סקירת מבנה בחינות הבגרות בישראל

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    484

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 2102 , "</p></li><li><p> ? </p><p> . " . 562- 262 . </p><p> . . , , , </p><p> ) 2102 41, ." ( </p></li><li><p> ? </p></li><li><p> , " </p><p> . ") "( . </p><p> , "</p><p> " </p><p> " ."- , </p><p> "</p><p>- ... ". - ... </p></li><li><p> , " </p><p> . ") "( . </p><p> , "</p><p> " </p><p> " ."- , </p><p> "</p><p>- ... ". - ... </p><p> ) 7791(</p><p> )" 2691(</p><p> "). 0002 " , 4991-3991(</p><p> ) " 2991(</p><p> , )3002( ? ) 7002( </p></li><li><p> ) ( / </p><p> : </p><p> ) //" ( </p><p> ? </p><p> ( ? ") (" ) </p><p> ) / /( </p><p>, : </p></li><li><p> ) 7002(</p><p> ~ , ~ : ) ? (</p></li><li><p> " "</p><p> ? 2102- "</p><p>, , 9 </p><p> ) ' (+ </p><p>) ( . </p><p> ") ("</p><p>, , 8 )+ ( "</p><p> , </p><p> , " (" ") " </p><p> / 5 </p><p> , </p><p> / . </p><p> ") ("</p></li><li><p> " </p><p> ) ( 2 + : </p><p> 3</p><p> 3 ) ( 4 </p><p> 2</p><p> 2 </p><p> " 2 / 2, 3</p><p> 2</p><p> "' ][ " , ][ ' </p><p> ) 1(</p><p> , . " </p><p> +4</p><p> ( 7- , 9 8 ) ' , , "</p><p> 22/12 </p><p> "</p></li><li><p> . 062- . 001- , 051-</p><p> ? </p><p> 55-, 54-, - 52- ) 52- ( </p><p> . 394" " ", 297 "</p><p>" " ) , , , , (</p><p> " . </p></li><li><p> ) (</p><p> 2+ ", , , : 6 5391 ) ( </p><p> . , , , </p><p>, : ; ( 05- ) , </p><p> : 2+ ) ( - 5691 ; ; "; :</p><p> . ; , " " + " : "</p><p> . , . , </p></li><li><p> ' 07- </p><p> . , ) 52-02( . </p><p> . " , , : - : 2791 . "</p><p> . : </p><p> , : 3791 . </p><p>, )4( , )2( : 21 52-02: 7791 ) 2( , )2( , )2( ///</p></li><li><p> '08- </p><p> , ...) (</p><p>, )3" ( " 61 , 02 8891 "/, )2( ", )2( , )3( , )3( </p><p> /, ) 2( , )1( , )2( . " 23 . </p></li><li><p> 0002- 09- </p><p> ) ( 5991 ) ( 8991 ) ( ' 1002 ( 2002</p><p> ) "+' " " , " </p><p> ) " "' ( / , ) ?( , )?( , ... , %05 08- %02 -: </p><p> ). ( ... </p></li><li><p> ' " </p><p> + +</p><p> 5691 + -/+ - (+) + -/+</p><p> 2791 + + +* ?- + -</p><p> 52-02 </p><p> 7791 2 2-0 *4 )( ?- 2 2 2-0</p><p> 23-02 </p><p> 8891 3 3 3 2 2 2 1 0</p><p> 22 </p><p> 2102 2 3 3 2 2 2 2 1</p><p> : </p><p> , </p></li><li><p> , tset eht rof gnihcaet . , " " </p><p> . - " ( </p><p> ). . , " " . </p><p> ). ??( 12- , </p><p> " " ( . </p><p> . , ) ( , </p><p> ). , , , , </p></li><li><p> " " / ? ? </p><p> ? : ? , </p><p> ) "--( ? </p><p> ? ? </p><p> ? - " , </p><p> ? ? " " " " ? " " " " </p></li><li><p> ? </p><p> ) ?( ~ , ~ : </p></li><li><p> ' , " "</p><p> ) "( , , , . 03- </p><p> , , + -" ", , ( 6-, + "</p><p> ) , / , , / , ). 002 - ( 05-02- 4</p><p> "' , " ", , ( 7- , , ) /, , /, , </p><p>). 05-02- ( , 3- . </p><p> ... </p></li><li><p> " " </p></li><li><p> " " </p><p> . . = + </p><p> , / ( </p><p> ) ? ( </p><p> ( ) ? , , ). </p><p> . ', . </p><p> ' ", ) , (</p><p> . , " "</p><p> . , , </p><p> . , , " </p></li><li><p> " " </p><p>, - " ( - " - - ). </p><p> . ( , , </p><p> ). ' , , , , "" </p><p> . , </p><p> , . </p><p> ] ? [ </p><p> . ) ?(-, " . - </p><p>, " ( " " ). </p></li></ul>