הרישות העסקי והפרזנטציה העסקית

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    33

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. 2002. . 45 . 45 . . 45. :. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> 2002</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> 45 . 45 . . 45.</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> : , , .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> ... . . . . / - . , , " , (). .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p>Small tallk - . . ., , . .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> ..... . . . , ' </p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> ? . . . . . . . .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> ? / . . (, , )"" , . . : , , , , , ... "" "" "" " "</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> . . !BOOM ! " . !</p><p>shafrir godel:</p><p>shafrir godel: .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p>! ! KFD Know Feel Do -SMART GOAL () . 80% 2-3 . . . , . (, , ).</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p>SMART Specific Measurable Ambitions RealTimed </p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> ?</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> , , , . , . , . . .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> - . , . . . .shafrir godel: 50%.</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> Power Point , . .6:6 6 . . . . . , .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> ...91236</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li><li><p> , !How To Become A Rainmaker by Jeffrey J. Fox http://www.gilperetz.com" , .</p><p> - shafrir@agriquality.net 052-5334022 </p></li></ul>