ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  • Published on
    23-Nov-2015

  • View
    120

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Transcript

<ul><li><p> - </p><p> } </p><p> 2 0 0 0</p></li><li><p> 13</p><p> 1. (490-479 ..) ............................................................................ 15</p><p>1.1. ........................................................................161.2. - </p><p> ........................................... 191.3. ' - ............................................. .21</p><p>1.4. ' - - - - ............................................................................................23</p><p> 2. (479431 . .)................................................................................27</p><p>2.1. ' ............................272.2. ............................................................................................. 282.3. - ................................................... 312.4. .................................................................... 34</p><p> 3. (431-404 . .).................................................37</p><p>3.1. ..............................................................................373.2. - ... .393.3. - - - </p><p> .....................................................................................403.4. ..................................... .413.5. ..............................................................423.6. ....................................................................................... .433.7. ............................................................................443.8. .................................................................................... .453.9. - ..................................463.10. - - ..........................................483.11. ......................................................................50</p><p> 4. .............................................52</p><p>4.1. ........................................... . 524.2. ......................................................................... 53</p><p> .....................................................................................................................11</p></li><li><p>4.3. ............................. 544.4. . - .......................................554.5. - ............................. 574.6. ' ................................................................584.7. - ............................594.8. .........................................................................604.9. - - ..................................... 624.10. .................................................................... .64</p><p>4.11. - .............................................65 5. ................................................................................................... .68</p><p> 6. ' .........................70</p><p>6.1. ' .. .706.2. ' .................................................................................. 716.3. ' - -</p><p> .................................................................... 736.4. - - -</p><p> - .................... 77</p><p> 01 81 1. ..................................................83</p><p> 2. </p><p>....................................................................................................................... .91</p><p> 3. </p><p> (479-431 . .)............................................................................... 963.1. - ....................... 963.2. ........................................... 98</p><p>3.2.1. (525-456 ..) ......................................................... 993.2.1.1. ............................................. 993.2.1.2. .. .100</p><p>3.2.2. (496-406 ..)........................................................1033.2.2.1. .............................................1033.2.2.2. .. .106</p></li><li><p>3.2.3. (480-406 ..) ...................................................... 1123.2.3.1. .................... .......................1123.2.3.2. .. .114</p><p> 4. - </p><p> .................................................................................................................. 1174.1. .......................................1184.2. (. 490-410 ..):</p><p> ..........................................1214.3. ............................... 122</p><p> 5. ...............................................125</p><p>5.1. (470-399 . .)........................................... 1255.2. -</p><p> .............................................................127</p><p> 6. .. </p><p> ............................................................................................................... 1346.1. .........................................................................1346.2. ............................. 135</p><p> 7. </p><p> - ..................... 1387.1. .................................1387.2. </p><p> .............................................................. 1397.3. </p><p> - .................... 142 8. ................145</p><p>8.1. 4 ...................................................... 145</p><p>8.2. ............................................................................................. 1468.2.1. (439-354 . .)...................................................... 1468.2.1.1. ................................................... 1468.2.1.2. .................................1478.2.2.. (427-347 . .)........................................................1518.2.2.1. ...................................................... 151</p></li><li><p>82.2.2. ............................1528.2.3. (384-322 ..) ........................................................155</p><p>8.2.3.1. ..................................................1558.2.3.2. ............................. 156</p><p>8.2.4. (436-338 ..)............................................................ 1598.2.4.1. .....................................................1598.2.4.2. .......................... 160</p><p>8.2.5. (384-322 . .)......................................................... 1638.2.5.1. ..................................................1638.2.5.2. ....................... 165</p><p> 9. .. </p><p> .................................................. .............................................................1699.1. 4 ..........................1699.2. 4 .__ 171</p><p> 175</p><p> 1. </p><p> ...............................................................................................177</p><p> 2. </p><p> ........ 1812.1. :</p><p> (490 ..) ....................................................1822.2. :</p><p> ' (. 2.34-46)...........................1882.3. :</p><p> ............................................................................................... 192</p><p> ....................... .............................................................................. 209...............................................................................................215 ........................................................ .223</p></li><li><p> . 5 4 . .. , , , .</p><p> . , , . . . . . , . , 5 . .. . , . 4 . .. . , , , , . , 4 . ..</p><p> . . , , , . , - , . </p></li><li><p>12 </p><p> .</p><p> . .</p><p>. .- .</p></li><li><p>1. (490-479 ..)</p><p> . , -, , .</p><p> , , , . , , .1</p><p> , , , , . , , , . , , 513 .. , . , , .</p><p> (4.1) - 7 . .. 2 . , . , , . </p><p>1 X. , , , '. (: , 1971), . 281-282.</p><p>2 , .., ., . 282. . ... , 6&amp;8, 1 (.: 55, 1983), . 265.</p></li><li><p>16 </p><p> . , .</p><p> .3 , , , , . .4</p><p> 6 . .. . , , , . , , , , .5</p><p> . , . , (.. , ) . (. 4.143 5.1-27), . .</p><p>1 .1 . </p><p> 6 . .. . . . , . , .6 , , . -</p><p>3 , .., ' ., . 283.4 , .., . 264 ..5 , .., ' ., . 283.6 , .., . 269.</p></li><li><p> 17</p><p> 6 . .. . - , , .7</p><p> .8 , , . , , . , . , , , . 499 .. . . . (5.32.7-33.20), , , . , , , ,9 . , , , .10</p><p>, , .11 , 499 .. . -</p><p>7 5. 6 ., 606. , 5, 1! (- : , 1999), . 181.</p><p>8 , .., ' ., . 284.9 , .., ' ., . 285.10 .. , . - -, . (, 1961), . 239.11 , .., ' ., . 285.</p></li><li><p>18 </p><p> : .</p><p> . , . . (. 5.97). , , , .12</p><p> , . 498 .., .13 , . . , . , . , , .</p><p> 494 .., , . , .14 , . . . , . , .15</p><p> .16 </p><p>12 , ..13 . $ &amp; . -, (2000-31 ..), . . </p><p> (: .. , 1996), . 236. . , .., . 241.14 , .., ' ., . 288.15 , .., . 243.16 , .., ' ., . 291.</p></li><li><p> 19</p><p> . , , , (. 6.21). , .17 . - , , , 493/92. , , (. 1.93). , , . , . , , 492, .18</p><p> - , . . , 19 , , , , , - , . , , .</p><p>1.2 . - </p><p> 5 . .. . , 492 , , . , </p><p>17 , .., . 246.18 , .., ' ., . 292.19 </p><p> . . XV. 5\ , . . , X. , . . (: , 1999), . 171. . , .., . 280.</p></li><li><p>2 0 </p><p> , , , . , - , , .</p><p> , , , . , , . . , , . , , . , [ ] , , , , [...] , , [...] , </p><p> , 490, . 491 . . , . .</p><p> , . , . , , . , . , .21</p><p> , (. 6.104). , , , . ,</p><p>20 , .., . 245.21 , .., ' ., . 294.</p></li><li><p> 21</p><p> , . , , . , , . , . , . , . - , . , . - , . , , , .</p><p>1.3 . 0 - </p><p> .22 . , 514, 511/10 , 514.23 , .24 , , .</p><p> , . (2.000 ), , (. 6.106). 1000 .</p><p> . . </p><p>22 , .., . 248.23 . -, . </p><p>(: . , 1996), . 145.24 , ..</p></li><li><p>2 2 </p><p> , () . - . , (. 6.102-120).</p><p> . . , . . , : / (. XXI [90., 880.])25 , . : - / .26</p><p> , , . . , (50 ) , (. 6.132-136).</p><p> 490 &gt;. , .27 , , . , . . , . , . , , , .28</p><p>25 ... (6(1.), ^ (: $, 1975).26 $</p></li><li><p> 23</p><p> , 483 .., (. 1.138). .29 . , .30 180 , 100 .</p><p> , * . , . , , .31</p><p> . , .</p><p>1.4 . - - - - </p><p> 480 .., , , , . , .32 , , . . </p><p>29 , .., . 281-282.30 , .., . 239.31 51, .., . 173. . , .., . 240.32 (7.60) 1.700.000 80.000 , </p><p> (. 688 13, 118-119 . , ^ 51</p></li><li><p>24 </p><p> . . (.. , ) .33</p><p> , , , , . 481, , ) , (.. , ). .</p><p> . , , . , , , . , , . , .34</p><p> , , , , , . - . , . , , 300 (. 7.225).</p><p> (. 8.15), .. . - - . . , . </p><p>33 , .., . 257.34 , .., . 258 ..</p></li><li><p> 25</p><p> , . , , [...] 35</p><p> . , (. 8.41.10). , 4 4 , . . , , (. 8.40.5-6). 498.</p><p> , , - , . . (480), (. 8.90-96, . . 249 ..).</p><p> , . , .36</p><p> . ( ) . , .</p><p> 479 , . , , . . (9.3.6), </p><p>35 , .., . 262.36 , .., . 242.</p></li><li><p>26 </p><p>, , , . , . , 10.000 . , , , , 40.000 .</p><p> , . , , , 479 - , . , , .37 , 31 , .38</p><p> . . ( . ). (479), . . , . . , 39 , .40</p><p>37 , ..38 , .., . 268.39 , .., . 269.40 , .., . 329.</p></li><li><p>2. (479-431 ..)</p><p>2 .1 . </p><p> . .</p><p> , , 493. (478), 476 41</p><p> , . - . ( , ) . , , .</p><p> . , (. 1.128-134, . 5.32). , . , , . .42 , . - . , </p><p>41 , .., . 274.42 .. &amp; . &amp;, 60 , 4 6(1. (: 5. </p><p> , 1980), . 202.</p></li><li><p>28 </p><p> 478/77, . , .</p><p> . 476 , 4\ -- 460 (. 1.96, . . 24). , . , . , , . ' , . , , , . , - , . , - ( 467) . , , , .43</p><p>2 .2 . 0 </p><p> , 476 462 , , ....</p></li></ul>