הסכם העסקה למנהל בכיר

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    56

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. -:../.-(:"") :.-:("") ____________ ; , , ; ; , :1.:1.1. 1.1. 2.: 2.1 1.1 . . </li></ul> <p> 2. -1-3. , , :3.1 ,_______________ / ": ,______3.1.1._____________________________________________________3.1.2._____________________________________________________3.1 ,_________ ________ . _____________.3.13 / / , , , . 4. : / ;4.1 , , , , , , , , . . 4.1/ ; 4.13 , ,, , , , , , , /; 4.11 ;4.12 2 , , , . 2 - / , . - , , , -. 3. -2-5. :5.1 _________:("".)5.1 -1.5.13 / 3.5.11 ____ "_____ 125% _____ _____ 153% , . , 4 , , . 5.11 , , , , " -1151., , 5. 63 , , . . 4 . , , . 153% , -2 153%.5 . -" . , " : , . .- . , , . , . 6 , , , , , .. 4. -3-5.12, , ______" 125% _____ 153%.5.13 , , , / ,. , / 5.14 , , 7.6.: -_______) ( 8. 6.1 , . -, 7 ___________ / 9 , . ,. , 6.1 , ,10 ___ /.6.13 11/ _____ _______12. 13/ 14.7, . .8 . -. 9 . 10 -5 ;6 .7;.11" , -1176 , , . , , . 1.5 13 , , , . 2.5. , 5. -4-6.11:6.11.1, / , , , .6.11.2 / , , / / .6.11.3 , 15.6.11.4 , , , 16 , :%___ %____ %. 6.12 /: ,, , , /17, :%____ % ;_____ % ; -%. 12 . . 13; , . . 14 . -. 15. 16. 17. 6. -5-6.12.1 / , , ,14" , -1163 , .. ,4651" ,-4314,, / 6.12.2 , 1617 " " , ; -. ,7.: 7.118:7.1.1, , , , , , ,. , , , . 7.1.1 19 / : , , 20.7.1.2 , .7.1 21:7.1.1 -, :%___% -% .18. 19. , 20 , . 21. 7. -6-7.1.2 22 // ,.7.1323:7.13.1 ,_____(:"". ,)7.13.2 .7.13.3 ._____" . " _______ 7.13.4 , , , ,, . 7.13.5 , , . ,7.13.6 , , 24.7.13.7 , ,. 7.13.1 , ,. 7.6 25:7.6.1 .7.6.2 , , )( . 22 , .23. 24. 25. 8. -7-7.726:7.7.1 ,.7.1 27:7.1.1 , ." , / , .7.1.2 , . ,7.1 28:7.1.1 , . "7.1.2 , , , , , . 7.1.3( ) , / 29.7.1330:7.13.1 , ,.7.13.2 ," .7.13.3 , . 26. 27. 28. 29. 30 . 9. -8-7.13.4, . 7.1131:7.11.1 , , ,____________. ,7.12 32:7.12.1 .7.13" :7.13.1 33, , " _______34, , .7.14 35:7.14.1 , :( "".)7.14.2. 7.14.3, , , .7.14.4 , .7.15 36:7.15.1 / ,, -_______,_________, ,%_______ % ,_____ .31. 32. 33 ." . 34. 35 .36 , . . 10. -9-1. :1.1 ______.1.1 , , , , / : 1.1.1. 1.1.2 .1.1.3 , , . 1.1.4 . /1.13 " , -1163, , . 1.11 , , , /37 . , 1. , : 1.1 , , , . 1.1 , , / , .37 . , . 11. -11- 1.13 , ,6 / / ,/ / / , . " .1.11, , /.1.12 .13.: 13.1 , , // , . 13.1 / , . - . 13.13 , , . . / 11.:11.1, , , ,. : , 38.38. 12. -11-12.:12.1 , / , , , , , .12.1, , , , , , .12.1/ , 39.12.13 , 4 )( ,. 12.11 . _______________________________39 . , 13. -12-,...: -"( " )": 1. )"" : ( / / . , , , ,, , , , ,, , , ,, , ,, , , ,/ , , , , , , / / ( -)""40.2. , / , , , , , , / , , , .3. / , / . . , 4. / / / / , , . / . , /." , , 5. , , , , , , , . , ,( / ," , , ) .40 , ,. 14. -13-6. , / , / / / , . , 7. 41: 7.1 12 , ,) , (. , , 7.1 /12 .7.13 / / / / / , , , 12 . , / , 12 . 7.11 , / , , , , , 12 . 1. , , ,, , ,.1. , , . 13. , . 41. 15. -14-11. / , , / / ," 133,333 , , , 7 , . , , . / / , .: : 16. -15- 41" , -4691 14" , -1163(- ,) , ,) ( "-1164(- ,) ( -,) ( , - ,) ( -: ,) (1) )( -14.33% 12% 2.33% . -12%2.33% ,72% ; ,)(: (1)13.33% . , , , 75% 2.5%( , -;) (2)11% , ,72% , ; 2.33% , 133% .(2) -)( ; ; , )(, 1617 " " , ; -. , 17. -16-(1), , . , . : :</p>