แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๒

  • Published on
    02-Jan-2016

  • View
    647

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> . </p></li><li><p> . </p><p> ( ) </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p><p> .............................................................................. .............................................. .......... ............................................................ ................ </p></li><li><p> . </p><p> ....................................................................................................................... ......... .................. ................................................................... ............... </p><p> * * * * * * </p><p> * * </p><p> * * * </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................................ .......... ........ .................................................................... .............. </p><p>. * * . * * . * * . * * . * * </p></li><li><p> . </p><p> .......................................................................... ...................................................... .......... ........ .............................................................. .................. </p><p> - </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................. ................................... ................................................................ .................. </p><p>............</p><p>............</p><p>........ </p><p>............</p><p>............</p><p>........ </p><p>............</p><p>.................... </p><p>.............</p><p>.............</p><p>..... </p><p>............</p><p>......... </p><p>.............</p><p>.............</p><p>...... </p><p>.............</p><p>.............</p><p>...... </p><p>............</p><p>.................... </p><p>............</p><p>......... </p><p>............</p><p>......... </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................. ................................... ................................................................. ................. </p><p> ................... ................................. ................... ................................. </p><p> ....................... ................... ................................... ................... ................................. </p><p> ............................... </p><p> ................... ................................. </p><p> ................... ................................. </p><p> ............................... </p></li><li><p> . </p><p>- </p><p>................................................................................................................. ................................... ..................................................................... ............ </p><p> - - - - - </p><p> - - - - </p><p> ---------- ----------- ---------- ---------- ------- </p><p> ---------- ----------- ---------- ---------- ------- </p><p> ---------- ----------- ---------- ---------- ------- </p><p> ---------- ----------- ---------- ---------- ------- </p><p> ---------- ----------- ---------- ---------- ------- </p><p> ---------- ----------- ---------- ---------- ------- </p></li><li><p> . </p><p>............................................................................................................................................... ..... ..................................................................... ............. </p><p> - </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p></li><li><p> . </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p><p> - - </p></li><li><p> . </p><p>................................................................................................................. ................................... .................................................................... ............. </p><p> - </p><p> - </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................. ................................... ............................................................................. ............. </p><p> - </p></li><li><p> . </p><p>................................................................................................................................ ........................................................................... </p><p> - </p><p> - </p></li><li><p> . </p><p>................................................................................................................................. ............................................................ ............. </p><p> . . . . . </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................................. ............................................................ ............. </p><p> . . . . . . . . . . </p></li><li><p> . </p><p> ............................................................................................................................ ............................................................. ........... </p><p> - </p><p>. ............................. . ........................... . ...................... . .............. . ............. . ..................... . ............... . ..................... . ..................... </p><p>. ............... </p></li><li><p> . </p><p>............................................................................................................................ ........................................................... ........... </p><p> = ............... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... = .......................................... </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ........................................................................ </p><p>---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) ---- ) </p><p> ) ) </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ....................................................................... </p><p> .............. ................ .............. ................ </p><p> .............. ................ .............. ................ </p><p> .............. ................ .............. ................ </p><p> .............. ................ .............. ................ </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ........................................................................ </p><p> : - - - - - - - - </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ........................................................................ </p><p> . . . . . . . . . . </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p><p>. </p><p>. . </p><p>. . </p><p>. . </p><p>. . </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ........................................................................ </p><p> . ......................................................... . .......................................................... . .......................................................... . .......................................................... </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ....................................................................... </p></li><li><p> . </p><p> .............................................................................................................. ................................................................ </p><p> . . . . . . . . . . </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ........................................................... ........... </p><p> -------------------------- </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p><p>. . . . . . . . </p></li><li><p> . </p><p> . . . . . . . . </p></li><li><p> . </p><p>................................................................................................................ .......... ........................................................... ........... </p><p> - </p><p> = </p></li><li><p> . </p></li><li><p> . </p><p> ................................................................................................................ .......... ........................................................... ........... </p><p>............. ............ ......... . .............. ............. ............ ......... . .............. </p><p>............. ............. ............ </p><p>.............. </p><p>............. ............. ............ </p><p>.............. .............. ............. ............ ............ .............. .............. </p><p>....................... </p><p>....................... ....................... ....................... </p><p>....................... </p><p>....................... ....................... ....................... </p></li><li><p> . </p><p>................................................................................................................ .......... ........................................................... ........... </p><p> - </p><p> .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... </p><p> .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... </p></li><li><p> . </p><p>................................................................................................................ .......... ............................................................ ........... </p><p> = - - - - </p><p> .......................................................................................................................... </p><p> .......................................................................................................................... </p><p> .......................................................................................................................... </p><p> .......................................................................................................................... </p><p> ............................................................................................................</p></li></ul>

Recommended

View more >