ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑ

  • Published on
    15-Oct-2015

  • View
    85

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Transcript

<ul><li><p>5/26/2018 </p><p> 1/391</p><p> 1</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 2/391</p><p> 2</p><p> : schooltime.gr</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 3/391</p><p> 3</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 4/391</p><p> 4</p><p> , , </p><p> (, , ) </p><p> .</p><p> ()|| </p><p> . ||</p><p> . </p><p>|| . </p><p> || . </p><p>|| .</p><p> , , </p><p>:</p><p>() , </p><p> , </p><p> ( ). </p><p> || </p><p>, . </p><p> || .</p><p>() , </p><p>( ). ( ) </p><p> || ( </p><p>) . </p><p> || , , </p><p>.</p><p>. </p><p>(, ). , ,</p><p> :</p><p>() , .</p><p> 2.21.3 </p><p> || </p><p> , , . 1.1.1 </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 5/391</p><p> 5</p><p> || </p><p> , , </p><p>. 360b </p><p> || , , </p><p>, , . </p><p>7.46() ' ' || , ,</p><p> , . 8.3 ' </p><p> ' || </p><p> , </p><p> .</p><p>1.68.3 </p><p> || ,</p><p> , (= ).</p><p> , , ,</p><p> : ,</p><p> , , </p><p> 3.1.12 , * </p><p> || ' , </p><p> . 274e. . </p><p> . </p><p> || . . , , , </p><p> ; . </p><p> , , </p><p> . 1281b '</p><p> ' || </p><p> , </p><p> . 18.147</p><p> || , </p><p> ( ), </p><p> ( ), </p><p> .</p><p>()(= , ) ,</p><p> . , </p><p> .</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 6/391</p><p> 6</p><p> 1.126.4 </p><p> . </p><p> * </p><p> || , </p><p> . , , </p><p>, , . 1.27.2 </p><p> * </p><p> || </p><p> . 2.2.1 () </p><p> . ' || </p><p> , </p><p> . 5 '</p><p>|| , . 213a </p><p> . </p><p> || </p><p> . ( </p><p>) .</p><p>() , , (= , </p><p>, , .).</p><p> 19.59 || , , </p><p> . 1.23 </p><p> ' || </p><p> , ,</p><p> . 9.68 </p><p> || </p><p> .</p><p>()( , , ).</p><p> 70a </p><p>|| , , </p><p> . 60.24 </p><p> || </p><p> E </p><p> . 1.32.4 </p><p> ||</p><p>, , ' . 2.15.2</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 7/391</p><p> 7</p><p> ()</p><p> || </p><p> , ( ) </p><p>, .</p><p> .</p><p>() .</p><p> 2.19.1 || (</p><p> ) , . .</p><p> 2.12.4 * </p><p> || </p><p> . 7.5 ' ' </p><p> || , </p><p>. . 10.33 ' </p><p>, || </p><p> , </p><p>.</p><p>() , , </p><p> , </p><p>.</p><p> 8.48.2 </p><p>|| . 7.52 ' </p><p> || </p><p> .</p><p>() </p><p> : , , </p><p>, ..</p><p> 3.80.2 || , </p><p>, . 7.79.3 </p><p> , </p><p> || , </p><p> , </p><p>. 2.24.1 </p><p>|| </p><p> .</p><p>() </p><p> , </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 8/391</p><p> 8</p><p>. , </p><p> , </p><p>: , , .</p><p> 1.2.62 || ' </p><p> . 19.5 || </p><p> . 16.7 ||</p><p> . 3.46 </p><p>|| . 20.2</p><p> ' </p><p> , || </p><p> . 186e ' , ,</p><p> || , ,, .</p><p>() , ,</p><p>, .</p><p> 2.10.3 || , </p><p> . . 2.19.1 </p><p>, || , </p><p>, . 7.1.32 </p><p> || </p><p> , , . . </p><p>3.76.1 || </p><p> , .</p><p>(, , , ..), </p><p> , : </p><p>, ( ), ( ), </p><p>( ), , , , , , ( ), (), (</p><p> ), ( </p><p>), ,.</p><p> 1. .</p><p>2. .3. .</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 9/391</p><p> 9</p><p> 4. .</p><p> 5. </p><p> 6. .</p><p> 7. .</p><p> 8. .</p><p> 9. .</p><p> 10. . 11. .</p><p> 12. .</p><p> 13. .</p><p> 14. </p><p> 15. .</p><p> 16. .</p><p> 17. .</p><p> 18. .</p><p> 19. . 20. .</p><p> 21. </p><p> 22. .</p><p> 23. -.</p><p> 24. .</p><p> ;</p><p>1. </p><p> (=) (. 1-3). , </p><p> , (). </p><p> , (), ( ),</p><p>( ), (, ), ( </p><p> ),(), (), (,</p><p>, ), .</p><p> 4.4.3 </p><p>|| </p><p> . 313e </p><p> || </p><p> . 1.6.2 </p><p> . 1.34.3</p><p> || </p><p> ,</p><p> . </p><p>3.5 || </p><p>. 1.24.3 </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 10/391</p><p> 10</p><p> || </p><p> .</p><p>7.28.1 </p><p> . 3.53.2 () </p><p> . 2.20.4 </p><p> || </p><p> . 327c || .</p><p> :</p><p>() : (), , </p><p>() . 569b </p><p> . </p><p>1361a25 ' || .</p><p>() :, , , ( ,</p><p>) . 681d || </p><p> . 18.46 *</p><p> .</p><p>() : </p><p>(), (), (),</p><p>( ) . 12.65 () ' || ' .</p><p> 6.2.19 || </p><p> . 1.9.7 </p><p> ||</p><p> . 3.28 ()</p><p>' , ' || </p><p> , </p><p>.</p><p> , :</p><p>: (= )</p><p> = .</p><p>( ' ): (= ), </p><p> :</p><p> 6= </p><p> .</p><p>2. - :, , , , (. 4 - 8).</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 11/391</p><p> 11</p><p>3. : , , , (. 9-12).</p><p>4. , :</p><p>, , </p><p> ,</p><p> : :, , , (. 13 - 16).</p><p> :, , , ( =</p><p>) (. 17-20).</p><p> (. ): ,</p><p>, , (. 21 - 24).</p><p>: , </p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> , </p><p> .</p><p> 13.43 || </p><p>. 28.1 </p><p> . 1.24.1 || . 1.2.62 </p><p> ' .</p><p> , :</p><p> : 2.3.37 </p><p> || </p><p> ' .</p><p> 5.1.8 () || </p><p> .</p><p> : 4.5 ' </p><p> || </p><p> '. 1.2.15 </p><p>|| .</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 12/391</p><p> 12</p><p> : 9.47 ' '</p><p> || </p><p> .</p><p>1. . </p><p>2. . </p><p>3. . </p><p>4. . </p><p>5. . </p><p>6. . </p><p>7. . </p><p>8. , . </p><p> ;</p><p> :</p><p>1. (. 1).</p><p>2. (. 2),</p><p>3. (. 3),</p><p>4. (. 4),</p><p>5. (. 5),</p><p>6. (. 6),</p><p>7. (. 7),</p><p>8. (. 8).</p><p> ! .</p><p>1. .</p><p>2. .</p><p>3. .4. .</p><p>5. .</p><p> .</p><p> , (. 1,2).</p><p> , </p><p> : , , , , ( ) (. 3,4,5).</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 13/391</p><p> 13</p><p> . , </p><p>, </p><p> , </p><p> : , , , , </p><p>., ' .</p><p> 7.6.25 ' || </p><p> . 2.1.30 () </p><p> () || </p><p> . 2.1.16 , ,</p><p> || , , . 6.3.3 </p><p> || </p><p> . 1.53.4 || </p><p> .</p><p>:</p><p>, , , , , , , ,</p><p>, , , , ,</p><p>, , , , , , .</p><p> . </p><p> , , , (),</p><p>, , ... </p><p> , </p><p> . </p><p> ()</p><p>.</p><p> : , , , , .</p><p> 2.75.6 || </p><p> ( ). 2.5</p><p> () </p><p> || , </p><p> . 4.2.3</p><p> || . 327b </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 14/391</p><p> 14</p><p> , || </p><p> , </p><p> .</p><p>.</p><p>..-</p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>7. </p><p>8. </p><p>9. </p><p>10. </p><p>11. </p><p>12. </p><p>13. 14. </p><p>15. </p><p>16. </p><p>.</p><p>.</p><p>(=)</p><p> - </p><p> , </p><p> ;</p><p> , </p><p> , .</p><p> ' :</p><p> : , ,, (. 1 -3).</p><p> : , , , , ,</p><p>, (. 4,5,6,7,8)</p><p> : , , (. 9,10,11).</p><p> : , , , , (.</p><p>12, 13,14).</p><p> , , )(. 15, 16), .</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 15/391</p><p> 15</p><p>.</p><p> ,</p><p> , o </p><p> , </p><p>.</p><p> . ,</p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p>4.4.13 || </p><p> . 25.16 </p><p>|| .</p><p> , , </p><p>, . 19.5 </p><p> || '</p><p>. 25.15 || </p><p>.</p><p>: , , , </p><p> . 7.1.32 </p><p> || </p><p>. 1.5.1 ||</p><p> .</p><p> , .. </p><p> , </p><p> , . </p><p> :</p><p>() (</p><p> ) 15.26 (), </p><p>|| , . 19.62 ' </p><p> ' || </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 16/391</p><p> 16</p><p> . 33.4 || </p><p> . 20.11 ' </p><p>, , </p><p> || , , </p><p> . 1.69.6 </p><p> , || </p><p> , .</p><p>() ( ) </p><p> 3.2.14 </p><p>.</p><p>() , (</p><p> ) 3.70.6 ()</p><p>|| . 6.3.2 , || </p><p> , </p><p>, </p><p>() (</p><p> ) 1.93.6 </p><p>|| .</p><p>() ( </p><p>) 54.22 ' || .</p><p>() ( )</p><p> 21.88 </p><p> .</p><p> ;</p><p> :</p><p>1. - ()</p><p> (. 1,2,3).</p><p>2. - ,</p><p> (. 4,5).</p><p>3. - </p><p>(. , , , , , ,</p><p>) (.6,7,8).</p><p>4. - (.9,10).</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 17/391</p><p> 17</p><p>5. , - ( ),</p><p> (. 11, 12).</p><p> :</p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 </p><p> 4 </p><p>5 </p><p> :</p><p>1. .</p><p>2. .3. .</p><p>4. .</p><p>5. .</p><p> ( ) </p><p>.</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 18/391</p><p> 18</p><p> 1.1.1 || .</p><p>1.28.1 || .</p><p> 1.5.6 || . 18.6 </p><p> || . 59d </p><p>|| .</p><p> , :</p><p> : 54.17 || </p><p> . 20.73 ' || </p><p> . 45.64 ' ' || </p><p> .</p><p> : 10.49 </p><p> || </p><p>. 19.2 || . 2.34.4</p><p> || </p><p> ( ) </p><p> .</p><p> : 12.35 , </p><p>|| </p><p> . 31.23 </p><p> , || </p><p> , </p><p> ;</p><p> , : 8.75.3 </p><p> || </p><p> . 2.11.4 || </p><p> .</p><p> : 71c , </p><p> || , </p><p> .</p><p> , </p><p> , , , , :</p><p> 6.5.10 || </p><p> . 1.8.1 ( ) </p><p> || . 13.8 </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 19/391</p><p> 19</p><p> || . </p><p> . </p><p> , </p><p> , </p><p> . . 15.6 || </p><p> (). 48.3 </p><p> , ' || </p><p> , </p><p>().</p><p> () , () </p><p>, </p><p> .. , .. () ,</p><p> ( ), ( ),</p><p> ( ) .., </p><p> , , , , </p><p> ., .</p><p> 1.13 </p><p> , (. </p><p>) || , </p><p> , , . 2.13 , </p><p> (. ) || , </p><p> . 7.3.16</p><p> , (. ) || </p><p> , </p><p>. 3.15 (. ) || </p><p> .</p><p> . </p><p> , : , , </p><p>. ,</p><p>( ). 2.3.11 </p><p> .</p><p> 5.1.32 </p><p> . 13.20 * </p><p> .</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 20/391</p><p> 20</p><p> , </p><p> , 1.7.17 </p><p> ( ) || </p><p> .</p><p> ( </p><p> , , .. , , , </p><p>, .), ,</p><p> ( ). 1.20.1 </p><p> ' </p><p> || </p><p> , </p><p> . 1.125.1 || </p><p> . 6.32.2 || </p><p> (. )</p><p>.</p><p> ,</p><p> . , , </p><p> , </p><p> ( </p><p> , ). 523a || </p><p> , .</p><p> 8.7.1 * </p><p>|| .</p><p> 361a || </p><p> , , .</p><p>18.21 </p><p> || , </p><p>, .</p><p> , </p><p> , </p><p> . </p><p>7.3.11 ( ) || </p><p> . 18.172 </p><p> ' ' , </p><p> ( ) </p><p> , . 19.1 ,</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 21/391</p><p> 21</p><p> ( </p><p>) || , </p><p>, . 699d </p><p> ( ) || </p><p>.</p><p> :</p><p> 1. </p><p> 2. </p><p> 3. ,</p><p>4. ,</p><p>5. </p><p>6. </p><p> :</p><p>1. 2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. .</p><p> , </p><p> .</p><p> , </p><p> , ,</p><p> , </p><p>.</p><p> , ,</p><p> :</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 22/391</p><p> 22</p><p>() , </p><p> : , .</p><p>() , </p><p> : , , </p><p>, . </p><p> : </p><p>, , </p><p> ,</p><p> .</p><p> .</p><p>i) </p><p>. </p><p> , </p><p> .</p><p>, :</p><p> : , , ..</p><p> 18.18 || </p><p> . 4.2.3 * || *</p><p> . 2.13 </p><p>|| . 4.75 </p><p> || </p><p> .</p><p>, , : , ,, , , , , , ..</p><p> 8.93 * </p><p> || </p><p> * </p><p> , . 25.1</p><p> || </p><p> .</p><p> 2.21 || . 43.2 </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 23/391</p><p> 23</p><p> || .</p><p> 216a || .</p><p> 7.1 || . </p><p>4.76 || </p><p> . 10.6 </p><p> || ' </p><p> .</p><p>, , , , : ,</p><p>, , , , , ,</p><p>, , , ..</p><p> 1.6 || </p><p> . 4.5.6</p><p> || </p><p> . 48.3 || .</p><p> 1252a4 || (</p><p>) . 1.24 </p><p> || , </p><p> . 1106b32 </p><p> , || </p><p> , . </p><p> 7.5.24 || .</p><p> 1.33.3 . 12.98 </p><p> || </p><p> . 184c </p><p> || </p><p> .</p><p>: , ,, , , , ,</p><p>, , ..</p><p> 9.47 || </p><p> . 2.17 || . 5.5.44 </p><p> , || ,</p><p> . 13.4 </p><p> || . 1.126.3 (=</p><p>) || </p><p>() . 5.154</p><p> , </p><p>, || , , </p><p> , </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 24/391</p><p> 24</p><p> . 1.45.2 </p><p> || </p><p> .</p><p>, , : , , ,</p><p>, , , , , , ,</p><p>, , ..</p><p> 5.8.13 </p><p> || </p><p> , </p><p> . 3.6 </p><p> || </p><p> . 7.1.4 </p><p>|| </p><p> . 25.24 (= ) || </p><p> (. ) .</p><p> 15.293 * </p><p>|| * </p><p>. 1281b20 ; || </p><p> ;</p><p>, , , , :</p><p>, , , , , , , ,</p><p>, , ..</p><p> 5.34 || </p><p> . 1166b25 </p><p>|| . </p><p>7.51 </p><p> || </p><p> . 19.25 || </p><p> . 24.1 o </p><p>, , || , , </p><p> . 2.6.1 </p><p> || . </p><p> 2.9.6 || </p><p> . 5 .2.32 ,</p><p>, || </p><p>, , . 6.4.19 || , </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 25/391</p><p> 25</p><p> , . 4.104.4 </p><p>(= ) , </p><p> || ( ) </p><p> .</p><p>: , , , , , ,</p><p>..</p><p> 1.6.25 * </p><p> || </p><p> . 324d </p><p> || </p><p> . 1255 </p><p>|| ' </p><p> ; 6.4.9 * ||</p><p> * . 2.61.4 * || </p><p> .</p><p>, , , , :</p><p>, , , , , </p><p>..</p><p> 4.3.14 () || ( ) </p><p> . 1280a5 ||</p><p> . 3.5.2 </p><p> || , </p><p> () , ( </p><p>). 4.167 </p><p> || </p><p> . 5.131 </p><p> || </p><p> , . 20.141 , </p><p> , || </p><p> ( </p><p> ), </p><p>.</p><p> : , , , ,</p><p>, , , ..</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 26/391</p><p> 26</p><p> 19.24 || . </p><p>304d , , || , , </p><p> ; 4.4.13 </p><p> || . 21.85 </p><p> || </p><p> . 2.1.24 *</p><p> || * </p><p> . 358e</p><p> ||</p><p> .</p><p>: , , , , , ..</p><p> 1155a25 (= ) || ( ) . </p><p>2.6.3 || . </p><p> 1389a12 || </p><p> . 13.9 || </p><p> .</p><p> : , , , , ..</p><p> 2.12.3 || </p><p> . 1.53.4 , , </p><p> || , , </p><p>. 3.2.8 || </p><p> . 2.74 ; || </p><p> (= ) </p><p> ; 3.74.3 || </p><p>.</p><p> , , , , .</p><p> 13.96 || </p><p>. 1.27 ||</p><p> , </p><p>. 3.5.15 , </p><p> || </p><p> , </p><p>. 2.3.12 || </p><p> . 514b-c </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 27/391</p><p> 27</p><p>|| </p><p>.</p><p>. </p><p> , </p><p> .</p><p>, :</p><p> : , , , , ,</p><p>, , , , , ,</p><p>, , , , , ,</p><p>, , ..</p><p> 7.1.25 || / . 1.1 </p><p> || .</p><p> 5.80 || , ,</p><p> . 10.32 </p><p> || </p><p> . 25.25 </p><p>, || </p><p> , . 35.40 </p><p>* || . 8.13 ()</p><p> || () </p><p> . 4.155 </p><p> || (</p><p>) ; 14.15 *</p><p> || </p><p> ,</p><p> . 8.39 () , || </p><p> , </p><p> . 41d </p><p> || </p><p> .</p><p> 25.1 * </p><p> || * </p><p> . 1.169 </p><p> || </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 28/391</p><p> 28</p><p> 19.55 || </p><p> .</p><p>, , , , , ,</p><p>, : , , , , ,</p><p>, , , , , , ,</p><p>, , , , ..</p><p> 4.4.15 || </p><p> . 24.14 </p><p> || </p><p> (= ). 1390a15</p><p> || ( ). </p><p> 1.4.13 || . 12.31</p><p>( ) </p><p>|| ( ) . 8.52</p><p>|| , .</p><p> 2.64.3 </p><p> || </p><p> , </p><p> . 1389b30 (</p><p>) || (</p><p>) .</p><p>, : , , ..</p><p> 1.9.6 , </p><p> || </p><p> , </p><p> . 114d </p><p> , </p><p> || , , (. </p><p> ) , . 1338b3 </p><p> || </p><p> .</p><p>, , , : ,</p><p>, , , , ..</p><p> 2.1.13 , || , , . 2.31 </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 29/391</p><p> 29</p><p> || </p><p> . 5.87 </p><p>() , , </p><p> || ( ) </p><p>, , </p><p>, .</p><p> , , , , , , </p><p> : , , , , ,</p><p>, , , ..</p><p> 2.4.43 || </p><p> . 4.4.10 </p><p>|| 3.72.2 ||</p><p> 79 </p><p> || 16.13 || </p><p> 1282b19 ||</p><p> 1167b5 </p><p> || </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p>:</p><p>() , </p><p> ( ), .. , </p><p> .</p><p>() , ( ), ..</p><p> , .</p><p>, </p><p>, .. .</p><p> , </p><p> . </p><p>.</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 30/391</p><p> 30</p><p> , </p><p>, </p><p>, </p><p>.</p><p> , , </p><p> , </p><p>, .</p><p> .. = </p><p>, = .</p><p> :</p><p> , , ..,</p><p> , , , , ..,</p><p> , , , ,</p><p> , , , ..,</p><p> ,</p><p> ,</p><p> .</p><p>(ii) </p><p>. </p><p> , </p><p> , :</p><p> , , , , , ...</p><p> , ...</p><p> , .</p><p> , </p><p> , . </p><p> , , , , .</p><p> , ,</p><p>, , .. </p><p> ( </p><p>).</p><p> .</p><p>. </p><p> , () </p><p>() :</p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 31/391</p><p> 31</p><p> : , , , , ..</p><p> 8.79 || </p><p> . 7.53.4 </p><p>|| .</p><p> , , .</p><p> 318d || </p><p> . 93d </p><p> || </p><p>; 2.2.13 [ </p><p> || * ' (= ) </p><p> .</p><p> , , , , , , .</p><p> 1.140 ||</p><p> . 372c</p><p> || </p><p> . 2.2.9 </p><p> || </p><p> . 4.58 || </p><p> .</p><p> , , :</p><p> 12.27 * </p><p> || * </p><p> . </p><p>7.1.29 || </p><p> .</p><p> :</p><p>, , , , .</p><p> 14.17 || </p><p> . 18.275 || </p><p> . 13.95 * </p><p>|| * </p><p> . 1.8 </p><p> || </p><p> .</p><p>. </p></li><li><p>5/26/2018 </p><p> 32/391</p><p> 32</p><p> , () </p><p>() :</p><p> , , , ,</p><p>, , , , .</p><p> 5.1 , , </p><p>|| ,</p><p>. 14.45 ||</p><p> . </p><p>2.15 * || * </p><p> . </p><p>2.35 || </p><p> . 3.2.12 </p><p> || . </p><p> 3.3.44 || </p><p> . 2.40 ||</p><p> , , </p><p> .</p><p> , , , :</p><p>, , , ..</p><p> 1.24.6 * ||</p><p> * . 8.131 * </p><p> || * </p><p> .</p><p> , , , .</p><p> 8.7.18 || </p><p> . 5.5.11 </