سلسلة دليلك إلى النجاح مادة علوم الحياة والأرض

 • View
  304

 • Download
  223

Embed Size (px)

Transcript

 • wwd.w

  orob-s.camoc

  CAB2

 • : ) % $ #

  .

  .

  1

  ) % $ # :

  . 1 1

  : .

  .

  03

  (1

  ()

  lm 1.0 .% 5

  :

  1

  2

  ) % $ #

  : a

  b

  .

  :1

  )l/g01(

  lm5 ) OAXE

  ()

  (2) 1t

  1

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • hp ( 04C

  edicA

  .2OC

  6O21H6C

  hP 8.5 6.5 4.5 2.5 5

  002 004 006 008

  1

  .(5 .

  1

  : .) euqitcal noitatnemreF ( :5 ..1 2

  C) 51 .

  .

  euqiloocla noitatnemreF:5 .1 3

  HOHC 3HC2

  :3 )

  008 )s(

  OAXE hp

  hp

  .3

  .

  ) l/g5 (

  .) C 73 (

  .

  . ).

  .

  5 . a

  : /.

  :

  euqitcal

  5 b : /.

  :

  HOOC - HOHC

  :298

  .lm 052

  hp

  2oc

  51 )C04( OAXE

  .

  :3

  : 4

  :

  . 2oc

  2

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • )lonahtE(

  6O21H6C

  : (

  ( .

  emsalpolayh eL

  )seirdnohcotiM(

  .

  .

  ( )

  H

  HO5H2C

  2

  2

  2

  HO2HC 3HC2

  :5(

  ( ) eiborA .

  ) eiboranA

  emsalpolayh eL. ( ; /. ) . 5 % 5

  .2 1 : / (

  :

  )seirdnohcotiM(

  (

  O2HOC2

  1 .

  HO2OC .

  .

  1

  . 2OC

  HO 2OC2 +

  5( c

  : o 2OC

  : o

  ( ; /. ) . 5 % 51111

  / ( a

  b

  . )esylocylg(

  : 1

  )

  3

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • ( 2222: ( ( a

  2 3 2 .

  .

  : b

  .

  :

  :

  .PTA

  98 2 : (

  2iP

  2

  @ / 2+DAN2+H + HDAN

  2

  PTA 2PDA

  C6 etahpsohp-6 esoculG

  C6 ESOCULG 6O21H6C

  C6 etahpsohp-6 esotcurF

  C6 etahpsohpid-6 ,1 esotcurF

  PTAPDA

  PTAPDA

  2C3 edyhdlarcylgohpsohp-3

  @ (

  2C3 etarcylgohpsohpid-3 ,1

  C3 .% HOOCOC3HC2 etavuryP

  @ (

  C3 etarcylgohpsohp-2 2

  C3 etarcylgohpsohp-3 2

  2PDA

  2PTA

  C3 etavuryplonohpsohP 2

  2

  2OC2

  . (! ( . 5 :398

  PTA2

  +DAN2

  +DAN2

  (5 ) 2

  2 (5 . ) .

  +DAN2

  )+H+HDAN(2

  .%2 5

  OHC-3HC2

  HO2HC- 3HC2

  HOOC-HOHC-3HC2

  )+H+HDAN(2

  )+H+HDAN(2

  (

  9

  +DAN2PDA2

  )+H+HDAN(2

  2

  4

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • (. 2) (

  e2 + +H2 + +DAN

  PDA PDA HC euqivuryp edicA (

  DAN2 + iP2 + PDA2 + 6O21H6C

  . PTA

  .3 1

  . +H + HDAN .

  1

  ( ) .) editolcunid eninda edimanitociN = +DAN

  +H + HDAN .

  H + HDAN -e2 +

  ) HOOCOC3HC euqivuryp edicA (

  : ! C (

  +HDAN(2 + PTA2 + HOOC3HC2 +DAN2 + iP2 + PDA2 +PTA

  .D 9 : ; 9

  :

  :

  . .

  +H + HDAN

  / 4.7=hp@ 5 ( . %D %

  $ 5 . . ; !$ 5 / 8$ .

  9 .L OAXE (I #$G % I (.1 ) 9I /

  # OI ! . !

  ..C 2O % 2O P

  $. @ ;

  S .5 (

  3

  :

  ) editolcunid eninda edimanitociN

  +DAN

  +H + HDAN

  :

  .PTA

  ! C ( 3333

  )+H+HDAN(2 + PTA2 + HOOC

  D 9 ; 9 1111

  / a

  b 1t (1

  1t

  :

  :1@ 5 ( . %D %

  .9 $ 5 . . ; !$

  5 / 8$ . . 9toluc (I #$G % I

  9I / ) ) # OI ! 1t%

  ! 2t% (1 P (2 (3

  S .5 ( (4

  9

  5

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • .

  .

  .

  .

  .=5. NDA=4.

  .) setrc (

  3)

  3

  .

  :

  :

  ) esylocylg (

  .

  :. 9 3 2 :% . 9

  . .

  .

  = 3. = 2.

  ) setrc (

  2)

  (2

  (3

  (4

  (5

  5 ( c

  ) esylocylg ( .

  . 9 2222% . 9 a

  = 1 = 2 = 3

  =1 :

  ) ecirtam (

  : 298

  1)

  6

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • 3 4 3

  PTA

  . PTAPDA.) elucnodp erhps (

  :

  A

  +DAN + HA-oC + HOOC OC3HC A

  . /I P ) 5

  . .

  . .PPDAPTA

  3

  3 : .I 9

  PDA ) elucnodp erhps (.

  :PTA D % : sberK

  .

  .A :

  .

  2OC + 2HDAN + AoC OC3HC +DAN + HA A

  . /I P ) 5 = . P ) 5 9 ( . /@ C

  .

  .08% 02%

  .

  .

  .PTA

  .I 9 b

  D % VsberK ( 1111

  a

  2OC + 2HDAN + AoC

  . P ) 5 9 ( . /@ C = :3 .5 /

  4:

  .26% 83%

  .

  7

  moccabsorod/moc.bf

  moc.cab-sorod.www

  ww.w

  odor

  b-sca

  oc.m

 • 4.

  .

  quation bilan du cycle de KrebsCH3-CO-COOH + 4 NAD+ + FAD + GDP + P

  1

  6

  7

  8

  9

  ( KrebsFumarate 4C

  %.

  A

  Succinyl-CoA

  Succinate 4C

  Malate 4C

  4C

  FADH2FAD

  NADH + H+

  NAD+

  NADH + H+NAD+

  GTP*

  GDP + Pi

  4c

  4

  9 : Krebs . 1

  du cycle de Krebs partir de lacide pyruvique (= pyruvate)+ FAD + GDP + Pi + 3H2O 3 CO2 + 4 NADH + 4H

  Enzymes impliques1. Pyruvate dshydrognase2. Citrate synthase3. Aconitase4. Isocitrate dshydrognase5. -ctoglutarate dshydrognase6. Succinyl7. Succinate dshydrognase8. Fumarase9. Malate

  Noms des molculesNAD+ : nicotine adnine dinuclotideFAD : flavine adnine dinuclotideGDP : guanosine 5GTP : guanosine 5HS CoA

  Le nombre datomes de carbone de chaque typeindiqu dans le cadre blanc.Chez les remplac par de lADP.*

  2

  3

  4

  5

  (

  %. 3C

  2C

  6C

  Isocitrate 6C

  -ctoglutarate 5C

  4C

  HS - CoA

  NADH + H+NAD+

  NADH + H+NAD+CO2

  CO2

  CO2

  H2O

  A- HS CoA

  891:

  b 9

  partir de lacide pyruvique (= pyruvate)+ 4 NADH + 4H+ + FADH2 + GTP *

  Enzymes impliquesPyruvate dshydrognase

  Citrate synthaseAconitaseIsocitrate dshydrognase

  ctoglutarate dshydrognaseSuccinyl-CoA synthtase Succinate dshydrognaseFumaraseMalate dshydrognase

  Noms des molcules: nicotine adnine dinuclotide

  : flavine adnine dinuclotide: guanosine 5-diphosphate : guanosine 5-triphosphate CoA : coenzyme A

  Remarques : Le nombre datomes de carbone de chaque type de molcule est indiqu dans le cadre blanc.Chez les vgtaux le GDP est remplac par de lADP.

  89

  8

  fb.com/dorosbaccom

  www.doros-bac.com

  www.

  doro

  s-bac

  .com

 • .)6C(

  dafDAN

  e + +H ( 2 + +DAN e + +H ( 2 + +DAF

  P + PDG + DAF + +DAN4 + HOOC-OC-3HC

  .

  .

  +DAN/+H+HDAN - H/2O

  4

  -

  )4C( A . A

  DAN 2OC sberK

  H + HDAN >---------- ) -e +HDAF >---------- ) -e +

  .PTG PTA

  :

  HDAN4 >--------- O2H3 + iP + PDG + DAF +

  2HDAF +H+HDAN : 9

  4 3 +H

  +H+HDAN

  +H

  al ( .) eriotaripser enahc

  DAN . H/2O

  +H2 -2O

  ------------ +H2 + 2O 2/1

  :298

  O2H/

  .-

  A