Μ. Ντασκαγιάννης, Η υποχρέωση εχεμύθειας των δημοσίων υπαλλήλων

  • Published on
    12-Oct-2015

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:

Transcript

<ul><li><p> YOXPEH EXEMYEIA TN HMOIN YAHN</p><p> . </p><p> . </p><p> -, , &amp; - ' , &amp; , ' &amp; . , </p><p> -</p><p> &amp; -) , ' ) .</p><p> , - </p><p> , &amp;, </p><p> '' (. , , 1923, . 172. . , -</p><p>, . , 1962, . 212).</p><p> ' -&amp; , &amp;, &amp;, - </p><p> - &amp; ), - ' .</p><p> :&amp;) : - .</p><p> &amp; 3 1833. , </p><p> -' 26 . 1 (. 3528/2007) ) -</p><p>IOIKHTIKH ENHMEPH 5</p><p> . - , .</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 5</p></li><li><p> @ &amp; ) - :. @&amp; ' &amp; </p><p> ' .</p><p>&amp; :, </p><p> &amp; :) ) :.</p><p> , &amp; &amp; </p><p> - , : .@ ) :.@ </p><p> &amp; . : :- 85 . 2 . 2238/94 -</p><p>, ) @ &amp; , &amp; , -, : , &amp; , &amp; &amp; &amp; &amp;- &amp; .</p><p>- 2 . 6 . 2343/95 @- :, ) @ , - , ' &amp; &amp; , , &amp;,) , </p><p>- : .</p><p>- 53 . 1 . 1642/86 &amp; &amp; -:, ) @ ' &amp; : &amp; &amp; : (), &amp;- , : &amp;, - .</p><p>- 103 .. 118/73 &amp; , , , ) &amp; , - &amp; , : : , &amp; . : '- .</p><p>- 31 .. 186/92 ' , ) J @, , - .@. : , ' '' ) , : . :, -, @, ' - '' ) -, -</p><p>6 IOIKHTIKH ENHMEPH</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 6</p></li><li><p> &amp; @ . - &amp; '-' .</p><p>- 11 . 1 . 2960/2001 , ) - , , &amp; ' - : :. &amp;, -&amp; , , &amp;, .</p><p>- 23 .. 1565/39 -, ) @ &amp; -,, , - , : - : </p><p> - .</p><p>- 47 . 6 . 2071/92 , ) @ - , ). @ - &amp; &amp; &amp;, &amp; , .</p><p>- 10 . 1, 2 3 . 2472/97 -: , ) -&amp; :.1. : . : - : : . 2. : : -: &amp; - . 3. @ :</p><p>&amp; ' &amp;- &amp;, , , ' &amp; :.</p><p>- 3 . 10 . 3074/2002 ,' - @ :, -) @ , - -- &amp; , , </p><p> . </p><p> -</p><p> &amp; .....</p><p>- 4 . 9 .3094/2003 :, ) &amp;</p><p>IOIKHTIKH ENHMEPH 7</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 7</p></li><li><p> ' - &amp; : : -' &amp;, &amp; :.</p><p>- 9 . 2447/96 , - </p><p> , ) - , - . - , - ' .</p><p>- 26 . 10 .. 1846/51 &amp;, -' , .</p><p>- 63 . 1 &amp;. _ . 2190/1920 , -) &amp; - - .</p><p>- 27 . 1 2 .703/77 - , ) 1. -&amp;: 37 . 2 , - @ , -</p><p> . 2 4 26 '-, &amp; , , &amp; &amp; , </p><p> .</p><p>2. Q &amp; , , &amp;: : 37 . 2 , , - . - &amp;, ' , &amp; ' , -' .- 9 . 6 .2639/98 , -</p><p> :, ) @ &amp; </p><p> . - .</p><p>- 7 . 1 . 2331/95 - : - 1 .2 : ..401/96 -</p><p>8 IOIKHTIKH ENHMEPH</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 8</p></li><li><p> , ) - - ) .</p><p>- 5 6 . 2392/96, ) 5. - .1. .. ... &amp;, - . 2. @ - , </p><p>, . 6. . 1. - &amp;, , .. ... , : ) </p><p> ' &amp;, , &amp; ', -, , ') - . 2. '- , .</p><p>- 1 ..1059/71 ) , ) @ &amp; -. ) - , ) - &amp; , - . : ) - .@. ) 1.000.000 ., :&amp;</p><p> , ' - .@. 3 .. ) : - </p><p> &amp; - ) &amp; : : - ' , , &amp; </p><p> &amp; .</p><p>- 21 . 2076/92 - &amp; :, ) - ) - </p><p> , , &amp; ' 18 19 ) , - - &amp; - .</p><p>IOIKHTIKH ENHMEPH 9</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 9</p></li><li><p>- 14 . 2651/98 , (@) @ -</p><p> (@) :, ) - - &amp; &amp; - &amp; , &amp; &amp;. -: ) Q ' &amp; - @ &amp;: : 5 .2396/96. ') Q &amp; -</p><p> : &amp; ' - &amp;. -: &amp; &amp;, &amp; , , &amp;, , : . ) -: : ' : : :. ) &amp; &amp; - : :. ) - &amp; &amp;,&amp; - &amp;. ) &amp;- - - , , &amp; &amp; . )) &amp; : - , &amp; .</p><p>- 33 .2655/ 98 ' :, , , ) . - - , </p><p> ) . &amp; , - . 2. , ' - &amp; - </p><p> ) &amp; -. 3. &amp;: : , - '' &amp; &amp; </p><p>10,&amp; &amp; ) '') &amp;. &amp;</p><p>10 IOIKHTIKH ENHMEPH</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 10</p></li><li><p> , '') &amp; .</p><p>- 19 . 2671/98 @ (@) :, ' &amp;: - - &amp; .</p><p>- 16 .146/1914 , ) &amp; : ( -) , , - ' , - , - , , , '' . - , , -, ' &amp; - : .</p><p>- 16 . 1 .. 350/1985 - : (</p><p>, ) J : , ) Q - &amp; . - &amp; ' - , - ' :., ) , -&amp; , &amp; .</p><p>') ) .@ &amp; ) - . &amp; .@ &amp; - : , ) '&amp; &amp; . Q -: , ) , -, . ', : - , ' &amp; : .@ &amp; </p><p> - .@ - . &amp; - ' , &amp; .</p><p>) &amp; ) - .</p><p>IOIKHTIKH ENHMEPH 11</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 11</p></li><li><p> 26 , : -, &amp; ) &amp; , . @ &amp; -. , ) &amp; &amp; - , ' &amp; . &amp;' - ( 473/66), &amp;) - . </p><p> &amp; , ' ) &amp; , - , -, . , </p><p> &amp; ' - , &amp; &amp; -&amp; , ) .</p><p> . : - )- , : - . - , -&amp;, :, &amp;', (. -, , 1962, . 214).</p><p> ' , , &amp; . , - </p><p> , &amp; -, .Q &amp;, </p><p> ' &amp; </p><p> '- &amp; . , 31 . 6 .2190/94, : ..(.2683/99), .13/94 &amp; . , &amp; -) , &amp; - ' .</p><p>@ &amp; &amp; -' </p><p> , , , , &amp;. </p><p>-</p><p>12 IOIKHTIKH ENHMEPH</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 12</p></li><li><p> &amp;, - &amp; &amp; .</p><p> :-. 212 . 1 , , : - &amp; &amp; -, : , 26 . 3 .. </p><p> - -, .</p><p>&amp; 26 . 3 .. - . , - , - </p><p> - - : ( 807/72, 962, 3168/64). - ' -, ) ( 241/72).</p><p>@ </p><p> , - &amp; ) . , &amp; 5.1 (.2690/99), &amp; </p><p>, , ' - &amp; &amp; . &amp; - , @.. .... , &amp;, - , , ' ' , :, ' , &amp; ' - ( 527/91, 1397/93, 364/95, 106/99. . 591/94, 482/95 (@.), 338/96, 119/97, 465/98, 620/99, 243/2000, 326/2005, 393/2007).</p><p>:, &amp; . 2 , -&amp;, , , -' &amp; &amp; , . &amp; &amp; , @.. ..., '&amp; -&amp;, , &amp;, , . . &amp; - &amp; 902 (. 203/2007, 393/2007, 620/99 .) </p><p>IOIKHTIKH ENHMEPH 13</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 13</p></li><li><p> :, -) : : - , , , (794/86, 2506/82. . 203/2007, 393/2007, 620/99, 106/99).</p><p> ' ' &amp;, -</p><p> ' - , &amp; . 2 26 .. </p><p> ' ' &amp;.</p><p> ,,' &amp; ) - .&amp; : .3 5 ../, : ) &amp; -&amp; ) ') &amp; ) :., - ' : ' . - . </p><p> &amp; .</p><p>:, &amp; :, : ) &amp; &amp; ) ' ( &amp; ) 3130/2000) ') </p><p>, ', : , , - '. , &amp; , - . , , &amp; </p><p> &amp; - . - , - , - ' ., </p><p> &amp; ' &amp; .</p><p> ' : - , .. .. ) -</p><p> ( 128 . 5), (., -</p><p> , . ,- 2003, . 175). - &amp; .</p><p>, </p><p> - , &amp; , ') ' -, &amp; &amp; - &amp; ( 962, 3168/64).</p><p>14 IOIKHTIKH ENHMEPH</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 14</p></li><li><p> ' </p><p> - &amp; ' , - '' &amp; . ' </p><p> '- 107 . 1) .. :) ') &amp; )) '' &amp; .</p><p> , &amp;, &amp;-, , &amp;, -&amp;, ..</p><p> ' </p><p> -: , , , &amp; &amp; - . ' - , ') &amp;-' ( 465/88).</p><p>@ ' (- 107 . 1) .). . 252 .. ' </p><p> &amp; , ' : ) ) ') -&amp; , : &amp; ' .</p><p>@ , , &amp; .. ) , .</p><p> -</p><p> -. , , </p><p> - ( 113 .), &amp; ), &amp; - , .</p><p> ' </p><p>- (), &amp; -, &amp; &amp; ' ( 416, 417/83). ' </p><p> -</p><p> &amp; , - , , &amp; ) ' ) '- &amp; ( 465/88)., -</p><p>IOIKHTIKH ENHMEPH 15</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 15</p></li><li><p> , &amp; - , &amp; ) </p><p> - </p><p> , , &amp;- &amp; ' &amp;, '- ' , - &amp;, , , : &amp; - ' ( 2476/81).</p><p>, </p><p> - &amp; &amp;, &amp; &amp; ' ( 1376/57). ' </p><p>- , , &amp; ) - ' ( 465/88).</p><p> . ') </p><p> -) : - (. 109 . 2 .), '- ' .</p><p>$</p><p> ., , 1923. &amp;., , -</p><p> **, - , 2006. ., , . , 4 1961. ., 7 , - 1991. ., , -</p><p> () (.2683/99, 106-147), - , 2003.@ ., , 6 ,,</p><p>1983. ., -</p><p> *, - , 1994. ., , 10 , - , 2000. ., &amp; &amp;., ,-</p><p>- 2006. ., , , 1957. ., , 7 , - , 2003.12. .- ., (. 2683/99), - -</p><p>, 1999.13. ., (. 2690/99),- ,</p><p>2002.</p><p>16 IOIKHTIKH ENHMEPH</p><p>T_48_t 23-03-09 14:25 16</p></li></ul>