תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

Embed Size (px)

DESCRIPTION

בתאריך 18.2.2013 פורסמו ברשומות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג- 2013. מועד כניסת התקנות לתוקף הוא 18חודשים מיום פרסומן, עד 18.8.2014 בכדי לאפשר למפעלים להתארגן ולהטמיע בהדרגה את התקנות.

Text of תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

( ), " - 2013

( ), " - 2013 1 "

18.2.2013 ( ), "- 2013. 18 , 18.8.2014 .2

" . ? : 50 . .3 :4

, . .

5

. . . , ; . .

* ( ), "- 2013. 6

" "? ( ) 7

1. () ;() ;() ;() ;

2. ,, , ; ;

3. () ;() , , , , 9 ;() ;() ;

4. () : ; ; ; ; ;

4. () : ; ; ; ;

4. () :

4. () : ; ; - ; , , , , ;

5. () ( .() : , ;

6. () , , ; , ;() , : ;() , , , , , , , , , , , , ;

7. , () ; , ;() ; , ;() , ; , ;8. , , , , , () () , () , , , ; ;

9.

10. ,

:

19, , | 48091 : 03-9037141 | : 03-9032717hazmat@hazmat.co.il | www.hazmat.co.il