מתבגרים לקויי למידה-סמינריון

  • Published on
    04-Jan-2016

  • View
    3.080

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

(10527), 2005

.....................................................................................................................3 ': ...............................................................................................5 ': ......................................................................9 ': ...................................................15 ': ................................................18 ': ..................................................................................................22 ': ...............................................................................................38............................................................................................................41

.

' . . . , , . , , . , . (Krevetz et all, 1998). , : -, . ' . " " . (, 1983) , . , : , , , . , . " 1996 ( , 1996), : " , , ". ", : . ' . . . . , , , , / . ' . , , .(, 1989) , / , , . ' . , / , . , . , , . , , . , . , , , , , .

': : , .

: , . , , . 1. - : . ; , ; . , , , . . . . , "" . : ' , - . , (Jaffe, 1998) . ; (, ; ). , .

2. : , . , . , . , . , , . , , ( ). , (, , ). (, 1991) 3. . : , - , , . . , ( Schumaker et al, (1984. , , , , . , , (, 1994) , . , : - ( 12-14, ). , , , ( ), ( ), , (, , '), , : " ?" ( ), . - ( 14-16, ). : , , , , : , , , , . , . - ( 17-19 , " ). , , , , , , , , " ", , , .

. , , - . , . : . (, 1990)

" " , , , . 12-13 , . - . . "".

:Separation-Individuation Separation "", . Individuation " ", , , . - . (, 1991)Ostrov & Offer (, 1991) . . Selman (, 1991) , , , , , , , . . Brenman & Auslander (, 1991) ( ) , . , , . , , . , , , , , , , . , (" ", , , , ), . . , , . ': . . , , . , . (), (), () (Disorder Deficit Attention-ADD). (, 1999)

. NJCLD (National Joint Committee on Learning Disabilities) .

" " , , , , / . , , . ( , , ), ( , ), .(, 2000) . . , , , ( ), ( / , ). : . , .

(): , , , ; . , , ; , ( ), ; , -. : , ( / , , ); ; ; , . , , . : , . / , . , . , , , . , . () , -, . , , . , ', , . . ( , 1997) . , . . , . (, 2000) , , . , . - , . , , , . , , " . , . , , , . , , , , , .

" . . . ( , 1998). (1983) . (1992) , , , , . .(, 1994). ( 1992) (1994) : 1. : . (). , , . 2. - . , . . - . (1991) .

. :

(1994) : , , (). .1. : . (, 1998) . . (, 1994) 2. : , . . (,1998)3. : .( ,1998) , . , . (1992) , ,, . , , . , , . , . , . (, 1985) :

- : , , . , , : , .

- : , , . (1969) .- -: , , , , . , ( 9 / 6 )

- : , (: , ).

- : , , , . . , .- : , , . , , , .

, :: . , . .

: , . . .

: , . , , , , . , , , , , . , .

Kosc (, 1985) :

- : .- : ,

- : ( , )

- : .

- : .- : . - , . , ., , , . (, 1999) , . . .

': , . . (, 2002) : , . , . , " " "Self Efficacy" . (1990Vaughn,) . , , . , . (Jaffe, 1998). . (, 1979) , , , , ; . : , .

, . . , , , . ( ) . , . / , . . , . , , . (Lazarus et al, 1984)

(, 2003) (= ) , . " ", " (Jaffe, 1998), . , . , , : , : , , , . " ". (Jaffe, 1998) , . . . . (Nabozoka et al, 1995) : . (Krevetz et al, 1998) , . , , , , , , , . . (, 1979) . . , , . " ". , . : . , , . - . "" . , , , . (, 1992) - . , . , , , - . , . " " , . (LaGreca, 1997)

: . . . . . (, 2000) , . , . . . , "". , , . , , , . (, 2000), . , . ( ') . ': . , , , .(Smith, 1995) : , , , . - social skill . , , . , "" " ". , . . 1988 The National Joint Committee of Learning Disabilities . (La Greca, 1988) , (La Greca & Olivia, 1988). Wass (1987) , . , . LaGreca (1997) . (Krevetz et al, 1998) . , , ( ) . , , - , . . : . ,: , . , , . La Greca & Olivia (1988) , , , . , . (DeGeorge, 1998) - . DeGeorge )1998( , "" .: , (= , , ) . . "" " " . (Nabuzoka, 1995) , . . . , , , . . (Nabuzoka, 1995) , . "" "" " " . , , . . , . " " , . -: -. - .(Parker, 1987) - , . . . . (Smith, 1995) , , . (Smith, 1995) , , , : , , . , , . . . , , . . ( ).

: . . . " , (, 1997). (, 1997) : : , : , . . : , , , , . : . , . . (, 1997) , . , , , . . (, 1997) . (, 2000) . . .

, , , . ': . , , , , .

. , , . , , , : , , . -, -. , , , , . (, 1988) :

- ( , 1998): , , ; ; ; ; ; - : , , , . :1. : . , . ,