Ανδρέας Μάνος - Η Οντολογία του Πάθους στο Έργο του Πλωτίνου-Το Πρόβλημα του Κακού

 • Published on
  20-Oct-2015

 • View
  954

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...

Transcript

 • ' .

  ,

  ::.

  '*

  .

  "

  . .

  !

  /

 • '

  ]](

 • 3 . . ......__: > .| . ,

  4 . ." .. ./.

  .

  . [ '

  .. .)%: ' ~ .. . ' ! > ) :` 5 = . ./

  ._ . _. :

  __,:'.

  : ..

  '

  5

  /

  7______..

  ( 5343/1932. 202, 2)

 • , . .(., , 8, 7, 1517)

 • :, 1551988, .

 • , ,

  .

 • 9

  .

  1. 2. 3. 4.

  .

  1. .

  . : , , _3. 4.

  . 1. 2. 3.

  , 4.

  .

  1.

 • . 3. 4.

  .

  >)

  ' ,

  .

  >

  , ' ,

 • _11_.

  , ,

  , . : . . , , , , , . , , . 1981 , , . , . . , , . , , . , , , , . , , , , . , * , ', . ... , . .,

  ,

 • _12..

  ... , ... 1912 (. 8, .. , . , . 1) .

  , , . , . , , , . (.) . . , . .) . . . (.) . . , . . . , , . . . , . * .

  . , 1990

 • 13

  4270), ,

  , , , '.

  , , , 3.. , , , .2 4.. 3 ..

  .. ._, , , 7 , . , , , * , ,6 ,1

  3

  >

  . . .. \..5 1, , , 1972, . 1.

  . . . 5, , ., . , , 1979, . 482.

  . . . , , : , . . ,(), 3 ., .:, .1, 11, .

  . ., , ?,,46.

  . ., ,5,12,3233: , .., ,5,3.

  . ., , 5,10,21: ' . .. 5. 1::, 1 1, . , 1967, . 45 . .

 • .. , . , . , ? , ,

  . , . , ( ) (331)390), (330379) (394), . (81877), ' 641 .. ,, (11351204), , 51.11 ' (354430), , .1 , . 1111 , (15481600), , .1, . $:1:11 , .111. ..13 5:11118 , , 1 . 1, 1. .9. ., ,2,16,15: . .. 5, 11:

  , ' ., . 96.10. .... , 324, 2223 ().11. . . \..5, 1, ' ., . 166.12. . . , ! , .11, :11, (1966), 1985, . 43 .

  .13. . . , , . 3, , , 1977,

  . 280.14. . . , 8111 ' 31 : 111'

  , 1::, , , ....8., 1., 1976, . 97.

 • #15 . 15 ( ) ( ' ) 1.. 5.. 19 20 . , , .

  . , , . ' , , . , . , , , , , , . , , , , , , , . , , , , , , , . , , .

  , , , . , , , , , . , , . , , . , . ,

  15. . , 11 , 1, , ., . 321.

  16. ., , 4,42, 1923.17. ., , 8,4, 812.

  5..

 • 16 . , , , . , , , , . , , . . .19 . , , , , , . . , . , , , .

  . , , , . , , . , , , , . , , . , , , , . , , . . , , . , , , , . , , , , . , .

  18. ., , 9,16.19. ., , 7,34, 3|38.

 • .

  1.

  , , , . , , , . , , , . , , , . .3 , :) (), (), , . . . _. . . ,

  1. , ., '. 237: . ,`, 6264. . , , 525530, 441447.

  2. . ' , 176179 287290. (. , .( , ).

  3. , , 133 . . (. , , 1988).4. . , 78:

  / .5. , 10761080 / ,

  / / / .

 • ..18._

  . , , .6 , , .7 , 11 , , ? , . . . , . , , .12 . , . , . , ,15 . ::16 , , , , , . ' , ,

  , ,19 , . 6. 58 (31). . ,

  . . , , . . 1974, . 190. . , ' , . ., . , 1978. . 52. .0,. ., . . , 1981, . 107108. \..(., :1:. , , & .,1978. (). . 46.

  7. . , 4 ()1). 8. . . , 2.1 . . . , . . 1971. 1, 88115.

  911: .... ' . .

  9. ., ..., 5. 986 22 . .10. , 21 7 ().11. , 1 70 (11.1).12. . 191 (11).13. ., . 355 68. . . 77 .14.., . , 589: 59.15. ., ., 24.16.., . . 34856. . , 4441362.17. ., ., 28229.18. .. .. , 896656.19. .. ., 42 .20. ., ., 421.

 • _19_

  (), . . . . ,23 . , , , , .2^ , 26 . , , , _ . ,8 .9 , , , , .31 , , , . ,32 .33 , , , ." ( ), (, ), , 35 (, ). , , , ,36

  21.., ., 14 222322.1., . . 3, 246 1317.23.., ., 11: 36: .24.., ., 1412: , .25. ., . .,26. . . .27. . . .,

  .28.. ., ., , 1323 4647. , 1324 1.29.. ., 3, 1325 15:

  .

  11061 28: ., 11061: 3031: .12391 1114 .

  .30. 5.1/.. , 188, 33 ): , .31. .5`.1., , 65, 20: .32. 5.1/.., , 47, 2224.33. 5`.1., , 24, 9: .34. 5.1/.., , 25, 3334.35.`..., , 25, 1319.36. . , , . ,

  , , . , 1968, . 4, 63, 34: .

 • __20....

  , , .39

  2. _ ,

  , , , , , , : , . . _

  , " , , , , , , ,, , , . .

  /__. . . , , , 13.1. ,37. . , ' , . )1, 5: , , . , 1968,42, 288: ' ' .38. , (

  , . , .3.., , . ,1973, . 2, . 221, 3133: , , .

  39. . 219, 2429: , , , . , .

  40. . . , , . 3 , . 176.41. , . 19/.

 • 1 , ,, ., , ' . , , . ,^3 , , . ' .. , * , , , , . : ) , , ) ) , . , . . , . , , , ." . ' . , . .^6 . , , 42.. .. , 1/, , . , 1983, . 126,

  127. 131.43.. . , ! . , , 31 , 1976,

  . 55 . .44. .. 5111513, 111 1 ., . ,

  3, , ., 1984, . 304312.45..(. , : ., &

  , (1951), 3 . 1953, . 248.46. . 249.

 • ." 1.1, : ) , ) ) ." , , , ."

  , , , , : ) , , , ) , . , ' (3, 48), ) , , [ . , , , , , . \ , . , .5 , .53 ,

  47.1). , , . , 1935, . 251.28.. : 1_ 1, ., 1946, . 403.

  9. . .50. . . 8 (), ' : 1:1, 1. 3, , :

  :111 & , (... 111 .1), 1967, . 136140. ,, (), : , , 11. $:1' 8.1973, . 161 . .

  51. , . 380.52.. . , 8, 6, 3334 , 8, 11, 1.53. , , 81, . , 1966, . 252, 210:

  , ,/ 11 , /, , | . 1:111 , . 51 1 , 1|111 , ? 11161/ 11? 1|1. , , ( / , , |:111 .

 • __23._

  , , , .5^ , .55 .1:, ,56 .58

  , _ , ,

  , .59 , . , .1.61 , . , , , , , , ' , 62 ,

  . , , ,64 , . , , , .8.1165, " ., 54.0, , . 1 . . .1., . . , ,

  , 1961, . 7: .55.0, , .., , . . . ..1, . 1966,

  . 24.5 6... 11, , . . . , , .

  . 1975, . 114115.57. . 112113.58. . 114115.59. . . $.., . , 3 ., ,

  , 1935, . 446, . .60. , . 468.61. . 5 1 1? ... . . 4, ,

  ., 1985, . 343348.6.. . $., . ., . 450451.63. , . 453.64. 5`... , 4, 12.65.1 .8..., , ! . , & , 1969, . 386.

 • #24

  `">

  7)

  . .66 ).5. , .67 , .68 . .. (.) ). , , : : 1. , 2. , . . , , ( ).69 , . . . 13. , : ) , . , , , ) . , ) . . . ' . . , , 1.5. . . . 51 . 111? . , . . . .

  3. , , ,

  66. , . 387.67..68. , . 388.69... . . , . ' 1. . . .

  . 1967. . 64,65.7.0...1. , (1947), ..

  . 1969, .451453 . 71.3. 8. . , . , (1929). 1935, .

  366367 `

 • _25.._

  , , * .72 _ , , , , , , . , " , , .76 , , , , , , , ." . . .. . 97.11. , . , ." , , , , , .79 . , : , , .. , , ,

  72. 5 1 11!1 :, .1,3 . ., , .,, . .

  73. ., ., 67 : 5.74. ., ., , 691 47.75.. ., , 1, 12. . .. 115.., 81 1

  , , ... ( 8111) 1929, . 1876. . ., , 8, 7, 17 . . . ., ., , 896 13.77. . . , ., . 13113278. , . 132.79. , . 133.

 • __26 .8 , , , . , , .81 . . .8 , . , , , , . , . .84 @3/ , , .85 ,86 ." . " .89 , .91 , , , , ,

  80. .. 5. 1 1, , 6, 1961, . 160.81.. ., , 8,7,2,: .82. . . , , . ., . 4041.83. . . 4284.. . 55, . , , & , 1952, . 122.85. , . 126.86. . . ,8,15 17.87. 8, 15, 67. . ., ., 256 23.88. ,2,3,31: .89. ., ,8,12,67. 1,8,14. 2324: .90. . ., ., 477 58. . ., 3861 56. . , 854 56 , 9211. ., 4446: 12. ., 4?3.91.. . . 4,1,85 811: .

 • ..27_

  . , . .

  . . , . .93 , " .95 , 81, . , .% . , , , , ." . . , . , , , .98 . , .99 , , .101 .1

  . . 5115, ., . 125. . 2 (47) . 3(48) . . . 2. 10.12: . . 2.7.2021: . , 3,6,1718: . .. 1,5.2021: 16011 .

  93. , . 8,4.3536.34. . . , :11:, . 1. . 183.95. ., .2,4,13.96. . \.. 5.1. 11: . 383,390.97. . . 5. 5..1, 1111 51, 2

  .. , 3. & (. 1894, . 309324. . 1, . . . 11, 1909. . \55, 21 , , ' :11 ., 1917. 12.5. , : 1:1 , , , 1930. . . 111:11 . , .1. ., 1940.

  98. ., , 8,5. 099. ., ,2,2,26.100. ., .2,3,3133.101. ., ,2.4,2023.102. ., ,2.17,2325.

 • _.28.

  ,13 .14 , , . , ,15 .16 , .18 . , .19 . , , , , .11 , .

  4. , , . , , , , , ,

  103. ., ,104. ,105. ., ,106. . ,107. .,

  .

  >\

  .>=

  108. ., , 2,6,22.109. ., , 2,12,1112: .110. ., , 2,10,16: .111. ., ,2,11,56: .

  , 2,4.

  112. , , , , (11) , ... 1 1965, . 2,2729: , .

 • .. : ) 1.3.1), ) (1,8,1), ) (,8,11.8.9), ) (,8,11.6) ) (.8,31.8.4), ) _ _ (1,8,8) ) (,8,6,,8,'7), ) (1.8,5) (,8,1), ) .8,11,12.13), ) (1,8,14), ) , (1,8,15)

  , . , . , .113

  . ^ 5, ,

  , , : , , , , . , .. .9 2

  , . .. , , , .120 , . . , , .11

  113. ., .8.1.910.11. ., , 4041: 1115.115. ., . ., 248 2021.116. .. ., 301: 781:

  .117. . ., 321 34.118. 1.8.1, 1415.119. ., 1.8.9. 34. " ,

  .120. . ., 176 6. . 55, 1, . 121.121. ., 1.8.6, 1920 .

  , , , . .\.. 5, , , (1961)), 1965, . 172 . .

 • _30_

  , , , . , .123 .1^ , , . , " ,

  , , , . 130 , . , . 131 ,132 , ,133 .134 . ,135 ,136 , , , . . .137

  122. ., ,8,6, 5456.123. ., 1,8.6,3233: ,

  . .. , 1. 1.1 6. . 158.124. ., , 248. 2324.125. 3... , 102, 46.126. , ,4,16 . ., 22 5'7.127. ., ., 212 1,128. ., ., 1761: 1.129. ., ., , 312 14. ., 41 ., 176.130. , ,8,3.1516.131. ., ., 49 56.132. ., ., 518. 57.133. , 107 (:1.).134. , , 111 . :, , '

  1 _ 1973, . 4.135. . ., ., 52 8.136. . ., 52 2.13. ., . . 9, 192 36. ..

  , . . 1:1. :11, . , , . 1 . 327. 15 . .

 • _31.., , , , . , , : , . , . .138 , , , , ( ).139 , :1^2 . ' , , , " , ,

  , , , , , " , , , , . , , .1^6 ' : , 55 " . ,

  , ,

  138. , , (, .5, . 1, , . , , . 25, 2526 . 26, 10 . .

  139. , , . .8,:. . .::1, , . , , . 393, 19 . .

  . . , , 6,11,3637. ., ., 51 78: .

  141. . ., ., 51 7111: 52 45: .

  12.. ., , 6,11. 3738.143. . , ., . , , ,, ... . 34: ,

  , ... ,... , , .

  144. ., ,8,3,67 ., ., 2571.145. $..., , 24, 67.146. 337.13., , 335, 2326.147. . , , . . , .6 , .. ,., 1015, 7, 17 . ., ., ., 3.

 • _32

  .8 9 . , , . , . . , , .150 , , .151 , , , . : , , , , , , .152 153 , . , , , . , .154 , . .. ,,155 , . . '

  1,156 . , , , , , , .

  148. ., , 8,10,12 . .149. , , 8,10, 23.150...

Recommended

View more >