ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΏΝ

  • Published on
    09-Oct-2015

  • View
    122

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

αριθμοδείκτες για την οικονομικη ανάλυση επιχείρησης

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>: </p><p>. </p><p>: </p><p> : </p><p> 2012 </p></li><li><p>2 </p><p>...................................... 5 </p><p> 1 </p><p>1.1 .......6 </p><p>1.2 ...6 </p><p> 2 </p><p>2.1 .11 </p><p>2.2 ..12 </p><p> 3 </p><p>3.1 . .14 </p><p>3.2 ...14 </p><p>3.3 ...18 </p><p>3.3.1 .18 </p><p>3.3.2 ...19 </p><p> 4 </p><p>4.1 ...21 </p><p>4.2 . 24 </p></li><li><p>3 </p><p> 5 </p><p>5.1 ..28 </p><p>5.1.1 .29 </p><p>5.1.2 .32 </p><p>5.1.3 .....34 </p><p>5.1.4 ..36 </p><p>5.1.5 ..38 </p><p>5.2 .... .41 </p><p>5.2.1 .....43 </p><p>5.2.2 ......46 </p><p>5.2.3 .....48 </p><p>5.3 .51 </p><p>5.3.1 ..52 </p><p>5.3.2 ...55 </p><p>5.3.3 . </p><p>.57 </p><p>5.3.4 ...60 </p><p>5.3.5 ..62 </p><p>5.4 ....64 </p><p>5.4.1 ..66 </p><p>5.4.2 ..68 </p><p>5.4.3 ..70 </p><p>5.4.4 . .73 </p><p>5.5 .76 </p></li><li><p>4 </p><p> 6: </p><p>6.1 ....78 </p><p>6.2 ..79 </p><p>6.2.1 ..79 </p><p>6.2.2 ..80 </p><p>6.2.3 .81 </p><p>6.2.4 .81 </p><p>6.3 ..82 </p><p>6.3.1 ...82 </p><p>6.3.2 ...83 </p><p>6.3.3 ..83 </p><p>6.3.4 ..84 </p><p> 7: </p><p> .85 </p><p> ...96 </p><p> .98 </p><p> ...105 </p></li><li><p>5 </p><p> . </p><p> , </p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> , , , </p><p> . </p></li><li><p>6 </p><p> 1 : </p><p>1.1 </p><p> , </p><p> 1890. , </p><p> 1913. </p><p> . 1938 </p><p> . 1945, </p><p> . 1970 </p><p> . 1971 </p><p> . </p><p> . </p><p> . , </p><p> , </p><p>. </p><p>2.1 </p><p> : </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p>7 </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> 20 . </p><p> 2.000 </p><p> . </p><p>, , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>8 </p><p> . , </p><p> , </p><p> , . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>9 </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p>10 </p><p> . </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>11 </p><p> 2 : </p><p>2.1 </p><p> , </p><p> 1980. </p><p> , </p><p> . </p><p> , . </p><p> , , </p><p>, </p><p>, . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>12 </p><p>2.2 </p><p> , , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> , , . </p><p> , , </p><p> , </p><p> . , </p><p>, Bag-in-Box, </p></li><li><p>13 </p><p> . Bag-in-Box, </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> . . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>14 </p><p> 3 : </p><p>3.1 </p><p> , </p><p> ( 31/12 30/6 ), </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . , </p><p> . </p><p>3.2 </p><p>1. </p><p>, , , </p><p> , , </p><p> . </p><p>2. </p><p> . </p><p> . , </p><p> , </p><p> , </p></li><li><p>15 </p><p> . , </p><p> . </p><p>3. </p><p> , </p><p> . </p><p>4. </p><p> , . </p><p>, </p><p> . </p><p>5. </p><p> , </p><p> , </p><p> , . </p><p>6. </p><p> , </p><p>, . , </p><p>, , </p><p> . </p></li><li><p>16 </p><p>7. </p><p> : </p><p> - </p><p>8. </p><p> , </p><p>, , </p><p> . </p><p>9. </p><p> , </p><p> . </p><p>10. </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>17 </p><p>11. </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p>, . </p><p>12. </p><p>. , </p><p> . </p><p>13. </p><p> . </p><p>14. </p><p> , </p><p> . </p><p>15. </p><p> , </p></li><li><p>18 </p><p> . </p><p>3.3 </p><p>3.3.1 </p><p> (= </p><p>) </p><p> (= . </p><p> ) </p><p> (=, , </p><p> ..) </p><p> (=, , , </p><p> ..) </p><p> (= .. </p><p> ) </p><p> (=, , ..) </p><p> (= ..) </p></li><li><p>19 </p><p> (= </p><p> ) </p><p> (= </p><p> , </p><p> .) </p><p> ( </p><p>) </p><p>3.3.2 </p><p> (= </p><p> ). </p><p> (= </p><p> ). </p><p> (= </p><p>). </p><p> (= , , </p><p>, </p><p> . </p><p> ). </p></li><li><p>20 </p><p> ( (= </p><p> . </p><p> , </p><p> ). </p><p> (= </p><p> , </p><p> , </p><p> ). </p><p> (= / </p><p> , </p><p> ). </p><p> (= </p><p> ). </p></li><li><p>21 </p><p> 4 : </p><p>4.1 </p><p>: </p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p><p> .. </p><p> 6000000 </p><p> 2000000 </p><p> .(6000000:2000000=3). </p><p> . </p><p> . </p><p> .(www.e-forologia.gr) </p><p> , </p><p>, </p><p> , , </p><p> . </p><p> , </p><p> 29 ' . </p><p> , , </p></li><li><p>22 </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p>. </p><p>. </p><p> . : </p><p>1. </p><p> . </p><p>2. </p><p> . </p><p>3. </p><p> . </p><p>4. </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p></li><li><p>23 </p><p> . </p><p> , </p><p>, , </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p><p> : </p><p>. - </p><p>, </p><p> . </p><p>. </p><p> .. . </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p></li><li><p>24 </p><p> , </p><p> . </p><p>4.2 </p><p> . </p><p> : </p><p>- </p><p> , . </p><p> , 1-5 </p><p> . </p><p>- </p><p> . </p><p> , , ( 6-7 </p><p> ), ( 8 </p><p> ). </p></li><li><p>25 </p><p>- </p><p> , </p><p>. </p><p> , , : </p><p>. </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>. </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p></li><li><p>26 </p><p>5. </p><p>. </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p> : </p><p>1. , , </p><p> . </p><p>2. , , </p><p> . </p><p>3. </p><p> . </p><p>4. </p><p> . </p><p>. </p></li><li><p>27 </p><p>5. . ' </p><p> , </p><p> . </p><p>6. . </p></li><li><p>28 </p><p> 5 : </p><p>5.1 </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p>: ; </p><p> , </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p> : </p></li><li><p>29 </p><p>5.1.1 </p><p> . </p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p><p> = --------------------------------------- </p><p> . , </p><p> . </p><p> . </p><p>H </p><p> , . </p></li><li><p>30 </p><p> . </p><p>, </p><p>. </p><p> . </p><p> , , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , , </p><p>, , </p><p>. , </p><p>, </p><p> . </p><p> ( </p><p>, , </p><p> , , ...) </p><p> . (Altman, Edward I., 1976) </p><p>, </p><p> , </p><p>, ... </p></li><li><p>31 </p><p>. </p><p> 2008: </p><p> 1) </p><p> 213.326,64 </p><p> = ---------------------------------= 0,007 </p><p> 29.948.031,18 </p><p> 2) </p><p> 1.659.197,4 </p><p> = ---------------------------------= 0,068 </p><p> 24.336.261,77 </p><p> 2009: </p><p> 1) </p><p> 151.224 </p><p> = ---------------------------------= 0,005 </p><p> 30.128.459,42 </p><p> 2) </p><p> 828.388,33 </p><p> = ---------------------------------= 0,033 </p><p> 24.788.387,87 </p><p> 2010: </p><p> 1) </p></li><li><p>32 </p><p> 0 </p><p> = ---------------------------------= 0 </p><p> 29.570.387,52 </p><p> 2) </p><p> 1.034.291,67 </p><p> = ---------------------------------= 0,414 </p><p> 24.978.545,11 </p><p>5.1.2 </p><p> ... </p><p> , </p><p> ' </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> , , .. </p><p> . </p><p>, . </p><p>, . </p></li><li><p>33 </p><p> , </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> + </p><p> = --------------------------------- </p><p> 2008: </p><p> 1) </p><p> 29.948.031,18 + 0 </p><p> = ---------------------------------= 1,214 </p><p> 24.665.572,6 </p><p> 2) </p><p> 24.336.261,77 + 0 </p><p> = ---------------------------------= 0,99 </p><p> 24.452.027,05 </p><p> 2009: </p></li><li><p>34 </p><p> 1) </p><p> 151.224 </p><p> = ---------------------------------= 0,005 </p><p> 30.128.459,42 </p><p> 2) </p><p> 828.388,33 </p><p> = ---------------------------------= 0,033 </p><p> 24.788.387,87 </p><p> 2010: </p><p> 1) </p><p> 0 </p><p> = ---------------------------------= 0 </p><p> 29.570.387,52 </p><p> 2) </p><p> 1.034.291,67 </p><p> = ---------------------------------= 0,414 </p><p> 24.978.545,11 </p><p>5.1.3 </p><p> . </p><p> , . </p></li><li><p>35 </p><p> , . </p><p> = ----------------------------- x100 </p><p> 2008: </p><p> 1) </p><p> 502.973,59 </p><p> = -------------------------------- 100 = 0,6% </p><p> 81.945.647,48 </p><p> 2) </p><p> 2.304.617,81 </p><p> = --------------------------------- 100= 3,4% </p><p> 68.135.096,67 </p><p> 2009: </p><p> 1) </p><p> 396.802,85 </p><p> = --------------------------------- 100= 0,5% </p><p> 80.730.249,18 </p><p> 2) </p><p> 1.193.282,43 </p><p> = --------------------------------- 100= 3,3% </p><p> 63.865.250,61 </p></li><li><p>36 </p><p> 2010: </p><p> 1) </p><p> - 585.510,24 </p><p> = -------------------------------- 100= - 70,6% </p><p> 82.863.389,83 </p><p> 2) </p><p> 431.435,86 </p><p> = --------------------------------- 100 = 67,4% </p><p> 63.961.653,85 </p><p>5.1.4 </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>37 </p><p> = --------------------------- </p><p>. </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p>, </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> 2008: </p><p> 1) </p><p> 502.973,59 </p><p> = ---------------------------------= 0,012 </p><p> 40.886.094,51 </p><p> 2) </p><p> 2.304.617,81 </p><p> = ---------------------------------= 0,084 </p><p> 27.340.474,52 </p></li><li><p>38 </p><p> 2009: </p><p> 1) </p><p> 396.802,85 </p><p> = ---------------------------------= 0,010 </p><p> 37.778.234,76 </p><p> 2) </p><p> 1.193.282,43 </p><p> = ---------------------------------= 0,049 </p><p> 24.183.800,37 </p><p> 2010: </p><p> 1) </p><p> - 585.310,24 </p><p> = ---------------------------------= - 0,016 </p><p> 35.980.887,26 </p><p> 2) </p><p> 431.435,56 </p><p> = ---------------------------------= 0,016 </p><p> 26.698.404,56 </p><p>5.1.5 </p><p>. </p></li><li><p>39 </p><p> , </p><p> . </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p>, </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p>, </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>40 </p><p> = --------------------- </p><p> 2008: </p><p> 1) </p><p> 18.057.073,82 </p><p> = ---------------------------------= 0,441 </p><p> 40.886.094,51 </p><p> 2) </p><p> 13.698.880,21 </p><p> = ---------------------------------= 0,501 </p><p> 27.340.474,52 </p><p> 2009: </p><p> 1) </p><p> 15.954.246,76 </p><p> = ---------------------------------= 0,422 </p><p> 37.778.234,76 </p><p> 2) </p><p> 10.757.179.83 </p><p> = ---------------------------------= 0,444 </p><p> 24.183.800,37 </p></li><li><p>41 </p><p> 2010: </p><p> 1) </p><p> 13.498.551,19 </p><p> = ---------------------------------= 0,375 </p><p> 35.980.887,26 </p><p> 2) </p><p> 14.121.219,23 </p><p> = ---------------------------------= 0,528 </p><p> 26.698.404,56 </p><p>5.2 </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p>, . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>42 </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> ( </p><p>, .. ) - </p><p> , </p><p> (, ...) </p><p> . </p><p> , </p><p> , , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p>, . </p><p> . , </p><p> , </p><p> . , </p></li><li><p>43 </p><p> , , </p><p> . </p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> : </p><p>5.2.1 </p></li><li><p>44 </p><p> . </p><p> + </p><p> = --------------------------------------- </p><p> . </p><p> (, </p><p> ), , </p><p> . </p><p>, </p><p> ( , </p><p>, , </p><p> ). </p><p> , , </p><p> , </p><p> . </p><p>, , </p><p>. .(Glautier M., Underwood B., 1997) </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p>45 </p><p> . </p><p> 2008: </p><p> 1) </p><p> 231.712,11+ 865.506,61 </p><p> = ---------------------------------= 0,537 </p><p> 44.853.470,18 </p><p> 2) </p><p> 16.264.979,4+2.392.468,47 </p><p> = --------------------------------- = 0,128 </p><p> 31.305.539,6 </p><p> 2009: </p><p> 1) </p><p> 21.128.306,63+552.125,39 </p><p> = --------------------------------- = 0,537 </p><p> 45.325.792,62 </p><p> 2) </p><p> 13.451.714,13+864.421,57 </p><p> = --------------------------------- = 0,511 </p><p> 27.979.405,87 </p></li><li><p>46 </p><p> 2010: </p><p> 1) </p><p> 20.046.347,61+428.619,69 </p><p> = --------------------------------- = 0,460 </p><p> 44.504.473,45 </p><p> 2) </p><p

Recommended

View more >