แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

  • View
    1.247

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. www.srk.ac.th 2. . . . . . . . (K). (P). (A). - . . . . 3. . . . . . . .. / . . . . - ( ) - ( ) - ( ) - ( -) - ( ). () - ( ) - ( ) 4. - ( ) - ( () ) - ( ) - ( ) - ( ) - () ( - ) - () ( ) - () ( ) - () ( ) 5. () . 1 . ( ) () 6. . . - . . . . . . . . . - 7. . 8. . . .. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ /....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... ( ) ............/............../............. 9. . : , (, ) 10. : , (, ) 11. : , (, ) 12. : , (, ) .. 13. : , (, ) .. () ... ... 14. () ( ) , ( ) ( ) () 15. ......................................................................... 16. .. ..... ().........................................................../................/........... 17. .. ..... 18. ().........................................................../................/...........