הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. -:../.-(:"") :.-:("") _____________; , , ; ; , :1.:1.1. 1.1. 2.: 2.12 1.1 . .

2. -1-3. , , :3.12 - ,___________________________,: 3.12.1__________________________.3.12.2__________________________.3.12.3___________._______________3.12.3 . / 3.11 ,_________________ . _____________.3.12/ / , , , . 3. : / ;3.12 , , , , , , , , . . 3.11/ ; 3.12 , , , , , , , , , /; 3.13 ,; 3. -2-3.13 2 , , , . 5. :5.12 _________:("".)5.11, :____________3. , .5.1 : , ,4. , .5.12 -1.5.11 / 5.2 - / , . - , , , -.3 ,,,. , . 4 , . 5 , , . . 4. -3-5.12 ____ "_____ 125% _____ _____ 152% , . , 6 , , . 75.13 , , , / , , / 8 . 5.13 , , 9.6.: 6.12 10 /- ( )11.6 . , , . 152% ,-2 152%.7 . , . , , , , 8 . 9 , . .10" , -1151 . , , , . ) ,(-: (1 )-3 -13;(2 )-16;(3 )-11;(3 )-21;(5 )- 21.11 . -. 5. -4- 6.11 , . -, 7 ___________ / 12 , . ,. , 6.12 , ,13 ___ /.6.13 14. 15.6.13:6.13.1, / , , , .6.13.2 / , , / / .6.13.3 , 16.12. 13 -5 ;6 . 7. ;14" , -1176 , , . , , . 1.5 12 . , , , 2.5 , .15 ; , . . . 16 . 6. -5-6.13.3 , , , 17 , :%___ %____ %. 6.12 /: ,, , , /18, :%____ % ;_____ % ; -%. 6.12.1 / , , ,13" , -1163 , .. ,3651" ,-3313,, / 6.12.2 , 1617 ; " " ,-. ,7.: 7.1219:7.12.1, , , , , , ,. , , , . 17. 18. 19. 7. -6-7.12.1 20 / , ,: 21.7.12.2 , .7.11 22:7.11.1 -, :%___% -% .7.11.2 23 // ,.7.1224:7.12.1 ,_____(:"". ,)7.12.2 .7.12.3 ._____" " _______ .7.12.3 , , , ,, . 7.12.5 , , . ,20. , 21 , . 22 , .23 , , .24 . 8. -7-7.12.6 , , 25.7.12.7 , ,. 7.12.1 , ,. 7.1 26:7.1.1 .7.1.2 , , )( . 7.127:7.1.1 ,.7.12 28:7.12.1 , ." , / , .7.12.2 , . ,7.11 29:7.11.1 , . "25. 26. 27. 28. 29. 9. -8-7.11.2 , , , , , . 7.11.3( ) , / 30.7.1231:7.12.1 , ,.7.12.2 ," .7.12.3 , . 7.12.3, . 7.13" :7.13.1 32, , " _______33, , .7.13 34:7.13.1 , :( "".)7.13.2. 7.13.3, , , .30. 31 .32 ." .33. 34. 10. -9-7.13.3 , .1. :1.1 35 / 36.1.2 , , , , / : 1.2.1. 1.2.2 .1.2.3 , , . 1.2.3 . /1.3 " , -1163, , . 35 , " , -2221:(" " .) , . , . - : , + 2 + 2 36 ( .). 11. -11- 1.3 , , , /37 . , 1. , : 1.12 , , , . 1.11 , , / , . 1.12 , ,6 / / ,/ / / . , " .1.13, , / .1.13 .12.: 12.12 , , // , . 12.11 / , . - . 37 . , . 12. -11- 12.12 , , . . / 11.:11.12, , , ,.- : , 38.12.:12.12 , / , , , , , .12.11, , , , , , .12.1/ , 39.12.12 , 3 )( ,. 12.11 . _______________________________38. 39 . , 13. -12-,...: -"( " )": 1. )"" : ( / / . , , , ,, ,, , , , , , ,, , , , , , , , , / , , ,, / / ( -)""40.2. , / , , , , , , / , , , .3. / , / . . , 3. / / / / , , . , / / . ." , , 5. , , , , , , , . , ,( / ," , , ) .40 , ,. 14. -13-6. , / , / / / , . , 7. 41: 7.12 12 , ,) , ( , , 42.7.11 /12 .7.12 / / / / / , , , 12 . , / , 12. 7.13 , / , , , , , 12 .1. , , ,, , ,.1. , , . 12. , . 41. 42. 15. -14-11. / , , / / ," 122,222 , , , 7 , , , . . / / , .: : 16. -15- 41" , -4691 13" , -1163(- ,) , ,) ( "-1163(- ,) ( -,) ( , - ,) ( -: ,) (1) )( -13.33% 12% 2.33% . -12%2.33% ,72% ; ,)(: (1)13.33% . , , , 75% 2.5% , ( -;) (2)11% , ,72% , ; 2.33% , 122% .(2) -)( ; ; , 17. -16-)(, 1617 " " , ; -. ,(1), , . , . : :