Το Μυστήριο της Χριστιανικής Ζωής - Αρχιμανδρίτου ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (Σαχάρωφ)

  • Published on
    27-Oct-2015

  • View
    93

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

() 1896 . . , 1925 . . . , . , . , , , , .

Transcript

<ul><li><p>()</p><p>.</p><p>,</p><p>2010</p></li><li><p> 2</p><p>[//4]:</p><p>(),,a</p><p>World(2009)StavropegicMonasteryofStJohntheBaptist:</p><p>,,,2009</p><p>,20091stedition(2009)</p><p>ISBN9781874679653</p><p>(),,</p><p>(1999)StavropegicMonasteryofStJohntheBaptist(1999):</p><p>,,,2009</p><p>,1999ISBN1874679150</p><p>:(2010)StavropegicMonasteryofStJohntheBaptist</p><p>,2010</p><p>ISBN9781874679752</p><p>.,.</p><p>,,:</p><p>TheOldRectory,TolleshuntKnights,byMaldon,ESSEXCM98EZ,ENGLAND</p></li><li><p> 3</p><p>[//5]</p><p> .............................................................................................................................................................................................4 ...........................................................................................................................................................................6 </p><p> ....................................................................................11 1. .............................................................................................................................................11 2..................................................................................................................................................31 3.........................................................................................................................................................47 4. ............................................................................................................................................................................................57 5. .................................................................................................................................................................................65 6. ..................................................................................................................................................................................78 7. ..............................................................................................................................................................................85 8..................................................................................................................88 9. ..........................................................................................................................................................................................93 10.......................................................................................................................95 11............................................................................................................................ 111 12.............................................................................................................. 138 </p><p>.......................................................................................161 1............................................................................................................................................ 161 2....................................................... 168 3............................................................................................................................................................. 177 </p><p>......................................................................................................................................................... 178 . ........................................................................................................................................... 180 ............................................................................................................ 181 . ....................................................................................................................................... 182 ..................................................................................................................................... 184 </p><p>4............................................................................................................................................... 187 5. ........................................................................................... 191 6.:........................................................ 193 7. ............................................................................................................................................................................... 196 8. ............................................................................................................................................................................... 198 9...................................................................................................................................... 199 </p><p>. ..................................................................................................................................... 199 ..................................................................................................................................... 200 .................................................................................................................................................... 200 . ........................................................................................................................................................................ 201 . ...................................................................................................................................................... 201 ................................................................................................................................................................... 202 </p><p>......................................................................................................................................................................................... 203 [//6]</p></li><li><p>[//7] (), 18961993 </p><p>. , , , , ..</p><p> , ,., , . .</p><p> , ,, , ( ), . [//8] , (..9192).</p><p> : ,.</p><p> , , , .,,,,,,..</p><p> .</p><p> .</p><p>,.</p><p> : [//9] ,,, , . , ,</p></li><li><p> 5</p><p> , . 138147, . , . . . ,,.</p><p> , . .</p><p>[//10]</p></li><li><p>[//11]1,,</p><p> ,,., , , , , . ( ). , .,..[//12], . . , , : , . , (.17,3). :;: , (.8,3132).</p><p>,, . , , , , . , .</p><p>. , [//13].,</p><p>1 , </p><p>,,:.</p></li><li><p> 7</p><p> . . , , , ..,.</p><p> , , , . : ,, , , ;,;;</p><p> ., , . [//14]:,,.</p><p> , (. 3,6). , . , ,.2.,,..</p><p>:,. ,. [//15] , </p><p>2..,,.,</p><p>,2009,.171927.</p></li><li><p> 8</p><p> ., , ,., . ,,.,,.</p><p> , :</p><p> , , , . , . , [//16], . , , , .</p><p>, , . . . , , : , , . , , .,.</p><p>, . , .</p><p>,,., [//17],,.</p></li><li><p> 9</p><p>,,. , ,.., , :(.3,14).</p><p> ,., . .</p><p> ., , . , , . [//18]... .,,(..16,16),. , (.22,37), , .</p><p>,,.:,,,.,,., . [//19].</p><p>(..14,26).,</p></li><li><p> 10</p><p> , (. 13,1). . . , , .</p><p>!</p></li><li><p>[//23]</p><p>1. </p><p> 3, .,,,,(),,.</p><p>, , ,.</p><p>,. [//24] ,, , . , , , , ,.,,, . , ,.:;</p><p> , . </p><p>3 </p><p>.</p></li><li><p> 12</p><p>,,[//25], .</p><p>,,, , , ,, ,.</p><p> ,, , ,,.</p><p> , , , , . , , , , [//26] , ,. , , . .</p><p> , ., ,,.</p><p> . . , , . , ,, (.11,27):</p></li><li><p> 13</p><p>,(.14,6),:,(.8,24).</p><p> . [//27] . , . . .. ., , . , , . , .. . , , . .</p><p>, , , , . [//28]., ,.</p><p> , .,,. : , . . :.. . , , . , . ,, </p></li><li><p> 14</p><p> , , [//29] , ,, .,,.</p><p> , . (..1,5)..,. , . , . , , , , .</p><p> . , ;</p><p>[//30]., ; .;</p><p> , . , ,,. : , ,,, , , , . . , , , </p></li><li><p> 15</p><p> , .</p><p> : ,. [//31] , ,.</p><p> ., , , .</p><p> ..,. . .</p><p>,, . , . , ,.</p><p> . , [//32] , . , , , . . . , . . , . , 4.</p><p>4 (: ) </p><p>.</p></li><li><p> 16</p><p> .</p><p>, , , .,,,[//33] . (. 3,8), .</p><p> .(..15).,, , .,,,.</p><p>, , .</p><p> . ,,[//34]. , , , . . :,, . . , , . : , . ,.,, .. , </p></li><li><p> 17</p><p> . ; . ,; , , , ,,.</p><p>[//35] , . :();(.21,22).:,,.</p><p> , , ., , , . , , (..26,23).,, .</p><p> , : [//36] .</p><p>,.</p><p> , . , . , , . . , ,. .</p><p>, , , , .,</p></li><li><p> 18</p><p> ( . 3,23). . . . . .</p><p>[//37]. ..</p><p> , : . , . . ;. . . ., . . . .</p><p> ..,,,.[//38] . ,,,,.</p><p> . , . , . , .</p><p> , , .,, . ,</p></li><li><p> 19</p><p>(.11,12).</p><p> , , [//39] , , , , . , (..8,44),., . ,. , (. 13,1) , .</p><p>(.8,5)..,, , .,. , ,..,[//40] (.16,33..3,21) , ,,. , , , (.. 8,811), . ,.</p><p> , , , . , ,., ., , (. .8,44 .</p></li><li><p> 20</p><p>.3,15).,(.14,30).</p><p>[//41] . ,.,, , , .</p><p> , (. 16,33). , (.2,56),,. , . , ; ( . 5,45). , ,(),.(.3,2122).</p><p>,. , . ( ), [//42] . . , . ., , , . , , ,.,:,(.20,17). , , . .</p><p> , , ,</p></li><li><p> 21</p><p>. , [//43] , ,. . , . . .</p><p> . , ,,(.. 1,15) . ,,(..11,910).</p><p> ,(..15,16.1,17). . ,. . .,,,.[//44],.,. , , , .</p><p> . , (.2,67).,.</p><p> . (..7,14),; ; , , . , .</p><p>.: , , [//45]</p></li><li><p> 22</p><p>, (..26,3335 . .13,37), , , . (. 16,18), . , .</p><p> ,: , ., ..</p><p>, 5, ,[//46],, .: , , (. 20, 1819 . .16,21 ..8,31 ..17,2223 ..9,31 ..9,44 ..)..,: , . , .</p><p> ,,.</p><p> , , . () , [//47] : (.15,53). </p><p>5.,,.,</p><p>,2009,.49517.</p></li><li><p> 23</p><p>,,,,. . (..2,1517..6,24..14,26).</p><p>: (.15,13).(.3,10). : , , .</p><p> ; . (. .3,16.5,610). . (. .1,17) ..</p><p>[//48] , , .: , . , . ,.</p><p> . , ..,, , ,(. . 3,12). . ,, : , [//49] (. 15,20 . 10,22). , </p></li><li><p> 24</p><p>,,(.5,1012).</p><p> , : , , , (. 17,10). , , , . , , , .</p><p> , , ,, (. . 7,23). . [//50] (..17,3).</p><p>. , , . , ,.</p><p> ,..,,(..14,26:,,). ,,,,(..8,3138:8.31, , , 8.32..8.33, , . 8.34 ,,.8.35 , ,.8.36,</p></li><li><p> 25</p><p>;8.37;8.38,).</p><p> , [//51] , , , . . .,. . , . : , .</p><p>(.14,27) . . , , , ,.</p><p> . , ., [//52] . :, ( .5,4). , . ; .,,. . ; , , ,.;,,, .</p><p> (. 3,11), . :,!(.12,49).,</p></li><li><p> 26</p><p> , [//53] . , . : . , ,: , (),,, , 6.</p><p> , , , , , (. 5,4448). , [//54]..., . , (4,1). , ,. : ,:,. , ,:,,.</p><p> , ., . : , , </p><p>6 , 10, 18, 24. . ,</p><p>,1978,.39,4142,43.</p></li><li><p> 27</p><p>,., . , [//55] :,.. . ,.,.. . . . :.</p><p>.. , , .:, . , . , .</p><p>[//56] . . . , ., , , . , .</p><p> ,..,.</p><p> . , ,, , , , .</p></li><li><p> 28</p><p> . .</p><p>[//57] . . .</p><p> . , ., ., .:;, (. 1,26). ,,:,,7.</p><p>[//58] . . . :(.15,4).</p><p>,.</p><p>,. .</p><p> , , . ,, . , ! </p><p>7.,,2002,.355.</p></li><li><p> 29</p><p>.(), [//59] . .</p><p> , , . . , , (. . 1,33), , , .</p><p>. .</p><p> , ,, , ,.</p><p>[//60] . . , , . . , . ,.</p><p> , ,., , </p></li><li><p> 30</p><p> , .</p><p>,. [//61] , . . , , , . ,.</p><p> : 8. . : , ,., , .</p><p>:, . [//62] , 9. , .. .</p><p> . , , .</p><p>48</p><p>8.,,2010,.104...431.9..,.171.</p><p> , .</p></li><li><p> 31</p><p>10,,.[//63]!,,,;,;;,!</p><p>[//64]2..</p><p> , . , . , . ,,, ,.,, . , .</p><p>10</p><p>,,SymonleNouveauThologien,HymnesIII,.J.Koder,SourcesChrtiennes,.156,.188.</p></li><li><p> 32</p><p>OldRectory[//65]11,,.</p><p> , . , , , . . , ,(.6,44).. , . ., . ,. , .,.</p><p> [//66], , . , , , , .</p><p> , () . ,.,,,.</p><p> .,, , . . , . [//67] ,</p><p>1160.</p></li><li><p> 33</p><p>,., , . , , .., . , , ,.,., , , . , , .</p><p> . , [//68] ,.,, ,,,, 12. ,,(..13,22.6,5).</p><p>. , . . : .,:, !. , ,.</p><p> . , ,</p><p>12..,,.3.</p></li><li><p> 34</p><p>[//69],.</p><p>, . , ,,.</p><p> , (.1,1820).,, , , (..24,4647). . . , .. , [//70], . . .</p><p> . :. . . , , , , , .,,,.</p><p>: . , ,.. : (.8,12).[//71]</p></li><li><p> 35</p><p> : (.5,14). , , , . , .</p><p>, , , ( . 3,12). .</p><p>,,, . (..10,10).</p><p> . , . , , . (, , , , , ..), ,,[//72],... , , ,,, . . , ,.,,, .</p><p> , . ,,[//73],</p></li><li><p> 36</p><p>. , ,,., (. 15,4), , . , . . , ...</p><p>. . , : [//74] . ., . (.5,1).:,.. , , , , (..15,24)., ., .</p><p> : : ( ) (. 3,19). . (. . 7,12). , . , , (. 7,19),...</p></li></ul>