Αποτελέσματα έρευνας για το κάπνισμα Στ Δημοτικού

  • Published on
    17-Sep-2015

  • View
    22

  • Download
    1

DESCRIPTION

Μαθητική εργασία

Transcript

<ul><li><p>6/3/2015 - Google</p><p>https://docs.google.com/forms/d/1miXBqNMPluppcqyoUOuYvVKfv96_MTep-piJbEvjMTI/viewanalytics 1/5</p><p> 35 66%</p><p> 3 5.7%</p><p> 10 18.9%</p><p> 5 9.4%</p><p> 26 49.1%</p><p>, 26 49.1%</p><p> 1 1.9%</p><p>57 </p><p> ;</p><p> ;</p><p> ;</p><p> .</p><p> ;</p><p>18.9%</p><p>66%</p><p>49.1%</p><p>49.1%</p><p>43dimotiko1@gmail.com</p></li><li><p>6/3/2015 - Google</p><p>https://docs.google.com/forms/d/1miXBqNMPluppcqyoUOuYvVKfv96_MTep-piJbEvjMTI/viewanalytics 2/5</p><p> 16 30.8%</p><p> 36 69.2%</p><p> 6 11.5%</p><p> 5 9.6%</p><p> 33 63.5%</p><p> 12 23.1%</p><p> 7 13.5%</p><p> 11 20.8%</p><p> 26 49.1%</p><p> 16 30.2%</p><p> ;</p><p> ...</p><p>69.2%</p><p>30.8%</p><p>0 8 16 24 32</p><p>20.8%</p><p>30.2%</p><p>49.1%</p></li><li><p>6/3/2015 - Google</p><p>https://docs.google.com/forms/d/1miXBqNMPluppcqyoUOuYvVKfv96_MTep-piJbEvjMTI/viewanalytics 3/5</p><p> 44 88%</p><p> 6 12%</p><p> 50 98%</p><p> 1 2%</p><p> 25 48.1%</p><p> 27 51.9%</p><p> 32 60.4%</p><p> 21 39.6%</p><p> 24 47.1%</p><p> 27 52.9%</p><p> ;</p><p> ;</p><p> ;</p><p> ;</p><p> ;</p><p>12%</p><p>88%</p><p>98%</p><p>51.9%</p><p>48.1%</p><p>39.6%</p><p>60.4%</p></li><li><p>6/3/2015 - Google</p><p>https://docs.google.com/forms/d/1miXBqNMPluppcqyoUOuYvVKfv96_MTep-piJbEvjMTI/viewanalytics 4/5</p><p> 43 81.1%</p><p> 10 18.9%</p><p> 36 67.9%</p><p> 17 32.1%</p><p> 24 45.3%</p><p> 17 32.1%</p><p> 1 1.9%</p><p> 13 24.5%</p><p> ;</p><p> ;</p><p> ; ...</p><p> ;</p><p>52.9%</p><p>47.1%</p><p>18.9%</p><p>81.1%</p><p>32.1%</p><p>67.9%</p><p>0 5 10 15 20</p></li><li><p>6/3/2015 - Google</p><p>https://docs.google.com/forms/d/1miXBqNMPluppcqyoUOuYvVKfv96_MTep-piJbEvjMTI/viewanalytics 5/5</p><p> ... 30 57.7%</p><p> 19 36.5%</p><p> 23 44.2%</p><p> 17 32.7%</p><p> 9 17.3%</p><p> 16 30.8%</p><p>0 5 10 15 20 25</p><p> ...</p><p>0</p><p>3</p><p>6</p><p>9</p><p>12</p></li></ul>

Recommended

View more >