แนวข้อสอบ ชุดรอปริ้น

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    166

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. ` "`|'"'` "` '`` ` . </li><li> 2. ' '..'.' </li><li> 3. `{` 0 ' ' ! 1 . ` ` ` " ' . | |!`= |:` ' : ' ' </li><li> 4. __- '_ 11' ! " 1 </li><li> 5. `| ` ` . ' . ' ` } </li><li> 6. - . ""'_ 2 : </li><li> 7. " ``.. ` ` ` . ' ` ` ' ` . " "` ^`''. "' ' ` ' $ '` 1 ' ' '. ' 1 1 1 ' ' ` ' ' 1' ' 1 ` ` ' . 0 _ .` ' ' ` } ` ` '" ` `' ' ` ." . . `` ". . 1 " ` ' </li><li> 8. " 1 . . | ` ` . . " ` . ` ` ` </li><li> 9. . `. 5` .` '` `. ' , , " ` ` )` `" ``. 1, ` ` .. '4 . ` ! ` ' `` ~"` </li><li> 10. </li><li> 11. ` ` `` 1 ' ` 1' ' ` `' `.' ' ' :' " ' ." 1 )' </li><li> 12. ` . '.' . ' ." ` ` ` {' ` ` </li><li> 13. ' `.. </li><li> 14. </li><li> 15. ' _``: : ` `_` ` `-` " +"` :*`` `^''" -' " '^```' </li><li> 16. ' " ''""' ` " ` ' </li><li> 17. ' " . ` ` " " '' ``" ' . .` . </li><li> 18. ' " ' ` ' ', `. </li><li> 19. "</li></ol>

Recommended

View more >