ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

  • Published on
    23-Oct-2015

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pros8esi ritwn

Transcript

: : , . , . 1. (), , (), :. . . , .. , . . , . . + = 0, . 2. :

1. (+3) + (+4) 2. (+4 ) + (+8)

3. (8 ) + (3)4. (+ 5) + (+ 8),

5. (3) + (+4)6. (5) + (+7)

3. = + 3, = - 2 = - 5, = + + . 4. : . +10 15 . 10 15 . +8 3 . 12 13 . +7 +4 5. (...) . . (+ 4) + (...8) = 12 . (3) + (...4) = 7 . (...4) + (5) = 1 . (...5) + (...3) = +8 . (...4) + (...2) = 6 . (...9) + (...2) = 11 . (...12) + (...10) = 2 . (...3) + (...19) = +16 . (...1) + (...4) = 5 . (2) + (...3) = ...1 .(+8) + (...5) = ... 3 . (+5) + (...12) = ...7 6. (...) : . (+3) + (+... ) = ... 10 . (... ) + (9) =... 17 . (...) + (+5) = 7 . (...) + (+20) = +5 7. + : i. = +2, = +3 ii. = 5, = 6 iii. = 7, = +5 iv. = 4, = 13 v. = +8, = 8 8. x = (+3) + (8) y = ( 7) + (4), : A = x + y, = 2x = x + x , = 2y = y + y, = + y, E = B + 9.

, : A = x + y, B = x + z, = y + z 10. : . (|2|) + (+|9|) , . (+|+8|) + (|10|) 11. :

12. a+ :-3-2-4-105610

-6

:-5

0

1

2

3

13. : . (+ 7) (+ 3), . ( 12) ( 8), . (+ 5) (+ 7), . ( 6) ( 10), . (+ 7) (+ 7), . 0 (+ 3) 14. : . ( 2) (+ 3) ( 7), . (+ 5) ( 7) + ( 3) (+ 5), . ( 12) + ( 3) ( 7) (+ 5), . (+ 13) (+ 3,4) ( 7,6) + ( 1)

15. = + 2, = 3, = 6 = + 5, : . = + , . = + 7

16. : 1. = +3, = +5 2. = +7, = 10 3. = 8, = +13 4. = 3, = 9 17. :-(-5) , +(-6) , +(-5), -(-3), -(-9), -[-(-5)], -[-(-5+3-6+8)], [-(5-8)+(-3-2)], -(-6-8+9+2)-(3-6+8-9)+(6+5+1-9) 18. : =-(-4)+(+5)-(-8) =(+7)-(-1)-(+6)+(+8) =-(-1,2)+3,5-4,2-(-3,5) 19. : 1. = ( 2) (+ 3) ( 7)- (+ 5) ( 7) + ( 3) (+ 5), 2. =( 12) + ( 3) ( 7) (+ 5) -(+ 13) (+ 3,4) ( 7,6) 3. =-(-5+6-7)+(-5+6-3) 20. x :( ) . x + (+5) = 8 . x + (5) = 9 21. : |x + 3| = 4 22. 40o C 10o C. . 23. 10m, 3,70 m. . 23. : . x + (2) = 5 . x (3) = 8 . x (+6) = 8 . 4 + x = 7. 8 x = 9 . (3) + x = 8 .(5) x = 5 24. : . (+3) (... ) = ... 10 . (... ) (+9) = ... 17 . (... ) (5) = 7 . (...) (20) = +5 25. : 1. 2. (+4 ) -3. - (4)4. (5) - (7 )

5. (8 ) -6. + (+ 8),7.

- 8. (+4) - (8)

Recommended

View more >