UNRWA), , , , (.., : WTO )49. , 4.7 (, , ), , 50. . , 12 , [], , , , , .. () [ ]. 15 . .2.2. 4 6 51 3 8 52.48 49 50 51

. .2.3.3 ) . 102 . . .2.5 . 4. . 6. , , , , .

90

, ( 4.2 ). , 53 54. , , , . , . , . , 4.3.1 . , , . , , .2.2.3 . , , , . , 55. , 56. , (. 98), , , . , , ( , ..)57. , . , , , 3 , 52

53 54 55 56

57

3. . , . 8. . , . , .., . , . , , .. . Rgles de technique lgislative, . 97.

91

. , , , , . , . , 3 5 . .2.3. , 58, . 111 , . . , , , . , : , , . (), . , , . . , . , , , . , , : . . 59.58 59

. , . 98, : . (

92

, , ( ), . ( ), , .. , ( ) ..60 , , . , ( ) . , , , 80 , , , , , ( , , ). , , , , , . , , , ( mutatis mutandis ) : , , . , , , , , , , ( , . 15, , , , . 15). .2.4. 2 , , (, , , ). ). . ( ) , , . .2.1.1 . .

60

93

. , 7 , ( ) , , , ( ). . . , (. 7) , , . , . , (. 16) , , , , . , , . ( shall 61). , ( 1.4 ). , .. . , (. 15) (. 13), . 62. , ( ) ( ). , , , , , (.., , , , ..) . , , . ( ) , , ( , 61

62

, , ..: Article [] of Regulation [] is [ shall be] amended as follows. , , , . 26/2006 . [ , , 95 1 ) ].

94

..)63. 10.1 : [ ] , . , .., should (, , shall) , , , .., . , . ( ), . , , . , , .., , must [ English Style Guide ( shall)]64, ... .2.5. 3 ( ). 4 ( [ ] ). , . , ( .2.1), . . , , . , (.. ) , . , : ) , (.. ) , , . . ( , ) , . 6.22, . 38.

63

64

95

)

. , ,

)

. : , , . ( ) . .., , . ( ) . , , , (.., , , ...).

. , , .2.1.3 , , , 4.7, , , . . , , , ( ), . , . ,

96

. , .2.1.2 . . .2.6. 16 65 2 66. , , , , , . , , . , , . ( ), . , () , , , . , ( ), ( ) . (, ..). 67. , ( ) , 68. , 65

66 67

68

, , . . ( ) ( ). , . , (. 8), ( ). , . , , .

97

, . , , . , ( , ) , . , , . . , 1996 , 69, 2190/94 ( ) . , , : , . , 106 , , 82 33 . , , -, . , . . . , (. 98, ), , , 70 ( ) . , . , , , , .

69 70

. , 6 1996, . 12397. , , . , , , , (. , , , 1979, . 26, ). , , , , . , ( 67), .

98

.

, , , ( ) , . LegisWrite, e-Greffe Editing. .1. LegisWrite

LegisWrite. LegisWrite , . , LegisWrite . LegisWrite , LegisWrite . LegisWrite . , . .2. e-Greffe

e-Greffe . . e-Greffe . e-Greffe LegisWrite. LegisWrite, e-Greffe . .3. Editing

( Editing), . , , . Editing , . , . Editing .

99

.

. , , . , . , , , , , .. ( , , ...), . , , , , , , , , .

100

, , 2003. Rgles de technique lgislative l'usage des services de la Commission [N ], dition 1997. , , 2008. Manuel des procdures, (http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/manupro/). , , , 1984. , , , , 2007. , , , , 2003.

101

2 . . .1. .2. . .1. .2. .3. .4. . .1. .2. .3. .4. . .1. .2.2. .2.2.1. .2.2.2. .2.2.3. .2.2.4. .2.3. .2.3.1. .2.3.2. .2.3.3.

.2.3.4. .2.3.5. .2.3.6. .2.3.7 .3.

.2. .2.1. .2.1.1. .2.1.2.

.

.

, . , . . , , . , . , , , .

102

, . , , , , , . .

: 71. , , 72. . .1.

. , . , , , . , , . , ( , 73) . 74, .

71

72

73

74

, (, , ) ( ), (, , ) , . . : . , . , , , . . .. , , , . , , , [. , ( ) , , 1982]. , 1.4.1: , [ ] .

103

75. , , (, ..) , , , ( ) ... .2.

. , , () . , , , 76 . , . (. ). , , , , , , . . .1.

, action assigne ( action assigned ), , ( ) , . , , . , , . 75

76

, . , (.., ) . . . . , , , , 2001, . 199. ( http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/odigos_n.htm).

104

, , , ( ), . . (, ..), . , , , . , , , . .2.

(: ), (.., ), , , , . Dossier Manager77. , ( ), (: ) 78. , , . .3.

, Dossier Manager. ( , , ) . , ( ) . .4.

, . 77 78

Dossier Manager . ( ) ( , ..). .

105

79. (local copy) server : , ( ) server. , , , , . , server ( ), ( 80). , , : (.., ), . , , , , server , . .

. , , (.., ). . , , . .1.

. , , , (, , ). , . ,

79

80

, Euramis. , .2, .3 .4 . Euramis (European Advanced Multilingual Information System) . . : , , , , , . ( ), .

106

, TWB (. ). .2.

. , TWB81, . TWB : , , .. , , , , ( ), ( LegisWrite82) , , , . , , . , TWB . .3.

, , 83, , . , , ( ), . , , , LegisWrite ( structure check). TWB. .4.

, 84, , , ,81

82

83 84

TWB (Translator's Work Bench) , - -. , TWB , . , LegisWrite ( ) . . ( ), . , , .

107

( retrieval, ). , . , , . , , , . .

.1. 85: : , , , .., ( ) . , (. .2.1 ) : . , , , (. .2.2 ) : . . , , (. .2.3 ).

.2. . . . . La traduction juridique - tude d'un cas : la traduction des textes lgislatifs des Communauts europennes, et en particulier partir du franais vers le grec thse de doctorat Paris , septembre 1988 (: La traduction juridique), . 285 ., , , , 1994 (: ), . 228 .

85

108

, . , , . , . . , (versions), , . , , , , . , , ( ) () 86. .2.1. , ( ) 87. , . , , . . , , , , , , 88. . , ( COM C ) . . 86 87

88

, , version . , 3.5: . . , ( 5.5.1): [], . (, , ..), []. , , , , . 1982, , , ( 73).

109

( ) . , , . .2.1.1.

Eurlex89. , , .. , , ( ), . ( , , , ..) ( ) SGVista90 ( ). Eurlex. SGVista DGTVista91 . (, , , ..), , 92 93. : ( ) . (.. , ..) ( , , ..). ( ) . , . . ( ) . (). : : http://www.et.gr : http://www.mof.gov.cy/gpo : http://www.ethemis.gov.gr/Portal/Default.aspx?Page=forum

89 90

91 92

93

110

, , , ( ) . , , .

: ) , , . , , (.., ), , . : La directive 2004/113/CE prvoit en son article 17 (1) que "les tats membres mettent en vigueur les dispositions lgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pour se conformer la directive au plus tard le 21 dcembre 2007. Ils communiquent la Commission le texte de ces dispositions sans dlai.", , . , : La directive 2004/113/CE prvoit en son article 17 (1) que les tats membres mettent en vigueur les dispositions ncessaires pour se conformer la directive au plus tard le 21 dcembre 2007 et communiquent immdiatement la Commission le texte de ces dispositions., , , . ) ( ) 90 % . , .

111

( , ), (.. ), ( ) , ( ) . , , ) ( ) , , , ( ) , , . 94: , 250, 2, ( COM)95 , , (), . 92/40/ , 19 1992, , , ( ), ( ). (), . . , , , .., : ( ), ( 94

95

: ) . , ) , . : , Eurlex pdf, . , Eurlex html, ( ). , html, .

112

), [.. () . 396/2005] .. 2001/613/ , 10 2001, , , , , , ( ), , , . , persons undergoing training ( : personnes en formation) . . ( COM) , , ( ), . 76/756/ , 27 1976, , , ( ), , , , ( ). ( ) , ( 233 ) , , , . , (.., - / -) . , .

113

1 91/414/ , 15 1991, . , : . , , . , , . , () . 3600/92. 2 () . 3600/92 , 11 1992, 8, 2, 91/414/

285 2 : The production of Community statistics shall conform to impartiality, reliability, objectivity, scientific independence, cost-effectiveness and statistical confidentiality; it shall not entail excessive burdens on economic operators L'tablissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialit, de la fiabilit, de l'objectivit, de l'indpendance scientifique, de l'efficacit au regard du cot et de la confidentialit des informations statistiques; il ne doit pas entraner de charges excessives pour les oprateurs conomiques , , , , / , , Eurostat, [], / [] , . . , : [], []

114

[], []. , , , .

. SANCO ( ) 1999/217/, () . 2232/96. flavouring substances, . 1999/217/EC: Commission Decision of 23 February 1999 adopting a register of flavouring substances used in or on foodstuffs drawn up in application of Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 1999/217/: , 23 1999, , () . 2232/96 Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 laying down a Community procedure for flavouring substances used or intended for use in or on foodstuffs () . 2232/96 , 28 1996, : , , , , , . , , . , .., ( ): // / / / /

115

/ / ..

( ) , ( ) . : Dcision de la Commission du 12 juin 1998 clturant la procdure antisubventions concernant les importations de fibres et de fils de polyester originaires de Turquie , 12 1998, . , . 2000/96/: , 22 1999, , 2119/98/ : 2119 ., . ( ) , . Commission Decision 2006/696/EC of 28 August 2006 laying down a list of third countries from which poultry, hatching eggs, day-old chicks, meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products and specified pathogen-free eggs may be imported into and transit through the Community and the applicable veterinary certification conditions, and amending Decisions 93/342/EEC, 2000/585/EC and 2003/812/EC 2006/696/ , 28 2006, , , , , ,

116

, 93/342/, 2000/585/ 2003/812/ : ) , , ) wild game-birds , ( , .., , .., birds ) , , [] [] , , , ( [] , , []) 96 ) . ( ). , , , . () , () : (...) , . ( , , ..), , . , ( ) . , , . .2.1.2.

96

. , , , , , 1989, ', 292, . 276, , , , , , , 2003, . 218.

117

97 . (LegisWrite ) , , , . . , . , , , , . o . . : LegisWrite (. )

, , ( LegisWrite, ). : , , , , , /- / / , , , . , , .

. , , . , ( ) , , , . , , .

97

. , , , .

118

: Lorsque les tats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une rfrence la prsente directive ou sont accompagnes dune telle rfrence lors de leur publication officielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes par les tats membres. ( ) , (/, / ..), , . . . , (, , ), . , . 249 161 sui generis.

: sui generis / (HAVE/HAS DECIDED AS FOLLOWS DCIDENT/DCIDE). , , , / , HAVE/HAS ADOPTED THIS DECISION ONT/A ARRT LA PRSENTE DCISION. , 249 161 sui generis. , , . , , , ( ...) , , ( ...), 98. 98

. , , . 229. , . 93, . 79-81 .

119

( ), . . : Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and (5)(a) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. , , , . (, , ), . , , . 99 , , . , , 1999/468/, (). , , , . , 1999/468/, . 1999/468/ non-essential elements (lments non essentiels ). , , . , , .

99

, .

120

: ( ), ( , ), . , , , , , / . , , , , , , .

( ). ( ): The Commission considers that it is for the authorities of [] to implement in good time whatever procedures are necessary in order to transpose the Directive in question into national law without delay, so that transposal takes place within the prescribed time-limit, and to inform the Commission accordingly. ( ): Please find enclosed the text of the Reasoned Opinion addressed by the Commission of the European Communities to [] under Article 226 of the Treaty establishing the European Community, on account of [] . , .

. , , . This proposal is made in the context of the implementation of the basic Regulation and is the result of an investigation which was carried out in line with the substantive and procedural requirements laid out in the basic Regulation. , , .

121

, , (.. ..). , . : ( ) ( ) . .

.2.2. , 100. : .2.2.1.

: : .., , , , , , , , , , // .. : .., , , , , , , , , , , , .. (, , ...): .., , , , , , -, ..

. , . , . :

100

, . 5 . , , 3 , 1-3 2001.

122

: , , , Rgles de technique lgislative, Manuel des procdures ( , ), .

: (), 101 Quest102

.

, . paragraph, , , , . subparagraph, , . . lettre de mise en demeure, , (., .., C-275/04, 1). , , . , , , , . this this regulation (this directive, this decision, this article, this paragraph, this subparagraph ...) // (, , , , ...) //. ( 101 102

. Quest - (metasearch), . 20 ( , Euramis Concordance, DGTVista EUR-Lex) .

123

prsent/prsente.) this ( , ). , , , that the said ( : ce/cette ledit/ladite), , /-/- . This Decision does not prejudice the submission of a new application under Article 6(2) of Directive 91/414/EEC and Commission Regulation (EC) No 33/2008 of 17 January 2008 laying down detailed rules for the application of Council Directive 91/414/EEC as regards a regular and an accelerated procedure for the assessment of active substances which were part of the programme of work referred to in Article 8(2) of that Directive but have not been included into its Annex I in accordance with the accelerated procedure provided for in Articles 13 to 22 of that Regulation. La prsente dcision est sans prjudice de la soumission dune nouvelle demande conformment larticle 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du rglement (CE) n 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalits dapplication de la directive 91/414/CEE du Conseil relative une procdure courante et une procdure acclre dvaluation de substances actives prvues dans le programme de travail vis larticle 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites lannexe I, conformment la procdure acclre prvue aux articles 13 22 dudit rglement. 6 2 91/414/ () . 33/2008 , 17 2008, 91/414/ 8 2 , I, 13 22 . , , , .. , this communication, . .2.2.2. ( , , , ..)

( ). , . , ,

124

. ( ): , Quest, , , / , [ ( , , )], , .. .., , .. / ( ), .., , O pyrrolizidine alkaloids. . . (.., ) . , . deliberative polling ( ), heparin sodium ( ), agrophenological () .., M T.

, () , . , , . , , . , (inter alia = , sine die = , ex officio = , a fortiori = ..),

125

(mutatis mutandis, ad hoc, in vitro, in vivo ..) (a priori, ex nunc ..). , : . .2.2.3.

. , , , 103. , ( , , ). , . , ( ) , , . , . . . . () . 384/96 . Community industry . , , , . disclosure, ( 20) . , 20 . . . . () . 2026/97 , ,

103

. , 8 1993, (93/C/166/01), 3, . 6 . , , , , 21 1984, . 4.

126

(.., disclosure: Community industry: ..), . SANCO maximum residue limits, : / / /. , , . , , . .2.2.4.

(.. ) , . ( ). , , employability, flexicurity .. , globalisation delocalisation . , placing on the market making available on the market ... (.., logistics, ecommerce ..), , ( ) . . , , , ( ) .. . , , . , discriminatory treatment . , , .., , animal welfare (bien-tre des animaux) ( , ), , . , , 104; , , ( 105). 104

105

, , , 3 , 1-3 2001. , . , . , . . , ( 100) . , , .

127

, . , , (, , .. , ..). (.., , , ), . , , (). , () ( ). , 106, (.., ) , 107. , 108, : ) , ) ) 109 ) , . : (.. ), . , .., , multimedia internet, , , . , , . , discriminatory discriminatory treatment. , , , 106 107

108

109

, , . .. dumping ( ) , . 1983. ( , 1988 , ). ( ) flexicurity ( ), e-learning ( ) .. -, , , , 2001, . 203, , , , , . 432 . , . . -, , , . 65, , 1986.

128

( ), .. , , , . , 110. , , (.. 2008/143/ 3266 2004) . .2.3. , . , . , , , ( ). : .2.3.1.

. ) , , ,

, (.. ) . . Note111 ( ).

110

111

- -. - (.., , , ..) [.., ( ), ( ), ..]. H Note Dossier Manager , , , , .

129

(). . , . , . , , . . , . 112

)

. , . . ( ). : , ( ), . , , , . , , .

)

, , ( 113). .112 113

, . , , , . , (.. )

130

. , , , : , (). , . , . , , , . . .2.3.2.

, . . ) ,

(. ). : , , , [ (.. /114, /115 ...), 116 (/ /, /, / /, / / ..) ...], . , , . . ( ): mi , mi : , , ... ( , ) , mi : , ... . , .

114 115

116

131

. (/, / ..), . ( ): : : , ( ) . , , , (. , , , V, , , 1987, . 76), , , : , , . . ( ) , ( --). , , , ( ) , : , , .., (), (, , ...). -ia [ ( , , ), ( , ) ..]. - -, : () . : , .. , ,

132

, ( ). () ( , , , , , .., , , , , , , , ( ). , , , . ( ) /- . (/) , , ( / ), ( / ), ( / ), ( / ) () , . , , . , : , ... , ,. , (, ). : , ... (. , , , . 97-98). . () () . ( ) ( ). , , , .., . , 117, ( ). , , , . , , . 117

. , , .

133

Les tats membres qui ont ratifi la convention ont le droit de [] [] : ( ) [] : , , [] , , , []. , ( , , , ). , . 3 2007 [] 2007 . , , ( , , ..), . , 118.

( ) , ( ) , . ( ), . 1 . 2

118

. , , .

134

, , [...] ( ): , ( , , , , ...). ( , 626, . 263-264), -, . , . . , obligations of food business operators, ( , , , ), ( ). , ( ), , . : : ( ), , (), ( ) ... ., , ( ) (. 32-41), . - ( , , , , , ...). - - ( , . 55). - -, ( , , ...). , , , , . , -, - - ( , , ). ,

135

. (, ), , , . . , . , ... , (.. , , , , ...). ( , , , , , ...). - , 119. , , . , , . ( ): (), (), ( ) (), (), ( ) (), (), ( ) .. . (, , ), , , , ( , , ..). , , , , , , (.. ). , ( ). , , .., ( / ), ( ), ( ) .. , , , (119

, . D. Holton P. Mackridge E. -Warburton, (: Holton ..), , , 1999, . 160-161.

136

, , .., ). , , 120, .

Consequently, normal value was constructed by using the company's own cost of production and SG&A expenses [] : , [] . , . . 121. , , ( ) ( ). : , []

Les principales modifications proposes concernent les mcanismes de mise sur le march des mdicaments. : . :120 121

. , : . , . , 1982, . 51: . . 335-336 .

137

. : . ( : . ) ( : ) ( : ) ... , : ) ( : , , ) . , , , . : , 25 2008, , , , : . , , (, ), ( ) . ) , ( ), . . , , , , . , ( ). , : : ( ) ...

138

( ): .

(.. ). ( ). (.. ). , , (/ ), ( : ). (.. ). , [ (.. ), (.. ) (.. )]. [ (. , . 1484, )]. () (.. , ...). , (. , , , . 12 . 62). : : , . . . (. , . 147, , , , 10-11 1989, . 32), ( ). , : ( ), . ( ). , .

139

.

. , , [ ] [ ] , [] . , [ ] . , , . [ ] . (: [], ). , . , , . : . Pttering . : , , . . Pttering . : , . , ( , ...). ( , )

140

( ), ( ), . (. 555-566). , (, , , ), .. , . , , ( ). /- . /- . 75% /- . , ( ). , . , , , , . . , , . T : , , . Holton Macridge -Warburton .

141

. , , , ( ) , ( , ) , ( ) , , , , , , 2009 , . , ( ) , ( , ) . , () , (5 , ) , ( ) . , ( ) . , ( ) - , ; ; ( ) , , , 1999. , , , 2001. .. )

.2.2 , . )

.2.3 ( ),

142

: 122

, . , , 123: , , , , ( ) , , , , . .

, , , , : , , , , , , .. , , , , ...

. 122 123

, La traduction juridique, . 301 . , . .

143

, , .

, ( ). , , , , . , ( , , : , , , ..). , , . , , .. ScadPlus PRESS, , . . .2.3.3. ) , In terms of timing, the proposed procedure foresees, as objectives, 4.5 months for the elaboration of the EAD, as compared to estimated averages (not foreseen in the CPD) of 14.5 months for a CUAP and more than 24 months for the preparation of a ETAG. , , , (EAD = , CPD = , CUAP = , ETAG = ). , , . , , , .., .. .

144

, , 124. )

1 ) 2 1 [] : 125 ( ). , : 1 2 ) [] 2 2 3 1 [] : , , 126. , : 2 3 1 [] .2.3.4. ) 127

( )

, , . , , financier/financial128, , , , , , , ( .., bilan financier = , budget financier = , amortissement financier = ). 124

125 126 127

128

, ( 137, . 69), ( ): . , 3.4.4.1. , 3.4.4.3. . , . , , , , 30 1 1997. . 1982 , ( ).

145

, , . , . , .., : modalities/modalits (, , ..), industry (, ), region/rgion (, ), institutions (, ..), citizenship ( , , ..), application (, ), representations (, /) ... , . , It is necessary to modernise Member states policies. . ( ) , . . . .., : . : . : . , , 129 (, , 130). Le rglement d'execution prvu l'article 3 de l'accord [] O 3 [] , 3 . 129 130

( ) ( ). . .2.3.6 ) .

146

, ( ). 3 [] : i)

( ) . , The meaning of the EC marking in this sector, EC , . , , , . , . , . [ ; : ] , . [ ; : ] , . [ ; : ] , ( /). ii)

, , . . , . ,

147

. COM: Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013 : . : , . , , ... iii) - + ( ) .

- . 1 Greece generally took measures to minimise [] : [] . , , . , [] 2 Elle compare objectivement des caractristiques essentielles [] : [] :

148

[]131 3 Moreover, the Competition Commission of Cyprus has recently examined cases [] : , [] ( ; ;) , : , [] iv) (false friends / faux amis)

( ) . , , . : physical exercice [ ( ) ], logistics [ (;), (;) ( )], dramatically [ ( )], asbestos [ ( )], ethics [ ( )], academic ( , ) .. v)

. should devrait/devraient. , 132, : (. ) must doit/doivent ( / 133). , . , , 131

132

133

, , - - (. Holton .., 4.2, . 94). . , Michael Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, second edition, 1995, . 494 ., HanseBlampain, Nouveau dictionnaire des difficults du franais moderne, 5e dition, Bruxelles, 2005, . 202. . Holton .., 1.3.4.3, . 210.

149

. . )

, , , , . , . . Le problme survenu au Royaume Uni l'epoque de l'apparition de ce cas de fivre aphtheuse, qui n'a pas pu tre rapidement resolu [] , , [] ( ) . , , , . / 2004/701/, , 11 2004, . , . : Commission Decision 2006/696/EC of 28 August 2006 laying down a list of third countries from which poultry, hatching eggs, day-old chicks, meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products and specified pathogen-free eggs may be imported into and transit through the Community and the applicable veterinary certification conditions, and amending Decisions 93/342/EEC, 2000/585/EC and 2003/812/EC 2006/696/ , 28 2006, , , , , ,

150

, 93/342/, 2000/585/ 2003/812/ . .2.3.5.

, , . ( ), 134 , . 1 he possibility for the Member States to exclude persons who stayed in a third country for a certain period [] , for the Member States: [] , : [] 2 , , , , ( ) , , 135. ( ). , , , 134 135

. .2.3.6 ) . ( , , , . 213 .). . ( , ', 294, . 280) ( ) , . , .

151

, (, , ). , , , , ( ) . Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence exists to justify the initiation of an expiry review and a partial interim review, limited to the exemption of certain tube or pipe fittings, of iron or steel produced by Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) and Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) from the extension of the anti-dumping measures imposed on imports originating in the Peoples Republic of China to imports consigned from Taiwan, the Commission hereby initiates review in accordance with Article 11 (2) and (3) of the basic Regulation. , , . , , : , 11 2 3 , , [] : Coinciding with the experience gained through the application of the CPD, the proposal includes an important number of measures aimed at [] : , [] : , , [] : Pour s'adapter, l'UE doit crer des emplois plus nombreux [] : , , [] :

152

, [] , . : , [] , ( ), , , , , ( , ..) . 3 To reduce regional disparities in the Union, Member States should facilitate investments in the poorest regions. , , (.. , ..). , , . , . , . , , reduce , : , , . 4 Par consquent, ce sont les tribunaux grecs qui ont comptence pour trancher ce litige.

153

(c'est ce sont ), , . , . , . : C'est le Saint-Sige, et non l'tat de la Cit du Vatican, qui est accrdit auprs des institutions europennes ainsi qu'auprs des tats souverains et des organisations spcialises des Nations unies. : , , . ( organisations spcialises ). : . .2.3.6. )

. , , . , , , . , , ScadPlus PRESS, le style journalistique (et pas bureaucratique) des textes, car il s'agit de documents d'information gnrale destins un public non spcialis136. )

, . , , .136

Check-list pour la gestion et la traduction des fiches ScadPlus, ).

154

Due to the urgent need to control the classical swine fever [] ( to control): [] , ( to control): [] . , , . , , , ( 3 .2.3.5 ). . )

. , , . , , . , , .., , , . , . Le rglement d'execution prvu l'article 3 de l'accord [] : O 3 [] , 3 . , : 3 []

155

( ): 3 [] )

. , , : 1 vrifications sur place: on-the-spot investigation: : 2 Waste treated: , [] , , [] : 3 , [] [] : 4 L'appartenance l'Europe implique le respect de ses valeurs et principes. . : 5 Member States shall determine how such reference is to be made. .

156

... )

, , (.. ) . 1 Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 2 nterpretation will be provided from Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Slovene and Spanish to Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Slovene and Spanish. , , , , , , , . 3 A lexpiration du dlai indiqu le rapport sera envoy aux Autorits responsables de lEtat membre concern et une copie du rapport sera envoye lOLAF et la Cour de comptes europenne. , , OLAF . , , , . All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which [] [] , essential (), . , . , , facts . .

157

)

, ( )

, 137, ( ) . The Decision makes provision for a consultative Committee to help the Commission [] [] o . : [] : [] ( ) , [] ( ) ... ) , ..,

138, , , , , , 139. (.. ) 140.137

138 139 140

, ( 484, . 212), : , , . , []. . , . 49 ( , , ), . , , , , , 1999, . 334-335. , , , , 1988, . 93. , .

158

, . : 1 : A conference was held in Brussels on 6 June 2003, in which [] : 6 2003, [] : 6 2003 , [] , . , , , , () . 2 Decision 2006/415/EC should therefore be amended accordingly. . , : 2006/415/ . : , 2006/415/ . , () . ( : , , ...) (, ..) (, ..). 3 : , 24 1975, , .., . 51 .

159

28 . : 28 [] ( [] ) . , , . 4 : , , , . : , [] , (+) , . 141. : : , . : , , . . : - 3 % .

141

, .., . 54.

160

: 3 % . ( -) ( ), . ... ) [ : . ) , ] . -- . A party or an intervener shall submit documents to the Registry by hand or by post. : . : . )

, , , , . : , , , , , , ... , , : , , , ... : [ (: , : , )], , ...

161

, , , , . , , , 142. , , , What next? ;. , ( , ) , ( ) . : : . : . )

, ( , , / ...). )

( , , ..)143. : Erasmus Mundus 2004-2008

142 143

. . , , -, 1987, . 124 . (, . 125), , , , . . (. 145), , [], - , . . ( , , . 21) : , , . , , . 345, , ( ) ( ).

162

, : . : [ ] Erasmus Mundus 2004-2008 , , . (.. , ..) (.., , , , ). , , (.. ), (). , , (, .., , ), . , . , , .., . ) (),

1 The company claims that the company's turnover includes [] [] . : [] 2 All future calls for applications must mention Structural Funds co-financing and comply with [] [] . :

163

[] )

, , , . , , . Il nest pas rare que la poursuite de ce type daffaires soit abandonne. . : Il nest pas rare que des questions culturelles soient utilises des fins discriminatoires. . : Social security benefits to which the citizens are entitled [] [] : (= ) . ... )

Les services des institutions, qui ont examin mon problme, ne mont pas encore donn de rponse dfinitive. , , . . ; ; , ,

164

, . .2.3.7

, . , , , , , , . , , . , : 1. , () . , : , (.. , )

2. ( ), 3. , 4. , , 5. 6. , 7. , , (localisation/ ) 8. .

165

: Europa, , . WEB . .3.

( , server, , ..), : 1.

, , . , , . 2.

( , , ..), ( , , Note ..), , , . , . , (.., Note), . 3.

( , ). , , . . , . , . 4.

( ), . ,

166

, , . , . 5. ( )

, . . , 144 ( ) ( : [], [] ..), , ( , ..). , , , .., . , (Note, ..). . . , : . 6. speller (), LegisWrite ( LegisWrite), e-Greffe ( ) , , . LegisWrite ( LegisWrite) e-Greffe ( ). . 7.

, . , , , , .., , .., . [.., ( , ..)], (, ..) .

144

, , , . , . .

167

8.

, ( ). , , , , , , , , , , , , , . 9.

, , , : , , , (, , , ), , 145.

, , , .. , . , . , , , , , , . : , . , ( ) , .145

, , (blogs) .

168

, , . , (, ), , , , .. , . .

o . , . , , . , , ( , , ) . , , . , , , , .. , , .

169

. , La traduction juridique tude d'un cas : la traduction des textes lgislatifs des Communauts europennes, et en particulier partir du franais vers le grec thse de doctorat Paris septembre 1988. . , , , 1994. , , ( ) , ( ), (1941) , , 2002. ( . ), 14 , , , 1991. . . , , , , , 2005. D. Holton P. Mackridge E. -Warburton, , , , 1999. . , , , , 1989. , , 1992. , , , , 1991. , , , , , , 2009. , , , , , 1999. . , , , , ( ), , 2008. , ( , , 2009) , , , , 1988, 1997. ., , , , 2001. , , , 2001.

170

. . , , . 199. -, , . 203. , , , 1999. , , . 334. , , . 345. , , , , , 2003, 2009. . , , , , 1987. . -, , , . 65, , 1986. , , , , . , . , , ..... , , ... 30 1 1997. , (http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm).

, , 2003. Rgles de technique lgislative l'usage des services de la Commission (N ), dition 1997. , , 2008. Manuel des procdures, (http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/manupro/).

171

3 . . . . . . . 1. 2. 3. 4. 5. 6. H (;) , (1): (2): (3): 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. . 7. , , ( ); , ,

.

H

90 ( , , 146, ) . , , ( ), . ( ) . : ; ; ; ; ; .. 146

, (quality assurance control) .

172

. , 2000 Pivi Ollila Ludo De Prins147, , , . .

148. , ( , , , , , , ..) , . , , ( ) . .

, . , : ) ) ( ) ( ) ( ) ( ).

)

. , . , , 147 148

La rvision (rapport du tour des units effectu par P. Ollila et L. De Prins), , 30 2000. , (quality assurance control), 146. , relecture (LEI), , . , relecture (. . 154), , , , , , , .

173

// . .

. , , , , , (.. , ..). : ) ) ) ( ) ) . : Suivi149. Suivi . : i) ( ) ii) , (.., ). , . .

( ) , 150. , ( ), , .., , .., . , : ) : . 149 150

Suivi . , , . . .

174

, , , 151 ) : . , , , , 152. : , 153 . , . , ( ), , : , . . (;)

// , . , , . , ( , , ) , , , , , , , . , , . , , . ( ) , (.. ) . :151 152

153

: P. Horguelin, ratique de la rvision, Montral, 1978, Guide du rviseur, Bureau des traductions, Secrtariat dtat du Canada, 1985. P. Ollila L. De Prins 147, la rvision s'apprend "sur le tas" (. 4) ( ) rien de plus"artisanal" que la rvision. , : , .

175

, -. : ) (rvision ponctuelle), , . ) relecture, ( 148) , , . , , relecture, , / . , , relecture ( ) ( relecture , LEI154). . ,

1. : , , 155, , .. , .., . [.., ( , ..)], (, ..) . , 156.

154

155

156

relecture , . , (.. ), relecture ( ) , . , , . : , , , , , . ( ) , . E , cross-reading ( Tim Martin, , this being understood as the translator and reviser being simultaneously present on the task).

176

2.

. ( ) ( track changes). , 157, , (.. 158) (. 8 ). . .., . , , , . (1): . , : , , ( , . , ). , 159. (2): . , , , . 160, , , , , , . (3): . . , ( ) , . , , , . . , . , ( , ). , in-house ( ) , , . , : . , , , , , ( ). 6 .

3.

4.

5.

157

158 159

160

177

6.

: ( , ) . ( ) ( , ) . (.., , ). . , . , , . , , ( -); 161 , -, , , , ( !). , : , , . ( ), -. , , .. . , , ( ) (.. ), , , . , . , . , ( relecture) . : -. , ( ), ,

7.

161

.., Guide du rviseur (. 151).

178

, . , , . : 162. 8. . , , , , , , . (.., ..). , , , , , . . , , . , . , , , (.., , , ). . (.. ) . , , .. . , . . (.. , ). , . , 163.

9.

10.

11.

162

163

(.. ) (.. ), (.. ). . .

179

12.

. . , , . : , , . Holton Macridge -Warburton . . , , , ( ) , ( , ) , ( ) , . , ( ) , ( , ) . , ( ) , (5 , ) , ( )

180

. , ( ) . , ( ) - , ; ; ( ) , , , 1999. , , , 2001. .. , ( , , ) ( ) , , , : Rgles de technique lgislative ( ). . , 99 Rgles de technique lgislative , , , trop longs crire ( , , , e-Greffe) , , 98 , .., (sentences/phrases), ( ), (, , , , ). 13. . .

181

14.

164 , :

)

1165 Mieux protger les consommateurs ptissant de services portant atteinte leur intgrit physique ou leur proprit prive. Ce rsultat a t atteint en posant le principe de la responsabilit subjective du prestataire, avec inversement de la charge de la preuve au profit de la personne lse. . . responsabilit subjective. : ( ) ( ). (., .., , ). 2 Dans le cas d'un Etat membre qui mconnat l'obligation lui incombant, en vertu de l'article 249, troisime alina, du trait CE, de prendre toutes les mesures ncessaires pour atteindre le rsultat prescrit par une directive, [] , 249 , , [] mconnatre. ( : []). , . :

164

165

( ). ( ), ( ) , . . , .

182

, 249 , , [] ) () , , . ( ) . La rforme lgislative en cours, lance par la Commission en novembre 2001, devrait permettre de trouver une solution viable pour tous les acteurs du secteur (fabricants, prescripteurs, patients et organismes dassurance maladie) grce, entre autres, une rforme approprie de la mise sur le march des mdicaments au regard de la proprit intellectuelle. 2001 (, , ), . ( ) , . . : , 2001, (, , ), . ) 1 Promoting legal certainty. . legal certainty (. ). . :

183

. 2 Intellectual property rights. . intellectual property . , , (copyright/droit dauteur) . , () . 3 However, the Czech Republic cannot agree to the current wording of Article 7(4) (9840/06), since in its opinion it reduces the legal certainty of all parties involved in direct award. The Czech Republic is worried above all that an aggrieved interested party might contest a given reasoned decision in order to force a comparison between the directly awarded contract and its own alternative bid. In some cases this might subsequently prevent a public service contract from being awarded directly. 7 4 (9840/06), . ' . . direct award . : , 7 4 (9840/06), , , . ' , . .

184

. , , direct . ( , ), . , . , , , ( ). ( ) , . 166, . , immediately , , . 4 The Judgement in Case C-34/89 (points 12-13) states [] C-34/89 ( 12-13) [] : C-34/89 ( 12-13) [] points ( paragraphs) ( ). 5 Date d'adoption de la directive. .166

., , , , , , 2007, . 160, , , , , , 1999, , . 225-226. , , , ( , , 2009) (. 19) , , ( , , ).

185

: . 6 he Convention between [] and its annexed Protocol [] [] [] . annex/annexer , attach/joindre . : [] [] 7 This market opening has generally had positive impacts. . , ( ). , 167. : ( ). ) , , ..) 1 () Communication from the Commission to the European Council A citizens agenda delivering results for Europe E E ( COM) citizens. :167

(..

,

, , , ( , .., . , .., . 330).

186

E E 2 () The Joint Committee shall, taking into account the economic situation of Estonia, decide whether that period should be extended by further periods of three years. , , . . : , , . 3 () he Commission expects that the current text will remain unchanged. . () . , , . ( ). : . ) , , , (. .12 ). ( , , ):

187

, , , [ (.. /168, /169 ...), 170 (/ /, /, / /, / / ..) ...], . , , . (/, / ..), . ( ): : : , ( ) . , , , (. , , , V, , , 1987, . 76), , , : , , . . ( ) , ( --). , , , ( )

168 169

170

. ( ): mi , mi : , , ... ( , ) , mi : , ... . , .

188

, : , , .., (), (, , ...). -ia [ ( , , ), ( , ) ..]. - -, : () . : , .. , , , ( ). () ( , , , , , .., , , , , , , , ( ). , , , . ( ) /- . (/) , , ( / ), ( / ), ( / ), ( / ) () , . , , . , : , ... , ,. , (, ). : , ... (. , , , . 97-98). . () () . (

189

) ( ). , , , .., . , 171, ( ). , , , . , , . Les tats membres qui ont ratifi la convention ont le droit de [] [] : ( ) [] : , , [] , , , []. , ( , , , ). , . 3 2007 [] 2007 . , , ( , , ..), .

171

. , , .

190

, 172.

( ) , ( ) , . ( ), . 1 . 2 , , [...] ( ): , ( , , , , ...). ( , 626, . 263-264), -, . , . . , obligations of food business operators, ( , , , ), ( ). , ( ), , . : : ( ), , (), ( ) ... ., , ( ) (. 32-41), .

172

. , , .

191

- ( , , , , , ...). - - ( , . 55). - -, ( , , ...). , , , , . , -, - - ( , , ). , . (, ), , , . . , . , ... , (.. , , , , ...). ( , , , , , ...). - , 173. , , . , , . ( ): (), (), ( ) (), (), ( ) (), (), ( ) .. . (, , ), , , , ( , 173

, . D. Holton P. Mackridge E. -Warburton, (: Holton ..), , , 1999, . 160-161.

192

, ..). , , , , , , (.. ). , ( ). , , .., ( / ), ( ), ( ) .. , , , ( , , .., ). , , 174, .

Consequently, normal value was constructed by using the company's own cost of production and SG&A expenses [] : , [] . , . . 175. , , ( ) ( ). :174 175

. , : . , . , 1982, . 51: . . 335-336 .

193

, []

Les principales modifications proposes concernent les mcanismes de mise sur le march des mdicaments. : . : . : . ( : . ) ( : ) ( : ) ... , : ) ( : , , ) . , , , . : , 25 2008, , , , : . , , (, ), ( ) .

194

) , ( ), . . , , , , . , ( ). , : : ( ) ... ( ): .

(.. ). ( ). (.. ). , , (/ ), ( : ). (.. ). , [ (.. ), (.. ) (.. )]. [ (. , . 1484, )]. () (.. , ...). , (. , , , . 12 . 62). : :

195

, . . . (. , . 147, , , , 10-11 1989, . 32), ( ). , : ( ), . ( ). , . .

. , , [ ] [ ] , [] . , [ ] . , , . [ ] . (: [], ). , . , , . :

196

. Pttering . : , , . . Pttering . : , . , ( , ...). ( , ) ( ), ( ), . (. 555-566). , (, , , ), .. , . , , ( ). /- . /- . 75% /- . , ( ). , . , , , , . . ) 1 ( )

197

, , maximum residue limits : , , , , , , , , MRL. . 2 ( ) Lisbon : . , . 3 ( ) Market Surveillance/surveillance du march: , (. ). ) ( ) 1 Le document transmis la Commission par la Chambre technique de Grce, suite une demande de la Direction Gnrale de l'Environnement, qui a t reu par nos services le , [...] : , [...] , reu e, demande. , ([] []), , , . . ) . 2

198

Where the definitive duties are higher than the provisional duties, only the amounts secured at the level of the provisional duties shall be definitely collected. , . : , . , (, ), . , where . ( ). ) The Greek authorities did not provide enough information confirming that [] [] : [] , , , , , ... ) , , ( , , / ...) ) , ( , , ..). (. 125), , , , . . (. 145),

199

( ): - , . . ( , , . 21) : , , . , (.. ), (). , , (, .., , ), . ) (), 1 The company claims that the company's turnover includes [...] [] . : [] 2 All future calls for applications must mention Structural Funds co-financing and comply with [] . : [] ) Le problme survenu au Royaume Uni l'epoque de l'apparition de ce cas de fivre aphtheuse, qui n'a pas pu tre rapidement resolu []

200

, , [] : , , [] ( ) . . ) . ) , , ( ), , , ( , , .5). , , . , , (.., ), , , .., . ( ), . , , , , . , , : , . ( ) . : . , , , .. , , ( ) . , , , , . , .

201

1176 A conference was held in Brussels on 6 June 2003, in which [] 6 2003, [] : 6 2003 , [] : . , . , () . 2 Decision 2006/415/EC should therefore be amended accordingly. 2006/415/ . : , 2006/415/ . : , () . ( : , , ...) (, ..) (, ..). 3 The Commission has already begun to put its own house in order [] [] : []

176

, . , , .

202

( ) , (. , , . 124 .). ) , , , : , . 1 .. (.. , ) . , .. . ( ) (.. ), , , , . : (): ( ) ..., . (): ( ) , () ..., . (): ( ), . 2 [] [] : Le rglement d'execution prvu l'article 3 de l'accord []

203

O 3 [] , 3 . , . 3 [] 3 [] . , , , . : ) , , . . ( COM). 1 Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (EK) . 1083/2006 , 11 2006, , () . 1260/1999 : ( []) , , , ( []), , , , . ( , ). : (EK) . 1083/2006 , 11 2006,

204

, () . 1260/1999 2 () Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC. 91/496/ , 15 1991, 89/662/, 90/425/ 90/675/. : [] 177. , ( []) , ( []) , , . : 91/496/ , 15 1991, 89/662/, 90/425/ 90/675/. 3 Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market. 91/414/ , 15 1991, . . , . : 91/414/ , 15 1991, . ) ( e-Greffe) , ( 177

, . ).

205

178). , . . ) () , , . , , , , . ( , , , . ). ) , ( ) ( : [], [] ..), , ( ) ( , ..). , , , .., . 15. . ( ..) . Note179. , , , . , , , . , , . , , , , . . , , , , . , . . , , .

16.

178

179

206

(, , , ..), (, , ..). ( -, ..). , . , , . 17. , , . , , , . , 180. , , , -- . . . , , .. , , .., ( ) . . , . , , . , , . , . , , , , , . ( ) . , . ( ) , .

.

180

, , .

207

P. Horguelin, ratique de la rvision, Montral, 1978 Guide du rviseur, Bureau des traductions, Secrtariat dtat du Canada, 1985.

208

. , , . 181. . 182, . , , , , , . , (m, kg, s, N ..), , , , . , , .

181

182

, , . . . http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm

209

.

, : ) . , . ( , , . 256), , . , , (: / - / / / ..). . , ( ), ( ). , . , , , , . , , , , , , . , , , . , . , (.., ..) . , , ( ) : , , . 25-81 , . 1063-1074 . , , , . 254-336

)

)

)

)

210

Holton . ., . 39-43 , , , 2005. . .1. : ) ) 183 . , ) ) , . . , . (.. 1.000.000). , (Control + Shift + space) . , . . , (.. 16.45). . , , .

)

)

: , ( ), ( ). ( ..) . . . .2.

183

.

211

: . :

) , , , , ..: , . , . , . . , , [. )]. ) , ( , , ): . . . . , , , 184: , , . ) , : . , or , .

184

. .

212

. , , , 185: , , . ) : , . , . ) (, , ..) ( 186). , [] , [] . , . , [] (. , . 1070): , , . ) , , , ( ) : , . , , . , . , , . , Alitalia .185 186

. , , , , 2005, . 276. .., , ( , . 891, 892 1149).

213

, . ) , , 187 + : 5 , [...] , 2009. , [...] , , , : . ) , , ( ) : , , [] ( ) , . ( ) , . ( ). , . ( ). , , ( , , , ), ( ), . , . [ , (: []) (. , , . 39).]

187

, . , . 737 .

214

, . [ , (. , , . 40).] ( [], [] ...). , 5. ) ( , ): . , . () , . () . , , : [] ( , ) , , . ( , ) , . , stricto sensu , . : . Barnier, . , . . Perez. , , . , , . Barnier , . ... , . , , , , . , ( , ). , .

215

) ( , ): , [] , [] , , [] , , , . ) : , , [] , : [ ] . : ( ), ( : ). ) ( ): 2003 []. 2003 , . . :

) ( ) : , , , . . , . , , .

216

. , , , , () ( ), [. )]. , , . () ( , ). , , , , () ( ), [. )]. , , . ( ) ( , ). , , , , () ( ), [. )]. ) ( ) , ( , , ): . . , . () . , , [. ) ]. , , , : , , . , . ) .

217

) ( ) , : . , . , or , . () . , , [. ) ]. . , , , : , , . ) ( ) , : , . , , . () . , , [. ) ]. , : . ) . , : , . , .

218

) , , , , ( 188) : , . , . , . , . , [] , . , . , , . , ( , ) ( ). . ( ) . ) (, , , ) : : 1. : [] [] []188

, , ) .

219

[] , , : : , [] (, , ..) (, ..) (. , . 88-89 ). , , : , [] , [] 2. : . . ( , , ): ( ), : , . [ : [])] : . . , . ([] , , []) 3. : . , , , : , . 4. : .

220

. , , , : , . , , : , . [ ([], [])] ) ( ), (, , , ), , , (, , , ), . , : . , . : . , , . , , , , , . , , , , ,, .., , , . . ( ) . ( ) , , , , , .., .

221

: . ( ) . ( ) . ( ) ( ) : , . () . /, () . /, [] , . , . ) , , : . , , , : , , . , : , . , . , . (.. -,

222

) . , : , . , , . . . , : , . , . .. ( ...) . , etc. , . ( ) , . , . ) ( , , ) : H : L: , C: , S: .

, , [), ), ) ...] [i), ii), iii) ...] [1), 2), 3)189 ...], .189

. : (, ). : , ( ) (.., , : :), , , (1.),

223

( , , , ). . (. , ). ) , , , ( ), . ( , . , ). : ) , , ), , ( ). . : , . , . , , . . : , , , , . , , , ( ), . , . , , . : . (. 60-61), . , . [1)] ( ) [ 1)]. ( ) . (.. ) (1.), ( 1).

224

. . , () . / . .3.

: ) , , ( ): , , . : ) () , () : , . ) . , , , : H : L, , , , V VI , C, V VI , L, , V VI , S, , , ( , , ),

225

, ( ) .. , , , , , . ) , [), ), ) ..] [i), ii), iii) ... (romanitos)]: H : ) ) ) L: C: S: .

( , ). . : i) , , , ( ..). , , , . ii) , ( , .., ). iii) . .4. : ) ( ), , , , ..: : ..

226

) ( ), /: : , . (A) : ) ) ) ...

( )

: . () , : . (E/) : . (E/: ) : i) ( ..) : 1:10. ii) , (10:15). , , . iii) ( ), , ( ), , , . , , ( ), , ( ), /. iv) , ( , .., ).

227

.5.

() , , , . ( 2007) . , , . , : ) : () [] ) : (. [], []). : i) . , . ii) . , , , ( , ): 7 [] : (7) [] iii) : Article 4(1)(a) , :

228

4 1 ) , , ( ) ( ) : 4 1 1) : , , . .6.

) ( ) , : [ () . 3600/89] ) , . . , / , [ , (. ) ]: : [], . : : [], . ) ( ) , , .. : : [ ], . () , , . :

229

i) , (): { [., .., () . 3600/2001 ( L 53 23.2.2001, . 14)]}. ii) , (.. ), . .7.

) ( : ) . , ( ). , ( ), ():: . : . : : () . / : 1. 2, 9 : 9. AFR [] ,. 2. 6 2, ) : ) [] AFR. ) , .. , () : []

230

, , [] , , ( ). , , , . . . , , ( ), : [] ) , , , : 1 5 [], . ) : , . . ) , , , ..: . , , .. , . .8. N

, :

231

) , ( , ) . ( , Holton ..) . ( , , ). ) , , ( ). , ( , ) , ( , Holton ..), . , , 190. ) . ( ) . , , , . , , , ( ) [ ) ) .8.1 ] , , , [ ) .8.2 ]. , , . , . ( stricto sensu) , . , ( ) ) .8.3 , .8.1. ) , , , , . , .190

Holton .. (. 42) , , .

232

.8.1. (-) (), ( - ), , . : ) (.. - ...) ) (..: 25-45 , 10-70 kg). , 191. , , (kg, C ..), : , (10-70 kg, 10-20 C) , (200 kW - 10 MW). (..: 10 - 2 ), ( 10 2 ) ) , (.. 1989-1991, 2002-2004 ...). , ) (.. -5--2 -1--5) ) , (.. -, - ...). (.. -)192 ,

191

192

, English Style Guide ( 3.15 3.20, . 27), [ )] (en-dash) . , , (.. -, -, -, -, ..). , (-, -, , -, -) . , -. ( ), , , , , .

233

) , , , . , . , , /193 /- /-. , , ( ) . , , ( ). , : , , . , , , . .8.2. () ( Ctrl + -) . : ) , (.. , ...). , , , , (..: , , [])194 ) , ( ), (.. 17 8 = 9, 12 %, 7 639 , 7 C, ...) ) (.. 2545 , 1070 kg). , . , , (kg, C ..), : , (1070 kg, 1020 C) , 193 194

, . . 192.

234

(200 kW 10 MW). (..: 10 2 ), [] [] ( 10 2 ) ) , (.. 19891991, 20022004 ...). , . ) (.. ). .8.3. (), ( Ctrl + Alt + -) . ( , . 73) : , . [, ( )]. , ( ) ( em dash , en dash) , . (. English Style Guide, 2.17, 2.18 2.19)195 ( ). , : ) : , , . , . , . , . , . ( , , .. ) (, , ) .

195

, () en dash em dash. , .

235

. , , , . , , . ) ( ): : , , . ) (.. ), : 2008 . 2 ) , ..: () . 1493/1999 43 1 () . 2676/90 () . 423/2008 1 5 1 2 3 1

:

, , , , , . , , : , , , . , (, , ), , . . :

236

( ), , , . .9.

, ( ) , : ) , , , : , . ) : . ) , : , . , ( ). (, , , ), , , , : : [], . : i) , : () . / , 2009, .

237

ii) . iii) . iv) .., . .10. : ) : // . / . , (-), : , , . , . , , , , (..: / , / ). ) : /, /, / . , : ( ): () . 2160/2003 , , , ..: 1987/88 2007/08

238

1987/88 1999/2000 , . , ( ), ( , ). , : 1997-1998. .11. : ) ( ): ; ) , , , , .. (;) . ( , ) , , : . : ; . .12. : ) , , , , , : , , ! ) :

239

! ) , , : (!) . , (, ..) . , , . .

240

.

, , . , . . [), ), ) ...] [i) ii) iii) ...] [1), 2), 3)196 ...], ( , , , ): 3. : ) , ) CD-ROM, ) , , ) CD ) DVD ) CD-RO. , , . . ( ), : 1 % , 21 1 2 () . 796/2004, :196

. : (, ). : , ( ) , , , (1.), [1)]. , . (1.), ( 1). () .

241

6 2005, , 19 2005, , 24 2005, , 27 2005, . , , . . , , , ( , , ) , , . , , , . . .

242

. ) ()

, , . , . (.., ) , , , . , . , (.., , , , ..), , , . . , , . , , , : 1,32456789 )

, . , . , ( ) () (Control + Shift + space). : , , . 152 231 152 231 152.231 152 231

, (1.). )

, , [(1)] [)] [1) i)].

243

, . , . , , , , . )

. ( ) (.. , ..)197. , : , . , , . , , , (1998/99 1999/2000). , , : 1997-1998. )

, , , . , . ( ) ( ..). , , ( ) (.. , ..).

197

, , (en-dash), , . , .

244

.

/ , , . , , , . : ) : i) ( 1, 2 ...) ii) , , , : . iii) , : 198 / , . , . ) , / . : i) () , .. ( ), () , : :198

() , .

245

Gigartinaceae, Solieraceae, Hypneaceae Furcellariaceae Rhodophyceae (). ii) (mutatis mutandis, ad valorem, inter alia ...) () . , (.. inter alia) . ) : i) , ( ) . / , , ( ). , ( ) . ( ) ( ), . ii) ( ) , , . . iii) , , ( , ). , , , , ( ), .

246

.

199

/ . , , , , . , , . . , : . . : . , (.., , , , , , , , , , ...) , , , (..: : , ). . (.. ) . , , , . , ( ), ( , ..), , / , ..200 . , (..: ), 199 200

. , . 473-488. (.. , ) .

247

, (..: , , , , , ), (..: , , ), (..: , , , , ) , , , . , , (..: , : , : ). . () , , [..: ( , ) , / ( , ..)]. . , , (.., ) ( ). , , . , , (..: : ). internet (, , , , Internet), : [ ()] , . , , , Internet , , , , . , .

248

, , . , : , , , , , .., , , ... , . , , , . . , , , . internet , . (.. New York Times, Associated Press, Time) , [.. Economist, Financial Times, Times ( ), Guardian, Observer] . internet Internet (blog), .. internet (DGTnet). , , , . . . , , . , : ) (). . , : , , , Karl von Kempis, Charles de Gaulle :

249

, (.. ), , . . . ) (): . ) , , ..: . . 1940. ) : . . . , ( 201): . . : .201

, . , , , , 2008, ( . 97 ) . (. 106 ). Holton .. ( 2.1.4, . 34) , . . ( 282, . 128 .). , , . . .

250

( ): . ) : . . : i) /, ( ) : , , , , , , , , ( ) : , , , , : , , , , : , , ii) , : , iii) , , , , , :

251

, , . : (= , ), (= ) (= , ), (= ). : ( ), ( ), ( ), ( ), (= ), (= ) : South Africa southern Africa, Afrique du Sud Afrique mridionale , . : , ) : , ... , ... , : , . ) (): , , , .. ) (, ..), (, , ), (, ..) , . , : , , .. , , .. ) : , ,

252

, , ( ), : . ) : , ) , , , : , , , , , , , : . . ) : 6 900 . . , , , : . . , , . , , : , , . , , , . ) , (: , , , , ).

253

. , , ( ) ( ). , Canis lupus, Felis silvestris. ) : , , , . : . . . ) : , , , , . , , ( ). ) .

: V (), Volta W (), Watt (), (Newton) ... (: s, kg ..., ). , , : , , , ...

254

106 [ () , (G), (T) ..] (..: Mz). . (..: ). : , , ... ) ( , ): : , ( 12.5.2005) . ) , , ( , ): , , , , , , , , , : , , , , , , , , 1: ( ) , ( , ..), , / / .. 2: , ,

255

[..: : , . ) ]. ) : , , , , , , , ... ) , : , , , , , , , , , , , Editing , : , , : , , , , , , , , , : , , (..: : , ). ) , , , , , ..: , , , , .. ) () , , [..: ( , ), , ( , ..), , , , ,

256

, , - ( ), ...]. (..: ...) , , , . . , , :

) . , , (..: ). , , : , , (..: , , ) , , (..: , ) (..: ), . ) : , , , , . ) . : , , , , , , , , , ... ) ( : [], [],) . : : . ) :

257

, , , , , , : , . ) , . : , . ) , . : . (..: ). ) (.. ), (.. ), (.. ) .. , (Authority), (Centre) .. ( [] [] ..). ) ( ): , (, , Rgles de technique lgislative). : i) (FEOGA). ii) (Eurostat, Ecofin, Unesco), , (CCAMLR). iii) : (plc = public limited company, GmbH = Gesellschaft mit beschrnkter Haftung, SpA = societ per azioni ..), , (..: Barclays Bank plc).

258

: , : , , , ... : i) , , ( , , , ), , . , : ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), [ , (. 10 , )] ... ii) (: , : , : ...). iii) ( ) / (, ...). iv) (, , ) () , [, , , ( ), ...]. ) , ( ), () , , , : , , , , , (), , , , ,

259

, , , , , , , , , , , , ...

260

. 1.

(. 21): , , , , , . : , , , , , , , , , , , , .

, 3 , . : 2.

) , , , ( ). , , . , . , , , 30 , 2-3 2009 , . ( , . , . .

261

, . , . . ., . , . 196.) , , . , , , 2010-2011, , , . , , , , , ( ). , : : . [ : ]. [ : ] . [ : ] [] , . ( . ) , ( ) , : . ( ). , . , (..: []). , . , ,

262

(.., ) : , , . ( [] []) : . : server, , ) () , ( , ). ) : . ) , : ()202 . ) 202

( ) . , (. 21) [] (, ) , [...], ( ) ( ) (): . , , ( ) ( ), , ( ).

263

203, : [] ) () (), , . . . , , , , -(), , : . . /14 /15. . , , -(), , [ () ]: , [] , [] , [] ) , , , , : , :203

, ( ) . , , .

264

[] [] . . . . : , eu u, , , //, . Eurostat , , Euro (Eurofer, Europol ..). , , //, , . : Eurostat, Europol, Euratom ( : ) ... 3.

, , . , ( ) , . , . , , . , , , : . , . . , .

265

. , . . , : . , . . , . . , . . , ( ) ( ). , ( 204) . , , [, , . ( ) ] . , , . , , , , ( , , ..). 4.

, :

204

.., , . 165.

266

: , .

: . . .

, , ..., , .., . (), : , . . . , , , ( ), , , , ... . , ( , , , , , ..), , , ( , . 69, .). , , : , ..

267

.

, , . , , . -, (, , ), (Terminologie et traduction, No 2, 1990, . 40). , .., ., .., ., ... . . , ( 4 , , 30, 31 1 2003). v.q.p.r.d. (vin de qualit produit dans des rgions dtermines), sp. (species) spp. ( ) .. . . . , (. 3): ( ) . -. : [ta-] ( ), [lta-sma] ( ). . . : [ot] ( ), [asp] ( ), [taik] ( ). , - , , , .., , , , ( ) .., . , . , - ( : ). : ) , , ,

268

) , (, , ...) . ) ( , ), [.. (. 102)] , , , . , , , . , . . P:\el\standardisation\abreviations\lexiko-abrev-el-index.htm MultiDoc ( ) .

269

.1.

, .., .., ., ..., ( ) . , v.q.p.r.d. (vin de qualit produit dans des rgions dtermines), sp. (species) spp. ( ) .. [toe (tonne of oil equivalent), tkm (tonne-kilometre), grt (gross register tonnage) .]. ) . . ) ( : .. ... .. ...). ) . , ( ) (., .). , . ) , v.q.p.r.d., . , , ( ) . ) , . , , , , . . ( . P:\el\standardisation\abreviations\lexiko-abrev-el-index.htm). .. /- /

270

.. . / .. .. .. . . . : acting. : faisant fonction (f.f.). , . v. (vide). i.e. (id est), , , . : c..d. (c'est dire). (.. 10 ) [.., (: 2 )]. , , . . . ( ) -. : (/) . (..). . . (..: 4 .) et seq. [et sequens, et sequentes, et sequentia)]. : , . . , , ., (.. ).

. ()

/-

/

. ..

/-

.. .

//

/ .

///

271

..

.. . .

... ... ... ... . . .. .. .. ..

/ ..

.... ....

/ / ( . ..) et al. (et alii). . , et al. , . , . : Copied to Copy Copies, Copie Copies c.c. /- (-) () . () () p.m. (post meridiem). AD ( a.d.). , , CE ( c.e.) (of the common era). op. cit. (opere citato) loc. cit. (loco citato). , , . .. ( ). /- . n.e.s. (not elsewhere specified). /- . n.e.c. (not elsewhere classsified).

272

..

. . . .. /- ..

.. .

/

() a.m. (ante meridiem). cf. (confer). () e.g. (exempli gratia). : p.ex. BC ( b.c.). , , BCE ( b.c.e.) (before the common era) BP ( b.p.) (before present). . ., ( .). p.j. [pice/-s) jointe/-s] encl. [enclosure/s]. .

.

.. .

/-

AD ( a.d.) add. a.m. BC ( b.c.) c/ ca. cf. e.g. encl. et seq. f.f. grt (..). : . (..). (..). . : . circa . confer : (.) exempli gratia : .., /-, . enclosure(s) : (.) et sequens, et sequentes, et : (.) sequentia faisant fonction : (..). gross register tonnage : . : tjb (tonneau de jauge brute). anno domini addendum ante meridiem before Christ contre

273

i.a. ibid. ib.

inter alia ibidem

id. loc. cit.

idem loco citato

n.e.c. n.e.s. NB .. op. cit. pkm

not elsewhere classsified not elsewhere specified nota bene opere citato passenger-kilometre

p.j. p.m. p.m. p.v. sp.

pice(s) jointe(s) post meridiem pour mmoire procs verbal species

spp.

species

subsp.

Subspecies

(English Style Guide), 4.31, . 32, : grt stands for gross register tonnage (not registered). : . : () . , , . : : (). : (..). opere citato loco citato , opere citato , .. : /- (....). : / (....). : . : (..). loco citato (loc. cit.), . loc. cit. . : . . : pkm (passager-kilomtre). : (.). (). : (..). . : . species (). sp. ( spec.) : Canis sp. Canis. species () . spp. () ( , ). . subspecies (). ( ). : Pinus nigra subsp.

274

tce

tonne of coal equivalent

tkm

tonne-kilometre

toe

tonne of oil equivalent

var.

Varietas

v.m.q.p.r.d.

vin mousseux de qualit produit dans une rgion dtermine vin de qualit produit dans une rgion dtermine

v.q.p.r.d.

Salzmannii. . : . : . : tec (tonne-quivalent charbon). : o. . : tkm (tonne-kilomtre). : . : . : tep (tonne-quivalent ptrole). varietas (). ( ). : Pinus nigra var. Caramanica. . : . . : . .

275

.2.

, , , , , , FEAGA, GATT, DVD, RAM (random access memory), RACE (Research and development programme in advanced communications technologies in Europe), DNA, TAC (total allowable catch), GMES (Global Monitoring for Environment and Security), IBM, , , , CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Eurostat .., , , , , , , , , , , , , , , , , .., . , ad hoc , , (..: ETAG = ). , FOB, CIF .. (Incoterms). , , , stricto sensu ( ..). : 80 . , , . , , : , , . .

) , . , . : , . ( ;) ) , , , . ()

276

) . : () : (UNRWA) 205. , : () WTO, . .

, (, , Rgles de technique lgislative). : ) (DRIVE, RACE, CEN). ) (Eurostat, Ecofin, Unesco, Cenelec), , (CCAMLR). , , Rgles de technique lgislative (. 104-105) : (..: UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). , (..: Crest Comit de la recherche scientifique et technique). , . , , 205

o TAC ( o total allowable catch, o oo ), o : o: o o oo (TAC), o: o TAC, TAC, oo: TAC.

277

Rgles de technique lgislative , . ) : i) (plc = public limited company, GmbH = Gesellschaft mit beschrnkter Haftung, SpA = societ per azioni ..), , (..: Barclays Bank plc). ii) , FOB, CIF .. (Incoterms), . . : , : , , , ... : ) , , ( , , , ), , . , : ( , ), ( , ), ( ), ( , ), ( , ), [ , (. 10 , )] ... ) (: , : , : ...). ) ( ) / (, ...). ) (, , ) , 278

[, , , , ( ) ...]. ) , , , (..: : , : , : , : , : ...). . P:\el\standardisation\abreviations\lexiko-abrev-el-index.htm.

279

.

( )

. , , ( , , 206). : . , ( , ) . , , , (: ) y (Reykjavik) (: ) l t (Galletti); . , , , , , . , , ( , Lexilogia207), . , . ( , . 416), , .. < . Verlaine , .. < . Goethe , .. 208 < . Gring , .. < . Cambridge). , , Cambridge , .., Caimbridge;206 207

208

. . , , , 9 1997. , http://www.lexilogia.gr/forum/showthread.php?t=1775. . , , , . , .., big bang (, , ). , . , , , , ... , , , , .. , , ...

280

. , , : . ( , ) . . , , : ; .

. , , , , . . , , . . , , (..: , , ..), , , ( ) .. , , ( : .., pidla, Jn Figel, Lszl Kovcs, Grybauskait ..). , , . , (), () . , , , ( ) , ( , , ...), . ( ) ( , ..), , , . , (Erasmus, Galileo, Kopernikus, Leonardo da Vinci, Socrates, Grundtvig ..) ,

281

(. , 10.5). . .. , , , , , , . Kuneva, , . ( ) Web, , , .. , , , , , Web. : ) , , , ) , . : (..: Barroso ), [i] (..: Sarkozy , Turgot ), [e] (..: Blair , Goethe ) [o] (..: Baudouin )209. 1: , , , , ( ), . : , , , , ( , ), , , , ... 2: von, de .. . , ( , , , ...). , , , , . ,

209

, . , , . 418.

282

(Ludwig van Beethoven , Johann Wolfgang von Goethe , Pierre de Ronsard ). .

, ( ) . , , , : (, , ..). : ) , . , , . , , , . , , ( , ), , ) ( , Vaucluse ). , , ( , .). , ( , ). : i) , ( ) ii) , , . , ,

283

, , . , , , . , , (, , ) . ) , , . , , , ( ), , , , . ) , ( ) . , , . , , , (..: region of Toscana region of Tuscany province of Firenze province of Florence), , . , , , , , . , , , . , Lesser Poland Greater Poland, , (Maopolskie Wielkopolskie). ) , , , (.: , , , , ...). (.. , , , , ). , , ( - -, - ). (.. , , ) . ) ,

284

. , . : 1. , . I. . . . (210, 211, ) , . . . , , . . , . , , , , , ) ii) . , , . , : , ( ) ( ). , 212 , , , .

210 211 212

. , , ! , , .., . 412 ( ), ! ( ). .

285

, , . 213. , ( ). , , , Suomi. (Finland). : ; , , . , Greenland (: Groenland : Grnland) , : ( ). , . , , , . , Vinland ( , ) , , . . , , [n] (, , , ). , , () , . , . , , , , , , . , , (.., ), (.., , ) (.. ). (.. , , ..., ). [ , (, , , ..), (, ) ..] , : .

213

() .

286

: . ( 7.1.1): () , : . () , , ( ) . ( , ) . II. . , , . : , , . , (. ) , , , . (), (), (Tallinn), . , , ( ) , , . , . , . ( Valletta), , , . , , (Jean Parisot de la Valette) l. , , .

287

, , . : ( Google ). , ( ) . . , ( ) . , () , . , , , ( ) . ( , , , , , .. , , , , , , ). : . . * () **

* T , , ( ), ( ).

288

** . 2. , , : ) , , ( ) . , , . , , . : . ) : ( ) : (, ). , . , (Frerne), (Froyar). , , ( ), . : , . 3. ( ) : () . (). , , [ , (Graz, Linz, Koblenz ..) z ]. ( ), . , , ( ), , , (. , , . 419). [] ( , , ..). , , ( ) , , . , . , (Allentown), ,

289

, . Canterbury, (), . , ..: [---]. , [i] ([a], [e], [o]) (.. --). , () (), . , , . , Holton .. ( 1.2.3, . 17) [i] [u] (: [au]214, [ou], [eu], [iu]), , , , , .. , . . , . 4. , (. , 5). , [ . ] ( ): , , (.. , , : , ). 5. ( 215, , , ..), 214 215

, (-) (--), . lnder , . . , . , . , . .. . , ,

290

, ( ) . . . , , . , , , , (.. ), . , , . , , . () . , , , . . , , , 6. , , ( ). 6. . , UTS-2. , , . , , , , , , . , , . ( , , , , 1977, . 223 . 227 .). (. 539), , ( , ) . , , (, , ..) (, .). / : ) , , , , . , ) , , , , , , . , , .

291

. 9 (Bundeslnder). . Salzburg , , . ( ) . Burgenland () Krnten () Niedersterreich ( ) Obersterreich ( ) Salzburg () Steiermark () Tirol () Vorarlberg () Wien () Eisenstadt () Klagenfurt () St. Plten ( ) Linz () Salzburg () Graz () Innsbruck () Bregenz () Wien ()

9 NUTS-2 NUTS-1. Oststerreich Sdsterreich Weststerreich , Vlaams Gewest ( ), Rgion Wallonne ( ) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rgion de Bruxelles-Capitale ( ), (, ). ( ) . . Vlaams Gewest ( ) : Vlaanderen ( : : ) Antwerpen () Limburg () Oost-Vlaanderen ( ) Vlaams-Brabant ( ) West-Vlaanderen ( ) Antwerpen () Hasselt () Gent () Leuven () Brugge () --------------------

292

Rgion Wallonne ( ) : Wallonie ()

Brabant wallon ( ) Hainaut () Lige () Luxembourg () Namur ()

Wavre () Mons () Lige () Arlon () Namur ()

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rgion de Bruxelles- Capitale ( )

: NUTS-1 NUTS-2. ------------------- 1999 28 (: , oblasti : , oblast). . Sofia Oblast ( ) Sofia-Grad ( , , ), . 260 (, obshtina). , ( ) , ( ). , . , , ( ). , . Burgas (), Plovdiv (), Dobrich () Silistra (). 28 Blagoevgrad Haskovo Montana Plovdiv Silistra Burgas Kardzhali Pazardzhik Razgrad Sliven Dobrich Kyustendil Pernik Ruse Smolyan Gabrovo Lovech Pleven Shumen ()

293

() Veliko Tarnovo

Stara Zagora Vidin

Targovishte Vratsa

Varna Yambol

28 , , NUTS-1, , , 6 NUTS-2, . Severna i Yugoiztochna Balgariya Severozapaden Severen tsentralen Severoiztochen Yugoiztochen Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Balgariya Yuzhen tsentralen Yugozapaden

------------------- 26 (rgions), 22 4 . 216 (dpartements), 100. . , . , . , , , . 26 22 ( ) Alsace () Aquitaine ()216

Strasbourg () Bordeaux ()

Limousin () Lorraine [

Limoges () Metz ( ,

dpartement . , dpartement , : . arrondissement, dpartemental municipal: . , , , Michigan Press , dpartement .

294

(, ,, , , , , ) ] Auvergne () Bourgogne () Bretagne () Centre () Champagne-Ardenne (-) Corse () Franche-Comt () le-de-France () LanguedocRoussillon () Clermont-Ferrand ( ) Dijon () Rennes () Orlans () Chlons-enChampagne () Ajaccio ( : ) Besanon () Paris () Montpellier () Midi-Pyrnes () Nord-Pas-de-Calais () Basse-Normandie ( ) Haute-Normandie ( ) Pays de la Loire ( ) Picardie () Poitou-Charentes () Provence-Alpes-Cte d'Azur (- ) Rhne-Alpes ()

)

Toulouse () Lille () Caen () Rouen () Nantes [ ( )] Amiens () Poitiers () Marseille () Lyon (/217)

4 1946 1982 : Guyane () Guadeloupe () Martinique () Runion (218) Cayenne () Basse-Terre ( ) Fort-de-France ( ) Saint-Denis ( )

100 Ain Aisne217

Gers Pyrnes-Atlantiques Gironde Hautes-Pyrnes

Guadeloupe ()

218

, . , . Google (, ) , , , .

295

Allier Alpes-de-HauteProvence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Ardche Ardennes Arige Aube Aude Aveyron Bouches-du-Rhne Calvados Cantal Charente Charente-Maritime Cher Corrze Corse-du-Sud Haute-Corse Cte-d'Or Ctes-d'Armor Creuse Dordogne Doubs Drme Eure Eure-et-Loir Finistre Gard Haute-Garonne

Hrault Ille-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isre Jura Landes Loir-et-Cher Loire Haute-Loire Loire-Atlantique Loiret Lot Lot-et-Garonne Lozre Maine-et-Loire Manche Marne Haute-Marne Mayenne Meurthe-etMoselle Meuse Morbihan Moselle Nivre Nord Oise Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dme

Pyrnes-Orientales Bas-Rhin Haut-Rhin Rhne Haute-Sane Sane-et-Loire Sarthe Savoie Haute-Savoie Paris Seine-Maritime Seine-et-Marne Yvelines Deux-Svres Somme Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vende Vienne Haute-Vienne Vosges Yonne Territoire de Belfort Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise

Martinique () Guyane () La Runion ()

NUTS-1 ( , , NUTS-2 ). le-de-France le-de-France Bassin parisien Champagne-Ardenne Picardie Haute-Normandie Centre Basse-Normandie Bourgogne Nord - Pas-de-Calais Nord - Pas-de-Calais Est Lorraine Alsace Franche-Comt 296 le-de-France le-de-France Bassin parisien - Centre Nord - Pas-de-Calais Nord - Pas-de-Calais Est Franche-Comt

Ouest Pays de la Loire Bretagne Poitou-Charentes Sud-Ouest Aquitaine Midi-Pyrnes Limousin Centre-Est Rhne-Alpes Auvergne Mditerrane Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Cte dAzur (PACA) Corse Dpartements doutre-mer (DOM) Guadeloupe Martinique Guyane Runion

Ouest Pays de la Loire ( ) Poitou-Charentes Sud-Ouest Midi-Pyrnes Limousin Centre-Est Rhne-Alpes (-) Auvergne () Mditerrane Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Cte dAzur ( ) --------------------

16 : : . , , .. , .

Baden-Wrttemberg -

Stuttgart ()

Bayern

Mnchen ()

Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen

Berlin () Potsdam () Bremen () Hamburg () Wiesbaden () ,

297

( . , . 411). , 18.2.2006 ( . ), Hessen , . (Essen) - .

MecklenburgVorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen

- Schwerin () - Hannover () Dsseldorf () Mainz ()

(), .

Saarbrcken ( () ) Dresden ()

, . C 277 14.11.2002, . 2, - ( 18 2002, N308/2002, , -).

Sachsen-Anhalt

-

Magdeburg ()

Schleswig-Holstein Thringen

-

Kiel () Erfurt ()

16 NUTS-1, NUTS-2 ( NUTS-1 , , NUTS-2 ). Baden-Wrttemberg Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tbingen 298 - Stuttgart () Karlsruhe () Freiburg () Tbingen ( )

Bayern Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben Berlin Berlin Brandenburg Brandenburg-Nordost Brandenburg-Sdwest Bremen Bremen Hamburg Hamburg Hessen Darmstadt Giessen Kassel Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Braunschweig Hannover Lneburg Weser-Ems Nordrhein-Westfalen Dsseldorf Kln Mnster Detmold Arnsberg Rheinland-Pfalz Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz Saarland Saarland Sachsen Chemnitz Dresden Leipzig Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein 299

Oberbayern ( ) Niederbayern ( ) Oberpfalz ( ) Oberfranken ( ) Mittelfranken ( ) Unterfranken ( ) Schwaben () Berlin () Brandenburg-Nordost ( ) Brandenburg-Sdwest ( ) Bremen () Hamburg () Darmstadt () Giessen () Kassel () - - Braunschweig () Hannover () Lneburg () Weser-Ems (-) - Dsseldorf () Cologne () Mnster () Detmold () Arnsberg () - Koblenz () Trier () Rheinhessen-Pfalz (-) Saarland () Chemnitz () Dresden () Leipzig () -Anhalt -Anhalt Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein Thringen Thringen

Schleswig-Holstein (-) --------------------

1 2007 5 , (amter). , , ( ) . , (, , ) . rhus, Aarhus, , : Aarhus ( ) (, ) ( , ) ( ). , . , Odense (), . : Hovedstaden ( ) Midtjylland ( ) Nordjylland ( ) Sjlland () Syddanmark ( ) Hillerd Viborg Aalborg Sor Vejle Copenhagen () rhus () Aalborg Roskilde Odense ()

(NUTS-1) . NUTS-2. ------------------- . ------------------- 15 ( maakond, : maakonnad).

300

Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jrvamaa, Jgevamaa, Lnemaa, Lne-Virumaa, Prnumaa, Plvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Vrumaa. , . . NUTS-3: Phja-Eesti Lne-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti Luna-Eesti ------------------- , . , , . , , , . 9 (regions), NUTS-1. NUTS-2 .NUTS-1 East NUTS-2 -East Anglia -Bedfordshire and Hertfordshire -Essex -Tees Valley and Durham orthumberland and Tyne and Wear NUTS-1 East Midlands NUTS-2 -Derbyshire and Nottinghamshire -Leicestershire, Rutland and Northamptonshire -Lincolnshire -Cumbria -Cheshire -Greater Manchester -Lancashire NUTS-1 London NUTS-2 -Inner London -Outer London

North East

North West

South East

-Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire -Surrey, East and West Sussex -Hampshire and Isle of Wight -Kent

Merseyside

301

South West

-Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/ Bath area -Dorset and Somerset -Cornwall and Isles of Scilly -Devon

West Midlands

-Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire -Shropshire and Staffordshire -West Midlands

Yorkshire and the Humber

-East Yorkshire and Northern Lincolnshire -North Yorkshire -South Yorkshire -West Yorkshire

32 council areas, NUTS-1. NUTS-2: Eastern Scotland, South Western Scotland, North Eastern Scotland Highlands and Islands. 22 unitary authorities, NUTS-1. NUTS-2: West Wales and The Valleys East Wales. 26 (districts), NUTS-1. . , , , , . : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. ------------------- (provinces), . (counties). : 1. Leinster (Laighin ) Carlow, Dublin (), Kildare, Kilkenny, Laois, Longford Louth, Meath, Offaly Westmeath, Wexford, Wicklow 2. Munster (Mumhan ) Clare, Cork, Kerry Limerick, North Tipperary South Tipperary, Waterford

302

3. Connacht (Connachta ) Galway, Leitrim, Mayo Roscommon, Sligo 4. Ulster (Uladh ) Cavan, Donegal, Monaghan (NUTS-1) . NUTS-2: Border, Midland and Western Southern and Eastern. ------------------- 17 (comunidades autnomas) (ciudades autnomas). (Ceuta) (Melilla). , . Andaluca () Sevilla () Almera () Cdiz () Crdoba () Granada () Huelva () Jan () Mlaga () Sevilla () Aragn () Zaragoza () ( ) Huesca () Teruel () Zaragoza () Principado de Asturias Almera () Cdiz () Crdoba () Granada () Huelva () Jan () Mlaga () Sevilla () Huesca () Teruel () Zaragoza () Oviedo ()

Principado de

Oviedo

303

Asturias ( ) Islas Baleares ( )

()

( )

Palma de Mallorca ( ) Vitoria ()

Islas Baleares ( )

Palma de Mallorca ( )

Pas Vasco ( )

lava () Guipzcoa () Vizcaya ()

Vitoria () San Sebastin ( ) Bilbao () Las Palmas de Gran Canaria ( )

Canarias ( )

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ( ( ) Santander () Toledo ()

Las Palmas ( )

Santa Cruz de Tenerife ( )

Santa Cruz de Tenerife ( )

Cantabria () Castilla-La Mancha ( - )

Cantabria ()

Santander () Albacete () Ciudad Real ( ) Cuenca () Guadalajara () Toledo () vila () Burgos () Len () Palencia ()

Albacete ()

Ciudad Real ( ) Cuenca () Guadalajara () Toledo () Castilla y Len ( ) Valladolid () vila () Burgos () Len () Palencia ()

304

Salamanca () Segovia () Soria () Valladolid () Zamora () Catalua () Barcelona () Barcelona ()

Salamanca () Segovia () Soria () Valladolid () Zamora () Barcelona () Gerona () Lrida () Tarragona () Badajoz () Cceres () La Corua ( ) Lugo () Orense () Pontevedra () Madrid ()

Gerona () Lrida () Tarragona () Extremadura () Mrida () Badajoz ()

Cceres () Galicia () Santiago de Compostela ( ) La Corua ( )

Lugo () Orense () Pontevedra ()

Comunidad de Madrid ( ) Regin de Murcia ( ) Comunidad Foral de Navarra (

Madrid ()

Madrid ()

Murcia ()

Murcia ()

Murcia ()

Pamplona ()

Navarra ()

Pamplona ()

305

) La Rioja ( ) Comunidad Valenciana ( ) Logroo () Valencia () La Rioja ( ) Logroo ()

Alicante ()

Alicante () Castelln de la Plana ( ) Valencia ()

Castelln ()

Valencia ()

NUTS-1 ( , , NUTS-2 ). Noroeste Galicia Principado de Asturias Cantabria Noreste Pas Vasco Comunidad Foral de Navarra La Rioja Aragn Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Centro Castilla y Len Castilla-La Mancha Extremadura Este Catalua Comunidad Valenciana Illess Balears Sur Andaluca Regin de Murcia Ciudad Autnoma de Ceuta Ciudad Autnoma de Melilla Canarias - -------------------

306

20 (regioni), (province) (comuni). 20 Lombardia () Campania () Lazio () Sicilia () Veneto () Piemonte ( ) EmiliaRomagna () Puglia () Toscana () Calabria () Sardegna () Liguria () Marche () Abruzzo () Friuli -Venezia Giulia ( ) Milano () Napoli () Palermo () Venezia () Torino () Bologna () Bari () Firenze () Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

Roma () Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli Bologna, Ferrara, Forl-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

Catanzaro Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, () Vibo Valentia Cagliari () Genova () Ancona () L'Aquila ( ) Trieste () Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari Genova, Imperia, La Spezia, Savona Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

307

Trentino - Alto Adige ( ) Umbria () Basilicata ( ) Molise () Valle d'Aosta ( )

Trento () Perugia () Potenza ()

Bolzano/Bozen, Trento Perugia, Terni Matera, Potenza

Campobasso Campobasso, Isernia () Aosta () Aosta

NUTS-1 ( , , NUTS-2 ). , NUTS-2, . Nord Ovest Piemonte Valle dAosta Liguria Lombardia Nord Est Provincia Autonoma Bolzano/Bozen Provincia Autonoma Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Centro Toscana Umbria Marche Lazio Sud Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Isole Sicilia Sardegna Piemonte () Valle dAosta ( ) Liguria () Lombardia () Bolzano Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana () Umbria () Marche Lazio Abruzzo Molise Campania () Puglia () Basilicata Calabria () -------------------308

12 (provincies): (.) Groningen Friesland (Frysln) Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg (.) / (.) Groningen Leeuwarden Assen Zwolle Lelystad Arnhem Utrecht Haarlem Den Haag Middelburg 's-Hertogenbosch Maastricht (.)

12 NUTS-2 NUTS-1. Noord-Nederland Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland ------------------- . ------------------- 26 (rajons . rajoni) 7 (lielpilstas . lielpilsta) . . : Aizkraukle Alksne Balvi Bauska Csis Jelgava* Jrmala* Krslava Kuldga Liepja Rzekne Rzekne* Riga () Riga* () Saldus

309

Daugavpils Daugavpils* Dobele Gulbene Jkabpils Jelgava

Liepja* Limbai Ludza Madona Ogre Preii

Talsi Tukums Valka Valmiera Ventspils Ventspils*

. : (). . NUTS-3, : Kurzeme, Latgale, Riga, Pieriga, Vidzeme Zemgale. ------------------- apskritis ( : apskritys). 10 apskritys, . apskritis . apskritis, ( ), , county, . (.) Alytaus apskritis Kauno apskritis Klaipdos apskritis Marijampols apskritis Panevio apskritis iauli apskritis Taurags apskritis Teli apskritis Utenos apskritis Vilniaus apskritis (.) Alytus Kaunas () Klaipda Marijampol Panevys iauliai Taurag Teliai Utena Vilnius () Alytus Kaunas () Klaipda Marijampol Panevys iauliai Taurag Teliai Utena Vilnius ()

. : (), , , , ( ). . NUTS-3, . --------------------

310

(districts), , , 12 (cantons) 116 (communes): Diekirch Diekirch Clervaux Diekirch Rdange Vianden Wiltz Echternach Grevenmacher Remich Capellen Esch-sur-Alzette Luxembourg () Mersch

Grevenmacher Luxembourg ()

Grevenmacher Luxembourg ()

. : . . ------------------- 1993 68 (local councils), . . : , . . NUTS-3: Malta (Malta) Ghawdex u Kemmuna (Gozo and Comino) ------------------- 20 : 19 (megyk, : megye) (fvros) .

311

20 : Bcs-Kiskun Baranya Bks Borsod-Abaj-Zempln Csongrd Fejr Gyr-Moson-Sopron Hajd-Bihar Heves Jsz-Nagykun-Szolnok Komrom-Esztergom Ngrd Pest Somogy Szabolcs-Szatmr-Bereg Tolna Vas Veszprm Zala Kecskemt Pcs Bkscsaba Miskolc Szeged Szkesfehrvr Gyr Debrecen Eger Szolnok Tatabnya Salgtarjn Budapest () Kaposvr Nyregyhza Szekszrd Szombathely Veszprm Zalaegerszeg

( ) . NUTS-1 ( NUTS-2 ). Kzp-Magyarorszg Kzp-Magyarorszg Dunntl Kzp-Dunntl Nyugat-Dunntl Dl-Dunntl Alfld Es szak szak-Magyarorszg szak-Alfld Dl-Alfld

---------------------- 1999 . (wojewdztwo), (powiats), (gminas). 312

gmina powiat. 16 , 379 2.478 . Dolnolskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie dzkie Maopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie lskie witokrzyskie Warmisko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wrocaw Bydgoszcz Toru Lublin Gorzw Wielkopolski Zielona Gra d Krakw () Warszawa () Opole () Rzeszw Biaystok Gdask () Katowice () Kielce Olsztyn Pozna () Szczecin ()

16 NUTS2 NUTS-1: Centralny Poudniowy Wschodni Pnocno-Zachodni Poudniowo-Zachodni Pnocny -------------------------- 7 (regies): 5 2 . (distritos). . 1. Norte ( )

8 :

Alto Trs-os-Montes Ave Cvado

313

Douro Entre Douro e Vouga Grande Porto Minho-Lima de la Tmega.

: Porto (). : Porto, Gaia, Braga, Guimaraes, Vila Real, Braganza, Lamego, Viana do Castelo, Maia, Matosinhos, Chaves, Barcelos, Sao Joao da Madeira. 2. Centro ( )

12 :

Baixo Mondego Baixo Vouga Beira Interior Norte Beira Interior Sul Cova da Beira Do-Lafes Mdio Tejo Oeste Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Sul Pinhal Litoral Serra da Estrela.

: Coimbra : Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria, Castelo Branco, Covilha, Figueira da Foz, Tomar, Abrantes, Caldas da Rainha. 3.

2 :

Grande Lisboa Pennsula de Setbal.

: . : , Setbal, Almada, Amadora, Barreiro, Queluz, Agualva-Cacem. 314

4.

Alentejo

5 :

Alentejo Central Alentejo Litoral Alto Alentejo Baixo Alentejo Lezria do Tejo.

: Evora. : Evora, Santarem, Beja, Portalegre, Elvas, Sines. 5. Algarve

: Algarve.

: Faro. : Faro, Portimao, Lagos, Tavira, Silves, Ollao, Loule. B.

1. : Ponta Delgada. : Ponta Delgada, Angra do Herosmo, Horta. 2.

: Funchal. : Funchal, Cmara de Lobos, Machico. , ( NUTS-1 NUTS-2): Continente Norte Algarve Centro Lisboa Alentejo Regio Autnoma dos Aores Regio Autnoma da Madeira Algarve () Alentejo ()

--------------------

315

:

4 (Macroregiuni) 8 (regiuni de dezvoltare) 41 (judee) ( , municipiul Bucureti) 103 (municipaliti ), 208 (orae, , , ) 2.825 (comune, ).

( NUTS-1) ( , NUTS-2) :

1 ():o

Nord-Vest ( Someana): 6 (judee) Centru ( Mureana): 6 (judee) )

o

2 Moldova i Dunrea de Jos (M ):o

Nord-Est ( M): 6 , Vrancea Galai Sud-Est [ Dunrea de Jos ( )] : 6 (judee): (Dobrogea), : Buzu (Brila), : Vrancea et Galai

o

3 Muntenia:o o

Sud ( Getica): 7 judee de Muntenia Bucureti-Ilfov (-Ilfov Bucureteana): (jude) Ilfov

4 Severina :o o

Sud-Ouest [ Oltenia: 5 (judee)] Vest ( Apuseana): 4 (judee), Banat Arad Hunedoara. --------------------

316

8 (kraje, kraj), : Bratislavsk kraj (: ) Nitriansky kraj (: Nitra) Treniansky kraj (: Trenn) Trnavsk kraj (: Trnava) Banskobystrick kraj (: Bansk Bystrica) ilinsk kraj (: ilina) Koick kraj (: Koice) Preovsk kraj (: Preov)

4 (reginy oblasti zoskupenia krajov), NUTS-2. , (kraje), : Bratislavsk kraj ( ): (Bratislavsk kraj) Zpadn Slovensko ( ) = Trnavsk kraj + Treniansky kraj + Nitriansky kraj Stredn Slovensko ( ) = ilinsk kraj + Banskobystrick kraj Vchodn Slovensko ( ) = Preovsk kraj + Koick kraj ------------------- . 12 ( NUTS-3), () NUTS-2. Vzhodna Slovenija ( ) Pomurska Podravska Koroka Savinjska Zasavska Spodnjeposavska Jugovzhodna Slovenija 317 Zahodna Slovenija ( ) Osrednjeslovenska Gorenjska Gorika Obalno-kraka

( ) Notranjsko-kraka ------------------- 21 (ln ). , . , , , ( , ) . ( , ), , , , . , , , . Blekinge ln Dalarnas ln Gvleborgs ln Gotlands ln Hallands ln Jmtlands ln Jnkpings ln Kalmar ln Kronobergs ln Norrbottens ln rebro ln stergtlands ln Skne ln Sdermanlands ln Stockholms ln Uppsala ln Vrmlands ln Vsterbottens ln Vsternorrlands ln Vstmanlands ln Vstra Gtalands ln Blekinge Dalarnas Gvleborgs Gotlands Hallands Jmtlands Jnkpings Kalmar Kronobergs Norrbottens rebro stergtlands Skne Sdermanlands Stockholms Uppsala Vrmlands Vsterbottens Vsternorrlands Vstmanlands Vstra Gtalands Karlskrona Falun Gvle Visby Halmstad stersund Jnkping Kalmar Vxj Lule rebro Linkping Malm Nykping Stockholm Uppsala Karlstad Ume Hrnsand Vsters Gteborg

, , NUTS-1 ( ) NUTS-2 ( ). stra Sverige

318

Stockholm stra Mellansverige Sdra Sverige Smland med arna Sydsverige Vstsverige Norra Sverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland vre Norrland

Smland Norrland Norrland --------------------

1 2000 13 (kraje, kraj) (hlavn msto), kraj. , . , , , , (..: , , , ). , , , . Hlavn msto Praha Stedoesk kraj Plzesk kraj Karlovarsk kraj steck kraj Libereck kraj Krlovhradeck kraj Pardubick kraj Kraj Vysoina Jihoesk kraj Jihomoravsk kraj Olomouck kraj Moravskoslezsk kraj Zlnsk kraj Plze Karlovy Vary st nad Labem Liberec Hradec Krlov Pardubice Vysoina Olomouc - Zln Plze Karlovy Vary st nad Labem Liberec Hradec Krlov Pardubice Jihlava esk Budjovice Brno Olomouc Ostrava Zln

(NUTS-1) . NUTS-2: Praha

319

Stedn echy Jihozpad Severozpad Severovchod Jihovchod Stedn Morava Moravskoslezsko

- --------------------

6 (: lnit, : ln) 20 (. maakunta, . landskap). , , . , . ( ) Etel-Suomen lni Sdra Finlands ln Lnsi-Suomen lni Vstra Finlands ln It-Suomen lni stra Finlands ln Oulun lni Uleborgs ln Lapin lni Lapplands ln Ahvenanmaan lni lands ln Hmeenlinna Tavastehus Turku bo Tampere () Kuopio () Oulu () Rovaniemi () Mariehamn

Mikkeli St. Michel Oulu Oulu Uleborg Rovaniemi Rovaniemi

Ahvenanmaa Maarianhamina Mariehamn

( ) Ahvenanmaa land Etel-Karjala Sdra Karelen Maarianhamina Lappeenranta

320

Etel-Pohjanmaa Sdra sterbotten Etel-Savo Sdra Savolax It-Uusimaa stra Nyland Kainuu Kajanaland Kanta-Hme Egentliga Tavastland Keski-Pohjanmaa Mellersta sterbotten Keski-Suomi Mellersta Finland Kymenlaakso Kymmenedalen Lappi Lappland Pirkanmaa Birkaland Pohjanmaa sterbotten Pohjois-Karjala Norra Karelen Pohjois-Pohjanmaa Norra sterbotten Pohjois-Savo Norra Savolax Pijt-Hme Pijnne-Tavastland Satakunta Satakunda Uusimaa Nyland Varsinais-Suomi Egentliga Finland

Uusimaa Kymi

Seinjoki Mikkeli Porvoo Kajaani Hmeenlinna Kokkola Jyvskyl Kouvola Rovaniemi Tampere Vaasa Joensuu Oulu Kuopio Lahti Pori Turku

NUTS-1 ( NUTS-2 ). Manner-Suomi It-Suomi 321

Etel-Suomi Lnsi-Suomi Pohjois-Suomi Ahvenanmaa/land

land

322

. 1.

: ) ; 2 ( ) . ( ), . ( Rgles de technique lgislative, ) . , , e-Greffe, . , , . ) , ; , , . . , (. 64) (. 278, 680), , . , ( ). (, , , . 141 .) , , 99. ) ; . , , (. ). 2. , , : 5 ( ) 1 [ , (article premier)] 323

42 2 3 ( ) ( ) , . , : 1), ii) , , , , . , : , , : [] , (, 20 , 9 ...). , , , : 2, V, 1, II, X ( : 1). . : , , : 8 ( ) ( , ), e-Greffe.

324

, Rgles de technique lgislative, o (. 99: Les nombres s'expriment gnralement en toutes lettres). , , : cependant, lorsqu'ils sont trop longs crire, il est frquent de les voir crits en chiffres, trop long crire 72 (soixante-douze). (. 105: ). , , , , , : , . , , , [. 25, 3.1: As a general rule write low numbers (up to nine inclusive) in words and larger numbers (10 and above) in figures], . eGreffe, . , : i) , . ii) () (Control + Shift + space): 125 000 125.000 125,000 , . , , , ..., , , (, .., ) (, .., ). iii) . ( .) iv) : .

325

, . iv) , , , , , , .. , , : 2,2 % 80 % vol 25 10 kg 100 kW 6 C 5 EUR ( ) ( ), ( ). 10 5 100 (Control + Shift + space) , . , . : ( ) (10 15 30), ( ) (10 15 30 ) (101530). () . 43/2009 . , , , . ( , , ). , . v) T (. , . 25, 3.1): (..: 20 ), (..:

326

, 12 , 4 6 ) (..: 5-12 ). , , , , , . vi) , , , , : [] 79.532,80 ( ) 4.628,85 ( ) 5,68 %, 84.161,65 ( ) 31 2008, , 1 2009, 12,37661 ( ) . vii) /. : . . viii) /-, /-. , : 3 , 2 . . ( )

327

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 70 80 90 100 101 200 300 400 500 600 700 800 328 900 1000

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u dd nn xx hhh rrr bbbb llll vvv

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXX XL L LX LXX LXXX XC C CI CC CCC CD D DC DCC DCCC CM M

, . .

329

.

, , , , : 10 1999 1 2001 14.00 20 2008 01.00 L 234 17.11.2005, . 34. , : , . (..: 5 2008, 5 2008 ..). (..: 5 2008). , , (..: 1 2008). (..: 15.00 03.00 ..). (, ). : 24. , , , , , eGreffe. (..: ) ( 30). (. 27, 3.18) (1930s 30s). , , .., 20 1920 2020. , ( ) (20 ). . , , , : 24.00. , : 00.00. , (2009, 2.009 2 009).

330

.

, 80/181/ ( L 39 15.2.1980, . 40). , SI. SI , 1. 1 SI () () () () m kg s A K mol cd

. SI 2. 2 SI , () , , () () radian steradian hertz newton pascal joule watt coulomb volt ohm siemens weber henry farad tesla Degree Celsius lumen lux becquerel rad sr Hz Pa J W C V S Wb F C lm lx Bq

331

SI 3. 10. (deca, hecto, kilo) (deci, centi, milli). ( ). , kilo , , (.., , ). 3 yotta zetta exa peta tera giga mega kilo hecto deca deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Y E P T G M k h da d c m n p f a z y 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 100 = 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24 ()

332

, : . , (gram) g, gm, (second) s, sec. Y , .. mol, cd Hz. (..: c centi, m milli ..). , s . : 3 kg, 3 kgs. (..: Newton, Wb Weber, Hz Hertz). , (..: lm ). , (..: , , ). 106 . . . , , (.. megahertz, Megahertz Mhertz). To (kilogram) , , . , , gram g [..: mg ( )]. (.. 299 792 458, 299.792.458), . ISO ( ) () . () . SI SI SI SI. 4 5 . ,

333

L219, l () 1 (). 4 S SI min h d l (L) t Np B

SI. : hl (), ml ( ), kW [ (kilowatt)], kWh (), MWh (), GWh () ... 5 S SI 1 = 1 852 1 (knot) = 1 = 0,514 m/s 1 (are, : a) = 100 m2, 1 (hectare, : ha) = 104 m2 1 bar = 105 N/m2 = 100 kN/m2

219

l (), SI . ( ) 1, , . , 1979 L. National Institute of Standards and Technology L, . L (.. mL, L ..), ml l . , , l (), (.. 750 ml , 1 ).

334

1 (in) = 2,54 cm () 1 (ft) = 12 in () = 0,3048 m () 1 () (yd) = 3 ft () = 0,9144 m () 1 = 5 280 ft () = 1,609344 m () 1 (L) = 10-3 m3 () 1 (1 min) = 60 s 1 (1 h) = 60 min = 3 600 s 1 (1 d) = 24 h = 86 400 s 1 = 365,24220 d = 31 556 926 s gn = 9,80665 m/s2 () 1 () (lb) = 0,45359237 kg () 1 acre () = 4 840 yd2 () = 4 064,856 m2

335

.

, . , : . 210 . , ISO 4217. ISO . EUR BGN CZK DKK EEK GBP HUF LTL LVL PLN RON SEK HRK MKD TRY ATS BEF CYP DEM ESP FIM FRF GRD IEP ITL LUF MTL NLG PTE SIT SKK

, (ECU) 1 1999 [ 2 () . 1103/97 ( L 162 19.6.1997, . 1)], 15 16 1995 . ISO EUR . ( ), , . 100 [ 2 () . 974/98 , 3 1988, ( L 139 11.5.1998, . 1)]. cent. , , , , 2, cent 220. ,220

() . , cent . , ( 2) 100

336

, cent .

. , , (!) (!).

337

.

, 0 : * < > % ( : )

338

, . . , . (, ..), . , , .

339

.

1.

( -, , -, -, - ..) . . 1941 ( ), - . . N. - . , ( ; ; ...) ( -, - -, -;). ( ) .

2.

i) - ( , , , . 65, , 1986) -, . 3 i) . ii) ( N. - -, , , 2005) , , , . , , , . , : ) : [ ]. , , ''. : , (. 94-95).

340

, , , , (. 96). ) : , . , , , (. 96-97). , (, ) (. 97). , (. 97-98). , , ( ..), (. 98). . (- -), 11 : -, -, -, .

3. ( ) i) , , (. 25), : : (..). . ..: -, -, -. ( , : , , , , ). , . ..: -. , . : - ( , /, ..., 1986, . 181-210), .., :

341

. , .. : - ( ), -, -, -, -, -, -. .. : , : - -. . .. , : / = -, / = , -, -, -, - .. .. (-), : -, -, -, - : -. . .. , . : -( / ) , -( ) . : -() , -() . , , (: ). .. . , .. . . . .. : () -() , ( ) /-() /, () -() , () -() , () -() , () -() . , , . , ,

342

: () -. , , : - (). , .. , : - ( ). ii) . , ( ) (. 135):

- -; (-) (-, -, - ..), . , , , ( , -, -, - ..). , . , , : -, -, -, -* (* -, , , , , -.) iii) . 34, - 1999, "key" , ( ). , "" () (-). , : -, -, -, -, - (= key component), o, -, -. . iv) ( 1997) . , (-, -, - ..) .

343

v) . ( ) ( ) .

4.

i) (1941), , . ( 408): , . , : - , - , - , - , . . : ) : , ) : : , : . . ii) , ( ) [ 1928, 1946 ( ) 1952, , , 1989], , ( 34) ' . ( 10 ), , : ( , 1927). iii) , ( -, 1994), ( 827, . 718-719), , , : [] , : -, -, -, - . [] : .. - ( -, ), - - . []. [] : ( ) , ( ) .[]. iv) . . , , - ( , , 2005), , 99 (. 102 .), , ,

344

, , +: -, -, -, -, -. , . +, . , , - : ) , - . , . ) , - . - : , : . - . v) Holton, Mackridge, -Warburton, , 1999 , ( ) , 2.12: , . 334-335. : , . : (2) , (3) , (4) , (5) , (6) . , . , : (7) -, (8) -, (9) -, (10) -, (11) -. : 7-10 , 11 . 11 (. : -, ./. : - .), () , . , ( , 2.3.1. . 42), , .. [] (-).

345

5.

(, ), . , : i) (-, , - ..), . : (-) [] , , .. -, - []. : 1) 2) 3) () (, ), , (, , , ..): ., - ii) ( , ..), iii) ( , ), . , , ( , ), .

6.

: i) : , () . . , . : (.. Holton Mackridge-Warburton) , , ( , , ), ( ) . , , (.. -). ii) : , , 346

, . ( ). . , , . . , , ! , , , . . : -, -, ...

347

.

. , , , , ( ) . . ) , . , ( ). , . , , . , , . , , . ) ( ) . , . , 80, ( . ) . ) , , (usus norma loquendi), (

348

. ) () (usus fecit legem). , , , . ) ( ) , , . , , ; ( ) , , . , 89 : , [], , , []. : , . , , . , , , . . , , . . , , , : , , , , .. , , , , . , , . =

349

, , . : , , . , , ( , , ). , , (, , ), , , . . : , . , (.. ), , .

350

.

. , , . . . , , . , . ( []). , , . , . ( []). , , . , , , , , . , , , . , , . , ( ) : []. . ( ) ( [] ), . , , .

351

, , . , , , . , . ( ; : ) , . ( ; : ) , . ( ; : ) . , ( , ), , ( , ), . , , , ..). , . . , ( []), , ; ( []). where. if. (;) , , , .

352

/ , , . , . , , , , . , .

353

.

, ( ) . , . , , ( ) . , . , , , . , . , : , . , , , ( ). , ( ) , . , , . , , , 49: , , , . : : , . , . , (sic) , , 1944 ( ), - - . , , . ( Holton ..) (. 318), (.., []). ( ). , 221. , . , ( 484, . 212), : 221

, , . , , , , .

354

, , . , []. , . , , ( , , 129, . 179). , , . , 124 (. 145) : ( 20 ). , []. , , , . , 177 (. 203) : [ ] , , . , ( 178, . 204): . , , . . , -, ( 172, . 197). , , ( ) ( ) , ( ), , ( ). , , , , , ( 173, . 198). . The Decision makes provision for a consultative Committee to help the Commission []. []. o . :

355

, []. : [] ( ) , [] ( ) [] ( []). ... , , , , . , . , , . ; , . ( , ), . , , . . , , 87-90 , ( ), . (. 90): , , . : = () . , , ( ) , . .

356

.

(MOTIV) - (JUSTIFI)

222. , , . : ( ) ( ), (motiv). , , (.. ), (justifi). , . , , . . . , , . , . . 2081/92 , 14 1992, . 5 7 , . ( 5 4), , 5 5, , , 4. , (justifie/justified) . , () . , . C-447/98 P, 2081/92, , 7 . , , : ;222

(.. ..).

357

: , : 7. [] [] [justifie] [justified] , , 4 ( 5, 5). , . . justifi . motiv, , , . justified, . . reasoned (.., 85 2 : reasoned decision , 222 : reasoned submissions , 226 : reasoned opinion ). motivated ( ), ( motiv). decision stating reasons, giving reasons .. .

358

.

, , amendment (: amendement) modification ( : , ). : 1.

, , . ( ), . , 87 , K ooo, , 1 88, o, o ooo, O ooo o ooo o o o 223. , () () . , , . 2.

, . , , ( ) . , .. , , amend/amender amended/amend(e), . : For the above reasons, the Commission has decided to amend its proposal [] , []

223

( ) ( ) . (.. ) .

359

, : Le considrant 14ter a t inclus dans le projet de proposition amende avec une lgre modification de manire le rendre acceptable pour la Commission. 14 , . 3.

, , : ) , , amendment amendement. , , 251 252 ( , ) . . ) , . , . amendment amendement , modification . , 272 4 : If within this period the European Parliament has adopted amendments or proposed modifications, the draft budget together with the amendments or proposed modifications shall be forwarded to the Council. Si, dans ce dlai, le Parlement europen a adopt des amendements ou propos des modifications, le projet de budget ainsi amend ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. , , , .

, . 4.

, : ) (: amendment, : amendement) : , ...

360

) [ 39 41: T (Amendment and modification of treaties / Amendement et modification des traits)] (amendment/amendement), , (modification), . .

361

.

224

. (. , , 1998, 404). , ( ) (. 94 2 ), . , . , , , , . , . , . . . , . , . , . , . () (). () , , ().

224

.

362

() (). means of redress, remedies ... . , , , ( ). . () . , . , . , , . .

363

.

AND/OR: / /

and/or. , . and/or 19 . , , . , , , 19 . , , , , ( . Garner, Bryan A. Looking for words to kill? Start with these, Student Lawyer 35.1 (2006): 12-14, American Bar Association). . , et/ou y/o. Manual de estilo del lenguaje administrativo, Ministerio de Administraciones Publicas, , 1997, . 84 257, y/o . ( ) (inclusive) (exclusive) . , () and/or, or (, ) ( , , ), and . Further information can be requested at DG Competition or DG Environment. , , . , Further information can be requested at DG Competition and/or DG Environment. and , or and. , , , , . , , : , and, or . , or, , ,

364

. , ( ), . , , . ; , , ; : / . , , . , . , and/or, . , . and/or : . . and/or : /, . , . Quest . , and or. und/oder y/o, , , . , /, , (, , ). . , , , , . , / / . . / / , , , ( , , ).

365

, ( ) , , , . : /. , /, , , . , : / . . .

366

.

SOFT LAW HARD LAW

soft law , . hard law. hard law : ) ) ) . , soft law . soft law , ( , ), , .. soft law , .., , , .., . , soft law / ( /-) / ( ), ( ), .. hard law /- ( /-) /. soft law . , , , soft law . hard law .

367

.

, . . , , , , .. . , . , , , , , / ( : synoptisme), . . 1. () , , , .. (. . 3 4 , ). , () ( ) . , , , (amending, setting, modifiant, instaurant ..), , , . : , ( ) . : . . 2.

, , , , , , . , , . , 1984 (. 7), . ( ) .

368

[ ( )] , . 3. , , .. (.), (.) .. (.) (..) ( ). ( , ), (.) (.., 588 2). , . , 5.3.1 [] ( .. ., .). 4.

. , 5.3.1 ( , ) . : 1 1 . , . , . : 1 1. 5.

. , 86 ( ), , ( ..). , , , (. 8), . . .. ,

369

. , . [ , .. , , , , . , , , 225 (. , , , , 1979, . 26, ). ( : ). , ( ). , . , , , , ]. 6.

[), ), ) ..] . , . , ( , , . 8). , subparagraph. [), ), ) ...] , , , , ( ). , .. , .., , . , . , 15 , , , . , , . , , .

225

.

370

, , , , . 7.

, , . : . , . ( , 16.14 ., . 53). , . ( , 16.11 ., . 52). .

371

. 1.

. , : Where reference is made to this paragraph, Article 5a (1), (2), (4) and (6) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. Dans le cas o il est fait rfrence au prsent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2 et 6, et l'article 7 de la dcision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. reference/rfrence , , . . 2.

. , reference/rfrence , , . , . , references/rfrences . ESTAT/2006/11152. , 2 3 10, . 10 1. 2. . rfrence226 , 4 7 1999/468/, 8 . rfrence , 5 1 4 , rfrence . , , .

3.

226

372

7 1999/468/, 8 . rfrences; . rfrences , , , ESTAT/2006/11152. , rfrence 10. , .., 8 : , , 10 2, []. 9: 10 3. , rfrences ESTAT/2006/11152 . , rfrence , . 3. ;

, . 16 (. 48) 16.1, ( rfrences internes externes) . . , ESTAT/2006/11152. rfrence . . ( ) ( 5.4, . 89). . , . 251 () : Where reference is made in this Treaty to this Article for the adoption of an act, the following procedure shall apply: Lorsque, dans le prsent trait, il est fait rfrence au prsent article pour l'adoption d'un acte, la procdure suivante est applicable: , :

, , .

373

4.

;

. , 1996 , , 2190/94 ( ) . , , : , . , . 2190/94 106 , , , , 82 33 . , -, . , 2003 227, . . , . 5. /

, , : ( ) ( ) : , , , . , ESTAT/2006/11152, ( 9), 10 3 1999/468 ( ). , ( ) . , , .., (, , 228), , ( ) . , , , .227 228

. , , , -, 2003, 83-87. .. 3199/2003 2000/60 23 2000 ( 1: ' , 2000/60/ 23 2000 ( L327/22.12.2000).) 16/1996 89/654/.

374

6.

, , . .

375

.

SUI GENERIS

sui generis . (. 69), : ( , ). ( ) 249 ( 161 ). sui generis. : ) (, , , ) (.. BESCHLSSE sui generis ENTSCHEIDUNGEN ) 249 161 / (HAVE/HAS ADOPTED THIS DECISION ONT/A ARRT LA PRSENTE DCISION HABEN/HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN), sui generis / (HAVE/HAS DECIDED AS FOLLOWS DCIDENT/DCIDE BESCHLIESSEN/BESCHLIESST) 249 161 : []. (This Decision is addressed to []. [] est/sont destinataire/s de la prsente dcision. Diese Entscheidung ist an [] gerichtet.), sui generis , .

)

)

249 ( 161 ) sui generis 69 70 . .

376

. (COMMISSION WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION) (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENTS / DOCUMENTS DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION) : Commission working document (: document de travail de la Commission) Commission staff working document (: document de travail des services de la Commission). Quest, ( , ), . , , . ( ) . , , . , . , Manuel des procdures: 1.

, , ( , , ..), . COM SEC. . , . 2.

SEC. : ) (, , , )

377

)

( ) .

(impact assessments), . ( , , ) [ ( COM), ]. , , . .

378

. , . ; , . . , C ( C ), , , , , ( sui generis). . , , , , , (, ). : ) . (draft projet) (.., ) ( ) E. E, . , . , . (draft proposal projet de proposition) (.., ) ( ) E . E, ( ). , .

)

(Memorandum to the Commission Communication la Commission), (Explanatory Memorandum Expos des motifs), .

379

, (financial statement fiche financire) (impact assessment valuation d'impact). .

380

381

382

LEGISWRITE

383

EL

() . /.. [] / / []

, : , []1, [], : (1) (2) []. [] [],

: 1 [] [] [] [ ] .

1

EE L [] [], . [].

384

. , []

[] /

385

EL

..// [] / / []

, : , []1, [], : (1) (2) []. [] [],

: 1 [] [] A 1. , / []. . , . .1

EE L [] [], . [].

386

2.

. * * * B , / [], , . . / []. , . .

1.

2.

. []

[] [ ] . [] . , []

[] /

387

EL

[] / / []

, : , []1, [], : (1) (2) []. [] [],

: 1 [] [] . , [] [] /

1

EE L [] [], . [].

388

EL

[] / / []

, : , []1, [], : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] [] , []

[] /

1

EE L [] [], . [].

389

EL

[] / / []

, : , [], : (1) (2) [], [],

: [] , []

[] /

390

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 4, : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] [] [ ] .

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

391

. , []

/ []

392

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 4, : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] A 1. , / []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

1 2 3 4

393

. , . . 2. . * B 1. , / [], , . . / []. , . . 2. . [] [] [ ] . [] . , [] / [] * *

394

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 4, : (1) (2) []. [ ],

: 1 [] [] . , [] / []

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

395

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 4, : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] [] , [] / []

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

396

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 4, : (1) (2) []. [],

: [] , [] / []

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

397

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 251 4, : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] [] [ ] .

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

398

. , []

/ []

/ []

399

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 251 4, : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] A

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

400

1.

, / []. . , . .

2.

. * * *

B 1. , / [], , . . / []. , . . 2. . [] [] [ ] . [] . , []

/ []

/ []

401

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 251 4, : (1) (2) []. [],

: 1 [] [] [] [ ] . [] .1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

402

, []

/ []

/ []

403

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 251 4, : (1) (2) []. [],

: 1 []

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

404

[] [] , []

/ []

/ []

405

EL

/ / []

, : , [], 1, 2, 3, 251 4, : (1) (2) []. [],

: [] , []

/ []

/ []

1 2 3 4

C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . []. C [] [], . [].

406

EL

. [] [] []

, : , , , [], : (1) (2) []. [],

: [] [] [] / [], 103 1 *.

*

[ .] [ .]

407

[] . , [].

/ [] []

408

EL

. [] [] []

, : , , , [], : (1) (2) []. [],

: [] [] [] / [], 103 1 *.

*

[ .] [ .]

409

[] . , [].

/ [] []

410

EL

, [] COM([]) [] []/[] COD

251 2 EK []

411

251 2 EK [] 1. [].

( COM([])[] []/[]COD):

[].

: []. : : : 2. [] 3. [] 4. [] EL []. [].

, [] COM([])[] []/[] (COD)

412

251 2 ) , / /- [1] [2]

[ 250 2 3]

1 2 3

. . / /-.

413

251 2 ) , / /- [4] [5] 1.

251 2 ) . / [6] /- . 2. [] 3. []

4. / /- [4.1. [] [4.2. [] 5. ] ]

[ 250 2 , .7] [ , .8]

4 5 6 7 8

. . , , . , , / /-. / /-.

414

AAarhus, 300 academic, 149 advisory committees, 29 annex, 186 annexer, 186 rhus, 300 as regards, , 58 attach, 186 regulatory committees with scrutiny, 30 relecture, 176

Sshould, 149 synoptisme, 85

TTWB, 107

Ccent, 336 comitology, 29 configurations, 25 Coreper, 26

, 229 , 278 , 35 , 34 , 36 , 62 , 45 , 268 , 276 , 185 , 185 , 79 , 74 , 132, 189 , 225 /, 77 , 185 , 79 , 40 , 237 , 36 sui generis, 47 ( ), 46 -, 46 , , 133 , 323 , 258, 276 , 45 , 79, 132, 188

Ddelegation procedure, 29 dpartements , 294 devrait/devraient, 149 dramatically, 149

EEditing, 99 e-Greffe, 99 empowerment procedure, 29 ethics, 149

IIncoterms, 278 intellectual property, 184 internet, 248

Jjoindre, 186

Llegal certainty, 183 LegisWrite, 99 logistics, 149

, 287 , 289 , 289 , 297

Mmanagement committees, 29

, 50 , 29 , 38 , 134, 191 , 289

Pphysical, 149 points , 185

Rregulatory committees, 30

415

, 45 , 265 , 84 , 37 , 72 , 45 , 34 , 248 , 21 , 21 , 50 , 63 , 94 , 36 , 38 , 34 , 32 , 78 , 78 , 78 , 226 , 248

, , , 133, 189 , 238 , 77 , 247 , 278 , 45 , 45 , 46 , 46 , 21 , 21 , 41 , 21 ( EU), 23 , 212 , 79

, 125 , 336 , 285 , 48 , 131, 188, 287 , 164 , 289 , 294

, 139, 196 , 48 , 48 , 22 , 230 (), 24 (), 24 , 132, 188 , 129 , 139, 195 , 68 , 66 , 136, 192 , 79 , 232, 233 , 36 , 186 , 26 , 29 , 239 , 136, 192 , 278 , 132, 189 , 278 , 278 , 147, 199

, 235 , 49 , 131, 188 , 139, 195 , 165 -, 135, 192 , 137, 193 , 164 (), 264 /, 327 , 331

, 127 , 132, 188 , 336 , 294 , 49 , 289

, , 57 , 330 , 132, 188

, 280

, 239 , 135, 191

, 28

416

, 39 , 290 , 131, 188 , 126 , 300

, 155 , 136, 192 , 66 , 44 , 110 , 43 , 65 , 71 , 77 , 74 , 228 , 232 , 234 , 245 , 158 , 132, 189 , 43 , 47, 131, 188 , 139, 195 , 34 , 26 , 34 , 59 , 76 , 35 , 34 , 35 , 45 , 84 , 33 , 21

, 210 , 243 , 241 , 36 ( ), 28 , 143 , 141, 197 , , 135, 192 , 164 (configurations configurations) , 25 , 42 , 43 , 257 , 137, 193 , 270 , 268 , 50 , 45

, 287 , 211 , 261 , 122 , 55 , 31 , 73 , 256

, 137, 194 , 243 , 45 , 72

, 289 , 285 , 107

, 290 , 154 , 132, 188

, 149

, 140, 196 , 60 , 60 , 278 , 118

, 140, 196

417

Recommended

View more >