Αρχαια ελληνικη γραμματικη

Embed Size (px)

DESCRIPTION

πινακες και θεωρια γραμματικης

Text of Αρχαια ελληνικη γραμματικη

&

: : : : :

-

-

: : : : :

-

-

: : : : :

-

-

: 1. . (): , , . 2. . ( , , ). : .. (= ).1 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: , & : , .()

. (-). , : 1. , 2. , , , , , . . . (, ). : , . , ( ). , . , . , ( ), . ( ). , . : & : , .()

. , , ( : + = + = ). : & : & : .()

. . . : , . : & : & : . ( : + = , + = )()

, . . .

2 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

, , . : (), (), (). , , , . : & : & : .()

, . ( ), . , . . . . , : , (=), , , .. ( , )( )

. : , , , , , , . . (, )*1. , , (, ) *2.

: : : : :

()

3 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

: : : : :

()

: : : : :

*2 *2 *2

()

: : : : :

()

: : : : :

()

4 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

*1 *1 *1

()

: : : : :

()

: : : : :

()

: : : : :

- -

- () -

: : : : :

, .

5 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

: : : : :

()

()

: : : : :

()

()

: : : : :

()

()

: : : : :

() ( )

6 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

() ( )

: : : : :

()* * : -- --, -- - --.

: : : : :

**

() ** : .

: : : : :

**

()*

* : -- --, -- - --. ** : .

: : : : :

()

7 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

-

: : : : :

()

: : : : :

: : : : :

: : : : :

-

8 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

: : : : :

() : - 2 , .. . - (. -).

: : : : :

()

- (. -).

: - 2 , .. .

: : : : :

-

- (. -).

: - 2 , .. .

: : : : :

()

9 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

: : : : :

()

: ()

: : : : :

()

: : : : :

()

10 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

- -

()

: : : : :

-

: : : : :

()

: : : : :

()

: : : : :

()

11 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

1. . . : += += += += 2. . . 3. , . :

: : : : :

- - - - () -

- - - - () - :

: : : : :

- - - - () -

- - - - () - :

12 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

- - - - () -

- - - - () - : (.)

4. , , . , . : + = + = 5. , . 6. . . :

: : : : :

- - - - () -

- - - - () -

: : : : :

- - - - () -

- - - - () -

13 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

- - - - () -

- - - - () -

1. , ( ). 2. . 3. . 4. ( ). :

: : : : :

(=) ()

()

: : : : :

(= ) () ()

()

14 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

()

1. . 2. , , () (, ) . 3. ( ): - - - - - - () - () () () () () -

4. , , , . 5. , , . . -

6. , , () , . 7. , , , , , , 15 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

, . 8. , , ( ) . 9. , , ( ) . 10. :

11. ( ): - - - - - -

16 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

12. ( ): -

13. : ( ) - () ( ) - () ( ) - () -

14. : () () ( ) - () - -

15. ( , ):

17 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

16. : () () -

() -

17. , , , , , . 18. , , . 19. : -

- - () -

() -

, - - , - () - -

18 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

(110)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, , , ,

, ,

20 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

, , , , .

, , , , , . , , , , , (=), (=), (= ), (= ), (= ), (= ). , , , (= ), , , (= ) (= ). , , , , , , , , , , , . , , , , .

, , (= ). , , , , , , , , . , .

, , , .

, .

21 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

() () - ()

()

-

-

-

-

-

-

-

... + ()

... + ()

... + ()

-

-

-

-

-

: , .

22 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

: : : : :

()

: : : : :

: : : : :

()

: , , , .

23 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

. (. - )

() () ()

()

1. 2. 3.

-

-

-

-

-

-

() ... + () ... ()

... +

()... + () ... ()

-

-

-

-

-

: . , . . .

24 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

. (. - )

- -

1. 2. 3.

-

-

-

-

-

-

... +

... +

-

-

-

-

-

: -. , , : , , . . ( , ...).

25 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

, , , ,

. (. - )

-

. . 4. 5. 6.

-

-

-

-

-

-

- - -

()

... +

... +

-

-

-

-

-

: -. , , : , , . . ( , ...).

26 & http://www.philologyonline.gr/ sapiens@otenet.gr sapiens@sch.gr

..

()

..

: : 1. , , , ( ), (, , , , ). , . 2. : ) ) . 3. ( ). : 1.