Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΠΑΛ

  • Published on
    13-Dec-2015

  • View
    7

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015

Transcript

<ul><li><p> . 10535 2015</p><p> . 2/88070/4 </p><p> .. , , .. .</p><p> O , </p><p> :1. . 2 43 . 4186/2013 </p><p>( 193) , . 16 17 45 . 4264/2014 ( 118).</p><p>2. 8 . 4186/2013 ( 193) , . 5 25 . 4203/2013 ( 235).</p><p>3. 6 . 4 7 . 4327/2015 ( 50) , .</p><p>4. . 3 2 . 3966/2011 ( 118) , </p><p> , .</p><p>5. 90 .. 63/2005 ( 98).</p><p>6. .. 25/2015 ( 21) , , .</p><p>7. 1 . 100/20022015 ( 299) , , 1 . 168/23042015 ( 720) .</p><p>8. . 30/22052015 .. (...).</p><p>9. , :</p><p> .. , ..</p><p>1. .. &amp; ..</p><p>11331</p><p>. : </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 1+2 </p><p>5. 1+3 </p></li><li><p>11332 ( ) </p><p>6. 1+3 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. 3+1 </p><p>3. 1+4 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: / / </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 1+2 </p><p>5. , 1+4 </p><p>6. &amp; 1+2 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p></li><li><p> ( ) 11333</p><p>2. 3+1 </p><p>3. 1+4 </p><p>4. 1+3 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 1+2 </p><p>5. 1+3 </p><p>6. 1+3 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. 3+1 </p><p>3. 1+4 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11334 ( ) </p><p> : </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 3 </p><p>5. 2 +6 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p><p>2. 3+5 </p><p>3. 2 </p><p>4. - 2+6 </p><p>5. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p></li><li><p> ( ) 11335</p><p>3. 2+2 </p><p>4. 3 </p><p>5. 2 +6 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. </p><p>3+6 </p><p>4. - 2+4 </p><p>5. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 3 </p><p>5. 2 +6 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11336 ( ) </p><p>1. - 3+5 </p><p>2. 3 </p><p>3. 3+4 </p><p>4. , </p><p>1+2 </p><p>5. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 2+4 </p><p>2. 2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 3 </p><p>5. 2 +4 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3+4 </p><p>2. 3 </p><p>3. 3+4 </p><p>4. 2+4 </p><p> 23 </p></li><li><p> ( ) 11337</p><p>: </p><p>1. 2+4 </p><p>2. 3+4 </p><p>3. 2 </p><p>4. - 2 +4 </p><p>5. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 +4 </p><p>2. 3 </p><p>3. 2 </p><p>4. 3 + 4 </p><p>5. - 1+3 </p><p> 23 </p><p> , : , </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. 2+3 </p></li><li><p>11338 ( ) </p><p>4. 2 </p><p>5. 2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 2. 3 3. 6 4. 3 </p><p>5. , 1+4 </p><p>6. 1+2 23 </p><p>: , </p><p>1. - 3+3 </p><p>2. 4+4 </p><p>3. 1+3 </p><p>4. 3 </p><p>5. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p></li><li><p> ( ) 11339</p><p>2. 3 </p><p>3. 3+4 </p><p>4. 4 </p><p>5. 2+4 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. 1+3 </p><p>4. - 1+2 </p><p>5. 2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 6 </p><p>4. 1+2 </p><p>5. - 1+4 </p><p>6. 1+2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11340 ( ) </p><p>: </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. 2+3 </p><p>4. 2 </p><p>5. 2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 6 </p><p>4. 3 </p><p>5. - 1 +4 </p><p>6. 1+2 </p><p> 23 </p><p> : </p><p>1. 4 </p><p>2. 3+2 </p></li><li><p> ( ) 11341</p><p>3. 3+2 </p><p>4. / 4 </p><p>5. 3 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 4 </p><p>2. 3 </p><p>3. 1 +2 </p><p>4. 5 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. / 4 </p><p> 23 </p><p> : </p><p>1. 2 </p><p>2. 3 </p><p>3. 3+3 </p><p>4. 3+3 </p><p>5. 4 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11342 ( ) </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 2+1 </p><p>4. 3+3 </p><p>5. 3+3 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 2 </p><p>2. 3 </p><p>3. 3+3 </p><p>4. 3+3 </p><p>5. 4 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 2+3 </p><p>4. 2+2 </p></li><li><p> ( ) 11343</p><p>5. 3+3 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>. : </p><p>1. 2+2 </p><p>2. 2+4 </p><p>3. (--) 4 </p><p>4. 3 </p><p>5. - (ECXEL) 2+2 </p><p>6. I 2 </p><p> 23 </p><p>1. 4 </p><p>2. 4 </p><p>3. 2+4 </p><p>4. 4 </p><p>5. 3 </p><p>6. II 2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11344 ( ) </p><p>: </p><p>1. (Logistics) 3+2 </p><p>2. 3+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. (--) 4 </p><p>5. 3 </p><p>6. I 2 </p><p> 23 </p><p>1. 4 </p><p>2. 4 </p><p>3. (Logistics) 2 +3 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 4 </p><p>6. II 2 </p><p> 23 </p></li><li><p> ( ) 11345</p><p>: </p><p>1. Marketing 4+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. (--) 4 </p><p>5. 3 </p><p>6. I 2 </p><p> 23 </p><p>1. 4 </p><p>2. 4 </p><p>3. Marketing 2+2 </p><p>4. 2 +3 </p><p>5. 4 </p><p>6. II 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 3 </p><p>2. 3+4 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. (---) 5 </p></li><li><p>11346 ( ) </p><p>5. I 2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 4 </p><p>2. 4 </p><p>3. 6 </p><p>4. 5 </p><p>5. II 2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>. , , : </p><p>1. 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. &amp; 2+2 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 3+2 </p><p>6. 1+1 </p><p> 23 </p></li><li><p> ( ) 11347</p><p>1. 3+1 </p><p>2. 3+2 </p><p>3. 3+2 </p><p>4. 2+1 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. &amp; 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. - 4+2 </p><p>5. 2+1 </p><p>6. - 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2+2 </p></li><li><p>11348 ( ) </p><p>5. 2+1 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. - 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. 2+3 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. - 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. 2+1 </p><p>4. II 3+3 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p></li><li><p> ( ) 11349</p><p>: </p><p>1. &amp; 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. &amp; 2+2 </p><p>4. 3+2 </p><p>5. &amp; 2+1 </p><p>6. 2+1 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 3+2 </p><p>5. / 2+2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. &amp; 2+2 </p><p>2. 3+1 </p><p>3. &amp; 2+2 </p><p>4. 2+2 </p></li><li><p>11350 ( ) </p><p>5. &amp; 2+2 </p><p>6. 2+1 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. 3+2 </p><p>3. - 3+2 </p><p>4. - 2+2 </p><p>5. 2+1 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. &amp; 2+2 </p><p>2. 2+3 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 2+2 </p><p>6. 1+1 </p><p> 23 </p><p>1. 3+1 </p></li><li><p> ( ) 11351</p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. 3+1 </p><p>4. - 2+2 </p><p>5. &amp; 2+3 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>. : </p><p>1. 2+3 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 3+2 </p><p>4. 2+2 </p><p>5. 2+1 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>1. 3+2 </p><p>2. 3+1 </p><p>3. 3 </p><p>4. 2+3 </p><p>5. 1+2 </p></li><li><p>11352 ( ) </p><p>6. 3 </p><p> 23 </p><p> : </p><p>1. I 4+3 </p><p>2. I 4+3 </p><p>3. 2 </p><p>4. I 2 </p><p>5. I 2 </p><p>6. 3 </p><p> 23 </p><p>1. 3 </p><p>2. II 4+3 </p><p>3. II 2 </p><p>4. / 2 </p><p>5. II 2 + 4 </p><p>6. 3 </p><p> 23 </p></li><li><p> ( ) 11353</p><p>. - : </p><p>1 3 + 10 </p><p>2 - 2 </p><p>3 2 </p><p>4 2 </p><p>5 - 2 </p><p>6 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1 - 2 </p><p>2 2 + 3 </p><p>3 2 + 4 </p><p>4 &amp; 3 </p><p>5 2 + 3 </p><p>6 2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11354 ( ) </p><p>: </p><p>1 4 + 2 </p><p>2 2 + 5 </p><p>3 3 </p><p>4 - 3 </p><p>5 - 2 </p><p>6 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1 1 + 2 </p><p>2 2 + 4 </p><p>3 2 + 2 </p><p>4 2 + 4 </p><p>5 - 2 </p><p>6 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1 3 + 8 </p><p>2 1 + 3 </p><p>3 2 </p></li><li><p> ( ) 11355</p><p>4 2 </p><p>5 - 2 </p><p>6 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1 4 </p><p>2 9 </p><p>3 2 </p><p>4 4 </p><p>5 - 2 </p><p>6 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1 - 2 </p><p>2 2 </p><p>3 3 </p><p>4 2 + 2 </p><p>5 3 </p><p>6 / 4 + 5 </p><p> 23 </p></li><li><p>11356 ( ) </p><p> - : </p><p>1. () 6(2+4) </p><p>2. () 7(2+5) </p><p>3. 5(1+4) </p><p>4. 2 </p><p>5. 1 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 10(1+9) </p><p>2. 7(1+6) </p><p>3. 2 </p><p>4. 2 </p><p>5. - 2 </p><p> 23 </p></li><li><p> ( ) 11357</p><p>. : </p><p>1. 2 </p><p>2. 2 + 2 </p><p>3. 2 +3 </p><p>4. 2 + 3 </p><p>5. 5 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3 </p><p>3. 2 </p><p>4. 5(1+4) </p><p>5. 5(1+4) </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: </p><p>1. 3 </p></li><li><p>11358 ( ) </p><p>2. 3 </p><p>3. () 2+7 </p><p>4. 3 </p><p>5. ( -) 3 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: - </p><p>1. - 2 </p><p>2. 4 </p><p>3. 3 </p><p>4. 5 </p><p>5. 2 + 5 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p><p>: - </p><p>1. - 2 </p><p>2. 3 </p><p>3. - - 4 </p><p>4. 3 </p><p>5. - 2+7 </p><p>6. 2 </p></li><li><p> ( ) 11359</p><p> 23 </p><p> : </p><p>1. 3 </p><p>2. 2 +3 </p><p>3. () 5 </p><p>4. 5 </p><p>5. 2 </p><p>6. 3 </p><p> 23 </p><p>: - </p><p>1. 2 + 6 </p><p>2. 4 </p><p>3. 3 </p><p>4. 4 </p><p>5. 2 </p><p>6. 2 </p><p> 23 </p></li><li><p>11360 ( ) </p><p>2. , .. </p><p>() </p><p> 3 </p><p> 1 </p><p> 1 </p><p> 3 </p><p> 1 </p><p> 2 </p><p> 1 </p><p>(). </p><p>. </p><p> 4 </p><p> 3 </p><p> 2 </p><p>2 </p><p> 2 </p><p> 13 </p><p>. </p><p> 4 </p></li><li><p> ( ) 11361</p><p> 3 </p><p>2 </p><p> 4 </p><p> 13 </p><p>. , </p><p> 3 </p><p> 3 </p><p> 3 </p><p>2 </p><p> 2 </p><p> 13 </p><p>. </p><p> 2 </p><p> 2 </p><p> 2 </p><p> 1 </p><p>2 </p><p> 4 </p><p> 13 </p></li><li><p>11362 ( ) </p><p>. - - </p><p> 3 </p><p> 2 </p><p> 2 </p><p>, 2 </p><p> - - </p><p>2 </p><p> 2 </p><p> 13 </p><p>. </p><p> 3 </p><p> 3 </p><p> 2 </p><p> - - </p><p>2 </p><p> 3 </p><p> 13 </p><p> &amp; </p><p>. </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p></li><li><p> ( ) 11363</p><p>2. 1+2 </p><p>3. </p><p>1+3 </p><p>4. 1+3 </p><p> 15 </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2+1 </p><p> 15 </p><p>: / / </p><p>1. 2+2 </p><p>2. 1+2 </p><p>3. , 1+4 </p><p>4. &amp; 1+2 </p><p> 15 </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 2+2 </p></li><li><p>11364 ( ) </p><p>3. 1+3 </p><p>4. 2+1 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p><p>2. 1+2 </p><p>3. </p><p>1+3 </p><p>4. 1+3 </p><p> 15 </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2+1 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 3 </p></li><li><p> ( ) 11365</p><p>2. 2+6 </p><p>3. 3 </p><p>4. 1 </p><p> 15 </p><p>1. 3 </p><p>2. 2+3 </p><p>3. - 2+3 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 3 </p><p>2. 2+6 </p><p>3. 3 </p><p>4. 1 </p><p> 15 </p><p>1. 5 </p><p>2. - 2 +4 </p></li><li><p>11366 ( ) </p><p>3. 2+2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 3 </p><p>2. 2+6 </p><p>3. 3 </p><p>4. 1 </p><p> 15 </p><p>1. 3 </p><p>2. 2 </p><p>3. 3 +4 </p><p>4. 3 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 3 </p><p>2. 2 </p><p>3. 2+4 </p></li><li><p> ( ) 11367</p><p>4. 2+2 </p><p> 15 </p><p>1. 3+4 </p><p>2. 2+4 </p><p>3. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2 </p><p>2. 3+4 </p><p>3. - 2+4 </p><p> 15 </p><p>1. 2+4 </p><p>2. 2 </p><p>3. - 1+3 </p><p>4. 1+2 </p><p> 15 </p></li><li><p>11368 ( ) </p><p> , </p><p>: , </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. 3 </p><p> 15 </p><p>1. 2 </p><p>2. 3 </p><p>3. , </p><p>1+4 </p><p>4. 1+2 </p><p>5. 2 </p><p> 15 </p><p>: , </p><p>1. 4+4 </p><p>2. 1+3 </p><p>3. 3 </p><p> 15 </p></li><li><p> ( ) 11369</p><p>1. - 3+3 </p><p>2. 3+4 </p><p>3. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. - 1+2 </p><p> 15 </p><p>1. 1+3 </p><p>2. 1+2 </p><p>3. - 1+4 </p><p>4. 1+2 </p><p> 15 </p></li><li><p>11370 ( ) </p><p>: </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 3+3 </p><p>3. 3 </p><p> 15 </p><p>1. 2 </p><p>2. 3 </p><p>3. - 1 +4 </p><p>4. 1+2 </p><p>5. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 3+2 </p><p>2. 3+2 </p><p>3. / 2 </p><p>4. 3 </p><p> 15 </p></li><li><p> ( ) 11371</p><p>1. 5 </p><p>2. 4 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. / 2 </p><p> 15 </p><p>. </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p><p>2. (--) 4 </p><p>3. - 3 </p><p>4. (EXCEL) 2+2 </p><p> 15 </p><p>1. 2+4 </p><p>2. 4 </p><p>3. 3 </p><p>4. I 2 </p><p> 15 </p></li><li><p>11372 ( ) </p><p>: </p><p>1. (Logistics) 3+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. (--) 4 </p><p>4. I 2 </p><p> 15 </p><p>1. 3+2 </p><p>2. 3 </p><p>3. (Logistics) 2+3 </p><p>4. II 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. Marketing 4+2 </p><p>2. 2+1 </p><p>3. (--) 4 </p><p>4. I 2 </p><p> 15 </p></li><li><p> ( ) 11373</p><p>1. 2+2 </p><p>2. 3 </p><p>3. Marketing 2+2 </p><p>4. 2+2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 4 </p><p>2. 2+2 </p><p>3 (---) 5 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>1. 2+4 </p><p>2. 5 </p><p>3. 2 </p><p>4. I 2 </p><p> 15 </p></li><li><p>11374 ( ) </p><p>. , </p><p> , </p><p>: </p><p>1. 3+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. &amp; 2+2 </p><p>4. 1+1 </p><p> 15 </p><p>1. 2+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+1 </p><p>4. 2+2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2+1 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. - 4+2 </p></li><li><p> ( ) 11375</p><p>4. - 2 </p><p> 15 </p><p>1. &amp; 2+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2+1 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. 2+3 </p><p>4. - 2 </p><p> 15 </p><p>1. 2+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+1 </p><p>4. - 2+2 </p></li><li><p>11376 ( ) </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. &amp; 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. &amp; 2+2 </p><p>4. 2+1 </p><p> 15 </p><p>1. 3+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. &amp; 2+2 </p></li><li><p> ( ) 11377</p><p>4. 2+1 </p><p> 15 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. - 3+2 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p><p>2. &amp; 2+2 </p><p>3. 2+3 </p><p>4. 1+1 </p><p> 15 </p><p>1. 3+1 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. &amp; 2+3 </p></li><li><p>11378 ( ) </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>. </p><p>: </p><p>1. 2+2 </p><p>2. 3+2 </p><p>3. 2+2 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>1. 2+3 </p><p>2. 2+1 </p><p>3. 2+3 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p></li><li><p> ( ) 11379</p><p>: </p><p>1. I 2+1 </p><p>2. I 2+1 </p><p>3. 2 </p><p>4. I 2 </p><p>5. I 2 </p><p>6. 3 </p><p> 15 </p><p>1. I 2+2 </p><p>2. I 2+2 </p><p>3. II 2 </p><p>4. / 2 </p><p>5. 3 </p><p> 15 </p></li><li><p>11380 ( ) </p><p>. - </p><p> - </p><p>: </p><p>1. 3+4 </p><p>2. - 2 </p><p>3. 3 </p><p>4. 3 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. - 2 </p><p>2. 2 + 3 </p><p>3. 3 </p><p>4. 2 + 3 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 4 + 2 </p><p>2. 2 </p></li><li><p> ( ) 11381</p><p>3. 2 </p><p>4. - 3 </p><p>5. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 1+2 </p><p>2. 2+2 </p><p>3. 2+4 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 2 + 5 </p><p>2. 1 + 3 </p><p>3. 2 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p></li><li><p>11382 ( ) </p><p>: </p><p>1. 4 </p><p>2. 7 </p><p>3. 2 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. - 1 </p><p>2. 2 </p><p>3. 3 </p><p>4. 2 + 2 </p><p>5. 2 + 2 </p><p>6. 1 15 </p><p>: </p><p>1. 6 (2+4) </p><p>2. 7 (2+5) </p><p>3. 2 </p></li><li><p> ( ) 11383</p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. 5(1+4) </p><p>2. 5(1+4) </p><p>3. 2 </p><p>4. 1 </p><p>5. - 2 </p><p> 15 </p><p>. </p><p>: </p><p>1. 2+3 </p><p>2. 2+3 </p><p>3. 5 </p><p> 15 </p><p>: </p></li><li><p>11384 ( ) </p><p>1. 3+3 </p><p>2. 4 (1+3) </p><p>3. 3 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>1. () 2+5 </p><p>2. 3 </p><p>3. 3 </p><p>4. 2 </p><p> 15 </p><p>1. 2 </p><p>2. 2 </p><p>3. 5 </p><p>4. 4 </p><p>5. 2 </p><p> 15 </p></li><li><p> ( ) 11385</p><p>: - </p><p>1. - 3 </p><p>2. - 1+5 </p><p>3. 3 </p><p>4. 3 </p><p> 15 </p><p>: </p><p>: - </p><p>1. 1 + 4 </p><p>2. 3 </p><p>1. 3 </p><p>2. 3 </p><p>3. () 2 </p><p>4. 2 </p><p>5. 2 </p><p>6. 3 </p><p> 15 </p></li><li><p>11386 ( ) </p><p>3. 3 </p><p>4. 4 </p><p> 15 </p><p> 34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010530506150056*</p><p> 20152016. .</p><p>, 4 2015</p><p>2015-06-05T14:28:02+0300Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)</p></li></ul>