ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩ

  • Published on
    14-Dec-2015

  • View
    24

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

'

Transcript

<ul><li><p>1 .. </p><p>2013 </p></li><li><p>2 </p><p> , </p><p> : </p><p> : </p><p> 2012-2013 </p></li><li><p>3 </p><p> 8. : </p><p> 1 2 5 </p><p> 10 20 50 </p><p> 1 2 </p><p> : </p><p>1 =100 </p><p>1 = 340,750 </p></li><li><p>4 </p><p> ( ) </p><p> = + </p><p> 2 1 1 </p><p> = + + </p><p> 5 2 2 1 </p><p> = + + + + 5 1 1 1 1 1 </p><p> = + </p><p> 10 5 5 </p></li><li><p>5 </p><p>= + + + </p><p>10 5 2 2 1 </p><p>= + + + + </p><p>10 2 2 2 2 2 </p><p>= + + + + + </p><p> + + + + </p><p> ! </p></li><li><p>6 </p><p> : </p><p> : </p></li><li><p>7 </p><p> : </p><p>+ = ____ </p><p>+ + = _____ </p><p>+ + + + = </p><p> ______ </p><p> + = ____ </p></li><li><p>8 </p><p>+ + + + =___ </p><p> + 0 = ___ </p><p> + + = ___ </p><p> + 0 = ___ </p><p>+ + + + + =__ </p></li><li><p>9 </p><p> : </p><p>+ ____ 0 + ____ </p><p> + ___ ___ + </p><p>+ + ____ + + ____ </p><p> + ___ + __+__ </p><p>2 </p><p>5 </p></li><li><p>10 </p><p> + ___ + + ____+___ </p><p>+ + +___+___ + __ </p><p> : </p><p>10 </p></li><li><p>11 </p><p> : </p><p> 5 </p><p> 2 </p><p> 10 </p><p> 10 </p><p>: </p></li><li><p>12 </p><p> , </p><p>. : </p><p>+ + + = ___ </p><p> 4 , . : </p><p> : ____ </p><p> : </p></li><li><p>13 </p><p> _____ </p><p> 3 . ______. </p><p>0,02 0,10 </p><p>0,02 - 0,03 </p><p>0,02 0,07 </p><p>0,01 </p><p>0,01 </p><p>+ 0,02 </p><p> 0,10 </p></li><li><p>14 </p><p> ____. </p><p> 3 (0,03 ) </p><p> ____ </p><p>0,02 </p><p>0,01 _______ </p><p> + 0,02 -- 0,03___ </p><p> : </p></li><li><p>15 </p><p> ____ </p><p> 6 </p><p> _____ </p></li><li><p>16 </p><p> ____ </p><p> 5 </p><p> ____. </p><p> ; </p><p> ______________________________________________________________ </p><p> . </p><p> : </p></li><li><p>17 </p><p> ( ): </p><p> = + </p><p> = + + + </p><p> = + + </p><p>= + + + +</p><p>+ + + + </p><p> 20 </p><p> 0,20 </p></li><li><p>18 </p><p>= + + + + + </p><p>+ + + + + </p><p>+ + + + + </p><p>+ + + + </p><p> = + + + + </p></li><li><p>19 </p><p>= + + + + </p><p>+ + </p><p> . </p></li><li><p>20 </p><p> : </p></li><li><p>21 </p><p> 20 (0,20 ) </p><p> 20 : </p><p> + + ___ </p><p> + + + ____ </p><p> + + + + ____ </p><p> + ____ </p></li><li><p>22 </p><p> + + + +___+___ </p><p> + + + +___+___ : </p></li><li><p>23 </p><p> : </p><p>: </p><p>! </p><p> 0,25 0,06 0,11 0,22 0,08 </p></li><li><p>24 </p><p> : </p><p> 0,11 0,12 0,05 </p><p>+ 0,06 + 0,08 + 0,05 </p><p> 0,04 0,10 0,05 </p><p>+ 0,02 + 0,10 + 0,05 </p><p> 0,03 0,02 0,02 </p><p>+ 0,08 + 0,03 + 0,02 </p></li><li><p>25 </p><p> : </p><p> 0,10 </p><p> 0,20 </p><p> 0,15 </p><p> 0,07 </p><p>0,10 + 0,05 </p><p>0,05 + 0,05 </p><p>0,10 + 0,10 </p><p>0,05 + 0,05 + 0,05 </p><p>0,05 + 0,02 </p></li><li><p>26 </p><p> ____. </p><p> 5 (0,05). ; </p><p> ____ . </p><p> ; () </p></li><li><p>27 </p><p>: </p><p> ______ . </p><p> 8 (0,08 ). </p><p> _______ . </p></li><li><p>28 </p><p>: </p><p> _________. </p><p> ; </p><p> ____________________________________________ </p><p> 13 (0,13) </p><p> ; </p><p> ___________. </p><p> . </p></li><li><p>29 </p><p> : </p><p> . </p><p> 11 . ; </p><p> , . </p><p> ; </p><p> 1 2 </p></li><li><p>30 </p><p> : </p><p> . 12 </p><p>. ; </p><p>: </p><p> __________________ </p><p>: </p><p> ________________ </p><p> 12 . </p><p> 0,10 </p></li><li><p>31 </p><p>: </p><p>: __________________ ( ) </p><p> __________________ () </p><p> __________________ () </p><p>: _______. </p></li><li><p>32 </p><p> 10 </p><p>: </p><p> 0,05 </p><p> +________ </p><p> 0,02 </p><p> 0,02 </p><p> 0,02 </p><p> 0,02 </p><p> +_______ </p></li><li><p>33 </p><p> 20 : </p><p> 0,05 </p><p> 0,05 </p><p> 0,05 </p><p> +________ </p><p> 0,10 </p><p> +_______ </p><p> 0,10 </p><p> 0,02 </p><p> 0,02 </p><p> 0,02 </p><p> 0,02 </p><p> +_______ </p></li><li><p>34 </p><p> ; </p><p> ____________ </p><p> _______ </p><p> _______ </p><p> . </p><p> . </p><p> + . </p><p> _____________________________________________________ </p></li><li><p>35 </p><p> ( ): </p><p> = + + + + </p><p> = + + </p><p> = + + + </p><p> 50 </p></li><li><p>36 </p><p>= + + + + </p><p> + + + + </p><p> = + + + </p></li><li><p>37 </p><p> 50 </p><p> _______ </p><p> ; ________________________________________________ </p><p> : </p></li><li><p>38 </p><p> _______ </p><p> ; ________________________________________________ </p><p> : </p></li><li><p>39 </p><p> _______ </p><p> ; ________________________________________________ </p><p> : </p></li><li><p>40 </p><p> _______ </p><p> ; ________________________________________________ </p><p> : </p><p> ! </p></li><li><p>41 </p><p> . </p><p> : </p><p>: </p><p>________________________</p><p>________________________</p><p>________________________ </p><p>:_______________ </p><p>________________________</p><p>________________________</p><p>________________________ </p></li><li><p>42 </p><p>:: </p><p>________________________</p><p>________________________</p><p>________________________ </p><p>: </p><p>________________________</p><p>________________________</p><p>________________________ </p></li><li><p>43 </p><p>: </p><p> ; </p><p>!! ! </p><p> 0,05 0,30 ,15 </p></li><li><p>44 </p><p> 0,25 0,35 ,50 ,15 </p></li><li><p>45 </p><p> = 0,50 0,45 </p><p> = 0,40 0,30 </p><p> = 0,31 0,21 </p><p> = 0,50 0,40 </p><p> = 0,45 0,50 </p><p> = 0,13 0,23 </p><p> : </p><p>34 </p><p>16 </p><p>5 </p><p>8 </p><p>22 </p><p>8 </p><p>30 </p><p>20 </p><p>25 </p><p>15 </p><p>12 </p><p>9 </p></li><li><p>46 </p><p> : </p><p> 30 (0,30) </p><p> _________ . </p><p>: </p></li><li><p>47 </p><p> 30 (0,30) </p><p> _________ . </p><p>: </p></li><li><p>48 </p><p> : </p><p>= + </p><p> = + + + </p><p> + </p><p>= + + + + + </p><p> + + + + </p><p> 1 </p></li><li><p>49 </p><p> = + + + </p><p> = + + + + </p><p>+ + </p><p> = + + + + </p><p>+ </p></li><li><p>50 </p><p> = + + + +</p><p>+ + + + + </p><p>= + + + + </p><p> + + + + </p><p> + + + + </p><p> + + + + </p></li><li><p>51 </p><p> 1 </p><p> 1 </p><p>.. , : </p><p>1 </p></li><li><p>52 </p><p> : </p></li><li><p>53 </p><p> : </p><p> ______________ </p><p> 50 . </p><p> ____________________ </p><p> : 0,50 1,00 </p><p> + 0,50 - 0,50 </p><p> :____________________________________ </p><p> :_________________________________ </p></li><li><p>54 </p><p> ______________ </p><p> 30 . </p><p> ____________________ </p><p>: 0,50 1,00 </p><p> 0,20 - </p><p> 0,20 </p><p> + 0,10 </p><p> :____________________________________ </p><p> :_________________________________ </p></li><li><p>55 </p><p> ______________ </p><p> 40 . </p><p> ____________________ </p><p>: </p><p> 0,20 1,00 </p><p> 0,20 -________ </p><p> _____ </p><p> _____ </p><p> _____ </p><p> + 0,20 </p><p> :____________________________________ </p><p> :_________________________________ </p></li><li><p>56 </p><p> : </p><p> : </p><p>1 = 0,01 </p><p>2 = 0,02 </p><p>5 = 0,05 </p><p>10 = 0,10 </p><p>20 = 0,20 </p><p>50 = 0,50 </p><p>: 1 =100 </p><p> 1 1,00 </p></li><li><p>57 </p><p> .. </p><p> .. </p><p> .. </p><p> .. </p></li><li><p>58 </p><p>10 _______ </p><p>2 _______ </p><p>20 _______ </p><p>1 _______ </p><p> 1 . . ; </p><p>:______________________________________________</p><p>________________________________________________ </p><p> : </p></li><li><p>59 </p><p> 60 . 1 ; </p><p>:_________________________</p><p>____________________________________</p><p>____________________________________</p><p>__________________________________ </p><p> 1 . 40 . </p><p> ; </p><p>:_________________________</p><p>______________________________________</p><p>______________________________________</p><p>____________________________________ </p><p>: </p><p>: </p></li><li><p>60 </p><p> 35 . </p><p>; </p><p>:__________________________</p><p>______________________________________</p><p>______________________________________</p><p>______________________________________ </p><p> 28 32 . </p><p> ; </p><p>:__________________________</p><p>______________________________________</p><p>______________________________________</p><p>______________________________________ </p><p>: </p><p>: </p></li><li><p>61 </p><p> : </p><p>0,50 + 0,50 </p><p>0,20 + 0,50 </p><p>0,20 + 0,05 </p><p>0,10 + 0,02 </p><p>0,12 </p><p>1,00 </p><p>0,70 </p><p>0,25 </p></li><li><p>62 </p><p> : </p><p>0,80 - 0,20 </p><p>1,00 - 0,10 </p><p>0,50 - 0,30 </p><p>0,60 </p><p>0,90 </p><p>0,10 </p><p>0,20 + 0,10 0,20 </p></li><li><p>63 </p><p> : </p><p>0,20 x 3 </p><p>0,10 x 4 </p><p>1,00 </p><p>0,15 </p><p>0,05 x 3 0,40 </p><p>0,50 x 2 0,60 </p></li><li><p>64 </p><p> : </p><p>0,50 + 0,20 = _________ </p><p>0,30 + 0,30 = _________ </p><p>0,50 + 0,50 = _________ </p><p>0,80 + 0,20 = _________ </p></li><li><p>65 </p><p> : </p><p>: : </p><p>0,80 - 0,20 = _________ </p><p>1,00 - 0,50 = _________ </p><p>0,95 - 0,25 = _________ </p><p>0,65 - 0,15 = _________ </p></li><li><p>66 </p><p> : </p><p>: : </p><p>3 x 0,10 = ________ </p><p>4 x 0,05 = ________ </p><p>2 x 0,50 = ________ </p></li><li><p>67 </p><p> : </p><p>+ + + + + = </p><p>+ + + + + </p><p>+ + + + </p><p>+ + + + </p></li><li><p>68 </p><p> ; </p><p> :__________________________________________ </p><p>4 x = ____ </p><p>3 x = ____ </p><p>2 x = ____ </p><p>3 x = ____ </p><p>4 x = ____ </p><p>10 x =____ </p><p> 1 . 35 . ; </p></li><li><p>69 </p><p> = + </p><p> = + + </p><p>= + + + </p><p>= + + + + </p><p> + + </p><p> 2 </p></li><li><p>70 </p><p>= + + + +</p><p>+ + </p><p>= + + + +</p><p>+ + + + </p></li><li><p>71 </p><p>= + + + </p><p>+ + + </p><p>+ + + </p><p>+ + + </p><p>+ + + </p></li><li><p>72 </p><p>= + + + </p><p>+ + + </p><p> + </p><p> + </p><p> + </p><p>+ + + + + </p><p>+ + + + </p></li><li><p>73 </p><p> 2 </p><p> .</p><p> 2 </p></li><li><p>74 </p><p> : </p><p>blueStamp</p></li><li><p>75 </p><p> : </p><p> . ___________ </p><p> 1 . : ______________ </p><p>: </p><p>: : </p><p> _____________ __________________ </p><p> , : </p></li><li><p>76 </p><p> : __________________ </p><p> 1 </p><p>: _________________ </p><p>: </p><p>: : </p><p> _____________ __________________ </p><p> , : </p></li><li><p>77 </p><p> : __________________ </p><p> 30 </p><p>: _________________ </p><p>: </p><p>: : </p><p> _____________ __________________ </p><p> , : </p></li><li><p>78 </p><p> : __________________ </p><p> 90 </p><p>: _________________ </p><p>: </p><p>: : </p><p> _____________ __________________ </p></li><li><p>79 </p><p>1 = </p></li><li><p>80 </p><p>2 = </p></li><li><p>81 </p><p> , : </p><p> 1 _____ </p><p> 2 _____ </p><p>3 _____ </p></li><li><p>82 </p><p> : </p><p> ____ </p></li><li><p>83 </p><p> , : </p><p> 2 1 </p><p> ____ ___ </p><p> _____ ______ </p></li><li><p>84 </p><p> ____ _____ </p><p> ______ _____ </p><p> . </p></li><li><p>85 </p><p> ; </p><p> , : </p><p>1. . </p><p>2. . </p><p>3. </p><p> . </p><p>4. </p><p>. , </p><p>( ) </p><p>5. : </p><p>. , , </p><p>. </p><p>. , </p><p>, . </p><p>. , . </p><p> , . </p><p>6. , </p><p> - . </p></li><li><p>86 </p><p> : </p><p>1. 65 2 . </p><p> ; </p><p>: </p><p>:__________________________________________________________________ </p><p>__________________________________________________________________________ </p><p>2 85 65 </p><p>. ; </p><p>: </p><p>:__________________________________________________________________ </p></li><li><p>87 </p><p>3 2 . 85 </p><p> . </p><p> ) ; </p><p> ) 5 ; </p><p> : </p><p> :_____________________________________________________________ </p><p>__________________________________________________________________________ </p><p>4. 2 . . ; </p><p> : </p><p> :_____________________________________________________________ </p><p>__________________________________________________________________________ </p></li><li><p>88 </p><p> : </p><p>: : </p><p>: </p><p>: : </p><p> ) </p><p> ) </p><p>2 </p><p>1,50 </p></li><li><p>89 </p><p> : </p><p> : : </p><p>: </p><p>: </p><p> ) </p><p> ) </p><p>4 </p><p>5 </p></li><li><p>90 </p><p>, </p><p> . </p><p>. </p><p> , </p><p> . </p><p>. </p><p> , ; </p><p> . 5 </p><p> 2 ; ; </p><p> 2 ; . </p><p> ; </p><p>, </p><p> ; ; 14 . </p></li><li><p>91 </p><p> 4 10 , ; , </p><p> : 3 5 ; 2 </p><p> . ; </p><p> . </p><p> , </p><p> . </p><p> . </p><p> , , </p><p> .: </p><p> , , </p><p> ; 4 10 , ; . </p><p> , </p><p> . </p><p> , </p><p> : </p><p>. </p><p>10 3 ( 4-2, 5-3, 6-2 </p><p>). , </p><p> . ( 5-3) </p></li><li><p>92 </p><p> . </p><p> . </p><p> 3+__= 10 10-___=3, 3 10 </p><p> 10 3. </p></li><li><p>93 </p><p> : . </p><p> ( ) . </p><p> 1. </p><p> . </p><p> . . </p><p> . </p><p> . </p><p> : </p><p>1 : </p><p> 1, . </p><p> . </p><p> 1. </p><p> . </p><p>2 (): , </p><p>. . </p><p> . </p><p>3 ( ): 50 </p><p> . </p><p> . </p></li><li><p>94 </p><p>www.coloringp.com ( 4) </p><p>www.sportcity.gr ( 9) </p><p>www.weirdspace.dkwww.illustrationsof.comwww.jp.clipproject.infowww.primoclipart.com</p><p>www.freeclipart.comwww.clipartpal.comwww.e-coins.gr ( ) </p><p>http://www.google.gr/search?hl=el&amp;site=imghp&amp;tbm=isch&amp;source=hp&amp;biw=1059&amp;bih=56</p><p>9&amp;q=kid+clipart&amp;oq=kid+clipart&amp;gs_l=img.12..0j0i24.5175.8587.0.11836.11.7.0.4.4.0.126.7</p><p>70.1j6.7.0...0.0...1ac.1.12.img.PF7tv5MN67Q ( 73) </p><p>www.tokalathi.gr ( 73) </p><p>www.protothema.gr ( 73)) </p><p>www.dooyoo.co.uk ( 74) </p><p>www.printablecoloring pages.com ( ) </p></li></ul>

Recommended

View more >