Επαναλληψη Σε Προτασεις- Ασκησεις

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Transcript

<p>1</p> <p>1. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>2. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>3. !1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>4. ;1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>5. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>6. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>7. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>8. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>9. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>10. .1. ?</p> <p>2. ?</p> <p>3. ?</p> <p>1. ;1. ?2. ? - 3. ?4. ?2. !1. ?2. ? - 3. ?4. ?3. .1. ?2. ? - 3. ?4. ?4. !1. ?2. ? - 3. ?4. ?5. .1. ?2. ? - 3. ?4. ?6. !1. ?2. ? - 3. ?4. ?7. 21 .1. ?2. ? - 3. ?4. ?8. .1. ?2. ? - 3. ?9. ?10. ;1. ?2. ? - 3. ?4. ?11. .1. ?2. ? - 3. ?4. ?1. .A. ?, </p> <p>B. ?, </p> <p>2. .A. ?, </p> <p>B. ?, </p> <p>3. .A. ?, </p> <p>B. ?, </p> <p>4. .A. ?, </p> <p>B. ?, </p> <p>5. .A. ?, </p> <p>B. ?, </p> <p>6. !A. ?, </p> <p>B. ?, </p> <p>1. .A. ? </p> <p>B. ? 1 </p> <p>C. ? 2 </p> <p>2. .A. ? </p> <p>B. ? 1 </p> <p>C. ? 2 </p> <p>3. , !A. ? </p> <p>B. ? 1 </p> <p>C. ? 2 </p> <p>4. , , , .A. ? </p> <p>B. ? 1 </p> <p>C. ? 2 </p> <p>5. ;A. ? </p> <p>B. ? 1 </p> <p>C. ? 2 </p> <p>6. .A. ? </p> <p>B. ? 1 </p> <p>C. ? 2 </p> <p> .</p> <p> ;</p> <p> !</p> <p> .</p> <p> ;</p> <p> !</p> <p> .</p> <p>.</p> <p> .</p> <p> ;</p>