כרוניקה של סיפוח ידוע מראש: כוונותיה של ממשלת ישראל בהקמת מעלה אדומים, התוכניות לחברה לעיר ירושלים והפגיעה בפלסטינים, דו"ח משותף עם במקום - מ?

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    427

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 9002</p><p> , </p></li><li><p> , </p><p> 9002</p></li><li><p> : </p><p>: </p><p> : </p><p>: </p><p> : ', ' , </p><p> : ' </p><p> , 9002. : </p><p>: </p><p> - " </p><p> -9991 / </p><p>/ </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p>.</p><p> -9891 </p><p> , , , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> .</p></li><li><p> 5</p><p> 1: 9</p><p> " " 11</p><p> 41</p><p> " " ? 61</p><p> 62</p><p> 2: 92</p><p> ) 024( 92</p><p> 1E 03</p><p> : 43</p><p> 63</p><p> 3: 93</p><p> 4: 34</p><p> 34</p><p> ' 44</p><p> - 54</p><p> 05</p><p> 15</p></li><li><p>5</p><p> 9002 "" 1E, </p><p> . </p><p> , , " , ".1</p><p> , </p><p> , , </p><p> )' ' 6(.</p><p>-9991 " " " </p><p> .2 " </p><p>' , 1E. </p><p> " ".3</p><p>" </p><p> . </p><p>. </p><p>, , , </p><p> . </p><p> . </p><p> "</p><p>) " 28/393 ' </p><p> ' " </p><p> , 38.21.82(</p><p>1 , "002 -", , 90.2.1. </p><p> , .</p><p>2 , : , : 9991.</p><p>3 " 89/5213 ' ' " ', 99.11.7.</p></li><li><p>6</p><p> " " </p><p>. , </p><p> . </p><p> , , </p><p>. </p><p> ) , , , ( "" , </p><p> . , </p><p> , 1E, </p><p> )"( , .4</p><p>" . </p><p> " " ; </p><p> . </p><p> , </p><p>.5 -4791 </p><p>.</p><p> . , </p><p> 1E. . </p><p> 1E, </p><p> .</p><p> 7691 . , </p><p> ,6 </p><p> . </p><p> , , </p><p>4 )" 1(; , " : -1E", , 60.3.41.</p><p>5 ) (, "-6691, </p><p> 03 .</p><p>6 ". : 1-5 " 70/6251 </p><p> -61 ' ' " ', 70.7.5.</p><p>GRN</p></li><li><p>7.7 )( </p><p> .</p><p> ' </p><p> . </p><p> ; .8</p><p> , : </p><p> ) (. </p><p> , </p><p> .9 , .01</p><p> 121 -001 </p><p> " ". , </p><p> , 7691, 21 </p><p> . </p><p> , , , , .11</p><p> , . </p><p> . </p><p> ) ( </p><p>.</p><p>7 " 28/393 ' ' " </p><p>, 38.21.82.</p><p>8 94 ' ; </p><p> , 5002.</p><p>9 , 64 7091.</p><p>01 55 7091.</p><p>11 , : , : 2002, ' 82-03.</p></li><li><p>91. </p><p> 5791 , , -000,03 </p><p> -, -, , , - " </p><p> ".21 , </p><p> , , ) </p><p> ( .31 -7791 </p><p>049,1 .41 -000,2 </p><p> , .51 </p><p> -054,1 </p><p> .61 )-000,53 ( -%37 </p><p> , .</p><p> 9002: </p><p> : 5791</p><p> : 6 " ) (, 51 " </p><p>) (</p><p> : ) , -1991(</p><p> : -000,84 ) 433,53 (</p><p> ) (: -000,4 </p><p>21 ' 583 , 57.3.03, - ', , </p><p>"/77//01/1437. -57.4.1, ) (. " " -", . ), , ( . , </p><p> , .</p><p>31 , " " 47.01.13, - ', "/77//01/4137.</p><p>41 )( 77/9, 77.21.62.</p><p>51 , , , 90.4.02. </p><p> , )"( 63.499,1 . </p><p>61 , " ", 47.9.21, - ', "/77//01/4137.</p></li><li><p>01</p><p> : -000,01</p><p>: 001,43 71</p><p> -: 6 ) 1-01(81</p><p> .91 9791 </p><p>, . " </p><p> ,02 -9791 </p><p> , </p><p>.12 , </p><p> -000,009 , , </p><p> .22 </p><p> .</p><p> -5791 -7791, </p><p> . </p><p> : .</p><p> . </p><p> : , . </p><p> , , </p><p> . . </p><p> "" .</p><p>71 " )li.vog.sbc.www( </p><p> -90.6.03.</p><p>81 , -8002. , - 2, </p><p>, 4, 5, 7, , 8. ' li.vog.minp.www.</p><p>91 , </p><p>. ' , : , : 8002, ' 51-02.</p><p>02 " 27/203 ' ' ' , 37.5.32; " 87/606 </p><p> -11 ' ' ', 97.3.51; " 97/852 -9 ' ' , 97.8.42.</p><p>12 " 97/093 -61 ' ' ', 97.01.22.</p><p>22 ' , : C, : </p><p>8002, ' 12-82.</p></li><li><p>11</p><p> , : </p><p> . , . </p><p> , . , </p><p> , , </p><p>, . </p><p> , </p><p> . </p><p> . , .</p><p>" " </p><p>, </p><p>, ? </p><p> .</p><p>-7691, , </p><p> . </p><p> , . </p><p> , -000,002 , </p><p> ,32 .</p><p> , "" -000,07 . .42</p><p> . </p><p> , </p><p> , : </p><p>" , </p><p> . </p><p> ".52 </p><p> - , . </p><p> , </p><p> ) ( . </p><p> , </p><p> .</p><p>32 , )( , 3681-7691, </p><p> , : , ", ' 431.</p><p>42 , 8491-3991. : , 5991, ' 91-22.</p><p>52 , ' 1; ' )" 32(, ' 331, 441, 941.</p></li><li><p>21</p><p> , </p><p> . -4791 - </p><p> , , </p><p> . , </p><p>, , , </p><p> .62 -47.11.42 </p><p>:</p><p>. - :</p><p>1. ]...[</p><p>. :</p><p>1. , , </p><p> , - ]...[</p><p>3. - , </p><p> .</p><p>4. , </p><p> .</p><p>5. )-11 6( .72</p><p>, </p><p>. , , </p><p> , , </p><p> . </p><p>, ,82 </p><p> , </p><p>.</p><p>62 , " ", 47.01.13, - ', </p><p>"/77//01/4137.</p><p>72 ' 951, " ", 47.11.32, )4791-5791(: , , </p><p> , "/77//41/2307.</p><p>82 , -007 , </p><p>-005 .</p></li><li><p>31</p><p> , ,92 </p><p> -8491 .03 .13</p><p> -4791 , </p><p> " " </p><p>.23 , " " , </p><p> .33 , " </p><p> ]...[ </p><p> . </p><p> ? ] [ </p><p> , ".43</p><p> - 005,4 </p><p>,53 , </p><p> , -000,03 . </p><p> -5791 " A". , </p><p>, . </p><p> , </p><p> ) </p><p> , (. </p><p>, , .63</p><p>92 , " : ", , 6891.</p><p>03 ' , xpsa.tilaclaC/ne-64/li.oc.cej.www//:ptth. </p><p>-08 -02 .</p><p>13 1/2/024, -000,1 , 2/2/024, -432,1 .</p><p>23 , " : ", , 57.3.3; ' , " </p><p> ' ' ", , 57.21.5.</p><p>33 ' " 91.</p><p>43 , , 57.1.8, ' 11, )4791-5791(: , </p><p>, , "/77//41/2307. ' )" 23(, " , ]...[ </p><p> " , .</p><p>53 , , " ", 47.9.21, - ', </p><p>"/77//01/4137.</p><p>63 , , " </p><p> ]...[ "; ' " 92.</p></li><li><p>41</p><p> , </p><p> . , , </p><p> , A, ' )' 1(.73 </p><p> , </p><p> , .83 -7791, </p><p> , " " .93</p><p> , , </p><p> " . </p><p>-3791 , </p><p> ) (, .04</p><p> - </p><p> .14 </p><p> , " " . .24</p><p> " " . </p><p> ' , </p><p> ,34 , , </p><p> .44 , </p><p>73 , - ', "/77//01/4137.</p><p>83 , . ' ", , </p><p>7791, ' 351, 161.</p><p>93 ' 538 )/02(, 77.7.62.</p><p>04 ) ( " 27/203 ' ' ' ', 37.5.32. </p><p> " 87/606 -11 ' ' ' )97.3.51(, .</p><p>14 34 7091.</p><p>24 ) ( ) ' 2( 3591. </p><p> . ' ) ( ) ( )' 123(, "-9691. .</p><p>34 , " : ' : "", , </p><p>08.5.11.</p><p>44 , " ? , ", , </p><p> , ' 64, 9991, ' 9-11.</p></li><li><p>51</p><p> 54 , .64</p><p> , </p><p> :</p><p> ] [ . </p><p>: , ; , </p><p> ; , . </p><p> . </p><p> , </p><p> ) </p><p> , (. , ][ .74</p><p> , </p><p> . - </p><p> , , </p><p> :</p><p> ; , </p><p> . </p><p> , </p><p> , .84</p><p> 005,4 , , </p><p> . -5791 </p><p>)000,03 (, - . , </p><p> , </p><p> , </p><p> " .</p><p>54 , " : ", , ' 6, 08.3.71, ' 4-6; , , : </p><p> , 0891, '.</p><p>64 ' " 34.</p><p>74 , , : , 5891, ' 63 </p><p>) (. , , , . , </p><p> , . , 032 ' 26.</p><p>84 , " ", 4791.9.21, - ', "/77//01/4137. .</p></li><li><p>61</p><p>" " ?</p><p> , , </p><p> . , </p><p> , " </p><p>]...[ , . , </p><p> ".94 , </p><p> , " )77'-57'( </p><p> . / ".05</p><p> -, -005,4 . </p><p>, , . </p><p> , - </p><p> . , .15</p><p> . </p><p>, .25 , </p><p> , .35 </p><p> ; , - </p><p> .</p><p> , - . , -</p><p>054,1 .45 </p><p>94 , " : ", /emoh/li.oc.enihcamgnidaer//:ptth</p><p>7846303911/5_945_48958_1_koob/skoob; ' , " ", , 60.4.8.</p><p>05 ' " 51. .</p><p>15 , " ", 47.9.21, - ', "/77//01/4137.</p><p>25 ' 8581, 3, 01, 42 ; , 3191.</p><p>35 , , : , </p><p> 9791, ' 711.</p><p>45 , -7691, . </p><p>, 90.9.1.</p></li><li><p>17</p></li><li><p>18</p></li><li><p>19</p></li><li><p>2021</p><p>(</p></li><li><p>22</p></li><li><p>23</p><p>(</p><p>%</p></li><li><p>24</p></li><li><p>52</p><p> - . </p><p> . </p><p> , </p><p> 75 521,1 054,1 . </p><p>, -%87 , %22 .55</p><p> , </p><p>. , , </p><p> , , , ". </p><p> , .</p><p> , , </p><p> , , , , . A, </p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> A . " , </p><p> -7791 , A " </p><p> ]...[ A . </p><p> A ][ ' - ]": ' -. </p><p> -[ ]...[ ]...[ A </p><p> ".65 " " </p><p> . , </p><p> , ]...[ , </p><p> , '' </p><p>) (, . </p><p> ) (".75</p><p> ' - ', -, </p><p> ' - -0891, :</p><p>55 , " ", 47.9.21, - ', "/77//01/4137.</p><p>65 " 83, ' 41, 721, 361 ) (. ", , </p><p> . , ; ; , , ; ; ; , ; ; ' : .. , . , 27 ", </p><p> , : " ' 1, : 8791, ' 8, 71.</p><p>75 ' )" 83(, -4, " ".</p></li><li><p>62</p><p> -05 -02 ' -, </p><p> 8491. </p><p> .</p><p>-6691 , . </p><p>, , .</p><p> 7691 , </p><p>, .</p><p>-7791 . </p><p> . , </p><p> , .</p><p> " ', . -0891 </p><p> ' , : , </p><p> -. . ' -, .85</p><p> , </p><p> -05 </p><p>-02.95 , </p><p>. </p><p> .</p><p> , -9791, </p><p>-000,53 .06 -1891 000,73 .16 -1991 </p><p> , , </p><p>.26 -4991, , -002,1 ,36 </p><p>85 ' - ', -, 90.9.7. , '.</p><p>95 )" 2(, ' 12-23.</p><p>06 ) ( )' 887(, "-9791.</p><p>16 , 18.3.1.</p><p>26 ) ( ) (, "-1991.</p><p>36 ) ( ) (, "-4991. " </p><p>89/5213 ' ' " ', 99.01.3.</p></li><li><p>72</p><p> .46 -000,84 .56</p><p> , </p><p> . , -, 002,393 </p><p> ) 11 (, 008,15 . </p><p>)003,77 ( 023,43 , )006,66 ( 011,41 </p><p> .66 " 017 , 252,2 </p><p> , 027,4 -095,7 .</p><p> , 9002 , , </p><p> -005,11 .76 </p><p>, </p><p>)' 2(. , -008 , </p><p>-008 . </p><p> , </p><p>, ' - -.</p><p> , </p><p> - - " </p><p> , , , "" </p><p> .86 </p><p> , .96</p><p>46 " 89/5213 ' ' " ', 99.01.3, </p><p> 11.</p><p>56 . " 89/5213 </p><p> ' ' " ' 000,84 , 007,15 ) 8-11, 24 , 99.01.3(. : 000,84 -000,55 . ' 1=di?psa.egaP/li.inum.mimmuda-elaam.www//:ptth </p><p>) -90.7.41(. " )000,84 ( .</p><p>66 -90.6.03. " ) </p><p>"(.</p><p>76 , , , </p><p> 9002.</p><p>86 " 50/9199 ' ' '. -50.01.62. -50.01.03 </p><p> . -60.6.12 . -90.8.11 , , </p><p> .</p><p>96 , , 80.7.13. </p><p>1E </p></li><li><p>82</p><p> , </p><p> , </p><p> . " , , " </p><p> , , </p><p> . , . "".07</p><p> . </p><p>, , </p><p>. ", </p><p> , </p><p> . " </p><p>, - </p><p>, . , </p><p> .</p><p>07 -, ' 1, 80.7.3. </p><p> .</p></li><li><p>92</p><p>2. </p><p> , </p><p> . , . </p><p> , </p><p> .</p><p> ) 024(</p><p> 024 4891. -000,53 </p><p> )' 3(. A, </p><p> , . </p><p> , -, </p><p>.</p><p> , " </p><p> -02 . </p><p>".17 , </p><p> . 024 ) </p><p> ( 000,01 .27 </p><p>, , , , , </p><p> .</p><p> 024 , </p><p> . -000,01 </p><p> . , A, </p><p> -5791.</p><p> . </p><p> 1/2/024 )9.000,1 ( -2891; </p><p> 2/2/024 )2.432,1 ( </p><p>-6891; 4/2/024 )075 ( -6991.</p><p>17 3.1.1 024.</p><p>27 1.2.2 024.</p></li><li><p>03</p><p> 1E1E</p><p> 4/024 1E </p><p>, 7691 )' 3(. -001,21 </p><p> , </p><p> . 1 </p><p>) -( , 1 714, </p><p> 714. 4/024 , , </p><p>, , . , </p><p> , -9991.</p><p>-9891 )"( </p><p> 1/002 " ". , 906 , </p><p> 1E, - . </p><p> , . </p><p> " " </p><p>"" .</p><p> . , 1/002 " </p><p> ", -000,031 </p><p>. , 51 </p><p>, </p><p> , </p><p>, . </p><p> 1991 " </p><p> . " </p><p> , " .37</p><p>37 " 19/799 ' ' ', 19.3.21.</p></li><li><p>13</p><p> " , </p><p> " ".47 .57</p><p> , 1/002 , </p><p> 4/024 1E, -9991. 1/002 </p><p> 4/024 . , </p><p> 4/024 </p><p>, 362 1E.</p><p> 1E , . </p><p> 024, </p><p> )-577 (, </p><p>. 4/024 , . </p><p> , </p><p> ,67 </p><p> , 1E.</p><p> , . </p><p>, . , </p><p> 714 - , </p><p> . 1E </p><p> , </p><p> .</p><p> 4/024 , </p><p> . . , </p><p> 1E . </p><p> , 019,3 ,77 , </p><p> .</p><p>47 " , ' , " 2, 4 -5 ", " </p><p>19/799 ' ' ', 19.7.11.</p><p>57 " 19/799 ' ' ', 19.8.91.</p><p>67 ) (, "-2002.</p><p>77 : 3/4/024 -062 , 7/4/024 -052,1 01/4/024 </p><p>-004,2 . " "" -90.1.03.</p></li><li><p>23</p><p> 1E . </p><p> 1 714 </p><p> , </p><p> . </p><p> , -, 4/024 734, </p><p> ) ( </p><p> . , </p><p> , . </p><p> 4/024 , </p><p> . , , </p><p> .</p><p> 1E . </p><p> , </p><p>, , .87</p><p> , 1E . </p><p> , . </p><p>, 2/4/024, -453,1 </p><p> . , </p><p> -, -2002 .</p><p> , 9/4/024, -971 ". </p><p> , -5002, </p><p> ) ( . </p><p> , </p><p>03 '. , 1 , - </p><p> . </p><p> . 4/024, .97</p><p> , , . </p><p> 9/4/024, </p><p> 08 , 011 </p><p>. , ) 2( , </p><p> , -9002 </p><p>87 , " ", ", , 90.5.41.</p><p>97 5.1 ' 4/024.</p><p>1E</p></li><li><p>33</p><p>576,1 .08 , </p><p> 02 ". </p><p>, , </p><p> 2 .</p><p> 9/4/024 , </p><p> , </p><p> . </p><p> 9/4/024 , . </p><p> , . </p><p> , </p><p> 4/024, .</p><p> 9/4/024 " . </p><p> , , , </p><p>, , -002 18 </p><p>, 4/024.</p><p> -. </p><p>4/024, . , , </p><p> :</p><p> 0091. , </p><p> -7391. , , , </p><p>, . </p><p> 051 . , . </p><p> . </p><p> , , . </p><p> .</p><p>. . : </p><p> , -001 .28</p><p>08 ", ' 3, 63, 9002, fdp.63t/q_tropsnart/www/li.vog.sbc.www//:ptth.</p><p>18 )" 1(. , ' /sresu/egami/moc.ileiraluahs.www//:ptth</p><p>spp.WENmimuda_teresavem/wohS02%tnioP-rewoP/selfi_ym/ptf/15977.</p><p>28 , 90.9.71. , '.</p></li><li><p>43</p><p> : </p><p> 4/024 )"( , </p><p> . -08 -02, </p><p> .38 -1991 </p><p> 3061/85, 634 , </p><p>.</p><p> , </p><p> .48 </p><p> , </p><p> , , </p><p> . , .58</p><p> " . </p><p>1002, , . , .68</p><p> 8991-9991, -%59 )-051,1 </p><p>( " , </p><p> .78 </p><p> -%09 , </p><p> , . </p><p> , -21 7002 8002 -000,054 , -000,004 .88</p><p>-3002 " . , </p><p> 1/3061/85, , </p><p> 008,1 . " , </p><p> , -6002.98 1/3061/85 </p><p> . , </p><p>38 , /08/14 725 )' " 51(.</p><p>48 , , , 3002, ' 603.</p><p>58 )" 83(, ' 721. </p><p>68 )" 48(.</p><p>78 , , 89-99, </p><p>' 91.</p><p>88 " 80/11601 ' " " ', 90.2.22, 23.</p><p>98 )" 48(.</p></li><li><p>53</p><p> , .09 </p><p> , </p><p> .</p><p> " , </p><p> " ", </p><p> .19 -50.9.82 </p><p>7/024/85 "" ". , - " </p><p> , 378 ) </p><p> ( , - . </p><p>7/024/85 5002, </p><p> . , " , " </p><p> .</p><p> ,29 ",39 </p><p> . </p><p> . </p><p> , " </p><p> ". " " ]...[ </p><p> , . , </p><p> " , , </p><p> ".49 , , </p><p> ", </p><p> . </p><p> ", , .59</p><p>09 " 80/11601 ' " " ', 90.2.22, 61.</p><p>19 )" 48(, ' 613-713 ) (; ' </p><p> ) -90.7.52(: ne&amp;egaPknalB=egaPne?psj.ne/nib/li.vog.avi