תזכיר חוק הסדרת העיסוק של מורשים לבטיחות-עו"ד יעקב דודזון

  • Published on
    18-Aug-2015

  • View
    83

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. "- I.S.S.E. Israeli Society of Safety Engineering 262015 , "-2014 " </li><li> 2. - :- " " . </li><li> 3. 1. . , / . :- </li><li> 4. 2. . , - , ( . ' ') :- </li><li> 5. 3. "( ) " " :- . . , . </li><li> 6. ''-" ." , . , (" .) </li><li> 7. - ' ' ' ' ' ' 8() / . </li><li> 8. " " / - :- + , ,/ / </li><li> 9. 9. . : 1.; 2. ; 3. , , , ; 4. ' , ,"1958, , ; ;, , '. 5. , , (.) </li><li> 10. 9. . , , , . . , , 1., , , , ; , ; 2. ,, . </li><li> 11. . :- , ( ) . . ( 2020.26) " ( ) ." - . '. . ' ( ) . , , - " " ,:, . ,: - . - . </li><li> 12. ' ' ' ' ' ' 8() ((1) : () ; () ; () 9(4.) (2) , ,. '' :- </li><li> 13. ' :- . . , , , . , </li><li> 14. . , "( . .) " . . 18. . . . (), / , - ; , . </li><li> 15. 18. . . . (), / , - ; , . (18) 1. . 2.. 3. . 4. , , - -. 5. , . </li><li> 16. -" "( ".). . ? </li><li> 17. . </li></ol>