ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Published on
    10-Oct-2015

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

' .

Transcript

<ul><li><p>5/20/2018 </p><p> 1/475</p><p>, , , </p><p> . o , ,</p><p> . , </p><p> , , . , </p><p> , . </p><p> . , </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p>. . </p><p> , , </p><p> .</p><p> , </p><p> . </p><p> , .</p><p> , , .</p><p> , </p><p>(). </p><p> . . </p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p>. . </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 2/475</p><p> , 19 </p><p>. </p><p>, , </p><p> .</p><p>.., . .1</p><p> , 2001-2002 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , , ; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( </p><p>) .</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1.. </p><p> , :</p><p>, , , , .</p><p>( 5)</p><p>1.. </p><p> .( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 3/475</p><p>2. ( 15)</p><p>2.. .</p><p>( 10)</p><p>2.. .</p><p>( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 4/475</p><p>, , , </p><p> . o , ,</p><p> . , </p><p> , , . , </p><p>, . </p><p>. , </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p>. . </p><p> , , </p><p> .</p><p> , </p><p> . </p><p> , .</p><p> , , .</p><p> , </p><p>(). </p><p> . . </p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p>. . </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 5/475</p><p> , 19 </p><p>. </p><p>, , </p><p> .</p><p>.., . .1</p><p> , 2001-2002 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , ; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. .</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. 60-80 </p><p>/ : , , </p><p>, , .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2. :</p><p>1. .</p><p>(5)</p><p>2. .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 6/475</p><p>, , , </p><p> . o , ,</p><p> . , </p><p> , , . , </p><p>, . </p><p> . , </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p>. . </p><p> , , </p><p> .</p><p> , </p><p> . </p><p> , .[...]</p><p> , , .</p><p> , </p><p>(). </p><p> . . </p><p> .</p><p> . </p><p> . </p><p>. . </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 7/475</p><p> , 19 </p><p>. </p><p>, , </p><p> .</p><p>.., . .1</p><p>, 2001-2002 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> , ; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. .</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. . </p><p>:, , ,, .</p><p>( 5)</p><p>1.. .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2. </p><p>:</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 8/475</p><p>1. .</p><p>(5)</p><p>2. .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 9/475</p><p>, , </p><p> , </p><p> . , </p><p> . , , </p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p> . , </p><p>. </p><p> , </p><p> . , , . </p><p>. </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p> . , </p><p> . </p><p> .</p><p>. , </p><p>, , </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 10/475</p><p> , , </p><p> . </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p> , . </p><p> . </p><p>. , </p><p>, . </p><p> . , </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p>. , , , 28. 5. 2012 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p>;</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. </p><p> (,... ) ; </p><p> .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 11/475</p><p>1. ( 10)</p><p>1. </p><p> : , , , , .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2.. .</p><p>( 5)</p><p>2.. .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 12/475</p><p> . </p><p>(), , , , . </p><p> , , . . , </p><p> , .</p><p>, . </p><p> . , </p><p> . , </p><p> , </p><p>. </p><p> . , , </p><p>, . , ,</p><p> .</p><p> (.. ), </p><p>. , . , </p><p> . , , , </p><p> . </p><p> , , . , (.. ),</p><p> (.. </p><p>) (.. ).</p><p> . </p><p> . O </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 13/475</p><p> , </p><p> , . </p><p> .</p><p> , . </p><p> , , </p><p> .</p><p> (2012). , 90-91.</p><p>.."" . ().</p><p>1 ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2 ( 10)</p><p>2. ( . </p><p>) ( . ) .( 10)</p><p>1 ( 10)</p><p>1.. </p><p> , : , , ,</p><p>, .</p><p>( 5)</p><p>1.. .</p><p>( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 14/475</p><p>2 ( 15)</p><p>2. / </p><p> /:</p><p>1. , </p><p> .</p><p>2. </p><p> (.. ), </p><p> .</p><p>3. [ ] , ,</p><p> .</p><p>( 15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 15/475</p><p>, , </p><p> , </p><p> . , </p><p> . , , </p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p>. , </p><p>. </p><p> , </p><p> . , , . </p><p>. </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p> . , </p><p> . </p><p> .</p><p>. , </p><p>, , </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 16/475</p><p> , , </p><p> . </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p> , . </p><p> . </p><p> . , </p><p> , .</p><p> . , </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p>. , , , 28. 5. 2012 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p>; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( ) (... ) ; </p><p> .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 17/475</p><p>1. ( 10)</p><p>1. 60-80 </p><p>/ : , ,</p><p>, , .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2. ( ... ) :</p><p>1.</p><p> .( 10)</p><p>2. .</p><p>( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 18/475</p><p>[ ]</p><p> , , .</p><p> 1946 </p><p> . </p><p> . , , </p><p> . </p><p> . , </p><p>, </p><p> , </p><p> . 60 </p><p> , 60 </p><p> , </p><p>. 60 </p><p>. , , , </p><p> . </p><p>, 1965, </p><p> , .</p><p> , , </p><p> . </p><p>. </p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p> . , </p><p>, . </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 19/475</p><p> , </p><p> .</p><p> , . </p><p> , , </p><p>, </p><p> .</p><p>. . (2007). . </p><p>, 51-54. : - ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , ; (60-</p><p>80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( . ) ;</p><p>( 10)</p><p>1.( 10)</p><p>1. 60-80 </p><p>/ : , ,</p><p> , , .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 20/475</p><p>2.( 15)</p><p>2.. .</p><p>( 10)</p><p>2.. </p><p>/ /.</p><p>( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 21/475</p><p> . </p><p>(), , , , . </p><p> , , . . , </p><p> , .</p><p>, . </p><p> . , </p><p> . , </p><p> , </p><p>. </p><p> . , , </p><p>, . , </p><p>, .</p><p> (.. ), </p><p>. , . , </p><p> . , , , </p><p> . </p><p> , , . , (.. ),</p><p> (.. </p><p>) (.. ).</p><p> . </p><p> . O </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 22/475</p><p> , </p><p> , . </p><p> .</p><p> , . </p><p> , , </p><p> .</p><p> (2012). , 90-91.</p><p>.."" . ().</p><p>A1 ( 15)</p><p>1. ( ) </p><p>. ; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2 ( 10)</p><p>2. ( ) ;</p><p>( 10)</p><p>1 ( 10)</p><p>1. 60-80 , </p><p>/ : , , </p><p>, , .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 23/475</p><p>2 ( 15)</p><p>2. </p><p>.</p><p>( 15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 24/475</p><p> . </p><p>(), , , , . </p><p> , , . . , </p><p> , .</p><p>, . </p><p> . , </p><p> . , </p><p> , </p><p>. </p><p> . , , </p><p>, . , </p><p>, .</p><p> (.. ), </p><p>. , . , </p><p> . , , , </p><p> . </p><p> , , . , (.. ),</p><p> (.. </p><p>) (.. ).</p><p> . </p><p> . O </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 25/475</p><p> , </p><p> , . </p><p> .</p><p> , . </p><p> , , </p><p> .</p><p> (2012). , 90-91.</p><p>.."" . ().</p><p>A1 ( 15)</p><p>1. </p><p> ; (60-80</p><p>)</p><p>( 15)</p><p>2 ( 10)</p><p>2. ( ) ;</p><p>( 10)</p><p>1 ( 10)</p><p>1. 60-80 , </p><p>/ , :</p><p>, , , , .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 26/475</p><p>2 ( 15)</p><p>2. </p><p> .</p><p>( 15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 27/475</p><p>, , </p><p> , </p><p> . , </p><p> . , , </p><p> .</p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p>. , </p><p>. </p><p> , </p><p> . , , . </p><p>. </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p> . , </p><p> . </p><p> .</p><p>. , </p><p>, , </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 28/475</p><p> , , </p><p> . </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p> , . </p><p> . </p><p> . , </p><p> , .</p><p> . , </p><p> , . , </p><p> , </p><p> .</p><p>. , , , 28. 5. 2012 ()</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p>; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( ) ( ... ) ; </p><p> .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 29/475</p><p>1. ( 10)</p><p>1. 60-80 </p><p>/ : , ,</p><p>, , .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2. ( ... ) :</p><p>1.</p><p> .( 10)</p><p>2. .</p><p>( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 30/475</p><p>: </p><p> . </p><p>() 3 </p><p>, , </p><p> . , 12 - - .</p><p> .</p><p>, , . </p><p> .</p><p> , , , . </p><p> . </p><p> ; ;</p><p> . </p><p> , . </p><p> : </p><p> . </p><p> , , </p><p> , .</p><p> , . </p><p> , , </p><p>. , ,</p><p> , o </p><p> .</p><p> , , ; </p><p> , </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 31/475</p><p> ,</p><p> . </p><p>- </p><p> .</p><p> , </p><p> , , </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p>. , , : .6.11.2012 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ; (60-80 )</p><p>(15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( </p><p>... ) ;</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. 60-80 </p><p>/ : , , ,</p><p> ,.</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 32/475</p><p>2. ( 15)</p><p>2.. ;</p><p> ;</p><p>( 5)</p><p>2.. </p><p>/, / </p><p>:</p><p>1. .</p><p>2. .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 33/475</p><p> , </p><p> . , </p><p> 1, </p><p> . 2</p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p><p> , , </p><p>. , , .</p><p> , , </p><p>, , , , , </p><p> , </p><p> , </p><p> . ,</p><p> .</p><p>, , </p><p> , , , </p><p> .</p><p>1: () </p><p>2: </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 34/475</p><p> , </p><p> . , </p><p> ( ), </p><p> . , , ,</p><p> .</p><p>. , , , 26.4.1991().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ; (60-80 )</p><p>(15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. </p><p> ;( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. 60-80 </p><p>/ : , </p><p>, , , .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2.. , , </p><p> .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 35/475</p><p>2.. .</p><p>(5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 36/475</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 37/475</p><p>[ ]</p><p> , , </p><p> , </p><p>. , </p><p> , ,</p><p> . </p><p> . </p><p> .</p><p>, . , , </p><p> , </p><p> , . , </p><p> , </p><p> , </p><p>, . </p><p>, </p><p> .</p><p>, </p><p>, 1 </p><p>. 90% </p><p> 19 .</p><p>1: </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 38/475</p><p>, </p><p>, , , </p><p> , , </p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> , . </p><p> , </p><p> , </p><p> , . , , </p><p>. , , </p><p> , </p><p> , </p><p> ,</p><p> .</p><p>. - . . (2002). , , 6, 241-245</p><p>().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ; (60-80 ).( 15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 39/475</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( .. )</p><p> ;</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. 60-80 , </p><p>/ : , ,</p><p> , , .</p><p>( 10)</p><p>2. (15)</p><p>2.. .</p><p>( 10)</p><p>2.. </p><p>/ /.</p><p>( 5)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 40/475</p><p> -</p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> . ,</p><p> , , 1 </p><p> 2 , </p><p>. </p><p> , , .</p><p>, . , </p><p>, , </p><p> . </p><p> . </p><p> . , </p><p> , </p><p>, </p><p> , , .</p><p>, , </p><p>, </p><p>1: </p><p>2: , </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 41/475</p><p> . , </p><p> , </p><p> . , , </p><p> , . </p><p> . </p><p> , o </p><p> . , </p><p>, </p><p>. , </p><p> , </p><p>, .</p><p> . </p><p> , , </p><p> . , </p><p> . , </p><p> .</p><p>. -. (2008). . : -</p><p>, ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ;(60-80 )</p><p>(15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 42/475</p><p>2. ( 10)</p><p>2. </p><p> .</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. </p><p> , </p><p>: , , , , .</p><p>( 10)</p><p>2.( 15)</p><p>2. </p><p> ( ) / </p><p>/ .</p><p>1. </p><p> .2. .</p><p>3. </p><p> .</p><p>(15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 43/475</p><p>: </p><p> . </p><p>() 3 </p><p>, , </p><p> . , 12 - - .</p><p> .</p><p>, , . </p><p> .</p><p> , , , . </p><p> . </p><p> ; ;</p><p> . </p><p> , . </p><p> : </p><p> . </p><p> , , </p><p> , .</p><p> , . </p><p> , , </p><p>. , ,</p><p> , o </p><p> .</p><p> , , ; </p><p> , </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 44/475</p><p> ,</p><p> . </p><p>- </p><p> .</p><p> , </p><p> , , </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p>. , , : .6.11.2012 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , </p><p>, ; (60-80 )</p><p>( 15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( ... ) </p><p>; .</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. </p><p>, </p><p>.</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 45/475</p><p> (60-80 ) </p><p> .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2. </p><p> , , </p><p>.</p><p>1. .</p><p>( 5)</p><p>2.</p><p> .( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 46/475</p><p>: </p><p> . </p><p>() 3 </p><p>, , . , 12 - - </p><p> .</p><p> .</p><p>, , . </p><p> .</p><p> , , , . </p><p> . </p><p> ; ; .</p><p> , . </p><p> : </p><p> . </p><p> , , </p><p> ,.</p><p> , . </p><p> , , . , </p><p> ,</p><p> ,o </p><p> .</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 47/475</p><p> , , ; </p><p> , </p><p> ,</p><p> . </p><p>- </p><p> .</p><p> , </p><p> , , </p><p> . , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> .</p><p>. , , : ,</p><p>6.11.2012 ().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , ; (60-80 )</p><p>(15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( ..... )</p><p> ;</p><p>( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. </p><p> :, ,, , .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 48/475</p><p>2. ( 15)</p><p>2. </p><p>/ /:</p><p>1. .</p><p>2. .</p><p>3. .</p><p>( 15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 49/475</p><p> , </p><p> . , </p><p> 1, </p><p> . 2</p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p><p> , , </p><p>. , .</p><p> , , </p><p>, , , , , </p><p> , </p><p> , </p><p> . ,</p><p> .</p><p>, , </p><p> , , , </p><p> .</p><p>1: () </p><p>2: </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 50/475</p><p> , </p><p> . , </p><p> ( ), </p><p> . , , ,</p><p> .</p><p>. , , , 26.4.1991().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ; (60-80 )</p><p>(15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( .</p><p>) ;( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. (60-80 ) , </p><p>/ : , ,,</p><p> , .</p><p>( 10)</p><p>2. ( 15)</p><p>2. [.] .</p><p>1. .</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 51/475</p><p>( 5)</p><p>2. .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 52/475</p><p> , </p><p> . , </p><p> 1, </p><p> . 2</p><p> , . </p><p> , </p><p> . </p><p> , , </p><p>. , .</p><p> , , </p><p>, , , , , </p><p> , </p><p> , </p><p> . ,</p><p> .</p><p>, , </p><p> , , , </p><p> .</p><p>1: () </p><p>2: </p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 53/475</p><p> , </p><p> . , </p><p> ( ), </p><p> . , , ,</p><p> .</p><p>. , , , 26.4.1991().</p><p>1. ( 15)</p><p>1. , , </p><p> ; (60-80 )</p><p>(15)</p><p>2. ( 10)</p><p>2. ( ) </p><p>;( 10)</p><p>1. ( 10)</p><p>1. </p><p> : , , ,</p><p>, .</p><p>( 10)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 54/475</p><p>2. ( 15)</p><p>2. /</p><p> / :</p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>(15)</p></li><li><p>5/20/2018 </p><p> 55/475</p><p>[ ]</p><p> , , </p><p> , </p><p>. , </p><p> , , . </p><p> . </p><p> .</p><p>, .

Recommended

View more >