Το Δώρο της Ψυχοθεραπείας

  • Published on
    26-Oct-2015

  • View
    1.017

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

το δωρο της ψυχοθεραπειας

Transcript

<ul><li><p>Irv in D . Ya lo m</p><p>TO </p><p>#{LYAI1E.\1A - </p></li><li><p> ) - </p><p>2001</p><p> 1 </p></li><li><p>IRVIN D. YALOM</p><p>TO </p><p> - </p></li><li><p> /:THE GIFT OF THERAPYAN OPEN LETTER TO A NEW GENERATION OF THERAPISTS AND THEIR PATIENTS</p><p>ISBN 960-325-558-0</p><p> 2002 by IRVIN D. YALOM. M.D.</p><p>yta exSocrj 2004. - </p><p>(&gt;( 7 - , l l f&gt;35 . 210.7011.461 - FAX 210.7018.649 http: // WWW.agra.gr. e-mail; info @ agra.gr</p></li><li><p>ETSIAIU r H 11 a3</p><p> . 1 ' , . &gt; 35 . 2 </p></li><li><p>1</p><p> . 20 </p></li><li><p>. 42 6. 43 164. 44 68. 45 \* . 46 </p><p> 74 . 47 ( ) </p><p> 1 7 8 . 48 : </p></li><li><p>,</p><p>.,.,</p><p>.</p><p>..</p><p>.</p><p>.</p><p>..</p><p>..</p><p>7 rwTfJC, 68 '' ^69 70 " </p><p> 71 </p><p> ;72 73 74 75 76 </p><p>,.. , ?^ </p><p>77 </p></li><li><p>( </p></li><li><p> . ' . . . </p><p>. .</p><p> \. . ' - &gt; . - ). .</p><p> : ; " , &gt;. .</p><p> . : , ; , : ' ; </p><p>" , ' . , , . : , ; , ! </p><p>, ^ , ; </p><p>&gt;3</p></li><li><p>14 TO </p><p>; ; , &gt; , &gt; ! </p><p> fm . , - )&gt; ui - /. Erik Erikson, ^ , , . , , '. ^ &gt;. . &gt; . .</p><p> ' , &gt; . " - '&gt; ). , - , , , .</p><p>'/ . . &gt; '/ . , '/ , ' ( &gt;^ &gt; &gt; &gt; ) -</p><p>1- - *Epixiov generativiiy. ( . . . )</p></li><li><p> 5</p><p>uzt. / , , .</p><p> &gt; - &gt; ; , ' ^ , ) ^&gt; &gt; '^ - , .</p><p> &gt; . &gt;. , &gt; - (&gt;, , , , ) ^ ) - , , , . - .</p><p> &gt; - ' ) . &gt; . .</p></li><li><p>i6 TO </p><p> &gt; , : - . : . ( ^ ) . ) ' , ) ( .</p><p>' : , .</p><p> . . ( , ), { i , ), . * &gt;, , , ^ , '/ &gt; ;</p></li><li><p> 7</p><p>0 (, pooc -, &gt;&gt;&gt; ), , . - ' - . </p><p>' '/ , ^ &gt; </p></li><li><p>i8 TO </p><p>. &gt; , . , - .</p><p> /. ; : , &gt;. ^ , . | : .</p><p>" , : ( ) - ;</p><p> , , &gt;^ , . ( ) () ) ) . : ?&gt; .</p><p> - </p></li><li><p> 19</p><p> , . ^ .</p><p> . &gt; . , , . , , . </p></li><li><p>20 TO 1</p><p> , .</p><p> . . , , - &gt;. " . , ' . - , &gt; &gt; . ' ^ ) , )^ .</p><p> , ). &gt;^ / &gt; , ' , , . .</p><p> , &gt; ) . - , .</p><p>' </p></li><li><p> 21</p><p> ^ 7s- ), . , , . - , ) .</p><p> , , &gt; , . &gt; &gt; , - , '/, .</p><p>) ) , , / .</p><p> (1-40) - , , .</p><p> (41-51) , ( ) ).</p><p> (52-76) .</p><p>1. patient - TtvixT, patims, m&gt;p . y}MU- ( , ^ , . , patient , . { . , . )</p></li><li><p>33 TO ) </p><p> (77-83) ; . . ) , , - . : t )^v , ( . &gt; &gt; : , , .</p></li><li><p> 1 . , ; , . , . : Murray Bilmes, Peter Rosenbaum, David Spiegel, Ruthellen Josselson Saul Spiro. ^ : 6 Neil Brast, Rick Van Rheenen, 6 Martel Bryant, 6 Ivan Gcndzcl, 6 Randy Weingarten, Ines Roe, Evelyn Beck, Susan Goldberg, Tracy Larue Yalom Scott Haigley. 6&gt;. . .</p></li><li><p> 1</p><p>ouxpv , </p><p>THN n o r &gt; , ) Karen Horaey. . , , , &gt; ), .</p><p>"&gt; ... &gt; ! &gt;&gt;} - : '/ . - ). , , , , , ^^ . ', ) /- . * , - .</p><p> &gt; . -</p><p>5</p></li><li><p>26 TO </p><p> . . , .</p><p> . &gt; . . - (- ), . , , ', . : .</p><p>^ - . &gt; . " &gt;, : , , . , , .</p><p> : - . ) , </p><p> ) .</p></li><li><p> O .Tl a?</p><p> , .</p><p>, (&gt; . </p></li><li><p> 2</p><p> ( )</p><p>0 1 ^ ^ &gt; . &gt;^ - , , , . . . &gt; . , - , .</p><p> &gt; , &gt;. ( - ( , , , , , , -</p><p>3</p></li><li><p> 29</p><p> ^ , . , ) . , . '- ) , ) }^ . D S M ' ( ) ).</p><p> &gt; , </p><p>1. DSM; Diagnostic and Stanstical Manual. ' '/, 4 </p></li><li><p> 3</p><p>OANDRi MALRAUX, , , ^ , : , - * . " &gt; . - , &gt; : , , (, , . ^ , - .</p><p> Arthur Schopenhauer:</p><p> , . , , , . . , , &gt;&gt; . &gt; .</p><p>31</p></li><li><p>32 TO T H I </p><p> /:</p><p> , , . ' - , , , &gt;&gt;, .</p><p>fo , &gt; . , , , - , . . / . , , - .</p><p> &gt; / /^ . )- -</p></li><li><p> lEYO M tN O t . 33</p><p> ( / , / , / , / ' - &gt; - / ^ ), . , , ( ) ( ). *&gt; '/'/ , , , , , '/ . - .</p><p> /, , / Magister Ludi Hermann Hesse. ^, )- . ' , ^(, , ^ ^\^. OtJcpo- '/ ^^--^ ^ '^ouxxa -'touL ^; ^ v</p><p>1. - facilitator, ' . ( . , .)</p><p>2. - / , /^ . (.,. )</p></li><li><p>34 TO T U I !</p><p> wJJiavoov {^-^8$- ~^ . ' TTjvIaX^^^Aggta. ^ </p><p> ^5^^.^_^^~ ^ ^ ^-^^-^ - . ^ ' ^ , , Tg'pe--^ 6j9TCa ie - f^ 0^4;- . , , , '/ .</p><p> &gt; /, , , . , .</p><p> , , ^ . " , . , &gt; , . dictu: .</p><p>' , - &gt; ) . - . ) . &gt;. , . </p></li><li><p> . . 35</p><p>, , .</p><p> , . - , . , - , . , r/av .</p><p> . ^ ) , ). . . , )- , , . ' - , &gt; , , , ,,^ ,^-^^ ^.</p><p>~^^^ ^ ^^ ( '/ ' . &gt; , , . ?^ , , , 6?&gt; . ' , , </p><p>1. . {.,. )</p></li><li><p> 4</p><p>^ \ uz , </p><p> . , - 7&gt; , &gt; . , &gt; , , .</p><p> , &gt; , &gt; ). '/, / .</p><p> , &gt;. ; ; ; ; ; ;</p><p>37</p></li><li><p>38 TO TH E -</p><p> ; ; ' / ; ; " , , . , , : ; ; : . ; , ; </p></li><li><p> 5</p><p> . 3 . : , , ; : , . -gTptv^ v. .</p><p>* , , - , , - , , , ^^, , , . . . : &gt; -</p><p>39</p></li><li><p>40 ; </p><p>' . '/ - , - . '/&gt; ^ .</p><p>" , . " )^, '/ /J . ( 7 - ) , .</p><p> &gt;&gt; - . - 7&gt; . }^ , .. f, , '/ ^ , - /^ &gt; . . ( . , '/ , . .</p><p>1. "- {Feedback) ; ( .. ) </p></li><li><p> ^ , &gt; . .</p><p> , . . ) . .</p><p> , . &gt; .</p><p> ' : . , . ' &gt; - - -, '/ &gt;&gt; , ^ . ,</p><p>"'/ ' , 0 , )^ '/ ), William Blalty, ^. , ( . eivai , . ^ ! , .</p><p> . (&gt; </p><p> ________________________________________________________4 ^ -; , , , . " /&gt; , - ( ) .</p><p> ^ ' , , ^ , : ; oJpt ); " , ; )^ . /^ &gt; . . , .</p><p>I . AYpa. &gt;^ Momma and the Meaning of Life. { .^ . )</p></li><li><p> 43</p><p> : ' , &gt;&gt; , , , ) ' . ; . } , ( , ; ) &gt;.</p></li><li><p> 6</p><p> (</p><p>^ (7) J &gt; . &gt;- . , . , , - ) - 'wc - &gt; . )^ - , )! . ), '/ ), &gt; . , , , , . , .</p><p> ) - . , - 7",, ^ ^ , ) [ . " 2 -</p></li><li><p>: KCilTATONTAZ All' TO TOYAXHENOYi 45</p><p> , .</p><p> *. , { : . I^ . , </p><p>f I T # * , r e f c^ , &gt; &lt; 1 f ^ / Trfi , , ) ^ ' .</p><p> Carl Rogers ' '/ ( ^ ) , &gt;- qJL .</p><p> , . &gt; , . [ , [. ^ . :</p><p> , , ^: &gt; , , ^ -</p><p>1. ; &gt;~ ^ ^ ;. - vaOjmoviXejat (xi ) </p></li><li><p>46 TO </p><p> . (&gt; , . &gt; ;</p><p> ^ '. , . ' ', . . 6^ , , '/ .</p><p> ) /&gt; , . , &gt; . / ) . ( &gt; .</p><p> '/ , &gt;iov , , </p></li><li><p>: 47</p><p> . .' ' , , ' , . ^ &gt; ; ) , )^ , . , &gt; , cva . &gt; , poJ /, &gt; &gt;. , (&gt; . , ' ^ , / ) .</p><p> . - , /7 - &gt;\ . ' . ' - ) : , , ) . &gt; , .</p><p>1. mo ( Even Day Gets a Uttle Closer). (... )</p></li><li><p>4 8 TO t h j : </p><p>( &gt; /&gt;, : )%- , ) &gt; , .)</p><p> &gt;&gt; ': ' , ' . , &gt;&gt; ct&gt;o . ' &gt;/ ' , . , , : , , ''/ &gt; , , , OTOCJ . *</p><p>"()&gt; '/ </p><p>1. 0&gt;: Ryunosuke Akutagawa. &gt; ^ &gt;. Akira Kurosawa 1951. ( . . . )</p><p>* ,, uuzft-. &amp; : . ^ &gt; 1974 </p><p>Ginny Elkin ( ^) &gt;/&gt; mo . &lt; &gt; . ' ^ . St- , &gt;% &gt;. &gt; ^ '/ ) Buddy Holly '/ ^ . ( ..</p></li><li><p> . " ^ '/ [ , povoJ -&gt; , / &gt;}\ . )&gt;. '/ ^- &lt; ( v[JL .</p><p> Erich Fh&gt;inin , '/ - YcT , , , , [ . , &gt; .</p><p> - jjia </p><p>^ 30~^~ , , &gt; - -^''^ 778. " - -- </p><p>^ , /, - - </p><p>^ ' ^ </p></li><li><p> 7</p><p> &gt; , 6 . * . - .</p><p> ' , . ; , / ^ . . , .</p><p>" , . , , ' , /i , -</p><p>50</p></li><li><p> 5&gt;</p><p> , : ; </p><p> &gt; : , - , , , :</p><p> ' ; . . . , , , , . , . , - , , : &gt;&lt; &gt; . .</p><p>'&gt; :</p><p> .. . ( ).</p><p> , .</p><p> , . &gt;.</p><p> ; </p></li><li><p>5 2 TO TH L </p><p> . ( ,</p><p> ; </p><p> , : ; , </p><p> . - , . . c ^ . .</p></li><li><p> 8 </p><p> , , . - pC( , . (&gt; , , . '. ^ &gt; " </p><p> &gt; : ! , , . - - , ^ , : , &gt;, ) ! </p><p> , . , . , , , .</p><p> 53</p></li><li><p>54 TO </p><p>)^ . : )&gt; . :</p><p> ; .</p><p> ',^ . ; - ; </p><p> . . .</p><p> &gt;&gt; . &gt;1 . ', &gt; ) . , ^; : , ^.</p><p> ) , '/ . ' ^ : &gt; .</p></li><li><p>. TO N PINFJ 5 5</p><p> e-mail:</p><p> &gt; , ; ^ \ , , , &gt; , , , rtv , )&gt;, , ; </p><p> : - , ) &gt; ; </p><p> } ^ - , , , &gt; , .</p><p> &gt;, </p></li><li><p>5 6 TO THX </p><p> , , . -, &gt; , &gt; , , ( .</p><p> ' ^',^ , , /, . '/.</p><p> , , , . - , . - - - . / , ' , ) &gt;^ / ( , , ) &gt; . ' .</p></li><li><p> )6 </p><p> ) , ^ W. wrNNICOTT }C!xLTig ^ , ?^~^ vrxWil^ L^fe </p><p> ) . &gt;- &gt; , . &gt; &gt; , . &gt; / , / . () . ( &gt;, ) .</p><p>&gt; , ) : , ). -</p><p> 9 </p><p>57</p></li><li><p>5 8 TO T H I !</p><p>. , . ! . / ; . , , ; ^ , . .</p><p>' , - / , , &gt; &gt; / . ( Sender Ferenczi, , 6 : [^ &gt;- ^. , / &gt;^.)</p><p> &gt;^ , , , . (&gt; &gt; , , ^ . (1&gt; /^ . , .</p><p>Av ^ /, . ^, . </p></li><li><p> 10</p><p> J &gt; :{&gt;. ' ( &gt; ), - &gt; , )} . ( , : )- ( , .) Kai ^ - ^- -. [- , , , .</p><p> . , . -</p><p>6</p></li><li><p> MIA 11 6 </p><p>( - / ' ( &gt; Melanie Klein) ) , (&gt; - / . ; . " '/ , . ' &gt; , &gt;^ - &gt; .</p><p> ? Trprnfit ' , aKpoaiLEvec . " ' ^( ( &gt; / ) , . " '/ &gt;&gt; /^, - &gt; , .</p><p>'Q Juflg ^ /^ .,.4, ^ - ^ . '/ , , , , . : </p><p>1. ; of urgency. ( ... )</p></li><li><p>62 TO M lPO T H I 111</p><p> .</p><p> '/ (6 ';, . ^ . , , , . ,...</p></li></ul>