Επιμόρφωση και παιδαγωγική προσέγγιση

  • Published on
    19-Jan-2016

  • View
    53

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παιδαγωγική προσέγγιση

Transcript

<ul><li><p> 1</p><p> : </p><p> , </p><p> , </p><p>- , </p><p> : </p><p> ..: 20364 2006 </p></li><li><p> 2</p><p> .........................................................................................................................4 </p><p> ........................................................................................................................5 </p><p> : .........................................7 1.1 ...................................................................................................................7 1.2 ................................................................8 1.3 ................................................................. 10 </p><p> : O .................................14 2.1 ............................................... 14 2.2. ....................................15 2.3 ................................................................16 </p><p> : , ..................................................................................................................18 </p><p>3.1 ................................................................................................ 18 3.2 ................................................... 20 </p><p>3.2.1. ............20 3.2.2 ..............................................................................23 </p><p>3.3 ....... 27 3.4 ............................................................ 28 </p><p> : ..........32 4.1 O ...................... 32 4.2 ......................................34 4.3. .................................................................................................... 38 </p><p>4.3.1. .............................................................................................38 4.3.2. ....................................................................38 4.3.3. .................................... 40 </p><p>4.4 .................................................................................... 43 4.4.1. - ......................................43 4.4.2 ....................................................44 </p><p> : .............................................. 47 5.1 ................ 47 5.2 ..........................................................................50 5.3 ................................................................................. 52 </p></li><li><p> 3</p><p> : ...................................................................54 6.1 ............ 54 6.2 (e-learning) ...........................................................................55 6.3 ...................................................................................................56 </p><p> : ................................59 7.1 ...........................................................................................59 7.2 ................................................................................................................59 7.3 ......................................................... 60 7.4 ................................................................................................. 60 7.5 ........................................................................................ 61 7.6 ......................................................................................................62 7.7 .............................................................................................................63 7.8 ....................................................................................................141 ................................... . 145 . ............................................................................................................................. 153 </p><p> : ...........................................................................162 8.1. .........................................................................................162 8.2. ...................................................................................................164 </p><p> ............................................................................. 173 </p><p> ................................................................................... 181 </p><p> .........................................................187 </p><p> .......................................................................................................189 </p><p> ................................................................................................................ 189 </p></li><li><p> 4</p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p> 5</p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p>, . </p><p> . </p></li><li><p> 6</p><p> . </p><p> : </p><p> .1 </p><p> 1 ., 28-29 2003, - , : 21 . </p></li><li><p> 7</p><p> : </p><p>1.1 </p><p> 1400 .. </p><p> . </p><p>, , o </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> 2 .. </p><p> . . </p><p> ( 1191-1489 1489-1570) </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> (1570-1878) </p><p>. 1811 </p><p> . </p><p> , 26 </p><p> 12 . 73 </p><p>65 . , </p></li><li><p> 8</p><p> . </p><p> (1878-1959) </p><p> . </p><p> . </p><p>. 1937 </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> 1955-1959. </p><p> 15 1960 . </p><p> . </p><p> , </p><p> , , </p><p> 6-12 . </p><p> 12 1965 </p><p> . 1972 </p><p>. 1972 </p><p> 1984-1985 (, </p><p>1988:46-49, , 1996:91-93). </p><p>1.2 </p><p> : </p><p> , </p></li><li><p> 9</p><p> . . </p><p> , . </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> . </p><p> 1999-2000 . </p><p>. </p><p> 15 . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p>. , </p><p> (www.moec.gov.cy.). </p><p> ( </p><p> 1989 1992), </p><p> . </p><p> : ( 2003-2004 :30) </p></li><li><p> 10</p><p>1.3 </p><p>) </p><p> . </p><p>. , </p><p>, . </p><p> 12-15 . </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p> 11</p><p> , </p><p>. </p><p> ( ...) , </p><p> . </p><p> : </p><p>) </p><p>) </p><p>) </p><p>) </p><p>) </p><p> 17 </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> 15-18 </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p> 12</p><p> (...) </p><p>. , </p><p>. </p><p> , </p><p>, . </p><p> ( www.moec.gov.cy).2 </p><p>) </p><p> , , . </p><p> , </p><p> . </p><p>, , . </p><p> (www.moec.gov.cy). </p><p>) </p><p> 2 </p></li><li><p> 13</p><p> , . </p><p> , </p><p> ( , 2003-2004 :29-30)3. </p><p> 3 </p></li><li><p> 14</p><p> : O </p><p>2.1 </p><p> o 1946 51 </p><p>. </p><p>, , </p><p> . </p><p> 1960. </p><p> 1960 </p><p> . </p><p> . </p><p> . 1960 </p><p> 12 . </p><p> , </p><p> ( &amp; , 1990:2-</p><p>3). </p><p> : </p><p> . </p></li><li><p> 15</p><p>.(Wedell, 1971:7) </p><p> . </p><p> UNESCO, Wedell </p><p>.(Wedell, 1971:5) </p><p> Wedell </p><p> 11330-13a-d </p><p>1972( &amp; , 1990: 2-4). </p><p> . </p><p>2.2. </p><p> 1972, </p><p> 1973. </p><p> Wedell, </p><p> , </p><p> . </p><p>: </p><p> , </p><p>. </p></li><li><p> 16</p><p> () . </p><p> , . </p><p> . </p><p> . </p><p> ( </p><p> , 2005-2006:5). </p><p>2.3 </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p>. . </p><p> , </p><p> (, 1991:273-274) </p><p> (1983:72-78) </p><p> . </p></li><li><p> 17</p><p> . </p><p> (, 1991:84-90) </p><p> , </p><p> . </p><p> (, 1993:43). </p><p>, </p><p> (, 2001:25). </p><p> (, 2001:27). </p></li><li><p> 18</p><p> : , </p><p>3.1 </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> (, 1991:274). </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , , </p><p> . </p><p> , . </p><p> . </p><p>. </p><p>, , </p><p>, , </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p> 19</p><p> (,1999:45-48) </p><p> (1984:11-40) </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> . </p><p> (, 1984:103, </p><p>, 1984:80-81). </p><p>, </p><p> . </p><p> (, 1982:32, , 1991:274). </p><p> . </p><p> (management) </p><p>. </p><p> (.. ) </p><p> ,1991:274). </p><p> . </p><p> , </p></li><li><p> 20</p><p>, </p><p>. -</p><p> , </p><p> . </p><p>(, 1995:459-476, , 1982:28-33). </p><p>3.2 </p><p>3.2.1. </p><p> , </p><p>. </p><p> , ( ). </p><p> 3018/24-09-1995 </p><p> . </p><p> . </p><p> , , </p><p> ( ) </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> (, </p><p>2004:407). </p></li><li><p> 21</p><p> Hohmann o </p><p>: </p><p>1. . </p><p>2. . </p><p>3. . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> ( ). </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> (, 2004:415-418). </p></li><li><p> 22</p><p> Geiger( .,2002:252-259) </p><p> . </p><p> : , , </p><p> : . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p>, </p><p> ( &amp; :1994). </p><p> . </p><p> ( </p><p> ) </p><p> (, </p><p>2004:415-418). </p><p> 23 </p><p> 2003 </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p><p> (, </p><p>2004:422-423). </p></li><li><p> 23</p><p>3.2.2 </p><p> - . </p><p> 2005 </p><p> : </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p><p> . </p><p> (:8). </p><p> : </p><p> 1994-2004 3764 </p><p>. 2616 1148 . </p><p> 5785 7-16 </p><p> 5559 226 . </p><p> (4325 ) 14-16 , </p><p>(1460 ) 7-13 (:14/12/2005). </p><p>, 2004-2005 </p><p> : </p></li><li><p> 24</p><p> , , </p><p> , </p><p> (:8) </p><p> ., ., </p><p> , , </p><p> , </p><p> , </p><p> - . </p><p> , </p><p> . , </p><p>, . </p><p> (:27/12/2005, </p><p>:22/01/2006). </p><p> 2005 </p><p> : </p><p> .4 </p><p>. </p><p> . </p><p> 25 . </p><p> 4 , .(:27/12/2005) </p></li><li><p> 25</p><p> , . </p><p> . </p><p> (: 8) </p><p> . , </p><p> . . </p><p> , </p><p>. , , </p><p> , </p><p>. (:27/12/2005) </p><p> , . </p><p> . </p><p> . , </p><p> . </p><p> . </p><p> -</p><p>, , . </p><p> - ( ). </p><p> . </p><p> , , </p></li><li><p> 26</p><p>(:14/12/2005). </p></li><li><p> 27</p><p>3.3 </p><p> - </p><p> . </p><p> , </p><p>(, 1984:87). </p><p> , </p><p> , </p><p> ( &amp; , 1990:6). </p><p> , </p><p>(, 1997:51). </p><p>, , . </p><p> : </p><p> , </p><p> . </p><p>, . </p><p> . </p></li><li><p> 28</p><p> . </p><p> : </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> (, 2001:74-78). </p><p>3.4 </p><p> . </p></li><li><p> 29</p><p> , , </p><p> , </p><p> . </p><p>, </p><p> (, 1991:84-90, , 1992:7, , 2001:27-</p><p>40). </p><p> 28 1566/85 </p><p> : </p><p>1. , </p><p> , </p><p> . </p><p>2. </p><p> . </p><p>3. </p><p> (, 1991:276-277). </p><p> Eraut </p><p>: </p><p>1. (growth approach). </p><p>, </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p> 30</p><p>W.Taylor </p><p> . </p><p>2. (change approach) , </p><p>. </p><p> . </p><p>3. </p><p> (problem-solving approach). </p><p> , </p><p>. - </p><p> (, 2001:26-42, </p><p>, 1997:159). </p><p> (1999:50-52) : </p><p>1. </p><p> , </p><p>, </p><p> .. </p><p> , </p><p> . </p><p>2. H , </p><p> ( ), </p><p> . </p></li><li><p> 31</p><p>3. - . </p><p>4. </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p></li><li><p> 32</p><p> : </p><p>4.1 O </p><p> . </p><p> : </p><p> . </p><p> . , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p></li><li><p> 33</p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p>, , </p><p> , </p><p> . </p><p> (, 2005:484-486). </p><p> . </p><p> , </p><p>. , </p><p> , , </p><p> , , </p><p> (, 2005:487-506). </p><p> , </p><p> , </p><p> . , </p></li><li><p> 34</p><p> , </p><p> , , </p><p> (:1984). </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> (, 2005:491-492). </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p> (-, 2004:111). </p><p> ( ). </p><p> .. </p><p> . </p><p> (, 1999:256-257). </p><p>4.2 </p><p> (2004:461) </p><p>UNESCO (1997) </p><p> , </p><p>, </p><p> . 1999 </p></li><li><p> 35</p><p> . </p><p> ( ) </p><p> . 1999 </p><p> 1979 </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> . </p><p> . </p><p>. </p><p> , </p><p> (, 2004:463). </p><p> inclusive education UNESCO </p><p> , </p><p>: , </p><p> . inclusive includere </p><p> . </p><p> (, 2003:325) </p><p> Booth &amp; Ainscow (1998) </p><p> , , , </p><p>, </p><p> , </p><p> . </p><p> , . </p></li><li><p> 36</p><p> , (Angelides, </p><p>2000:55-68). </p><p> Pijl (1995) </p><p> . H Vlachou (1997:12) </p><p> , </p><p> . </p><p> -</p><p> . </p><p> (, 2004:469). </p><p> . </p><p> , </p><p> (Ainscow, 1999). </p><p> .., </p><p>, </p><p>, </p><p> (, 2004:501). </p><p>: </p><p> ( &amp; , 2000:129-137). </p><p> (, 2000). </p><p> 2817 </p><p>, , , </p><p> : </p></li><li><p> 37</p><p> (, ) (, ) </p><p> , , , . </p><p> , . </p><p> 3 </p><p> , </p><p>, , </p><p> (, 2004:504-505). </p><p> , </p><p> . </p><p> ( , 37). </p><p> 40 , </p><p> . </p><p> Ganevaro </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p>(, 2004:512-517) </p></li><li><p> 38</p><p>4.3. </p><p>4.3.1. </p><p>. </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> (, </p><p>2005:525). </p><p>4.3.2. </p><p> . </p><p> Fontana </p><p> , , </p><p> (, 2005:527). </p><p>O Dreikurs (1976:42) </p><p> , : </p><p>1. . </p></li><li><p> 39</p><p>. </p><p> , </p><p> , </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> (Fontana, 1996:424). </p><p>2. . </p><p> , </p><p>, </p><p> . </p><p>3. . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p>4. . </p><p> , </p><p> . </p><p>. </p></li><li><p> 40</p><p>4.3.3. </p><p>. </p><p> . </p><p> (, 1988:153). </p><p> Fontana (1996:421-427) </p><p> . </p><p> , </p><p> . , , -</p><p>. , </p><p> , </p><p>, </p><p> . </p><p>, </p><p> . </p><p>. </p><p>. </p><p> . </p><p> , () </p><p> . </p><p> : </p></li><li><p> 41</p><p>1. , </p><p> , </p><p> . </p><p>2. . </p><p>3. </p><p> . </p><p>4. . </p><p> ( ) </p><p> . </p><p>5. </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> . , </p><p>, , </p><p> (, </p><p>2005:538-542). </p><p> (Rousseau) </p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> , . </p><p> . </p></li><li><p> 42</p><p> . </p><p> . </p><p> , </p><p> ( </p><p>) . </p><p> . ( </p><p>) </p><p>(Fontana,1996:443-444, ,2005:543-544). </p></li><li><p> 43</p><p>4.4 </p><p>4.4.1. - </p><p> Gundara </p><p> . Hohmann </p><p> , </p><p> (, 1997 :39). </p><p>O (1991:1405) </p><p> , </p><p> . </p><p> (1997:15) : </p><p> , . </p><p> . </p><p> . </p><p> ( &amp; , 2003 :74-</p><p>75). </p></li><li><p> 44</p><p> , </p><p> ( &amp; </p><p>, 2003:75, , 2003:237). </p><p> - </p><p>: </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> . </p><p> : </p><p> , . </p><p> (, 1998:237-238). </p><p>4.4.2 </p><p>

Recommended

View more >