ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

  • Published on
    23-Nov-2015

  • View
    47

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>: </p><p> 0501, </p><p> 5</p><p> 66--8 8 </p><p>, </p></li><li><p> , </p></li><li><p> . , , . , , , .</p><p> , . , , . , , . </p></li><li><p> 6-8 . . </p><p> . </p></li><li><p> 6-8 </p><p> : </p><p> . </p></li><li><p> .</p><p> 68</p></li><li><p> H </p><p> . </p><p> .</p><p> .</p></li><li><p> IH </p><p> , .</p><p> , </p><p> .</p></li><li><p> , 3 400gr . . . , , .</p><p> IH </p></li><li><p> 6-8 </p><p> 8-10 </p><p> 10-12 </p><p> 12-14 </p><p> 14-16 </p></li><li><p> HIRTZ(1985, 17ff) , , . :</p></li><li><p> ( ).</p><p> . ( )</p><p> ( </p><p> ) (, </p><p> - .</p></li><li><p> 6-8 :</p><p> - </p><p> - </p></li><li><p>- </p><p> 6-8 . . .</p><p> , . . . </p></li><li><p> . , , . 6-8 . .</p></li><li><p>- </p><p> . . . , . .</p></li><li><p> . . . . </p></li><li><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p><p> ) - </p></li><li><p> H . . . 5. 90% . </p></li><li><p> , 11, 22, 33, ... </p></li><li><p> , 15 .</p></li><li><p> :</p><p>) </p><p>) </p><p>) .</p></li><li><p> 6-8 </p><p> 6-8 . . , . </p></li><li><p> . . </p><p> . , . ().</p><p> , , . </p><p> . </p><p> . , . . </p></li><li><p> 60 . . . 10. 5 . 3 2 11 22. 25-30 , . 5 .</p></li><li><p> 6-8 , . ..</p></li><li><p> 1) .</p><p> 2) .</p><p> 3) , .</p><p> 4) .</p></li><li><p> 1) , , , .</p><p> 2) , .</p></li><li><p> 1) 8m .</p><p> 2) .</p><p> 3) (.. ) .</p></li><li><p> 1) .</p><p> 2) .</p><p> 3) .</p></li><li><p> 1) , .</p><p> 2) , .</p><p> 3) .</p></li><li><p> :</p><p>:</p><p>1) </p><p>2) </p><p>3) </p></li><li><p> , .</p><p> , .</p><p> .</p></li><li><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p></li><li><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p></li><li><p> ) </p><p> ) </p><p> ) </p></li><li><p> .</p><p> 6-8 , .</p></li><li><p> 68</p><p> 11 -- </p><p> )) ))</p><p> ) ) ) ) ) ) (())) ) ) ) :: </p><p> 22--3 3 </p><p> 55--7 7 </p><p> //..</p><p>60 60 </p></li><li><p> : 60: </p><p> (10(10))</p><p> (5(5) ) </p><p> 1010mm2020m m . . .. . . </p><p> (40(40) ) 1: 1: . . , , . . . . .. , , , , . . , , . (5. (5 )) 22: : , , 7, 7, 1,51,5m m -- . . . (10. (10 )) 3:3: 1010mm2020mm , , . . . (5. (5 )) 2020 . . 555 5 777 7 </p><p> ..</p></li><li><p> (10(10)) (5(5))</p><p> 2020mm3030mm , , . . . . , , . (10. (10 )) . . , , , , , , </p><p>..</p><p> (40(40) ) 1:1: . . 55m m ,, . . . ( 5. ( 5 )) 2: 2: , , . . 55mm. . . . . (10. (10 )) 3: 3: , , . . . (5. (5 )) 2020 . . 555 5 777 7 </p><p> ..</p><p> (( 55) ) </p><p> ()</p><p>1 : 60</p><p>: .</p></li><li><p>2 :60</p><p>: </p><p> (10(10)) (5(5) ) </p><p> 2020mm3030mm, , , , . . , , . . .. . . , , , , , , </p><p>..</p><p> (40(40) ) 1:1: . . , , . . ..(5(5 )) 2: 2: . . 55m m . . , , . . . . , , . . . . . (10. (10 )) 3: 3: 5 5 . . 5 5 .. 2020 . . 555 5 777 7 </p><p> ..</p><p> (( 55))</p></li><li><p>2 1 </p><p>:60:</p><p> (10(10)) (5(5) ) </p><p> 1010mm2020m m . . . . ..</p><p> (40(40)) 1: 1: . . , , . . . . .. , , , , . . , , . (5. (5 )) 22: : , , 7, 7, 1,51,5m m -- . . . (10. (10 )) 3:3: 1010mm2020mm , , . . . (5. (5 )) 2020 . . 555 5 777 7 </p><p> ..</p><p> (( 55))</p></li><li><p>2 :60</p><p>:</p><p> (10(10))</p><p> (5(5))</p><p> 1515mm1515mm , , . . ..</p><p> (40(40)) 1: 1: , , . . . (5. (5 )) 22: 1: 11 1 . . 2 2 . (5. (5)) 3:3: 3 3 . . 5 5 m m 4 4 . . . . . . (10(10 ) ) 2020 . . 555 5 777 7 ..</p><p> (( 55))</p></li><li><p>3 1 </p><p>:60: , .</p><p> (10(10))</p><p> (5(5))</p><p> . . , , , , . . . . . . </p><p> (40(40)) 11: : 22mm. . 55mm. . (( , , , , ), ), . . 22: : . . 4 4 m m , , . . 1010mm .( 5.( 5 )) 3:3: . . . (5. (5 )) 2020 . . 555 5 777 7 ..</p><p> (( 55) ) </p></li><li><p>2 :60</p><p>: .</p><p> (10(10))</p><p> (5(5))</p><p> , , ..</p><p> ..</p><p> (40(40) ) 11: : , , , , . . (5(5 )) 22: : , , . . , , . (5. (5)) 33: : , , -- 44mm . . -- 11mm . . . ( 10. ( 10 )) 2020 . . 555 5 777 7 ..</p><p> (( 55))</p></li><li><p>4 1 </p><p>:60: </p><p> (10(10))</p><p> (5(5) ) </p><p> 2020mm3030mm , , , , , , . . .. ..</p><p> (40(40)) 1:1: , , 55m m . . 1 1 2 2 2. 2. 2 2 . (5. (5 2:2: , , , , 4 4 m m , , . . . (10. (10 )) 3:3: 332 2 .. 2020 . . 555 5 777 7 ..</p><p> (( 55) ) </p></li><li><p>2 :60</p><p>: </p><p>( 10( 10))( 5( 5) ) </p><p> , , .. ..</p><p> (40(40) ) 1 (101 (10):): , , 5 5 --7 7 . . 22 (5(5): ): . . 3 (153 (15):): , , , , . . 2020 . . 555 5 777 7 ..</p><p> (( 55))</p></li><li><p> 6-8 .</p><p> .</p><p> 6-8 .</p><p> 6-8 .</p><p> 6-8- .</p></li><li><p> , , , , . . </p><p> , . , , . </p></li><li><p>Gerhard, H., Jrg, D. (1990). , (. 13-35), /: .</p><p>Martin, B. (1994). . : .</p><p>2 11 - 13 2005, . , , Dr. Victor Stangulescu. </p><p>1 . 2006. : ., ., ., .</p><p> 6-8 H IH - - 6-8 : 6-8 : 60: 2 : 60: 2 1 : 60: 2 : 60: 3 1 : 60: , .2 : 60: .4 1 : 60: 2 : 60: </p></li></ul>

Recommended

View more >