θεωρια της μουσικης ασκησεις

  • Published on
    28-Nov-2015

  • View
    505

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ασκήσεις για την θεωρία της μουσικής

Transcript

<ul><li><p>3euk1L42009/11</p></li><li><p>http://3euk1l4-edu.blogspot.com/</p></li><li><p> 2011 by Dimitri Sykias 2011 by Dimitri Sykias</p><p> A K </p><p>*</p><p>&amp;</p><p>1. .</p><p> , .</p><p>(: , : , : , : , : , : )</p><p>2</p><p>/</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>ww</p><p>w</p><p>w</p><p>#wwb</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>#</p><p>w</p><p>w#</p><p>b</p><p>w</p><p>wn</p><p># ww w</p><p>wb</p><p>bw</p><p>wb</p><p>#</p><p>w</p><p>wb</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>w</p><p>w#</p><p>#ww#</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w#</p><p>w</p><p>w#</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>w#</p><p>n</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>wb</p><p>n</p><p>w</p><p>w</p><p>bw</p><p>w</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>n</p><p>wwbb</p><p>w</p><p>wb</p><p>w</p><p>w</p><p>bw</p><p>wb</p><p>wwb</p><p>bww#</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>n</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>b</p><p>w</p><p>w#</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>wb</p><p>b</p><p>w</p><p>w# wwb</p><p># ww</p><p># wwb</p></li><li><p>&amp;&amp;</p><p>&amp;</p><p>2. .</p><p> .</p><p>3 3 2 5 2 3</p><p>?</p><p>5</p><p>?</p><p>4 6 3 5 8</p><p>&amp;</p><p>5 2</p><p>&amp;</p><p>4 7 6 5 3 5 2</p><p>&amp;</p><p>8 3 7 4 4 2 8</p><p>&amp;</p><p>3 8</p><p>?</p><p>8 5 4 6</p><p>&amp;</p><p>2 1</p><p> # # b</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>b w</p><p>w</p><p># w</p><p>w</p><p>n</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>n</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>#</p><p>w</p><p>wb</p><p>w#w#</p><p>w</p><p>wb</p><p>w#</p><p>w# wbw#</p><p>w</p><p>wb w#</p><p>w</p><p>wb</p><p>w</p><p>wbw#</p><p>wb</p><p>wb</p><p>w</p><p>wwb</p><p>wb wb</p><p>w</p><p>w</p><p>w#</p><p>w#</p><p>wwb</p><p>wb</p><p>wb</p><p>w#</p><p>wb</p><p>*</p><p>2</p></li><li><p>&amp;3. 1 - 10 b.1K 1 2 2 2M 2A</p><p>&amp;</p><p>3 3 3M 3</p><p>&amp;</p><p>4 4 4 5 5 5</p><p>&amp;</p><p>6 6 6 6</p><p>&amp;</p><p>7 7 7 7</p><p>&amp;</p><p>8 8 8</p><p>&amp;</p><p>9 9 9 9</p><p>&amp;</p><p>10 10 10 10</p><p>?</p><p>1K 1 2 2 2M 2A</p><p>wb wb wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb wb wb</p><p>*</p><p>3</p></li><li><p>?3 3 3M 3</p><p>?</p><p>4 4 4 5 5 5</p><p>?</p><p>6 6 6 6</p><p>?</p><p>7 7 7 7</p><p>?</p><p>8 8 8</p><p>?</p><p>9 9 9 9</p><p>?</p><p>10 10 10 10</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>wb wb wb wb</p><p>*</p><p>4</p></li><li><p>&amp;4. .</p><p>( . )</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>?</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>5. 8 .</p><p> .</p><p>( 10 12)</p><p>2A 7</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>6. </p><p> .</p><p>&amp;</p><p>w</p><p>wb</p><p>#</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>b</p><p>w</p><p>w#</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>ww#</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p># w</p><p>wb</p><p>w</p><p>wb</p><p>bw</p><p>wb</p><p>n</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>w#</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>wwb</p><p>bw</p><p>wb</p><p>bw</p><p>wn</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>ww#</p><p>w</p><p>wb</p><p>bwwn</p><p>#</p><p>*</p><p>5</p></li><li><p>pp p pp pModerato(q = ca. 60)</p><p>f ff f p pppviolentemente</p><p>(q = ca. 96)</p><p>moderato(q = ca. 60) qq = ca. 44</p><p>3</p><p>4</p><p>2</p><p>4</p><p>3</p><p>4</p><p>&amp;</p><p>7. Sechs Bagatellen fr Streichquartett, op.9</p><p> Anton Webern.</p><p>) ( ,</p><p>, )</p><p>) , </p><p> .</p><p>3</p><p>rit.</p><p>tempo </p><p>3</p><p>&amp;</p><p>accel.</p><p>-</p><p>-</p><p>-</p><p>rit.</p><p>&gt;</p><p>3</p><p>rit.</p><p>U</p><p>&amp;</p><p>8. .</p><p> . :</p><p>2 3</p><p>3</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p> # </p><p>J</p><p>b</p><p>J</p><p>b</p><p>b</p><p>Ob</p><p>b</p><p>j</p><p>#</p><p>j</p><p>#</p><p>j</p><p>#</p><p>#</p><p>n</p><p>ww</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>wb</p><p>wwb</p><p>b</p><p>w</p><p>w#</p><p>w</p><p>wb</p><p>b</p><p>w</p><p>w#w</p><p>wb</p><p>b</p><p>ww#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>w</p><p>w#</p><p>w</p><p>wb</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>b</p><p>*</p><p>6</p></li><li><p>&amp;&amp;</p><p>&amp;</p><p>&amp;</p><p>ww</p><p>w</p><p>wb</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>ww#</p><p>#</p><p>w</p><p>w#</p><p>#w</p><p>wb</p><p>b</p><p>w</p><p>w</p><p>#</p><p>w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>wb</p><p>b w</p><p>w</p><p>b</p><p>w</p><p>wb</p><p>*</p><p>7</p></li></ul>