סקר דעת קהל בקרב תושבי פתח תקוה נערך ע"י מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ

  • Published on
    26-Oct-2015

  • View
    21

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 1</p><p> "" . . .... :: </p><p> ::"" "" -- </p><p> 33010122 77 </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 2</p><p> . . </p><p> ) ( : , , </p><p> ) ( ) ( ) ( </p><p> . </p><p> . . </p><p> 3012.10-4,6-3 . 0</p><p> . 70 010 </p><p> . . </p><p> . " ' " - " </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 0</p><p> . . </p><p> %60. 0</p><p> %00. . " </p><p> , , . 2</p><p> . %62 , %10 , . %76 </p><p> %06. %0 %70 , </p><p> . , ) ( . 3</p><p> . %63 , %33. %44 </p><p> . . </p><p> , ) ( . 6</p><p> . %50 , %60. %06 </p><p> . . </p><p> , ) ( . 0</p><p> . %30 , %20. %26 </p><p> . . </p><p> ) ( . 4</p><p> ) ) ( %75( ) : ( %73( ) ) ( %05( </p><p> ). , ) %20( " . 7</p><p> , %52 . ) %5( ) %10( </p><p> ) %07( " . 3</p><p> %0 , ) %30( , </p><p> . ) %00( </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 4</p><p> %4- ) %65( . 5 %3, %10( " . </p><p> ) %2( %33 , ) ) %0( %70- </p><p> ) %1( . . </p><p> - ) %25( . 10</p><p> " . %3 %02 ) %4, %07( ) %1( . ) %2(</p><p> ) %1( . . </p><p> . 00</p><p> ). %20( ) %07( </p><p> . 20 ). %02( ) %07( </p><p> . 30</p><p> ). %70( ) %33( ) %10( </p><p> ( , . 60 : ) </p><p> )25.6( ) ( )14.6( ) ( )20.6( ) ( </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 0</p><p> . . </p><p> . 24 . %84- %20 050 ". 1</p><p> . %0- " %01, %60, %24 </p><p> / %110- %1 . . 2</p><p> ? </p><p> %02 %10-%1</p><p> %10 %07-%00</p><p> %00 %55-%47 %60 %110</p><p> - %001 " </p><p> %40 %11. </p><p> . " </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 6</p><p> ?/ , . 3 </p><p> %12 %01 %42 %41 . 0 %10 %60 %04 %82 . 2 %6 %6 %51 %6 . 3 %61 %01 %01 %51 . 6 %5 %5 %2 %1 . 0- %13- %06 . 4</p><p> %110 %110 %110 %110 " </p><p> , , </p><p> . %42 , %51 , . %04 </p><p> %14. %1 %01 .</p><p> . </p><p> , , </p><p>. %12 . %10 </p><p> %61 , %6 , . %50. </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 0</p><p> ? / , : . 6 </p><p> %20 %22 %40 %12 . 0 %86 %64 %66 %14 . 2- %23- %33 . 3 %110 %110 %110 %110 "</p><p> , ) ( . %40 , </p><p> %80. %66 . </p><p> . </p><p> ) ( </p><p> %20 , %86 . </p><p> . %20. </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 8</p><p> ? / , : . 0 </p><p> %60 %02 %60 %02 . 0 %44 %12 %14 %61 . 2- %20- %60 . 3</p><p> %110 %110 %110 %110 " </p><p> , ) ( </p><p> . %60 , %40. %14 </p><p> . . </p><p> ) ( %60 , </p><p> %44 . %20. . </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 6</p><p> ?/ , : . 4 </p><p> %00 %62 %80 %82 . 0 %04 %42 %24 %52 . 2- %76- %20 . 3</p><p> %110 %110 %110 %110 " </p><p> , ) ( </p><p> . %80 , %20. %24 </p><p> . . </p><p> ) ( %00 , </p><p> %04 . %04. </p><p> . </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 51</p><p> ? . 7</p><p> %3 %3 . 0 %0 . 2 %0 %0 . 3 %22 . 6</p><p> %34 . 0 %73 - %2 . 4</p><p> %001 %001 " 16.6 </p><p> ? . 3</p><p> %6 %0 . 0 %3 . 2 %0 %0 . 3 %02 . 6</p><p> %64 . 0 %05 - %2 . 4</p><p> %001 %001 " 10.6 </p><p> ? . 5</p><p> %2 %0 . 0 %0 . 2 %0 %0 . 3 %3 . 6</p><p> %33 . 0 %75 - %0 . 4</p><p> %001 %001 " 63.6 </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 11</p><p> . </p><p> ?</p><p> ? </p><p> %2 %0 %6 %0 %3 %3 . 0 %0 %3 %0 . 2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 . 3 %22 . 6</p><p> %73 %02</p><p> %05 %3</p><p> %33 %64 %34 . 0 %75 - %0 - %2 - %2 . 4</p><p> %001 %001 %001 %001 %001 %001 " 63.6 10.6 16.6 </p><p> : ) ( </p><p> ) ) (48.4 , %06( ) ( ) ) (50.4 , %16( </p><p> ). 54.4 , %08( , ) ( . </p><p> ) (</p><p> 86.4 06.4 80.4 . 0 26.4 20.4 56.4 . 2 06.4 66.4 62.4 . 3 08.4 61.4 16.0 . 6 28.4 84.4 40.4 . 0 </p><p> )26.4( ) 1( )56.4( ) 2( )20.4( ) 0( </p><p> )86.4( ) 1( )06.4( ) 2( )80.4( ) 0(</p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 21</p><p> )06.4( ) 1( )66.4( ) 2( )62.4( ) 0(</p><p> )08.4( ) 1( )61.4( ) 2( )16.0( ) 0(</p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 01</p><p> , / / . 10 ?</p><p> %62 %41 . 0 %20 %02 . 2 %6 %4 . 3 %51 %0 . 6- %20 . 0</p><p> %110 %110 " </p><p> %62 , ) %20( " </p><p> , . ) %6( ) %51( </p><p> ? . 00 </p><p> %0 %2 . 0 %10 %02 . 2 %11 %4 . 3 %01 %0 . 6- %24 . 0</p><p> %110 %110 " </p><p> ) %10( " </p><p> %0 , ) %01( , </p><p> . ) %11( </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 41</p><p> ? . 20</p><p> %50 %0 . 0 %5 %5 . 2 %00 %2 . 3 %01 %1 . 6- %65 . 0</p><p> %110 %110 " </p><p> %6- ) %46( ) %50( " . </p><p> %01- %00 , ) %5( . </p><p> . </p><p> ? . 30 </p><p> %00 %6 . 0 %5 %5 . 2 %5 %5 . 3 %02 %2 . 6- %25 . 0</p><p> %110 %110 " </p><p> %8- ) %26( ) %00( " . </p><p> %02 ) %5( . </p><p> . ) %5( . </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 01</p><p> , " . </p><p> %6 %0 %2 %41 . 0 %5 %5 %02 %02 . 2 %5 %2 %4 %4 . 3 %2 %1 %0 %0 . 6 %25 %65 %24 %20 . 0</p><p> %110 %110 %110 %110 " , " . </p><p> %00 %50 %0 %62 . 0 %5 %5 %10 %20 . 2 %5 %00 %11 %6 . 3 %02 %01 %01 %51 . 6</p><p> %110 %110 %110 %110 " </p><p> ). %20( ) %07( </p><p> ).%02( )%07( </p><p> ). %70( ) %33( ) %10( </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 61</p><p> ( , " . ) </p><p> %0 %0 %5 %4 . 0 %5 %5 %00 %66 . 2 %5 %0 %4 %1 . 3 %6 %5 %4 %0 . 6 %73 %15 %03 %32 . 0</p><p> %110 %110 %110 %110 " </p><p> ) %66( , ). %00( </p><p> . ( , " . </p><p> ) </p><p> %0 %0 %11 %64 . 0 %0 %5 %01 %6 . 2 %5 %5 %5 %5 . 3 %0 %5 %0 %5 . 6 %05 %75 %54 %36 . 0</p><p> %110 %110 %110 %110 " </p><p> ) %64( , ). %01( </p><p> ).%0( " </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 01</p><p> )0-( . 0 </p><p> %01 52-70 %60 66-13 %60 64-06</p><p> %8 +04 %110 "</p><p> )60-( ? / / . 2</p><p> %04 . 0</p><p> %00 . 2 %01 ", . 3 %0 . 6</p><p> %110 "</p><p> )00-( . 0 </p><p> %20 %84 </p><p> %110 " </p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 81</p><p> 33..10103012.3012. -- , , ______ /, </p><p> : / , ? 70 , / / . 0</p><p> ?/ /: &gt;&gt; &gt;&gt; . 1 &gt;&gt;&gt;&gt; &gt;&gt;&gt;&gt; , . 2</p><p> ________%? / %110- %1 . . 2 ) (? / , . 3</p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0 . 6</p><p> ) (? / , : . 6</p><p> . 1 . 2 . 0</p><p> ) (? / , : . 0</p><p> . 1 . 2 . 0</p><p> ) (? / , : . 4</p><p> . 1 . 2 . 0</p><p> ? . 7</p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0 . 6</p><p> ? . 3</p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0 . 6</p><p> ? . 5</p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0 . 6</p></li><li><p> 6008616-05: ' , 5556200-05: , 56210 11 ' 6 B li.oc.tohom-ragaam.www</p><p> 61</p><p> ? , / / . 10 </p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0</p><p> ? . 00</p><p> . 1 . 2 . 0 .4 . 0</p><p> ? . 20</p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0</p><p> ? . 30</p><p> . 1 . 2 . 0 . 4 . 0</p><p> ? / / . 60</p><p> . 1 . 2 ", . 0 . 4 . 0 </p><p> . 2 . 0: .00 </p><p> ! </p></li></ul>