אפיוני שפה של ילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    38

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . DSM 4-5 10,000 . . Pervasive Developmental Disorder PDD - - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> . DSM 4-5 10,000 . </p></li><li><p>Pervasive Developmental Disorder PDD- </p><p>Autistic spectrum disorder ASD - </p></li><li><p> :. ( " " ). . (, ) (, , ) </p></li><li><p> 70% , . - : , , . - - negative pressure () . X (Fragile x syndrome) 0-20%.</p></li><li><p> , .</p><p> 1940 " " , - D.S.M. 1994. </p><p> PDD , . </p><p> : " "</p></li><li><p> ( , "", ' , - )</p><p> (, , , )</p><p> . </p></li><li><p> . </p><p> . . , . </p><p> . . </p></li><li><p>PDD . . (, ) "" (, , , ): -, (, ) </p><p> PDDPervasive Developmental Disorder </p><p> (, )</p><p> (, , )</p></li><li><p> (, , ). (, ) . , , - ( ). . , (Rutter 1978 ). </p></li><li><p>PDD - joint attention</p><p> (, . , )</p><p> - " " </p></li><li><p> : , , "", . , , Theory of mind ( ), , - , - , , ,</p></li><li><p> " Kanner 1943 . . : (), </p></li><li><p> : . . </p></li><li><p> () - (Fay 1993 ) , . , . (, , , , , ) (-, 1993) </p></li><li><p> (: " ?" ""). . . . . , , , , . , . - . </p></li><li><p> -% 80 () 50% (-, 1997) , . "" . , . . , , , .</p></li><li><p> - . (, ). - . </p><p> - : , , . </p></li><li><p> Tager-Flasberg, H. (1997). Language acquisition and theory of mind: Contributions from the study of autism. In:Adamson, L. B. &amp; Romski, M. A.(Eds.) (1997). Communication and language acquisition: discoveries from atypical development. Baltimore: Brookes</p><p>, . , . () (2002). : , "".</p></li><li><p> DSM IV (1994) " " ( 2002), 18. - : ( , ) :1. \ 2. 3. 4. , : 1. 2. 3. 4. : 1. \ 2. ( ) 3. 4. , , </p></li></ul>