נתונים כלכליים על מערכת החינוך

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    26

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. : . 2014. :. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p> : </p><p>2014</p></li><li><p> : 2013 -42.4 . 2014 -43.6 .</p><p> -21 -2000 -43.6 -2014. , 61.8%. 2013 1,818 - 2014 1,811 .</p><p> 2013 88.8% 11.2% , . 2014 89.9% 10.1% , .</p></li><li><p> : 25.8% -2013 - 25.6% 2014 .</p><p> 2012 8.6% . </p></li><li><p>1. </p></li><li><p> -21 -2000 - 43.6 -2014. - 61.8% . -4 -34.7% -28.2% . 2013 1,818 - 2014 1,811 .: , * 2004-2006 .</p></li><li><p> : , * - , - , .** (2000)*** 2004-2006 . () . 2014-2000 -29.4% -61.8%. 2013 -14.3% 2012 2014 3.1% 2013 , -3% -1.9% ( ) .</p></li><li><p> , 2014* - -43.6 ( )</p><p> -70% -.</p><p>* .** .*** ", .**** : , ("), , .: , </p></li><li><p> 2014-1995, ( ): , </p></li><li><p> -2014 ( ) - 90% - 10% , .</p><p> (73.6%) (16.3%), . - 1% 2013. 2014-1995 . 2006-2005 12% . 2010 , , .* 2005 -2006 .** .</p></li><li><p> (): " " , </p></li><li><p> 1995-2007, 9.3%-9.7% . 2008-2012, -9.3% -10.2%. .</p><p> 1995-2000, . 2007 2%-2.1% .</p><p> . . , , .</p></li><li><p> , 2014: , </p></li><li><p> 2014, -10.8 . 25.6% ( ), - 26.7% , - 4.1% - 7.4% .* .** . -, , - , .*** , , - .</p></li><li><p>2. </p></li><li><p> ("): 2011 -8.6% . -6.8% ". 2006-2008 ".* .</p></li><li><p> , 2009*: " 60 "*-59% -2009 - - 10.5% -. - - 20% . 79% .* .</p></li><li><p> * 2010 -**OECD *** </p></li><li><p> -OECD: Education at a Glance 2013 </p><p> , , -OECD. </p><p> " ( ) -OECD. - 29.7%, -OECD. 22%, .</p><p>* , .Organization for Economic Cooperation and Development ***** PPP-Purchasing, Power, Parities), 2010 = 4.48 **** - ***** .</p></li><li><p>3. . -16% . </p></li><li><p> ("): </p></li><li><p> 2011 - 743 , - 5.3% (- 14 ).</p><p> 82% . </p><p> -2011 -1997.</p><p> 2009 -2011, -15% . , -5% .</p></li><li><p> - 2011: 2010 ( ) -25,570, 5.5 ( ). 2011 . 25,214 ", 4.9 5,182 ". .</p></li></ul>