бүтээмжийн менежментийн түүхэн хөгжил

Embed Size (px)

Text of бүтээмжийн менежментийн түүхэн хөгжил

  • 1. . 2012

2. , . : , , 162 3. , , , , . : 4. : : , , , ( ) 5. 2 6. I .1766-1910- II .1910-1950- III . 1950- -1990- IY .1990- 7. , . . 8. . , 4, ( ) . 9. , . . 10. , . . 11. , A, , ,, , , 12. , , , . 13. , , , . , , , , , , , , , , .