Θέματα Φυσικής Β΄ Θετικών Σπουδών

  • Published on
    11-Dec-2015

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. ,,

Transcript

<ul><li><p> , m = 0,2 kg, 1 = 6 m s-1, 2 = 2 m s-1 , . t = 0 4 m. 1) t = 0 . </p><p> 6 2) ; </p><p> 6 3) ; </p><p> 6 4) ( ) , 1 s. 1. </p><p> 7 </p></li><li><p> (). 1) </p><p> 6 2) 2</p><p>2</p><p>u</p><p>u</p><p> ; </p><p> 7 , ( ). , 3) </p><p> 6 4) </p><p> 6 , 1-3 kgm, 2 1-3 kgm </p></li><li><p> m1 = 0,4 kg m2 = 0,6 kg = , , 1 = 20 ms 2 = 5 ms 1) </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) . </p><p> 6 4) </p><p> 7 g = 10 m/s2 </p></li><li><p> 2/R mol, 105 N/m2 1 510-3 m3 1) p V </p><p> 6 2) p V - T </p><p> 8 3) </p><p> 5 4) </p><p> 6 Cv = ln 5 1.6 </p></li><li><p> , J, 15 J 0 J. 1) () p V V - T </p><p> 7 2) </p><p> 6 3) </p><p> 6 4) </p><p> 6 </p></li><li><p> , m, h1 h2 1) , </p><p> 5 2) () </p><p> 7 3) 6 </p><p> 6 4 %, ,h3, . </p><p> 7 g = 10 m/s2, m =100 g, h1= 80 cm, h2= 20 cm </p></li><li><p> (p0, V0, T0),: -, - , - , -. 1) p-V,,,,,p0, V0, T0. () </p><p> 6 2) U, U U ,. </p><p> 5 3) </p><p> 7 4) Carnot </p><p> 7 Cv = 3R/2 ln2=0,7. </p></li><li><p>m2 </p><p>m1 </p><p>1 </p><p>m2 </p><p> 1 2 m1 = 4 kg m2 = 6 kg R = 2 m ( ) , 2 , 1 , 1 = 5 m/s. 1 2 , 1) </p><p> 6 2) </p><p> 5 3) ,,, m2 m/s, m1 </p><p> 8 4) </p><p> 6 </p></li><li><p> = 200 g m = 40 g , 1= 10 m/s, t = 0,1 s, 2 = 2 m/s, 1) , </p><p> 5 2) , </p><p> 6 3) , </p><p> 7 4) - </p><p> 7 . </p><p>1 </p></li><li><p> pA = 4105 N/m2. 1) Carnot , . </p><p> 5 2) P-V </p><p> 7 3) </p><p> 6 4) . </p><p> 7 : ln2 = 0, CV = 3R/2 </p><p>T(K) </p><p>V (L) </p><p>4 T1 T1 </p><p>2 </p><p>4 </p><p> A </p><p>B </p></li><li><p>R1 = 0,2 m R2 = 0,4 m ,()2 = ,s, 1) , </p><p> 6 2) (1), </p><p> 5 3) : , </p><p> 7 4) (1),()1. </p><p> 7 </p><p>R1 </p><p>R2 </p></li><li><p> m = 3 kg H = 500 m . m1 = 2 kg 1 = 40 m/s. </p><p> 1) 5 </p><p> 2) ,, , 6 s </p><p> 6 3) ; </p><p> 6+2 4) </p><p> 6 </p><p> g = 10 m/s2. </p></li><li><p> 1/R mol (R J</p><p>mol K ) 27C m = 300 kg , = 100 cm2. 1) </p><p> 7 1C . 2). </p><p> 6 3) ; </p><p> 6 4) () . </p><p> 6 patm= 105 m2 , g = 10 m/s2 Cv = 3R/2. </p></li><li><p> : H = 18 m ( ), R = 2 m, 1) </p><p> 5 () 2) . </p><p> 8 . 3) ; </p><p> 3 4) </p><p> 9 g = 10 m/s2. 2 1. </p></li><li><p> to = 0 m1 = 0,4 kg 1 = 30 m/s 1m m2 = 0,1 kg 2 = 40 m/sm2 , : 1) To o m2 t1 </p><p> 6 2) m1 ( , m1 ) t1. </p><p> 6 3) m2 ,m1 </p><p> 6 4) (, ) </p><p> 7 g = 10 m/s2. </p></li><li><p> m1 = 2 kg s 1 2= 20 m/s. 15 m , m2 = 3 kg , . : 1) 1 m1, </p><p> 6 2) m1 , ,1s, </p><p> 6 3) , </p><p> 7 4) , </p><p> 6 g = 10 m/s2. </p></li><li><p>1 2 </p><p> m1 = 2 kg l = 1,25 m. , , B, 1, m2 = 3 kg 2 1 . V = 4 m/s, 2 . : 1) 1. </p><p> 6 2) m1 </p><p> 7 3) 2. </p><p> 6 4) . </p><p> 6 g = 10 m/s2. </p></li><li><p> 5 kgM </p><p>0,1 kgm , 200 m/s 100 m/s , . 1) </p><p> 6 2) </p><p> 6 , , 3) 0,01 st , </p><p> 6 4) ,, </p><p> 7 2m10 sg . </p></li><li><p> , . 25 N/m 104 p , </p><p>33 m 102</p><p>V , 33 m 104 V . </p><p>1) </p><p> 6 2) . </p><p> 9 3) , </p><p> 5 4) Carnot </p><p> 5 RC</p><p>V</p><p>2</p><p>3 </p><p>7,02ln . </p><p>V </p><p>p </p></li><li><p> 2</p><p> mr 2 sT . 1) </p><p> 6 , . </p><p>3 kgm 1 1 kgm 1 m12 </p><p>s </p><p> 2) </p><p> 6 3) </p><p> 6 4) , </p><p> 7 </p></li><li><p> 0,1 kgm m100 </p><p>s </p><p> 4,9 kgM 1) </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) . </p><p> 6 4) 1 m , . </p><p> 7 </p></li><li><p> 1 1 kgm 2 2 kgm , m4 </p><p>s m3 </p><p>s </p><p> , 1 m8 </p><p>s </p><p>1 1) </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) , 0,01 st . </p><p> 6 4) </p><p> 1 , </p><p> 6 </p></li><li><p> , , (). </p><p>: 1) . </p><p> 7 2) </p><p> 6 3) . </p><p> 6 4) </p><p> 6 5</p><p>3 354 2,3 . </p><p> 2mNp </p><p>)( 3mV</p><p>1 </p><p>4 </p><p>1 2 </p><p>3 </p></li><li><p> 5</p><p> mr 1 s2T : 1) . </p><p> 6 , 2) 2 s </p><p> 6 3) . </p><p> 6 4) () . </p><p> 7 2m10 sg , </p></li><li><p>33 m 10 V 33 m 102 V 25 N/m 103 p . , </p><p>25 N/m 10p . , V . 1) . </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) </p><p> 6 4) Carnot , </p><p> 7 : o RCV 2</p><p>3 </p><p>: 2,32 35 . </p></li><li><p> (p0, V0, T0). (p, 3V0, T) (p, V, T), . 1) p p0 0, . </p><p> 4 2) p-V,, , , p0, V0, T0. ( , ) </p><p> 6 3) UU . </p><p> 7 4) , p0 =3105 m2, V0 = 10-3 m3 ln3 = 1,1. </p><p> 8 </p></li><li><p> , , : m , , h. m h x , x. m = 0,1 kg, M = 1,9 kg, h = 5 m x = 10 m. , ,: 1) </p><p> 6 2) V </p><p> 6 3) </p><p> 6 4) - </p><p> 7 g = 10m/s2. </p><p>h </p><p>m </p><p>x </p></li><li><p> kg O ,,, , m1 = 1 kg m2 = 2 kg. m m1 1m/s m1 m2 . : 1) m2 . </p><p> 7 2) </p><p> 6 3) . </p><p> 7 4) m1 . </p><p> 5 g= 10m/s2, </p></li><li><p> , , po=2105m2, Vo= 10-3m3 To , Vo,po. 1) </p><p> 6 2) - </p><p> 6 3) </p><p> 7 4) </p><p> 6 ln2=0,7. </p></li><li><p> ,1 kg h 1 = 5 m/s ,2 = 2 m/s ,1 s. 1) () </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) h . </p><p> 6 4) % </p><p> 7 g = 10 m/s2 , </p></li><li><p> = 1 kg 1 m. , t = 0, m = 0,1 kg, 1 = 200 m/s, 2,V m, ,1. m, : 1) , </p><p> 6 2) V , </p><p> 6 3) , </p><p> 6 4) - </p><p> 7 g = 10m/s2 </p><p>1 </p><p>20m 20m </p><p>40m </p><p>O </p><p>A </p><p>M m 1 </p></li><li><p> , pA = 2 atm, VA = 5 L , : : . : 1) , mol, . </p><p> 4 2) . </p><p> 2+4 3) p-V </p><p> 7 4) </p><p> 8 : 5 2N1 atm = 10 m , 1 L = 10</p><p>-3 m3 2 0,7ln , </p><p>25 J3 mol K</p><p>R V</p><p>32</p><p>C R . </p></li><li><p> p V. </p><p>1) . </p><p> 4 2) </p><p> 6 3) . </p><p> 8 4) . </p><p> 7 : 5 2N1 atm 10 m 2 0,7ln . V 3 R2C P 5 R2C . </p><p>0 </p><p>A </p><p>B T </p><p>TA = 400 K </p><p> T </p><p>p (atm) </p><p> V (L) 2 </p><p>2 </p><p>0 4 </p><p>4 </p><p>6 </p></li><li><p> M = 20 kg = 80 m , m = 500 g, = 200 m</p><p>s, ,</p><p>1 . (), m </p><p>1) 6 </p><p>2) . </p><p> 6 3) t= 0,1 s, F , </p><p> 7 , 4) . </p><p> 6 g= 10 2ms . </p></li><li><p> = 970 g = 0,2 m = 30 g = 200 m</p><p>s, , </p><p> m </p><p>1) . 6 </p><p>2) F , t = 0,01 s . </p><p> 6 3) - . </p><p> 6 4) , ,. </p><p> 7 2m10 sg = . </p></li><li><p>n = 2R</p><p> mol (R </p><p> Jmol K ) ,</p><p> pA = 3 atm, VA : . 1) . </p><p> 5 2) . </p><p> 8 3) . </p><p> 6 4) p-V . </p><p> 6 5 2N1 atm = 10 m . </p></li><li><p> M = 1,95 kg = 45 m, , m = 50 g, = 100 m</p><p>s, </p><p> , - , : m </p><p> 1) V - </p><p> 6 2) -. </p><p> 7 3) ,. </p><p> 6 4) s, (),. </p><p> 6 g = 10 2ms -. </p></li><li><p> VA = 4 L pA = 1 atm. , = 40 cm2 = p = 2 atm. . -1000 J. 1) </p><p> 5 2) </p><p> 6 3) </p><p> 7 4) </p><p> 7 1atm=105 ln2=0,7 </p></li><li><p> H = 20 m . m1 = 3 kg L ( 1). To = 20 m/s 0,2 s. m2 = 1 kg . 0. 1) . </p><p> 4 2) 0 . </p><p> 8 3) ( ). </p><p> 6 4) d = 15 m h = 6 m ( ). . </p><p> 7 g=10 m/s2. </p><p> 1. 2. </p><p>L </p><p>A B </p><p>d h </p><p>0 </p></li><li><p> , pA = 32105 m2, VA = 410-3 m3 = 6, p = 105 m2, 1) p-V (). </p><p> 4 2) , . </p><p> 10 3) . </p><p> 4 4) , </p><p> 7 CV = , ln2 = 0,7 3532 35 352 2 . </p></li><li><p> ( = 2) VB = 2,410-3 m3. , , p= 105 m2. V= 4,810-3m3 . . 1) </p><p> 6 2) </p><p> 6 3) </p><p> 5 4) P-V . </p><p> 8 CV = ln2=0,7. </p></li><li><p> ( ) ()kg 70 m/s . s. 1) , 5 2) s, 6 3) , 7 4) . 7 g= 10 m/s2 </p></li><li><p> 1 Sabine Lisicki 0 = 58 m/s g ms. : 1) , 5 2) , 6 3) , 7 d= 17,4 m h1= 2 m. h2= 1 m. 4) . </p><p>7 g= 10 m/s2 . </p><p>0 h1 </p><p>d </p><p>h2 </p></li><li><p> m o 1. ,OA ,m ,, 2 = 0,1 m/s. 25 s . 1) ; </p><p> 5 2) </p><p> 8 3) , </p><p> 6 4) </p><p> 6 2 = 10. </p></li><li><p> m1 = 6 kg m2 = 4 kg 1 = 20 m/s 2 = 10 m/s. 1) . </p><p> 5 2) . </p><p> 5 3) ,1s, </p><p> 7 4) , = 0,32. </p><p> 8 g = 10 m/s2. </p></li><li><p> 2 s. 3 s. 1) ,. </p><p> 5 2) , - R/R. = 3/2. </p><p> 6 3) , , . </p><p> 7 4) </p><p> 7 </p></li><li><p> m 0, , F, 0 . 0 . -3m0 1) . </p><p> 7 2) . </p><p> 6 3) F F </p><p> 6 4) </p><p> 6 m, F, 0. </p></li><li><p> , A x = 4 m, mA = 1 kg mB = 3 kg. </p><p>1) . </p><p> 12 2) , . </p><p> 3 3) t = 0,01 s, ( ) . </p><p> 5 4) </p><p> 5 </p></li><li><p> , </p><p>1) 3 </p><p>2) ; </p><p> 10 3) </p><p> 7 4) </p><p> 5 </p><p> () </p><p> () </p><p> (s) </p><p> (m) </p><p> (m) </p><p>0 20 0 </p><p>1 18 3 </p><p>2 16 6 </p><p>3 14 9 </p><p>4 12 12 </p><p>5 15 10 </p><p>6 18 8 </p><p>7 21 6 </p><p>8 24 4 </p><p>9 27 2 </p><p>10 30 0 </p></li><li><p> , </p><p> , , , , , 1) ,/,. </p><p> 3 2) , mA / mB pA / pB . </p><p> 8 3) FA / FB . </p><p> 6 4) / ,. </p><p> 8 </p></li><li><p> , 1 1. 1,V1 = 2 L p1 105 N/m2, 1 , 1 V2 = 8 L, 3 T3 = 3. 3 4, V1, 1 1) . </p><p> 5 2) p V p V . </p><p> 7 3) 1 </p><p> 7 4) Carnot 1 3. , Carnot. </p><p> 6 CV = 3R/2 1L = 10-3 m3. </p></li><li><p> = 30 g , h = 0,8 m . m = 10 g u To S = 0,8 m </p><p>1) 6 </p><p>2) u 5 </p><p>3) - </p><p> 6 4) , = 45 , . = 45, . &lt; 45, . &gt; 45 </p><p> 8 g = 10 m/s2450 = 1 </p></li><li><p> m = 0,5 kg h = 1,25 m 1,1s , : 1) , </p><p> 8 2) : , </p><p> 8 3) . </p><p> 9 g = 10 m/s2 </p></li><li><p> (p0,V0) ) V0, ) V0 ) 1) p V , </p><p> 6 2) , </p><p> 10 3) U U </p><p> 9 p0 = 105 N/m2 , V0 = 3 L , TA = 300 K , ln3 = 1,01 1 m3 = 1000 L </p></li><li><p> m1 = 100 g , = 160 m/s m2 = 1,9 kg,To t = 0,02 s. 1)</p><p>. 5 2) 6 3) 7 </p><p> ,. 4) 7 g = 10 m/s = 0,2 . </p></li><li><p> 1m , 1 m10s</p><p> 2m , . , 1m </p><p> , 1 m5s</p><p> 2m 2 m5s</p><p> 1) 1</p><p>2</p><p>m</p><p>m. </p><p> 6 2) 1m 2m . 7 3) 1m 0,5kg , . 6 4) . 6 = 0,1. 2mg 10 s </p></li><li><p> m1 = 4 kg 1 = 2,5 m/s , m2 = 6 kg. . , s = 0,4 m 1) . </p><p> 6 2) . </p><p> 6 3) . </p><p> 5 4) 1m , = 5 m/s. </p><p> 8 g = 10 m/s2. </p><p>1m</p><p>1 2m</p><p>H </p><p>S </p></li><li><p> 4n mol</p><p>R </p><p> 5A 2NP 4 10 m AV 2 L . 1) ABW 2400 J </p><p> 6 </p><p>2) </p><p> 6 </p><p>3) . 7 </p><p>4) ABQ </p><p> BQ , AB BQ Q . </p><p> 6 3</p><p>2VC R , R </p><p>S.I.1L=10-3m3. </p><p>B A p </p><p>V </p></li><li><p> A (pA, VA, TA). : 1. . 2. </p><p>. 3. </p><p>,J. 1) p V. </p><p> 5 2) U</p><p>.</p><p>7 3) . </p><p>7 4) . </p><p> 6 3</p><p>2VC R , R </p><p>S.I. ln2 0,7 </p></li><li><p> S = 200 m y = 1,25 m M = 4 kg () m = 0,005 kg. 1) , </p><p> 6 2) -, </p><p>7 3) , t = 0,004 s. </p><p>6 4) </p><p> 6 g = 10 m/s2. </p></li><li><p> m = 300 g H . m1 m2, m2 = 2m1. </p><p> m1, m2, , s ,,D = 180 m, : 1) </p><p> 4 2) , </p><p> 9 3) s </p><p> 6 4) </p><p> 6 g= 10 m/s2 </p><p> m1 m2 </p><p> 1 2 </p><p> H </p><p> A B </p><p> D </p></li><li><p> n = mol (R S.I.), p T, p T V0, T0 p0 1) ,,,. </p><p> 4 2) p V pT ,p0, V0, T0. </p><p> 6 W = - 600 J, 3) ,, </p><p> 8 4) </p><p> 7 CV = 3R ln2 = 0,7. </p><p>p 4p0 </p><p>2p0 p0 </p><p> 0 T0 T </p></li><li><p> g ,l. , (), H = 1,25 m. ,, m/s2 , , ,s 1) </p><p> 6 2) , </p><p> 6 3) () 0,2 s </p><p> 6 4) , </p><p> 7 , g = 10 m/s2. </p><p> O </p><p> l </p><p> 0 0 </p><p> () ()</p></li><li><p> h = 20 cm d = 40 cm , t = 0 , 0 () ( ) t1. 1) t1. </p><p> 6 2) t1. </p><p> 6 3) ( ) </p><p> 8 4) . </p><p> 5 g = 10 m/s2 2 1,4 . </p><p> 0 d </p><p> h </p></li><li><p> 2n</p><p>R</p><p> mol , (R S.I), , AV = 2 L Ap = 3,2 atm. , , V = 16 L. : 1) T </p><p> 6 2) T p , V , T , () p V. </p><p> 8 3) T </p><p> 5 4) T </p><p> 6 P</p><p>V</p><p>CC</p><p> = . 5 2N1 atm 10 m , 1 L = 10-3 m3, ln2 = 0,7. </p></li><li><p> 44 10 kgM , , , 0 m200 s , 1m 2m 1 23m m , m1, 1 1 m400 s , 0 . : 1) 2 </p><p> 6 2) 1p 2p ; </p><p> 6 3) </p><p> 6 4) ,t = 0,2 s, </p><p> 7 </p></li><li><p> 4 R = 1 m ( ) 1 m1 = 2 kg 1 = 20 m/s, t = 0 s ()2 m2 = 1 kg. 1) 1. </p><p> 6 1 22 2 = 20 m/s 2) 1 </p><p> 6 3) t = 0 s 1 </p><p> 6 4) 1 2. </p><p> 7 </p><p> 1 </p><p>m1 m2 R </p><p>O </p></li><li><p> () , R = 20 cm ()() = 1 kgm = 1 kg = 20 m/s , ,. 1) . </p><p> 7 2) </p><p> 7 3) </p><p> 6 4) t = 0,1 sec. </p><p> 5 </p><p>M </p><p>m </p><p>R </p></li><li><p> m = 2 kg 0 = 100 m/s. , () h = 5 m 1) ; </p><p> 5 2) </p><p> 8 3) </p><p> 6 4) , , </p><p> 6 g = 10 m/s2. </p></li><li><p> n = 2/R mol ( R J</p><p>mol K ) pA = 15 N/m2 = 300 K VB = 2VA = </p><p> 1) ,, 6 </p><p>2) </p><p> W (Joule) U (Joule) Q (Joule) </p><p> 8 3) ( ) p-V p- </p><p>...</p></li></ul>