קורס אנטומיה

  • Published on
    16-Dec-2015

  • View
    123

  • Download
    58

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מחברת קורס אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים

Transcript

<p> 2 10 14 17 The Cerebral Cortex19 27 32 34 40 44 45 48 51 54 57 62 64 66 72 80 85 ()89 94</p> <p> 2+3:</p> <p> 3 :1. : . , , , . . 2. /.3. . 4+5:</p> <p> . . , . , . " . 7+9:</p> <p> , 9 (), pH . 10: . () PNS. . </p> <p> 11: : () . . . .</p> <p> 12: . : , , . ( ). . . . . 13+14:</p> <p>, , . . . , . . . , , '. . 15:</p> <p> " . . . .</p> <p> 16:</p> <p> 3 : ( )1. A-: .2. E-: / '.3. . A- -10 E- 10,000 . 17: . . - . . . . . , , . . 18: . , . . . </p> <p> 19: . . , " . " . ( ) , . </p> <p> 20:</p> <p> , , . . fascicles. </p> <p> 21: . </p> <p> 22+23:</p> <p> !! = . . , , ( ). 24: : . .</p> <p> 25: , . . . , . , . </p> <p> 26: ? , . , , . . 27: . . 28: . 29: . = . . . . 20% 80% . -. " , '. 30: , . . . ( 3 ) -3 . 3 . </p> <p> 31: ? . , . 32: </p> <p> 33: . . 34: : , . . . 35+37: ( 36 )</p> <p> 38: . . : ( ) 39: . </p> <p> 40: . . .</p> <p> 2: ? . , . 3: . . . . , , . 4: 5:</p> <p> . ( / ). longitudinal fissure. . ' , , , , , . . 6: () , () . ? . . . . . . . 7: . . , . , , . . . = " . . 8: . . , . "CC". . . . 9:</p> <p> -diencephalon . =. T , . , . .</p> <p> 10: . -3 :1. midbraind2. pons3. medulla oblongata .</p> <p> 11: . M .</p> <p> 12: . " ". . MO . . MO . 13: . 4 , 6 " 8 . . . 3 , . (!!). "" . -6 , . . 14:-8 "" . , . CC. D. . MO . 8 . </p> <p> 15:</p> <p> ? MO. . </p> <p> 16: : , .</p> <p> 2-6:</p> <p> 8 . , . . . , . 1 -2 (I, II). . -3 . (III). , , . ( ). (IV), . pons medulla . -3 -4. . , Aqueduct ( ). ( ) A. 7: -CSF: . ? . , , . ? . . , CSF , CSF. . CSF -3. -3 , - . , . . , , , . " . 8:</p> <p> . . 9: . ( ). . . ( IV). superior&amp; inferior colliculus () ( ). . 10: . . 11:</p> <p> C , . .</p> <p> 12+13:</p> <p> . , , .</p> <p> meninges. . 2: 3 . dura . . arachnoid . pia </p> <p> 3: . ( ) . -4 . , , . . : TC . . tentorium cerebellari. tent (). . FALX CEREBRI. 4: . ! , , ( ) . . . . . . , . - . </p> <p> 5: . . . . . . . , (TC). . . , . . . . -. ( ). -CSF - . , . CSF, -. . . cistern . CSF. ? , . , , . CSF , . -CSF. CSF , . arachnoid granulations. . 6: . . . . . . -falx cerebri . "" -CSF . The Cerebral Cortex 2: ( ). . ( -). . . , . . 4: . ( ) . sulcus. . gyrus. . fissure. 5:</p> <p> . . . , lateral fissure ( /). . . . () . central sulcus ( ). , -central sulcus . 6: . . . . 8: () central sulcus.</p> <p> 9:</p> <p> . 10:</p> <p> 11:</p> <p> . pre pos.</p> <p> 12: , . . 13: parieto-occipital sulcus. , . 14: clacarine sulcus. . 15:</p> <p> , . </p> <p> 16:</p> <p> .</p> <p> 17: . , . cingulate . 18:</p> <p> . </p> <p> 19: . "". , . , Y. , . . . . 20:</p> <p> . , ( , ). . . .</p> <p> 21: = . , . , . . . , . , , . . 21:</p> <p> . . . , . .</p> <p> 23: . . . , , . . . , . , , " , '. broca's motor speech area. . . . 3. . . 2, . . . . . . 24: . . 4 , 3 . superior, mideal, inferior temporal gyrus . , ( ). . . ( , , , ). . . 25: -. -. , . , , - ( ). -: . . , , . . . . 26: : ( ) , . . . . , , , . 27:</p> <p> , . , . .</p> <p> 28: . " - , . : . . , . . " " . . . </p> <p> 29: ( ).</p> <p> 30:</p> <p> . " .</p> <p> 3: , . . . , , . 4: . , . . . , _________. . . 5: premotor supplementary motor . , , . . ? , , . . , . . , . -Supp , . . . , , , , , . . . : SMA , . -. . -. " . . , . -99 , , . ( ) SMA : . . . " ( ), . , . 6: - . . " . - - -. 7:</p> <p> , , , . ., , . . , .</p> <p> 8: , . 3 , ( ). . . . . SMA . . SMA. 9:</p> <p> . . , .</p> <p> 10: , . ? . 11: . . . . . . -. . . . , , , . -30 . . . , . , . 1949 . 12: . . . -90% . . . . . , , '. , . . 13: , . . . . , .</p> <p> 14: . . ( ), .</p> <p> 15: . . : . . - : (=) .</p> <p> . 2: -3 . . , . . 3:</p> <p> .</p> <p> 4: . , . ( ). . short U fibers U. , . . : 5: -, . , . , .</p> <p> 6: ' . -. . , . . , . ' : : . . . . ? , , , -. . 7: , . , ' corona radiate., , internal capsule. . 8:</p> <p> , , , , IC .</p> <p> 2:</p> <p> .</p> <p> 3:</p> <p> 4: . . , . . . . . ' . . 5: .Lateral geniculate body (LGB) . ( ) , . . . , X . . -X . -X. , . . LGB. -LGB . ? .</p> <p> 6: -LGB. . , . ' . . 7:</p> <p> . . . , , . , . . , . 8: . . . ( , )., ( , ). 9: . , , ' . ' . . , , , , ( ), , ' ' ' . . " ' .</p> <p> 10: ( ). . . . . . . . , . . . , . . 11: . , , " . , ' , . ? . . " , , '. " TSH - . -TSH TSH TSH . . Follicle . Luteinzing.... . ACTH , . ' . ACTH . 12: : . pH . . 13: . . , , '. , ' .</p> <p> 14: , . , . . . . 15: . 4 . . . . '. . . 16: . . . . . . . . , , . . 17:- , . . , . , . 18: . . . , . ( ), , ( ) .</p> <p> 19: : , . : , , , . . . . , , . . .</p> <p> 2: . . Hippocampus ( ). 3:</p> <p> . , , . . , . . , . 5: . . . 6:</p> <p> . ( ). . . , . -basal ganglia . ganglia ganglion. amygdale , .</p> <p> 7: . , . , . , . , , . 8: , . 9: . . . "" . . , . ( ) ( . . putamen globus pallidus ( ). 10: . . . , . . 8. . .</p> <p> 11: . . . . , . . 12: (' ) . . .</p> <p> 13: . . . 14: .</p> <p> 15:</p> <p> 16: . . . . 17:</p> <p> . ( ). . , , , . 18: ....</p> <p> 19:</p> <p> 20:</p> <p> . . . . ( ). 21:</p> <p> ( ).</p> <p> 2: :1. : .2. : . , " . , . 3: . 4: : ( ) . , . . 5: : ' . ' . . , . , ' , , . , ( ). : PNS , , . ( , , ). ' , . . Preganglionic neuron Post. 6: . 7: : (A) ((E . -E . 8: . , . (' ). , , . . . , . 9: , , . . </p> <p> 11:( ) ( !! ). ( ): , . ( T1). ', , . . ( ) . POST . . POST , , . -PRE -POST . . ' . ' ' PRE POST . ADRENAL MEDULA ATCH ADRANEL. . . , . , , , , ( ), . 12+13: . 3 : CELIAC SUPERIOR MESENTERIC INFIRIOR MRSRNTERIC 14: , . . . ( ). . , . . , . , . . . , . . . . 15: . , . , . , . T10 T6 T12 . . . , . . 16: . , ( -). . " . , , . . . .</p> <p> 17+18:</p> <p> : . ' . . . ' . . . . . ( , ). . " . . , . . 20: . ' . ' . , . . () (). . . 21:" . , . . -celiac. superior mesenteric inferior mesenteric . . . ( ). . 22+23:</p> <p> , ( ) ( ... ). 24+25:</p> <p> : . : . " . ' , ' . : . . . . 26: ' , . ' ', , . 27:</p> <p> ' , .' SLUD. 28:</p> <p> .</p> <p> 2: : . . , . . 3: . . . 4: , , . . . 5: . . . "" " ". . . 6: . . , . . .</p> <p> 7: : . . -X . . . "". 8: : . ' . . . , , .</p> <p> 9: .</p> <p> 10: : , . . . . . , . . , , ', ', ( ) ' . . . . 11: . . . ( + ), . . ( , , , " ) . 12: :...</p>